Prelegenci

  dr Daniel Krajewski
  dr Daniel Krajewski
  Współpracownik Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dr) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (mgr). Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych oraz prawie spółek, a jego doświadczenie obejmuje udział w największych na polskim rynku transakcjach związanych z emisją oraz sprzedażą papierów wartościowych dotyczących zarówno spółek krajowych, jak i zagranicznych. Posiada bogate doświadczenie krajowe (przed dołączeniem do RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy pracował w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej DEWEY BALLANTINE - obecnie GREENBERG TRAURIG), jak i zagraniczne (prawie 2 letnia praca w Nowym Jorku, USA, w jednej z kancelarii prawnych oraz kilkumiesięczny staż w SWISS RE - Monachium, Niemcy). Autor publikacji z zakresu prawa papierów wartościowych, prawa spółek i prawa nieruchomości. W Kancelarii RKKW- KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy stoi na czele Departamentu Prawa Publicznego i Europejskiego. Posługuje się biegle językiem angielskim.
  Jakub Kraszkiewicz
  Jakub Kraszkiewicz
  Starszy Menadżer w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY. Posiada blisko 12 lat doświadczenia zawodowego w zawodzie audytorskim. Pierwsze doświadczenia zdobywał w dziale audytu Arthur Andersen i Ernst & Young. Od 2004 roku rozpoczął karierę audytora śledczego. Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (CAMS), Project Management Professional (PMP). Posiada Poświadczenie Bezpieczeństwa do dostępu informacji niejawnych o klauzuli POUFNE i ZASTRZEŻONE. Współtwórca programu studiów i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu compliance i etyki pracowniczej, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pomysłodawca i autor „Bloga audytorów śledczych” EY. Prelegent na licznych konferencjach, szkoleniach i seminariach z zakresu wykrywania i zapobiegania nadużyciom (szkolenie dla sędziów sądów apelacyjnych wspólnie z Dziennikiem Gazeta Prawna, szkolenie dla Business Centre Club, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Institute for International Research, Movida, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej). Autor artykułów m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej, Rynku Zdrowia.
  dr hab. r. pr. Mariusz Krzysztofek
  dr hab. r. pr. Mariusz Krzysztofek
  Doświadczenie w wykonywaniu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz eksperta, audytora i trenera w tej dziedzinie w wielu instytucjach od wejścia w życie przepisów o ochronie danych osobowych. Zarządzał ochroną danych osobowych w skali globalnej wykonując tę funkcję w Brukseli w międzynarodowej grupie finansowej, a obecnie jest dyrektorem zarządzającym ochroną danych w EMEA w jednej z największych globalnych firm w sektorze FMCG. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał właśnie w tej dziedzinie. Jest autorem 5 książek na temat ochrony danych, w tym pierwszego komentarza na rynku polskim i pierwszej monografii na anglojęzycznym rynku światowym. Jest również absolwentem studiów podyplomowych na Georgetown University i University of Wisconsin – La Crosse w Stanach Zjednoczonych i odbył praktykę w federalnym nadzorze bankowym Stanów Zjednoczonych.
  SSA Wiesława Kuberska
  SSA Wiesława Kuberska
  Sędzia Sądu Apelacyjnego Wiesława Kuberska od 2010 r. jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, a od maja 2009 r. także Prezesem Zarządu łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. Od 2002 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, orzekający w I Wydziale Cywilnym. Czynnie wykonuje zawód sędziego nieprzerwanie od 1987 r. Sędzia Sądu Apelacyjnego Wiesława Kuberska prowadzi zajęcia z szeroko rozumianej cywilistyki dla sędziów i radców prawnych oraz asystentów sędziów, a także dla aplikantów aplikacji sędziowskiej, radcowskiej, adwokackiej i aplikacji ogólnej. Dodatkowo w latach 2001- 2010 prowadziła zajęcia z aplikantami sądowymi z zakresu prawa handlowego oraz prawa upadłościowego i naprawczego, a od czasu wprowadzenia aplikacji referendarskiej w tym samym zakresie także zajęcia dla aplikantów referendarskich. Ponadto od czerwca 1997 r. prowadzi zajęcia dla aplikantów radcowskich, organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi z prawa cywilnego procesowego, „wpadkowo” z zagadnieniami egzekucyjnymi, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa ochrony własności intelektualnej. Została odznaczona złotą odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radcowskiego” i „Medalem XXX Samorządu Radcowskiego”. Przez 12 lat była członkiem korporacyjnej komisji egzaminacyjnej w czasie zawodowego egzaminu radcowskiego. W okresie od 1997 r. do dnia wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej była członkiem tzw. sieci ds. prawa wspólnotowego, uczestniczyła w prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości programie przygotowującym polski wymiar sprawiedliwości do wejścia do UE. Uczestnik wielu kursów i konferencji z zakresu tej problematyki, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Brała udział m.in. w szkoleniach z zakresu: „Basic Training in EC Law” organizowanym przez European Institute of Public Administration w Visegrád w 2001 r. - „Development of Training Skills” organizowanym przez European Institute of Public Administration w Budapeszcie w 2002 r. (oba w ramach programu „Training of judges in European Community Law”)- „Prawo wspólnotowe w praktyce sędziów sądów cywilnych” organizowanym przez Instytut Europejski w Łodzi we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej i Akademią Prawa Europejskiego w Trewirze w 2001 r. - „Prawo Unii Europejskiej, współpraca sądowa w sprawach cywilnych i brytyjskie prawo cywilne w języku angielskim” organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie w 2007 r. Ponadto w grudniu 2005 r. uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym rozprawy w postępowaniu cywilnym zorganizowanym dla polskich sędziów w The National Judical College w Reno w USA.
  Tomasz Kubicki
  Tomasz Kubicki
  Associate, aplikant adwokacki. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa farmaceutycznego oraz prawa reklamy. Oprócz współpracy z branżą farmaceutyczną doradza przedsiębiorcom z sektora FMCG – w tym w szczególności z branży spożywczej, alkoholowej oraz tytoniowej.
  Krzysztof Kufel
  Krzysztof Kufel
  Ukończył Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej świadczył usługi początkowo w Gdańsku, prowadząc jednoosobową kancelarię prawną, a obecnie w Warszawie, jako wspólnik kancelarii Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy Adwokaci. Krzysztof Kufel specjalizuje się w problematyce sporów gospodarczych i cywilnych – zarówno na etapie negocjacji handlowych, jak i w toku spraw sądowych. Posiada bogatą praktykę w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, prawa gospodarczego oraz administracyjnego. Jego preferencje zawodowe koncentrują się wokół prawa cywilnego i zamówień publicznych.
  mec. Dariusz Kulgawczuk
  mec. Dariusz Kulgawczuk
  Radca prawny, LL.M.Partner w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek, w tym z branży ubezpieczeniowej, produkcyjnej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. W Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy stoi na czele Departamentu Korporacyjnego. Doradzał w złożonych sporach prawnych o charakterze korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związanych z własnością intelektualną i inwestycjami budowlanymi. Doradzał przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych” wyd.: 2006 – 2009, 2010 – 2011, oraz wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych. Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.
  r. pr. Dariusz Kulgawczuk
  r. pr. Dariusz Kulgawczuk
  Radca prawny, LL.M. Partner w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek, w tym z branży ubezpieczeniowej, produkcyjnej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. W Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy stoi na czele Departamentu Korporacyjnego. Doradzał w złożonych sporach prawnych o charakterze korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związanych z własnością intelektualną i inwestycjami budowlanymi. Doradzał przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych” wyd.: 2006 – 2009, 2010 – 2011, oraz wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych. Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.
  mec. dr Michał Kuliński
  mec. dr Michał Kuliński
  Doktor nauk prawnych WPiA UW, absolwent WPiA UJ, ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego przy WPiA UW oraz Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Partner w kancelarii Battara Bartoszek Kuliński BBK Spółka Partnerska. Poprzednio wspólnik w kancelarii „Smoktunowicz&Falandysz” sp.k. Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Warszawie. Redaktor obecnych na rynku publikacji z zakresu prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego.
  rejent Daniel Kupryjańczyk
  rejent Daniel Kupryjańczyk
  Notariusz w Warszawie. Przez kilka lat był sędzią w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. Członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2011 roku w Warszawie.  Autor szeregu publikacji z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego. Twórca komentarza do Kodeksu spółek handlowych i Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Współtwórca komentarza do Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu spółek handlowych online i Egzaminów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości – części gospodarczej wydawanych przez Wydawnictwo C.H. Beck. Prowadzi szereg wykładów i szkoleń m.in. przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Fundacji Adwokatury Polskiej oraz przy Izbie Komorniczej w Warszawie. Jest też prelegentem na kursach przygotowujących do egzaminu radcowskiego i adwokackiego organizowanych przez Wydawnictwo C.H. Beck.