Prelegenci

  r. pr. Michał Bienias Specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętego prawa nowych technologii. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim na usługach e-commerce. Doradza spółkom z branży internetowej, informatycznej, ubezpieczeniowej, a także bankowej. Posiada doświadczenie m.in. we wdrażaniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz przygotowaniu raportów z analizy przedwdrożeniowej RODO (tzw. raportów luk). Przed nawiązaniem współpracy z Kancelarią pracował w dziale prawnym Google Poland, gdzie zajmował się obsługą prawną spółek Google w Europie Środkowo-Wschodniej. Praktyczne doświadczenie z zakresu prawa nowych technologii zdobywał także w zespole ochrony danych osobowych Rady Europy oraz międzynarodowych kancelariach prawniczych. Słuchacz studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Szkole Głównej Handlowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
  Agnieszka Bieńkowska Doradca podatkowy, partner w kancelarii MDDP. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w obsłudze podatkowej firm międzynarodowych i największych polskich przedsiębiorstw. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku VAT. Jest cenionym wykładowcą, autorem licznych publikacji o tematyce związanej z podatkiem VAT.
  Przemysław Biernacki Notariusz w Koszalinie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca na szkoleniach dla aplikantów notarialnych oraz organizowanych przez Wydawnictwo C.H.Beck, zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa o notariacie, postępowania cywilnego oraz postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w praktyce notarialnej, autor publikacji naukowych.
  Wojciech Bierwiczonek
  mec. Maciej Bobrowicz
  Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Radca prawny z ponad 30 letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie gospodarczym. Od ponad 10 lat jest mediatorem w sporach gospodarczych. Wyszkolił setki mediatorów i prawników z zakresu negocjacji i mediacji. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach: 2007-2010, 2010-2013 oraz 2016 - obecnie.
  dr Piotr Bogdanowicz Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, zainteresowania naukowe: prawo zamówień publicznych Unii Europejskiej, prawo energetyczne Unii Europejskiej, partnerstwo publiczno-prywatne oraz pomoc publiczna.
  Bartosz Bogdański Doradca podatkowy, starszy menedżer w MDDP, ekspert w zakresie podatków pośrednich. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku VAT dla branży nieruchomości, ma szerokie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów z sektora finansowego. Był zaangażowany w szereg projektów dotyczących planowania rozliczeń podatku VAT, które zostały efektywnie wdrożone w kilku wiodących polskich spółkach oraz spółkach zagranicznych działających na polskim rynku. Jest autorem licznych publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych. Jest współautorem kilkukrotnie wznawianej książki "Nieruchomości sprzedaż, najem, dzierżawa", które otrzymało wyróżnienie w kategorii "Podatki" w konkursie Złote Skrzydła „Dziennika Gazety Prawnej” 2010. Przed podjęciem współpracy z MDDP, w latach 1997-2006 pracował w jednej z firm z Wielkiej Czwórki, ostatnio na stanowisku menedżera.
  dr Jolanta Borkowska
  SSR Piotr Borkowski Prezes Sądu Rejonowego w Limanowej. Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu- National Louis University w Nowym Sączu. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Jest autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego w tym książek: Wpisy do ksiąg wieczystych (Warszawa 2003 i 2008), Notarialne poświadczenie dziedziczenia (Warszawa 2011).
  prof. dr hab. UŁ Andrzej Borowicz
  Pracownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W działalności naukowo dydaktycznej specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych, wyceny nieruchomości oraz procesów deweloperskich. Założyciel i długoletni Kierownik Studium Podyplomowego Zamówień Publicznych. Wieloletni arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika „zamówienia Publiczne – Doradca”. Autor wielu książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu zamówień publicznych.