Odpowiadając na potrzeby klientów Beck Akademii przygotowaliśmy szytą na miarę ofertę dedykowanych, zamkniętych seminariów z zakresu prawa i podatków. Proponowane tematy są zawsze indywidualnie dopasowane do potrzeb Klienta - możecie Państwo wybrać nie tylko prelegenta, ale i sposób prowadzenia zajęć, rodzaj ćwiczeń i zadania do realizacji. Seminarium zorganizujemy w dowolnym miejscu i terminie wskazanym przez Państwa.


Szkolenia dopasowujemy ściśle do potrzeb klienta:

· dokładny temat szkolenia zostaje przygotowany po wnikliwej analizie potrzeb klienta (dostosowujemy go do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy, a także specyfiki omawianego tematu),
· prelegent zostaje wybrany na podstawie indywidualnych preferencji zamawiającego szkolenie,
· klient może wybrać sposób prowadzenia zajęć, rodzaj ćwiczeń i zadania do realizacji,
· istnieje możliwość przygotowania pre-testów i post-testów sprawdzających wiedzę uczestników,
· szkolenie może się odbyć w siedzibie firmy klienta, lub może zostać zorganizowane poza siedzibą klienta na terenie całej Polski (zapewniamy salę oraz catering),
· przygotowujemy bogate i kompleksowe materiały szkoleniowe, w tym publikacje Wydawnictwa C.H.Beck.


O Beck AkademiiKontakt

Jeśli poszukujesz sprawdzonej firmy, która przygotuje dedykowane szkolenie z dziedziny prawa lub podatków zgłoś się do nas.
Napisz na adres: [email protected]


Przykładowe dziedziny szkoleń:

 • Prawo i postępowanie cywilne - Reforma KPC
 • Zamówienia publiczne - Nowa ustawa PZP
 • Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe
 • Prawo budowlane
 • Kodeks postępowania karnego - Reforma KPK
 • Ochrona danych osobowych (RODO)
 • Nieruchomości
 • Prawo środowiskowe i krajobrazowe
 • Prawo spółek, fuzje i przejęcia, corporate governance, compliance
 • Podatki, bankowość, finanse     
 • Prawo medyczne, farmaceutyczne, NFZ
 • Postępowanie sporne, procesy sądowe, mediacje
 • Kompetencje miękkie prawników


Co nas wyróżnia na rynku?

 • Najlepsi eksperci - zajęcia prowadzą praktycy, prawdziwi eksperci w swoich dziedzinach
 • 29 lat doświadczenia - 29 lat na polskim rynku prawniczym gwarantują Ci najwyższy poziom zajęć
 • Indywidualne dopasowanie - tematyka szkoleń jest zawsze dopasowana do Państwa potrzeb
 • Dogodna lokalizacja - szkolenie zostanie zorganizowane w wybranym miejscu i terminie
 • Dobrany program - plan szkolenia jest dostosowany do Państwa preferencji i oczekiwań
 • Materiały - otrzymujesz komplet profesjonalnych materiałów szkoleniowych
 • Praktyka - stawiamy na przekazanie praktycznej wiedzy i nabycie realnych umiejętności
 • Konwersacje - podczas szkolenia masz możliwość zadawania pytań i rozmowy z prowadzącym

Przykładowe tematy szkoleń zamkniętych:


Nowelizacja KPC

Zmiany w postępowaniu cywilnym – najistotniejsze zagadnienia
Obowiązki profesjonalnych pełnomocników po zmianach
Postępowanie gospodarcze po nowelizacji
Przygotowanie rozprawy oraz środki dowodowe po nowelizacji
Wyrokowanie, uzasadnianie orzeczeń, postępowanie odwoławcze po nowelizacji
Środki zaskarżenia i koszty postępowania po nowelizacji
E-doręczenia w praktyce

Zamówienia publiczne, Nowa ustawa PZP

Zamówienia publiczne w dobie COVID19
Nowe PZP – najważniejsze zmiany z perspektywy wykonawcy
Nowe PZP – najważniejsze zmiany z perspektywy zamawiającego
Zamówienia publiczne w instytucjach kultury
Zamówienia publiczne w projektach unijnych
Elektronizacja zamówień publicznych
Zmiany i korekty w umowach zamówienia publicznego, w szczególności opartych na wzorach kontraktowych FIDIC

Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe

Szybka restrukturyzacja w praktyce
Wpływ upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych na wszczynanie i dalsze prowadzenie postępowań cywilnych
Upadłość konsumencka po nowelizacji 
Odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie
Przygotowana likwidacja (pre-pack) w praktyce. Z uwzględnieniem projektu nowelizacji prawa upadłościowego

Prawo budowlane, Nieruchomości

Nowa ustawa deweloperska - zmiany od lipca 2022
Zmiany w Prawie budowlanym 2021. Nowe zasady realizacji inwestycji budowlanych oraz legalizacji samowoli
Skarga pauliańska – skuteczna obrona wierzycieli przed ukrywaniem majątku przez dłużników w dobie COVID-19
Przewłaszczenie na zabezpieczenie, czyli jak skutecznie zabezpieczać długi
Prowadzenie działalności w sektorze hotelarskim w dobie COVID-19 – aktualne problemy prawne i informacje praktyczne dla przedsiębiorców 
Opodatkowanie obrotu nieruchomościami
Stosowanie aktów planistycznych w praktyce
Specustawa drogowa 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

Ochrona danych osobowych, RODO

Ochrona danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych – aspekty prawne, techniczne i organizacyjne
Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych
Zarządzanie naruszeniami ochrony danych, postępowania kontrolne
RODO w sektorze finansowym
RODO dla pracodawców, kadr i działów HR
RODO w sektorze medycznym

Prawo pracy, HR, BHP

Ochrona sygnalistów
Pracownicze plany kapitałowe (PPK)
Dokumentacja pracownicza – zmiany wynikające z RODO, z nowych przepisów KP oraz nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej
Zatrudnianie cudzoziemców – aspekty prawne i podatkowe

Podatki, bankowość, finanse

Polski Ład - rewolucja księgowo-kadrowa
Zmiany w VAT i CIT
Kontrola podatkowa u podatnika. Uprawnienia kontrolujących i podatnika. 
MDR. Schematy podatkowe. Jak i co raportować 
Schematy podatkowe a tajemnica zawodowa

Prawo spółek, fuzje i przejęcia, corporate governance, compliance

Nowe prawo holdingowe
Zmiany w Kodeksie spółek handlowych
Przyjazne i wrogie przejęcia spółek kapitałowych
Efektywny nadzór spółki kapitałowej
Compliance w praktyce
Spółka z o.o. / Spółka akcyjna a członkowie jej organów – relacje prawne
Prosta spółka akcyjna 

Prawo medyczne, farmaceutyczne, NFZ

Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa za błędy medyczne
Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej – aspekty praktyczne (orzecznictwo, RODO, zmiany)
Działalność lecznicza – aspekty podatkowe (zmiany w podatkach)
Ochrona danych wrażliwych w podmiotach leczniczych i w praktyce prywatnej
Orzecznictwo w sprawach o błędy medyczne (cywilne, karne)
Zdarzenia medyczne i błędy medyczne w praktyce pielęgniarek i położnych
Postępowanie sporne, procesy sądowe, mediacje

Kompetencje miękkie prawników

Skuteczna praca w zespole w kancelarii
Wycena usług prawnych
Skuteczne zarządzanie kilkuosobową kancelarią
Negocjacje z klientem kancelarii prawnej