Prelegenci

  dr Włodzimierz Dzierżanowski W latach 2003–2005 Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych; wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Aktualnie ekspert w Grupie Doradczej „Sienna”. Autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz problematyki przedsiębiorczości.
  dr Włodzimierz Dzierżanowski Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych. W latach 2003 – 2005 vice prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, odpowiedzialny za wydatkowanie środków europejskich. Aktualnie ekspert w Grupie Doradczej „Sienna”. Doświadczony praktyk i dydaktyk. Autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz problematyki przedsiębiorczości.
  SSR Stanisław Dziurlikowski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył aplikację sądową w okręgu Sadu Okręgowego w Toruniu i złożył egzamin sędziowski. Pracował w charakterze asystenta sędziego w Wydziale Cywilnym w Sądzie Rejonowym w Brodnicy, a następnie jako referendarz sądowy w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Toruniu. Obecnie sędzia w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Grudziądzu. Okresowo prowadzi szkolenia dla radców prawnych i aplikantów radcowskich z zakresu postępowania wieczysto - księgowego oraz elementów prawa rzeczowego.
  mec. Marcin Eckert Radca prawny, posiada 19 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa podatkowo - prawnego zdobyte w firmach Ernst & Young, Mazars, TGC Corporate Lawyers. Od czerwca 2009, prowadzi własną Kancelarię Podatków i Prawa Pracy - Eckert -Tax.pl. W latach 2006 -2013 był ekspertem podatkowym w organizacji Business Center Club. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego i prelegent na licznych konferencjach i seminariach podatkowych. Specjalizuje się w tematyce podatków dochodowych, międzynarodowym prawie podatkowym i szeroko rozumianej tematyce zatrudnienia i prawa pracy. W roku 2007 uzyskał indywidualną rekomendację w kategorii „PIT” w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego, opublikowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”, a kierowany przez niego  dział podatkowy Mazars został wyróżniony I miejscem w kategorii firm doradztwa podatkowego średniej wielkości wg rankingu firm doradztwa podatkowego 2008 organizowanego przez „Gazetę Prawną".
  prof. Paweł Fajgielski Kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
  r. pr. Kalina Figurska Radca prawny, doradca podatkowy, starszy manager w MDDP. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, również w aspekcie międzynarodowym. Zajmuje się doradztwem podatkowym oraz regulacyjnym dla podmiotów z branży farmaceutycznej oraz wyrobów medycznych. Prowadzi projekty w zakresie określenia konsekwencji podatkowych przeprowadzonych i planowanych transakcji dostaw towarów lub świadczenia usług o charakterze transgranicznym, również we współpracy z doradcami zagranicznymi. Wspiera klientów w zakresie przygotowywania i weryfikacji instrukcji marketingowych oraz określania skutków podatkowych poszczególnych działań reklamowych i promocyjnych wykonywanych przez firmy farmaceutyczne, koordynuje i nadzoruje przeglądy podatkowe, wspiera również klientów prowadzonych postępowaniach podatkowych. Przez prestiżowy tytuł International Tax Review wymieniana jest w gronie najlepszych specjalistów VAT w Polsce.
  dr Hanna Filipczyk Absolwentka prawa i filozofii, doktor nauk prawnych (UMK), ukończyła również Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (UW). Doradca podatkowy specjalizujący się w sprawach spornych, obecnie of counsel w Enodo Advisors. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Współpracownik Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prawnik-lingwista w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autorka czterech książek i kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej.
  dr Marek Filipek Radca prawny, asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  adw. dr Patryk Filipiak Doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, adwokat. Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner i założyciel kancelarii Filipiak Babicz. Współtwórca nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. Wykładowca prawa upadłościowego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor licznych publikacji naukowych. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia specjalistów zajmujących się upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw INSOL EUROPE, Zespołu Ministra Rozwoju ds. Prawa Gospodarczego oraz Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Ekspert Banku Światowego.
  r. pr. dr Tomasz Filipowicz Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, wspólnik w Filipowicz Buliński Kancelaria Radców Prawnych, autor publikacji z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczących tzw.postępowania środowiskowego.