Prelegenci

  Michał Czarnuch
  Michał Czarnuch
  Senior Associate. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym i regulacjach prawnych dotyczących kwestii refundacyjnych oraz dystrybucyjnych (w tym reklama produktów leczniczych, kwestie rejestracyjne, wyroby medyczne, regulacje badań klinicznych oraz importu równoległego), a także prawie Unii Europejskiej. Doradzał w wielu projektach związanych z wejściem nowej ustawy refundacyjnej, w tym uczestniczył w negocjacjach cenowych z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Rekomendowany w rankingu Chambers and Partners w kategorii Life Science: „Praktyk o dogłębnej znajomości zagadnień” - informują źródła Chambers and Partners.
  mec. Joanna Czekaj
  mec. Joanna Czekaj
  Pracuje w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Universitat Pompeu Fabra w Barcelonie (LL.M.), a także stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu LLP Erasmus. W czasie studiów podjęła współpracę z jedną z warszawskich kancelarii zajmując się tematyką związaną z prawem nieruchomości oraz prawem karnym. Po studiach pracowała w dziale nieruchomości i transakcji jednej z warszawskich kancelarii prawnych. Wśród jej głównych zainteresowań znajduje się prawo spółek. Jest autorką wielu publikacji dotyczących tej dziedziny prawa oraz wykładowcą na wielu szkoleniach poświęconych rynkom kapitałowym.
  Szymon Czerwiński
  Szymon Czerwiński
  Adwokat, Doradca podatkowy, posiadający doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych, spółkach doradztwa podatkowego oraz podmiotach inwestycyjnych. Szymon specjalizuje się w doradztwie podatkowym dotyczącym projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, jak również w obszarze optymalizacji podatkowej i cen transferowych dla przedsiębiorców z branży nieruchomościowej, energetycznej, finansowej, FMCG czy telekomunikacyjnej. Szymon jest jednym z nielicznych w Polsce posiadaczy międzynarodowych tytułów Advanced Diploma in International Taxation oraz Transfer Pricing Certificate of the Chartered Institute of Taxation. Jest on również uczestnikiem seminarium doktoranckiego z zakresu prawa podatkowego i autorem kilkudziesięciu artykułów i komentarzy o tematyce prawnej i podatkowej.
  Monika Dąbrowska- Sołtyk
  Monika Dąbrowska- Sołtyk
  Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Odbyła aplikację sędziowską. Posiada doświadczenie w pracy samorządowej. Od 2004 r. członek kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w kadencji 2010-2013. Koordynator Zespołu Zamiejscowego RIO w Sandomierzu. Szkoleniowiec oraz autorka wielu publikacji o tematyce finansów publicznych.
  r. pr. Agata Dawidowska
  r. pr. Agata Dawidowska
  Radca prawny od 2011 roku, wcześniej ukończyła wydział prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracowała z kilkoma liczącymi się na poznańskim rynku kancelariami prawnymi, zaś od 2011 roku prowadzi własną kancelarię zajmującą się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych jak i klientów indywidualnych. Zajmuje się głównie prowadzeniem procesów sądowych reprezentując klientów zarówno przed sądami cywilnymi jak i administracyjnymi. Może pochwalić się wieloma zakończonymi sukcesem procesami, wśród których warto wymienić wydany między innymi w wyniku sporządzonej przez nią skargi wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce.
  Angelika Drelichowska
  Angelika Drelichowska
  Doktorantka w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego UWr i aplikantka adwokacka. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (w tym podatkowego) oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego.
  Piotr Drobek
  Piotr Drobek
  Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO.
  mec. Damian Dworek
  mec. Damian Dworek
  Radca prawny. Partner w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Od maja 2010 r. - Partner, Szef Departamentów Postępowań Sądowych oraz Prawa Pracy RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy w Warszawie. W latach 2009-2010 koordynował pracą zespołu prawników w zakresie prowadzenia postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych w Euler Hermes, Mierzejewska- Kancelaria Prawna Sp.k. w Warszawie. Jako asystent sędziego orzekającego w wydziale gospodarczym i cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w warszawie, VII Wydział Gospodarczy i I Wydział Cywilny pracował w latach 2007-2009. Wcześniej w 2006 r. w Sądzie Rejonowym w Słupsku, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jako asystent sędziego orzekającego w wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych” wyd.: 2006 – 2009, 2010 – 2011, oraz wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych. Członek Rady Nadzorczej W Investments S.A. (dawniej Internet Group S.A.) – grudzień 2012, członek Rady Nadzorczej MAGO S.A. – 2013, Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego W Inwestments S.A – od czerwca 2014.
  mec. Marcin Eckert
  mec. Marcin Eckert
  Radca prawny, posiada 19 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa podatkowo - prawnego zdobyte w firmach Ernst & Young, Mazars, TGC Corporate Lawyers. Od czerwca 2009, prowadzi własną Kancelarię Podatków i Prawa Pracy - Eckert -Tax.pl. W latach 2006 -2013 był ekspertem podatkowym w organizacji Business Center Club. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego i prelegent na licznych konferencjach i seminariach podatkowych. Specjalizuje się w tematyce podatków dochodowych, międzynarodowym prawie podatkowym i szeroko rozumianej tematyce zatrudnienia i prawa pracy. W roku 2007 uzyskał indywidualną rekomendację w kategorii „PIT” w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego, opublikowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”, a kierowany przez niego  dział podatkowy Mazars został wyróżniony I miejscem w kategorii firm doradztwa podatkowego średniej wielkości wg rankingu firm doradztwa podatkowego 2008 organizowanego przez „Gazetę Prawną".
  r. pr. Kalina Figurska
  r. pr. Kalina Figurska
  Radca prawny, doradca podatkowy, starszy manager w MDDP. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, również w aspekcie międzynarodowym. Zajmuje się doradztwem podatkowym oraz regulacyjnym dla podmiotów z branży farmaceutycznej oraz wyrobów medycznych. Prowadzi projekty w zakresie określenia konsekwencji podatkowych przeprowadzonych i planowanych transakcji dostaw towarów lub świadczenia usług o charakterze transgranicznym, również we współpracy z doradcami zagranicznymi. Wspiera klientów w zakresie przygotowywania i weryfikacji instrukcji marketingowych oraz określania skutków podatkowych poszczególnych działań reklamowych i promocyjnych wykonywanych przez firmy farmaceutyczne, koordynuje i nadzoruje przeglądy podatkowe, wspiera również klientów prowadzonych postępowaniach podatkowych. Przez prestiżowy tytuł International Tax Review wymieniana jest w gronie najlepszych specjalistów VAT w Polsce.