Prelegenci

  adw. Stefan Jaworski
  adw. Stefan Jaworski
  Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie od 1992 roku. Od 1995 roku do 2004 roku adwokat współpracujący z Kancelarią Hogan & Hartson w Warszawie. Obecnie prowadzi swoją kancelarię adwokacką. Prowadzi wykłady i kolokwia dla aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie , a także szkolenia organizowane przez Wydawnictwo C.H.Beck dla studentów i aplikantów. Publikuje artykuły w Wydawnictwie C.H.Beck. Jest autorem książki "Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism" i współautorem pozycji "Egzaminy prawnicze akta kazusy opinie".
  r. pr. Marcin Józefiak
  r. pr. Marcin Józefiak
  Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek OIRP w Poznaniu oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w latach 2007-2009 oraz 2012 do chwili obecnej. Były pracownik Izby Skarbowej w Poznaniu, trener z zakresu VAT, kurator dla osób fizycznych i prawnych. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw administracyjnych, w tym podatkowych, spraw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.
  adw. Natalia Jurkiewicz
  adw. Natalia Jurkiewicz
  Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2010-2012 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką.
  LL.M. Michał Kacprzyk
  LL.M. Michał Kacprzyk
  Absolwent prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Kopenhadze. Obok tytułu polskiego, posiada duński tytuł magistra prawa (cand.jur.) oraz tytuł LL.M. W ramach wymian studenckich studiował także na Uniwersytetach w Grazu, Wiedniu oraz Getyndze. Stypendysta rządu duńskiego oraz austriackiego. Obecnie jest słuchaczem Prawniczego Seminarium Doktorskiego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu międzynarodowego prawa handlowego. Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych w Warszawie oraz Wrocławiu. Odbył praktykę na placówce dyplomatycznej w Kopenhadze. Uczestnik międzynarodowych konferencji. Obecnie pracuje w kancelarii prawnej JP Weber w Warszawie. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, prawem nieruchomości oraz międzynarodowym prawem handlowym. Tworzy umowy oraz uczestniczy w dochodzeniu roszczeń transgranicznych, w szczególności w zakresie międzynarodowej sprzedaży towarów.
  Maciej Kaczmarski
  Maciej Kaczmarski
  Prezes zarządu, ODO 24 sp. z o.o. Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) w kilkudziesięciu podmiotach. Zajmuje się kontrolą i audytem w zakresie ochrony danych osobowych. Dba o rozwój i dobry wizerunek firmy. Nadzoruje procesy obsługi oraz kontakty z kluczowymi klientami. Od lat promuje znaczenie bezpieczeństwa informacji, jako cennego dobra, którym dysponuje człowiek oraz strategicznego zasobu każdej organizacji. Wraz z zespołem przygotował ponad 250 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. Obecnie wspiera wdrożenia przepisów RODO w kilkunastu dużych grupach kapitałowych. Twórca aplikacji ABIeye oraz Przewodniczący Rady Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo.
  Tomasz Kaczyński
  Tomasz Kaczyński
  Senior Associate, radca prawny. Świadczy bieżące doradztwo ponad czterdziestu przedsiębiorcom funkcjonującym na rynku farmaceutycznym, w tym producentom, dystrybutorom i sieciom aptek. Zakres jego ekspertyzy obejmuje wszystkie obszary prawa farmaceutycznego, od rejestracji produktów, przez kwestie refundacyjne, zagadnienia wytwarzania, dystrybucji, importu równoległego, po prawo reklamy i regulacje badań klinicznych. Tomasz posiada również doświadczenie w doradztwie z zakresu weterynaryjnych produktów leczniczych. Doradza także w zakresie prawa żywnościowego, w szczególności kwestii produktów z pogranicza, suplementów diety i kosmetyków, a także w zakresie wyrobów medycznych i produktów biotechnologicznych.
  dr Anna Kamińska-Pietnoczko
  dr Anna Kamińska-Pietnoczko
  Prawnik specjalizujący się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze szkoleń. Wykładowca prawa pracy i ochrony danych osobowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym współautorka komentarzy do Kodeksu pracy.
  Maciej Kamiński
  Maciej Kamiński
  Zarządca nieruchomości, od 2012 roku twórca i zarządzający spółką Asset Nieruchomości sp. z o.o. świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych (zarządzanie i doradztwo) oraz zarządzaniu najmem. Autor licznych publikacji z zakresu praktycznych i prawnych aspektów zarządzania nieruchomościami, m.in.: Seria „Wpływ technologii wykonania budynku na koszty utrzymania nieruchomości (Nieruchomości C.H.Beck 10/2014 – 4/2015), Marketing nieruchomości w Internecie (Nieruchomości C.H.Beck 6/2015), Skrócenie okresu podaży lokalu komercyjnego (Nieruchomości C.H.Beck 4/2015), Budowanie dobrych relacji z najemcą (Nieruchomości C.H.Beck 9/2014), seria „Elementy zarządzania projektami w branży nieruchomości” (Nieruchomości C.H.Beck 11/2015 – 1/2016), Współpraca pośrednika z doradcą kredytowym (Nieruchomości C.H.Beck 5/2016). W październiku 2016 roku jeden z prelegentów podczas XVI Kongresu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, trener z ponad 7-letnim doświadczeniem. Wykładowca akademicki,doktorant na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  r. pr. Damian Karwala
  r. pr. Damian Karwala
  Doktor nauk prawnych; radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów ochrony danych osobowych i tajemnic zawodowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, w tym w sektorze finansowym. Ekspert prawny Polskiej Izby Ubezpieczeń; członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Brał udział w pracach nad projektem RODO oraz ustawą wdrażającą RODO w przepisach krajowych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach; wykładowca w ramach studiów podyplomowych organizowanych m.in. przez Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Uczelnię Łazarskiego. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich” (Warszawa, 2018).
  Piotr Kawczyński
  Piotr Kawczyński
  Zajmuję się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od ponad 14 lat. Posiadam uprawnienia audytora wiodącego oraz audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001. Jestem członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz członkiem stowarzyszonym ISSA Polska. Posiadam upoważnienie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”. Jestem odpowiedzialny za nawiązywanie współpracy oraz obsługę klientów, zarządzanie działalnością Spółki, a także za wdrożenia systemów ochrony danych osobowych, jak również proces przygotowania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Pełnię funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilkunastu podmiotach na terenie całej Polski. Biorę udział w licznych wydarzeniach branżowych związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji jako prelegent. Od 2013 r. byłem wykładowcą na Podyplomowym Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ABW.