Prelegenci

  Bartosz Bogdański
  Bartosz Bogdański
  Doradca podatkowy, starszy menedżer w MDDP, ekspert w zakresie podatków pośrednich. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku VAT dla branży nieruchomości, ma szerokie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów z sektora finansowego. Był zaangażowany w szereg projektów dotyczących planowania rozliczeń podatku VAT, które zostały efektywnie wdrożone w kilku wiodących polskich spółkach oraz spółkach zagranicznych działających na polskim rynku. Jest autorem licznych publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych. Jest współautorem kilkukrotnie wznawianej książki "Nieruchomości sprzedaż, najem, dzierżawa", które otrzymało wyróżnienie w kategorii "Podatki" w konkursie Złote Skrzydła „Dziennika Gazety Prawnej” 2010. Przed podjęciem współpracy z MDDP, w latach 1997-2006 pracował w jednej z firm z Wielkiej Czwórki, ostatnio na stanowisku menedżera.
  Michał Borowski
  Michał Borowski
  Doradca podatkowy, prawnik, partner w Crido Taxand. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług, w szczególności w odniesieniu do działalności sektora publicznego. W „VIII Rankingu firm i doradców podatkowych” organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna zajął 2 miejsce wśród doradców podatkowych w kategorii: „Najlepszy doradca podatkowy: VAT”. W 2014 r. dołączył do Crido, gdzie odpowiada za doradztwo na rzecz podmiotów z sektora publicznego. W ramach doradztwa na rzecz JST prowadził m.in. projekty związane z centralizacją rozliczeń VAT, odzyskiwaniem nieodliczonego VAT, wdrażaniem prewspółczynnika i współczynnika VAT, przygotowywaniem wniosków o interpretacje podatkowe, bieżącym doradztwem dla największych miast i wielu innych gmin.
  r. pr. Anna Iliana Bryńska
  r. pr. Anna Iliana Bryńska
  Ekspert z dziedziny stosowania prawa podatkowego oraz kształtowania strategii podatkowych z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym nabytym zarówno w kancelariach prawnych jak i dużych, wiodących spółkach audytorskich na świecie (Deloitte, Ernst&Young, Baker&Mckenzi, Salans). Praktyk, realizujący szereg projektów podatkowych w bardzo wielu branżach w tym: motoryzacyjnej, inwestycyjnej, energetycznej, farmaceutycznej, bankowej i finansowej, telekomunikacyjnej, IT, branży nieruchomości, branży dóbr konsumpcyjnych, tytoniowej i innych. Doświadczony szkoleniowiec: przygotowywanie oraz prowadzenie autorskich szkoleń podatkowych we współpracy z firmami szkoleniowymi, a także szkoleń zamkniętych dla przedsiębiorców.
  mec. Krzysztof Brysiewicz
  mec. Krzysztof Brysiewicz
  Radca prawny w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących transakcji fuzji i przejęć spółek. Specjalizuje się również w sprawach z zakresu sporów korporacyjnych, a także funduszy unijnych. Wykładowca na szkoleniach i seminariach poświęconych prawu spółek, pomocy publicznej, funduszom unijnym. Autor i współautor licznych publikacji poświęconych prawu spółek, prawu procesowemu i funduszom unijnym. W Kancelarii RKKW stoi na czele Departamentu Prawa Funduszy Europejskich. Posługuje się biegle językiem angielskim.
  mec. Monika Brzozowska
  mec. Monika Brzozowska
  Doktor nauk prawnych – temat pracy doktorskiej „Prawo autorskie w muzeum”. Adwokat, partner w Kancelarii Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy, ekspert z zakresu własności intelektualnej. Z uwagi na wcześniejszą pracę (m.in. jako dziennikarz, copywriter w agencji reklamowej, rzecznik prasowy, autor) praktyk w dziedzinie praw autorskich.Od 2004 r. prowadzi szkolenia „Prawo autorskie w reklamie i promocji”, „Nieuczciwa konkurencja i nieuczciwe praktyki handlowe w reklamie”, „Prawo promocji czyli wszystko co należy wiedzieć o reklamie”, „Prawo autorskie w pracy PR-owca”, „Prawo autorskie w kulturze i administracji publicznej”. Dotychczas – z problematyki prawa własności intelektualnej – przeszkoliła ponad 10 000 osób. W szkoleniach tych brali udział pracownicy instytucji kultury, administracji publicznej oraz biznesu. Prowadzi obsługę prawną wielu agencji reklamowych (stąd żadne pytanie nie jest w stanie jej zaskoczyć), instytucji kultury, organów administracji publicznej.Wysoko oceniany wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (gdzie prowadzi warsztaty w języku polskim oraz angielskim) oraz nauczyciel akademicki (m.in. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie , PWST oraz szeregu szkół artystycznych)Autorka wielu książek z zakresu swojej specjalizacji pt. „Prawo prasowe w praktyce. Kazusy wraz z rozwiązaniami”, „Prawo autorskie w reklamie i marketingu”, „Prawo autorskie w kulturze”, „Prawo autorskie w administracji publicznej”.Pisuje do pism branżowych takich jak m.in. „Marketing w praktyce”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Animator kultury”, „Marketer plus” i wielu innych. Publikuje na portalach branżowych – m.in. marketingowiec.pl, proto.pl, zabezpieczenia.com, epr.pl. Współtwórca portalu prawo_autorskie.wieszjak.pl.Uczestniczy jako prelegent w wielu Konferencjach (w tym również międzynarodowych) oraz szkoleniach, seminariach i warsztatach uzyskując bardzo wysoki noty od uczestników.
  r. pr. Radosław Bulejak
  r. pr. Radosław Bulejak
  Associate w Zespole VAT, Akcyzy i Ceł. Radca prawny, doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Humboldt - Universität und Universität Wrocław. Swoje doświadczenie zdobywał w kancelarii prawniczej CWW sp.k. we Wrocławiu, gdzie był odpowiedzialny za obsługę procesową, w tym, m.in.: prowadzenie postępowań administracyjnych, cywilnych i karnych, wydawanie opinii prawnych, doradztwo bieżące spółek i przedsiębiorców. Od 2013 do 2018 roku, był asystentem sędziego w Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. W zakresie jego obowiązków było m.in. przygotowanie projektów orzeczeń z zakresu postępowania podatkowego oraz materialnego prawa podatkowego (VAT, PIT, CIT, Akcyza) z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiego. W 2017 r. został delegowany przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego do pełnienia czynności administracyjnych jako Naczelnik Wydziału Procesowego w Departamencie Prawa Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od kwietnia 2018 r. związany z Kancelarią Ożóg Tomczykowski. Specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Jest autorem publikacji i glos z zakresu prawa administracyjnego, a także pomocy naukowych dla aplikantów notarialnych i komorniczych. Bierze czynny udział w konferencjach ogólnopolskich, prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych oraz warsztaty dla asystentów sędziego wojewódzkich sądów administracyjnych.
  mec. Katarzyna Burczaniuk
  mec. Katarzyna Burczaniuk
  Radca prawny, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi własną kancelarię w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, a także prawa administracyjnego.
  Maciej Byczkowski
  Maciej Byczkowski
  Prezes Zarządu ENSI, od 2007 r. Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (wcześniej: Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej (2004 - 2013). Brał udział w pracach: sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2007 - 2010); pracach Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców (2011 - 2014); sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej - deregulacja IV (2014) oraz pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywania zadań ABI (2014 - 2015). Uczestniczył również w pracach nad zmianą rozporządzenia wykonawczego w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych do ustawy o ochronie danych osobowych oraz konsultacjach w przygotowaniu polskiego stanowiska na forum Rady Europy w związku z reformą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Bierze udział w pracach Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (20 lat doświadczeń). Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM-BCP, Metodyki TSM – całościowej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 400 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych; przeszkolił ponad 30 000 osób. Pełni rolę ABI (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach. Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wg TISM oraz normy ISO 27001) w organizacjach wielu branży w Polsce. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Wykłada na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) - Studium podyplomowe "Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT", na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie - Studia podyplomowe "Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych" oraz na Polskiej Akademii Nauk - Studia podyplomowe "Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych" (w ramach którego jest również członkiem Rady Programowej). Autor licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych. Uczestniczy lub uczestniczył w projektach wdrożenia RODO w kilkunastu organizacjach w Polsce.
  dr Jan Byrski
  dr Jan Byrski
  Adwokat, Partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych i usług płatniczych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Przewodniczącym KNF, Prezesem NBP oraz sądami administracyjnymi.Doradza spółkom z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Uczestnik prac ministerialnych i parlamentarnych dotyczących licznych nowelizacji ustawy o usługach płatniczych i ustawy o ochronie danych osobowych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: Komentarzy do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych dotyczących opłaty interchange (wyd. el. C.H.Beck) oraz monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej”, która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na ErnstMoritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.
  dr Maciej Chakowski
  dr Maciej Chakowski
  Adiunkt i wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m.in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Był także konsultantem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie regulacji prawa pracy krajów Unii Europejskiej. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy. Reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi w zakresie sporów zbiorowych, rokowań układów zbiorowych, pakietów socjalnych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy w tym współautorem dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.