Prelegenci

  dr Hanna Filipczyk
  dr Hanna Filipczyk
  Absolwentka prawa i filozofii, doktor nauk prawnych (UMK), ukończyła również Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (UW). Doradca podatkowy specjalizujący się w sprawach spornych, obecnie of counsel w Enodo Advisors. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Współpracownik Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prawnik-lingwista w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autorka czterech książek i kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej.
  adw. dr Patryk Filipiak
  adw. dr Patryk Filipiak
  Doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, adwokat. Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner i założyciel kancelarii Filipiak Babicz. Współtwórca nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. Wykładowca prawa upadłościowego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor licznych publikacji naukowych. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia specjalistów zajmujących się upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw INSOL EUROPE, Zespołu Ministra Rozwoju ds. Prawa Gospodarczego oraz Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Ekspert Banku Światowego.
  dr Bogdan Fischer
  dr Bogdan Fischer
  Partner w Kancelarii Chałas i Wspólnicy, radca prawny. Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorstwom i międzynarodowym korporacjom o zróżnicowanych profilach działalności. Autor licznych publikacji naukowych, w tym kilku monografii: "Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich" (2010) oraz "Cloud computing- nowy technologiczny paradygmat- zagrożeniem dla ochrony danych osobowych i prywatności" (2013).
  Monika Frączek
  Monika Frączek
  prawnik, główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w MPiPS. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: uprawnień pracowniczych, w tym rodzicielskich, czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Autorka wielu opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.
  r. pr. Ewa Gawrońska-Wisła
  r. pr. Ewa Gawrońska-Wisła
  Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu, a także na stałe współpracuje z jednym z wiodących biur projektowych i doradczych. W praktyce zawodowej specjalizuje się w prawie umów oraz prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi prawnej procesów inwestycyjnych.
  r. pr. Maciej Gawroński
  r. pr. Maciej Gawroński
  Partner Zarządzający kancelarii Bird & Bird Maciej Gawroński sp.k., ma ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa nowych technologii, IT, w tym ochrony prywatności i danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Doradzał przy ponad 100 projektach wdrożeń informatycznych. Był konsultantem Grupy Roboczej Artykułu 29. Od 2009 roku zajmuje się zagadnieniami cloud computingu, jest członkiem Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Kontraktów Cloud Computingowych, która pracuje nad stworzeniem europejskich standardów kontraktowych, a także współautorem analizy wykonalności wdrożenia cloud computingu w administracji publicznej w Polsce (2014), raportów Związku Banków Polskich o cloud computingu (2011 i 2013).
  Karolina Gierszewska
  Karolina Gierszewska
  Prawnik, politolog, doradca podatkowy; były pracownik organów podatkowych; od lat związana z czołową spółką doradztwa podatkowego ECDDP; obecnie Dyrektor Departamentu Podatków; autor lub współautor licznych książek i artykułów z zakresu prawa podatkowego; specjalizuje się w tematyce podatku od towarów. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów, konsultacji podatkowych oraz reprezentowaniu podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Doświadczony wykładowca. Z powodzeniem prowadzi zarówno szkolenia zamknięte jak i otwarte przeznaczone dla różnego rodzaju odbiorców.
  dr Bartłomiej Gliniecki
  dr Bartłomiej Gliniecki
  Prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego. Od kilku lat zajmuje się umowami deweloperskimi w praktyce i w teorii. Autor kilkunastu publikacji prawniczych poświęconych umowie deweloperskiej, w tym dwóch książkowych. Jako wykładowca prezentuje zagadnienia problemowe umów deweloperskich na studiach podyplomowych i szkoleniach dla notariuszy. Doradca w kwestiach związanych z umowami deweloperskimi zarówno nabywcom, jak i deweloperom, bankom oraz instytucjom finansowym.
  dr. st. as. sędziego Tomasz Godlewski
  dr. st. as. sędziego Tomasz Godlewski
  Doktor nauk prawnych, starszy asystent w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Z sądownictwem administracyjnym związany od ponad 14 lat– najpierw 5 lat w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, a następnie od 9 lat nieprzerwanie pracuje w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W ramach swoich obowiązków sporządza m.in. projekty orzeczeń, projekty uzasadnień orzeczeń oraz projekty tez.
  Grzegorz Goleń
  Grzegorz Goleń
  Doradca podatkowy, Partner w Polish Tax Institute, absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, przygotowujący rozprawę doktorską z zakresu prawa podatkowego. Grzegorz specjalizuje się w doradztwie podatkowym dotyczącym podatków pośrednich. Grzegorz zdobywał doświadczenie w czołowych polskich spółkach doradztwa podatkowego oraz kancelariach prawnych, a także w nowojorskiej spółce doradczej Alvarez & Marsal. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego oraz administracyjnego.