Prelegenci

  dr Bogdan Fischer Partner w Kancelarii Chałas i Wspólnicy, radca prawny. Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorstwom i międzynarodowym korporacjom o zróżnicowanych profilach działalności. Autor licznych publikacji naukowych, w tym kilku monografii: "Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich" (2010) oraz "Cloud computing- nowy technologiczny paradygmat- zagrożeniem dla ochrony danych osobowych i prywatności" (2013).
  Dorota Flak W swojej dotychczasowej karierze pełniła funkcje Dyrektora Działu Finansowo-Księgowego, Głównego Księgowego w spółkach giełdowych oraz spółkach portfelowych międzynarodowych grup kapitałowych. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Wydziału Finansów i Statystyki oraz Studiów Podyplomowych Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, a także Studiów Podyplomowych Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w zakresie podatków. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług doradczych i księgowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  mec. Piotr Fojtik Adwokat, Arbiter Sądu Polubownego Meritum z siedzibą w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji. Ukończył studia doktoranckie w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie . Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych; wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim.
  doradca podatkowy Janina Fornalik Doradca podatkowy, partner w MDDP. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności sektora publicznego. Wieloletnia praktyka w międzynarodowych firmach konsultingowych pozwoliła jej zdobyć doświadczenie w zakresie różnorodnych projektów podatkowych, w tym dotyczących planowania podatkowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz przeglądów pod kątem efektywnego i bezpiecznego zarządzania rozliczeniami podatkowymi firm.  Jest wykładowcą i prelegentem na szkoleniach i konferencjach z zakresu zagadnień w podatku VAT. Jest autorką licznych publikacji prasowych z zakresu podatku VAT, współautorką komentarza do Dyrektywy VAT Rady UE, autorką publikacji pt. „VAT w samorządach”.
  Monika Frączek prawnik, główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w MPiPS. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: uprawnień pracowniczych, w tym rodzicielskich, czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Autorka wielu opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.
  dr Izabela Fundowicz Naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych.
  SSR Małgorzata Gajewska-Nowak Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa UW, z ponad dwudziestoletnim stażem pracy jako sędzia w Wydziale Gospodarczym (procesowym) Sądu Rejonowego w Katowicach. Aktualnie prowadzi zajęcia naukowo-dydaktyczne.
  dr Andrzela Gawrońska-Baran Radca prawny, wiceprezes UZP w latach 2007– 2008. Autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej.
  r. pr. Ewa Gawrońska-Wisła Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu, a także na stałe współpracuje z jednym z wiodących biur projektowych i doradczych. W praktyce zawodowej specjalizuje się w prawie umów oraz prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi prawnej procesów inwestycyjnych.
  r. pr. Maciej Gawroński Partner Zarządzający kancelarii Bird & Bird Maciej Gawroński sp.k., ma ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa nowych technologii, IT, w tym ochrony prywatności i danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Doradzał przy ponad 100 projektach wdrożeń informatycznych. Był konsultantem Grupy Roboczej Artykułu 29. Od 2009 roku zajmuje się zagadnieniami cloud computingu, jest członkiem Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Kontraktów Cloud Computingowych, która pracuje nad stworzeniem europejskich standardów kontraktowych, a także współautorem analizy wykonalności wdrożenia cloud computingu w administracji publicznej w Polsce (2014), raportów Związku Banków Polskich o cloud computingu (2011 i 2013).