Odpowiadając na potrzeby klientów Beck Akademii przygotowaliśmy szytą na miarę ofertę dedykowanych, zamkniętych seminariów z zakresu prawa i podatków. Proponowane tematy są zawsze indywidualnie dopasowane do potrzeb Klienta - możecie Państwo wybrać nie tylko prelegenta, ale i sposób prowadzenia zajęć, rodzaj ćwiczeń i zadania do realizacji. Seminarium zorganizujemy w dowolnym miejscu i terminie wskazanym przez Państwa.


Szkolenia dopasowujemy ściśle do potrzeb klienta:

· dokładny temat szkolenia zostaje przygotowany po wnikliwej analizie potrzeb klienta (dostosowujemy go do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy, a także specyfiki omawianego tematu),
· prelegent zostaje wybrany na podstawie indywidualnych preferencji zamawiającego szkolenie,
· klient może wybrać sposób prowadzenia zajęć, rodzaj ćwiczeń i zadania do realizacji,
· istnieje możliwość przygotowania pre-testów i post-testów sprawdzających wiedzę uczestników,
· szkolenie może się odbyć w siedzibie firmy klienta, lub może zostać zorganizowane poza siedzibą klienta na terenie całej Polski (zapewniamy salę oraz catering),
· przygotowujemy bogate i kompleksowe materiały szkoleniowe, w tym publikacje Wydawnictwa C.H.Beck.


Kontakt

Jeśli poszukujesz sprawdzonej firmy, która przygotuje dedykowane szkolenie z dziedziny prawa lub podatków zgłoś się do nas.
Napisz na adres: akademia@beck.pl


Przykładowe dziedziny szkoleń:


Szczególnie polecamy - szkolenia zamknięte z KPC!

W związku reformą postępowania cywilnego w szczególności polecamy dedykowane szkolenia z dziedziny KPC.

Posiadamy doświadczoną kadrę prelegentów:
· SSR dr Łukasz Zamojski
· adw. dr hab. Robert Kulski
· SSR Artur Żuk
· SSA prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
· SSO Grzegorz Karaś 


Przykładowe tematy organizowanych szkoleń:
· Zmiany w postępowaniu cywilnym - najistotniejsze zagadnienia
· Obowiązki profesjonalnych pełnomocników po zmianach
· Postępowanie gospodarcze po nowelizacji
· Przygotowanie rozprawy oraz środki dowodowe po nowelizacji
· Wyrokowanie, uzasadnianie orzeczeń, postępowanie odwoławcze po nowelizacji
· Środki zaskarżenia i koszty postępowania po nowelizacji


Co nas wyróżnia na rynku?

  • Najlepsi eksperci - zajęcia prowadzą praktycy, prawdziwi eksperci w swoich dziedzinach
  • 26 lat doświadczenia - 26 lat na polskim rynku prawniczym gwarantują Ci najwyższy poziom zajęć
  • Indywidualne dopasowanie - tematyka szkoleń jest zawsze dopasowana do Państwa potrzeb
  • Dogodna lokalizacja - szkolenie zostanie zorganizowane w wybranym miejscu i terminie
  • Dobrany program - plan szkolenia jest dostosowany do Państwa preferencji i oczekiwań
  • Materiały - otrzymujesz komplet profesjonalnych materiałów szkoleniowych
  • Praktyka - stawiamy na przekazanie praktycznej wiedzy i nabycie realnych umiejętności
  • Konwersacje - podczas szkolenia masz możliwość zadawania pytań i rozmowy z prowadzącym

 

Przykładowe tematy szkoleń zamkniętych:


Nowelizacja KPC

Zmiany w postępowaniu cywilnym – najistotniejsze zagadnienia
Obowiązki profesjonalnych pełnomocników po zmianach
Postępowanie gospodarcze po nowelizacji
Przygotowanie rozprawy oraz środki dowodowe po nowelizacji
Wyrokowanie, uzasadnianie orzeczeń, postępowanie odwoławcze po nowelizacji
Środki zaskarżenia i koszty postępowania po nowelizacji

Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe

Przygotowana likwidacja (pre-pack) w praktyce (z uwzględnieniem projektu nowelizacji PrUp i PrRestr)
Wpływ upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych na wszczynanie i dalsze prowadzenie postępowań cywilnych
Upadłość konsumencka po nowelizacji 
Odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie
Przygotowana likwidacja (pre-pack) w praktyce. Z uwzględnieniem projektu nowelizacji prawa upadłościowego

Nieruchomości, proces inwestycyjno-budowlany 

Opodatkowanie obrotu nieruchomościami
Stosowanie aktów planistycznych w praktyce
Opłaty, ceny i wartości w gospodarce n nieruchomościami
Zagospodarowanie przestrzenne
Specustawa drogowa 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności
Zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw

Ochrona danych osobowych, RODO

Ochrona danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych – aspekty prawne, techniczne i organizacyjne
Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych
Zarządzanie naruszeniami ochrony danych, postępowania kontrolne
RODO w sektorze finansowym
RODO dla pracodawców, kadr i działów HR
RODO w sektorze medycznym

Prawo pracy, HR, BHP

Pracownicze plany kapitałowe (PPK)
Dokumentacja pracownicza – zmiany wynikające z RODO, z nowych przepisów KP oraz nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej
Zatrudnianie cudzoziemców – aspekty prawne i podatkowe

Podatki, bankowość, finanse

Zmiany w VAT i CIT w 2019 r.
Kontrola podatkowa u podatnika. Uprawnienia kontrolujących i podatnika. 
MDR. Schematy podatkowe. Jak i co raportować 
Schematy podatkowe a tajemnica zawodowa

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury
Zamówienia publiczne  w projektach unijnych
Elektronizacja zamówień publicznych
Zmiany i korekty w umowach zamówienia publicznego, w szczególności opartych na wzorach kontraktowych FIDIC

Prawo spółek, fuzje i przejęcia, corporate governance, compliance

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych 2018/2019 r.
Przyjazne i wrogie przejęcia spółek kapitałowych
Efektywny nadzór spółki kapitałowej
Compliance w praktyce
Spółka z o.o. / Spółka akcyjna a członkowie jej organów – relacje prawne
Prosta spółka akcyjna 

Prawo medyczne, farmaceutyczne, NFZ

Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa za błędy medyczne
Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej – aspekty praktyczne (orzecznictwo, RODO, zmiany)
Działalność lecznicza – aspekty podatkowe (zmiany w podatkach)
Ochrona danych wrażliwych w podmiotach leczniczych i w praktyce prywatnej
Orzecznictwo w sprawach o błędy medyczne (cywilne, karne)
Zdarzenia medyczne i błędy medyczne w praktyce pielęgniarek i położnych
Postępowanie sporne, procesy sądowe, mediacje


Kontakt

Jeśli poszukujesz sprawdzonej firmy, która przygotuje dedykowane szkolenie z dziedziny prawa lub podatków zgłoś się do nas.
Napisz na adres: akademia@beck.pl