Konferencja: Nowe prawo restrukturyzacyjne w praktyce

TERMIN:
7-8 czerwca 2017
MIEJSCE:
Hotel Intercontinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49 00-125 Warszawa
PROWADZĄCY:
adw. dr Patryk Filipiak, Sędzia dr hab. Anna Hrycaj Więcej informacji »
Sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem
Wzajemne relacje wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym
Relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą
- szanse, korzyści, ryzyka
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22

Cel konferencji:

Ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne weszła w życie ponad rok temu (1 stycznia 2016r.). Jest to okres, który pozwala na dokonanie pierwszych podsumowań i ocen nowych regulacji.

Celem konferencji jest przekazanie wiedzy oraz rozwianie wątpliwości, które ujawniła kilkunastomiesięczna praktyka stosowania nowych regulacji, a także wypracowanie w ramach dyskusji i rozwiązywania kazusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Dlaczego warto wziąć udział:

Do 31 października 2016 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ponad 150 obwieszczeń o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Z miesiąca na miesiąc zwiększa się udział postępowań restrukturyzacyjnych w ogólnej liczbie postępowań wszczynanych wobec niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika. Rosnące zainteresowanie postępowaniem restrukturyzacyjnym wynika z istotnych korzyści jakie to postępowanie daje dłużnikowi i wierzycielom. Można więc przewidywać, że zaobserwowana do tej pory tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać.

Szkolenie prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie: SSO dr hab. Anna Hrycaj oraz li­cen­cjo­no­wa­nego doradcę re­struk­tu­ry­zacyjnego Patryk Filipiaka. Prowadzącym jest sędzia oraz adwokat posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego oraz zarządcy. Taka formuła szkolenia pozwoli na dokonanie analizy omawianych problemów z najbardziej praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu przez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań restrukturyzacyjnych.

Dzięki naszej konferencji dowiesz się:

jak prowadzić i jak uczestniczyć w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które zakłada współdziałanie dłużnika z wierzycielami przy ograniczonej roli i władzy sędziego-komisarza, a więc jest ukształtowane według nieznanej dotąd w polskim prawie formuły postępowania sądowego z ograniczoną rolą organu sądowego.

Nowa formuła wymaga rozwiązania następujących problemów:

 • ustalenie zasad współpracy pomiędzy sędzią-komisarzem, a nadzorcą sądowym i zarządcą,
 • ustalenie zasad współpracy pomiędzy nadzorcą sądowym i zarządcą, a radą wierzycieli (regulamin rady wierzycieli, zakres uprawnień i obowiązków członków rady wierzycieli),
 • ustalenie sposobów komunikacji zapewniających sprawny przebieg postępowania,
 • ustalenie zasad współpracy pomiędzy dłużnikiem a nadzorcą lub zarządcą, szczególnie w postępowaniu sanacyjnym przewidującym zarząd własny dłużnika.

Poznasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania:

 1. Które postępowanie jest najlepsze dla dłużnika w określonej sytuacji gospodarczej?
 2. Czy dłużnikowi służy zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego z wniosku wierzyciela?
 3. Czy w układzie częściowym spis wierzytelności obejmuje wszystkich wierzycieli?
 4. Jak „podejść” do tworzenia planu restrukturyzacyjnego?
 5. Co zrobić gdy nie uda się przygotować planu restrukturyzacyjnego w terminie?
 6. Czy na postanowienie o wynagrodzeniu tymczasowego nadzorcy sądowego przysługuje zażalenie?
 7. Jak się oblicza większości konieczne do ustanowienia rady wierzycieli i powołania członków wskazanych przez wierzycieli?
 8. Co oznacza „15% spornych wierzytelności”?
 9. Kiedy można odstąpić od nierentownej umowy w postępowaniu sanacyjnym?
 10. Czy zarządca może sprzedać całe przedsiębiorstwo dłużnika w trybie art. 323 PR?
 11. W którym momencie trzeba przygotować test prywatnego wierzyciela?
 12. W jakim trybie uzgadnia się plan restrukturyzacyjny z dłużnikiem?
 13. Jakie koszty restrukturyzacji ponosi bezpośrednio dłużnik?
 14. Jakie czynności zarządcy wchodzą w zakres jego ustawowego wynagrodzenia?

Możliwość zadawania pytań

Zapisz się na szkolenie i zadaj swoje pytanie – odpowiedź otrzymasz na warsztatach w trakcie 2. dnia szkolenia. (Pytanie wpisz w formularzu zamówienia w polu "Pytania/uwagi do organizatora")

Kto powinien wziąć udział?

Adwokaci i radcowie prawni; syndycy, doradcy restrukturyzacyjni; specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, a także w instytucjach publicznoprawnych (w szczególności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędach skarbowych)  zajmujący się trudnymi wierzytelnościami, restrukturyzacją i upadłościami; przedsiębiorcy.

W ramach szkolenia zapewniamy


 • I dzień – serwis kawowy, kanapki, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa
 • I i II dzień - serwis kawowy, kanapki, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa 

Godziny szkolenia:

I dzień – 10:00–16:00
II dzień – 10:00–17:00

Program

Dzień I:  Część teoretyczna:

 1. Prawo restrukturyzacyjne
 2. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, w tym pokrzywdzenie wierzycieli jako negatywna przesłanka prowadzenia postępowania.
 3. Wierzyciel jako uczestnik postępowania restrukturyzacyjnego.
 4. Rola rady wierzycieli.
 5. Spis wierzytelności i środki zaskarżenia spisu w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych.
 6. Rola wierzyciela w głosowaniu nad układem.
 7. Skutki układu.
 8. Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo.
 9. Pozycja dłużnika w postępowaniu. Obowiązki dłużnika wobec nadzorcy oraz zarządcy.
 10. Prawa i obowiązki zarządcy w postępowaniu.
 11. Koszty postępowania restrukturyzacyjnego.
 12. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

Dzień II: Część praktyczna – warsztaty (case studies):


   1. Analiza dotychczasowego orzecznictwa sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych w sprawach, w których wnioski wpłynęły po 1.1.2016 r.
   2. Rozwiązywanie kazusów dotyczących: ustanowienia oraz zmiany składu rady wierzycieli, nadzoru nad pozasądowymi organami postępowania, skutków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla postępowań cywilnych, odpowiedzialności członków zarządu na podstawie art. 299 KSH oraz art. 21 PU, relacji pomiędzy dłużnikiem a zarządcą / nadzorcą, pozycji prawnej wierzyciela rzeczowego w postępowaniu, szczególnie w kontekście instytucji finansowej, przesłanek do umorzenia postępowania.
   3. Odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników szkolenia oraz zgłoszone w trakcie szkolenia.


I dzień – Wykłady – 602,70 PLN brutto (490,00 zł netto + VAT)

Pakiet: I i II dzień – Wykłady + Warsztaty – 1709,70 brutto (1390,00 zł netto + VAT)


 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu


BONUSY 

(dla Pakietu: I i II dzień: Wykłady + Warsztaty):adw. dr Patryk Filipiak Doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, adwokat. Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner i założyciel kancelarii FilipiakBabicz. Współtwórca nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. Wykładowca prawa upadłościowego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor licznych publikacji naukowych. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia specjalistów zajmujących się upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw INSOL EUROPE, Zespołu Mini-stra Rozwoju ds. Prawa Gospodarczego oraz Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Ekspert Banku Światowego.
Sędzia dr hab. Anna Hrycaj Sędzia z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. W latach 1999-2001 orzekała w Wydziale XVII Cywilnym do spraw egzekucyjnych Sądu Rejonowego w Poznaniu, w latach 2001-2013 w Wydziale XI Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych. Obecnie orzeka w XXVI Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie. W latach 2010–2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012 r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Autorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, w tym: „Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna” oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.

Hotel Intercontinental Warszawa
ul. Emilii Plater 49 00-125 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PUNKTY ORA I OIRP

DOŚWIADCZENI PRELEGENCI

Wykłady i warsztaty prowadzone są przez ekspertów w swoich dziedzinach - SSO dr hab. Anna Hrycaj oraz doradcę restrukturyzacyjnego Patryka Filipiaka.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Konferencja: Nowe prawo restrukturyzacyjne w praktyce

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO