Prelegenci

  Paweł Barnik Ekonomista, zastępca Dyrektora Departamentu ds. Podatków Pośrednich ECDDP Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie tematyki podatku od towarów i usług. Związany również z rachunkowością – były pracownik kancelarii podatkowej na stanowisku księgowym. Odpowiedzialny za sporządzanie opinii podatkowo-prawnych z zakresu tematyki podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Autor i współautor licznych publikacji książkowych, publikacji w prasie fachowej oraz portalach związanych z tematyką podatkową. Doświadczony wykładowca podatku od towarów i usług. Poprowadził szereg wykładów m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego.
  r. pr. Elżbieta Bartman-Cupryś
  dr Adam Bartosiewicz Doradca podatkowy, radca prawny, autorytet w dziedzinie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym. Autor i współautor kilkuset prac (komentarzy, monografii, glos i artykułów) z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego m.in. komentarza VAT i komentarza KKS. Jego publikacje cytowane są w ponad 2 500 orzeczeń sądów administracyjnych. Jest autorem opinii prawnych na potrzeby Parlamentu Europejskiego. Pracuje jako nauczyciel akademicki. Uznany szkoleniowiec prowadzący szkolenia, m.in. dla samorządu doradców podatkowych oraz samorządu księgowych. W swojej praktyce nie ogranicza się tylko do opisywania rzeczywistości normatywnej, lecz w wielu wypadkach kreuje, czy też inicjuje sposób interpretacji i rozumienia przepisów prawnych. Jako jeden z niewielu doradców podatkowych w Polsce reprezentował z sukcesem klienta w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  dr Kinga Bauer
  mec. Wojciech Bergier Adwokat, wpisany również do Los Angeles County Bar Association. Ukończył podyplomowe studia z zakresu prawa autorskiego i wydawniczego na Międzyuczelnianym Instytucie Własności Intelektualnej UJ. Ukończone studia prawnicze na UJ. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Konsula ds. Prawnych Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles. Przed służbą dyplomatyczną Wojciech Bergier prowadził prywatną praktykę adwokacką specjalizując się w prawie karnym, prawie autorskim, prawie nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych i w prawie rodzinnym. Poza praktyką adwokacką Wojciech Bergier publikował w Tygodniku Powszechnym, wywiady z adwokatami: Krzysztofem Piesiewiczem i Tadeuszem de Virion oraz reportaże. Specjalizacja: międzynarodowe prawo prywatne, sprawy karne, Entertainment Law, prawo imigracyjne, sprawy obywatelskie, prawo rodzinne.
  Dorota Białas Doradca podatkowy, Associate Partner we Wrocławskim oddziale kancelarii Rödl & Partner. Doradza średnim i dużym spółkom produkcyjnym, handlowym i usługowym z kapitałem polskim i zagranicznym, w tym działających w specjalnych strefach ekonomicznych. Autorka publikacji książkowych i prasowych o tematyce podatkowej.
  adw. Maciej Białek Adwokat w zespole prawa ochrony środowiska Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka; jego doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo dotyczące postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, zajmuje się badaniami prawnymi spółek pod kątem spełnienia wymogów prawno-środowiskowych oraz doradztwo legislacyjne.
  r. pr. Roman Bieda Radca prawny, Maruta Wachta sp.j.
  r. pr. Maciej Bielecki Radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Radcowskiej Bieleccy, autor licznych publikacji z dziedziny prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, inwestycji budowlanych, urządzeń przesyłowych, partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji na roboty budowlane („Monitor Prawniczy”,„Nieruchomości C.H.Beck”,„Temidium”), a także książek: „Umowy między spółką kapitałową a członkiem zarządu”, „Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych”, „Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego”, współautor tłumaczenia Prawa budowlanego na język angielski (Polish Construction Law). Konsultant Ministerstwa Infrastruktury w kwestiach opracowywania aktów prawnych z dziedziny budownictwa i zagospodarowania przestrzennego, w latach 2007-2008 radca prawny Krajowej Rady Izby Architektów, specjalista i wieloletni wykładowca z tematyki inwestycji budowlanych w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa i British-Polish Chamber of Commerce, wieloletni współpracownik międzynarodowych kancelarii prawnych.
  Andrzej Bielski Sprawdzony specjalista i wieloletni wykładowca. Prawnik, pracownik Urzędu Miasta Krakowa. Autor licznych publikacji z zakresu należności stanowiących dochody własne gmin.