Konferencja: Nowe prawo restrukturyzacyjne w praktyce

Sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem.
Wzajemne relacje wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
Relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą - szanse, korzyści, ryzyka.

7 – 8 czerwca 2017 r.

Odpowiemy
na Twoje pytania

cel konferencji

Ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne weszła w życie ponad rok temu
(1 stycznia 2016 r.). Jest to okres, który pozwala na dokonanie pierwszych
podsumowań i ocen nowych regulacji
.

Celem konferencji jest przekazanie wiedzy oraz rozwianie wątpliwości, które
ujawniła kilkumiesięczna praktyka stosowania nowych regulacji,
a także
wypracowanie w ramach dyskusji oraz podczas rozwiązywania kazusów właściwej
metodologii prowadzenia i uczestniczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym
.

Z miesiąca na miesiąc zwiększa się udział postępowań restrukturyzacyjnych
w ogólnej liczbie postępowań wszczynanych wobec niewypłacalnego
lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika. Rosnące zainteresowanie
postępowaniem restrukturyzacyjnym wynika z istotnych korzyści jakie
to postępowanie daje dłużnikowi i wierzycielom.
Do 31 października 2016 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano około:

150

obwieszczeń o otwarciu
postępowania restrukturyzacyjnego

Zapisz się na konferencję >>

GWARANTUJEMY NAJWYŻSZY POZIOM EKSPERCKI

Szkolenie prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie:
SSO dr hab. Annę Hrycaj oraz licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego Patryka Filipiaka.

Pierwszym prelegentem jest sędzia, a drugim adwokat posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach
restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego oraz zarządcy. Taka formuła szkolenia z dwoma prowadzącymi pozwoli na dokonanie analizy
omawianych problemów z najbardziej praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę
restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu przez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki
postępowań restrukturyzacyjnych.

SSO dr hab. Anna Hrycaj

adw. dr Patryk Filipiak

Tylko znajomość aktualnych regulacji
uchroni Cię przed możliwością popełnienia błędu

Dzięki szkoleniu dowiesz o nieznanej dotąd
w prawie formule postępowania sądowego
z ograniczoną rolą organu sądowego
, która zakłada
współdziałanie dłużnika z werzycielami przy
ograniczonej roli i władzy sędziego-komisarza.

Nowa formuła wymaga rozwiązania następujących problemów

 • ustalenie zasad współpracy pomiędzy sędzią-komisarzem, a nadzorcą sądowym i zarządcą;
 • ustalenie zasad współpracy pomiędzy nadzorcą sądowym i zarządcą, a radą wierzycieli (regulamin rady
  wierzycieli, zakres uprawnień i obowiązków członków rady wierzycieli);
 • ustalenie sposobów komunikacji zapewniających sprawny przebieg postępowania;
 • ustalenie zasad współpracy pomiędzy dłużnikiem a nadzorcą lub zarządcą, szczególnie w postępowaniu
  sanacyjnym przewidującym zarząd własny dłużnika.

POZNASZ ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE CIĘ PYTANIA

Które postępowanie jest
najlepsze dla dłużnika
w określonej sytuacji
gospodarczej?
Czy dłużnikowi służy zażalenie
na postanowienie o otwarciu
postępowania sanacyjnego
z wniosku wierzyciela?
Czy w układzie częściowym
spis wierzytelności obejmuje
wszystkich wierzycieli?
Jak "podejść"
do tworzenia planu
restrukturyzacyjnego?
Co zrobić, gdy nie uda się
przygotować planu
restrukturyzacyjnego w terminie?
Czy na postanowienie
o wynagrodzeniu tymczasowym
nadzorcy sądowego przysługuje
zażalenie?

Poszukujesz praktycznych rozwiązań problemów
prawnych związanych z nowymi przepisami?

Zadaj nam swoje pytanie w formularzu podczas rejestracji.
Prelegenci odpowiedzą na nie podczas warsztatów 8 czerwca.*

Zadaj nam Swoje pytanie
*Wyłącznie dla uczestników Pakietu Wykłady + Warsztaty

PROGRAM DOSTOSOWANY DO TWOICH PRAWDZIWYCH POTRZEB

Bądź na bieżąco i opieraj się o nowe przepisy!

1
dzień
7 czerwca 2017 r.
część teoretyczna (wykłady) 10:00 – 16:00
 1. Prawo restrukturyzacyjne
 2. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
  w tym pokrzywdzenie wierzycieli jako negatywna przesłanka
  prowadzenia postępowania.
 3. Wierzyciel jako uczestnik postępowania restrukturyzacyjnego.
 4. Rola rady wierzycieli.
 5. Spis wierzytelności i środki zaskarżenia spisu w poszczególnych
  postępowaniach restrukturyzacyjnych.
 6. Rola wierzyciela w głosowaniu nad układem.
 1. Skutki układu.
 2. Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo.
 3. Pozycja wierzycela w postępowaniu. Obowiązki dłużnika wobec nadzorcy
  oraz zarządcy.
 4. Prawa i obowiązki zarządcy w postępowaniu.
 5. Koszty postępowania restrukturyzacyjnego.
 6. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.
2
dzień
8 czerwca 2016 r.
część praktyczna (case studies) 10:00 – 17:00
 1. Analiza dotychczasowego orzecznictwa sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych w sprawach, w których wnioski wpłynęły
  po 1.1.2016 r.
 2. Rozwiązywanie kazusów dotyczących: ustanowienia oraz zmiany składu rady wierzycieli, nadzoru nad pozasądowymi
  organami postępowania, skutków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla postępowań cywilnych,
  odpowiedzialności członków zarządu na podstawie art. 299 KSH oraz art. 21 PU, relacji pomiędzy dłużnikiem a zarządczą/nadzorcą,
  pozycji prawnej wierzyciela rzeczowego w postępowaniu, szczególnie w kontekście instytucji finansowej, przesłanek do umorzenia
  postępowania.
 3. Odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników szkolenia oraz zgłoszone w trakcie szkolenia.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ?

adwokaci
i radcowie prawni
syndycy
doradcy
restrukturyzacyjni
przedsiębiorcy
specjaliści pracujący w bankach
i instytucjach finansowych
a także w instytucjach publicznoprawnych (w szczególności w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych, urzędach skarbowych)  zajmujący się
trudnymi wierzytelnościami, restrukturyzacją i upadłościami.

bonusy

Dla uczestników biorących udział w Pakiecie Wykłady + Warsztaty
przygotowaliśmy atrakcyjne bonusy

 • Książka: Postępowanie restrukturyzacyjne. Komentarz praktyczny. Wzory pism i przykłady
  postępowań restrukturyzacyjnych
  , red. A. Głowacki, C. Zalewski, Seria: Prawo Sądowe.
 • 6-miesięczna prenumerata online „Monitora Prawniczego” (12 numerów)
 • 3-miesięczny dostęp do modułu Prawo upadłościowe SIP Legalis
 • 15% rabat na zakupy w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck
 • W ramach szkolenia zapewniamy
 • I dzień – serwis kawowy, kanapki, lunch, materiały szkoleniowe,
  certyfikat uczestnictwa
 • I i II dzień - serwis kawowy, kanapki, lunch, materiały szkoleniowe,
  certyfikat uczestnictwa
Hotel InterContinental
ul. Emilii Plater 49
00-125 Warszawa

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu
Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu

Wybierz zakres szkolenia:


Wartość zamówienia
PLN brutto
PLN netto

Beck Akademia

Praktyczne szkolenia uporządkują, przyspieszą i ułatwią Ci
codzienną pracę zwiększając jej efektywność w wielu aspektach.

 • Najlepsze szkolenia z zakresu prawa i podatków dla praktyków, aplikantów i studentów.
 • Szkolenia prowadzone są przez praktyków i ekspertów w swoich dziedzinach (sędziów,
  adwokatów, radców prawnych i specjalistów).
 • Najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny szkoleń i kursów.
 • Szkolenia to przekład języka przepisów na konkretne i praktyczne wskazówki.
 • Przydatne i maksymalnie praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują wiedzę.
  Atrakcyjne ceny szkoleń i dogodne terminy.

© 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., ul. Bronifraterska 17, 00-203 Warszawa
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Spółki 88 000 zł

E-mail: akademia@beck.pl   |   Bezpłatna infolinia: 800 800 025 wew. 5   |   Tel. +48 22 311 22 22