Szkolenie online

Skarga pauliańska - czyli jak skutecznie bronić się przed ukrywaniem majątku przez dłużników, zarówno co do wierzytelności wymagalnych jak i przyszłych?

Jak skutecznie ułożyć żądanie pozwu? Które czynności prawne, zgodnie z orzecznictwem, mogą być objęte skargą, a które nie?


TERMIN:
9 marca 2022 12:00-14:00
CENA:
299,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 9 marca 2022 r.   -   Godzina: 12:00-14:00   -   Prelegent: r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo cywilne wersja Premium
Z pojęciem tzw. „skargi pauliańskiej” z pewnością zetknęło się już wielu wierzycieli. Choć „actio pauliana” znana była już prawu rzymskiemu, a w polskim prawie uregulowana jest kodeksowo, to jednak praktyka sal sądowych pokazuje jak wielkie trudności procesowe nastręcza prawidłowe sformułowanie żądania pozwu, określenie wartości przedmiotu sporu, prawidłowe złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia, nie mówiąc już o udzieleniu odpowiedzi na pytanie, które czynności prawne dłużnika można skargą skutecznie objąć oraz kogo pozwać, gdy majątek dłużnika został przeniesiony na osobę czwartą, czy piątą z kolei. 

Wielu wierzycieli nie ma też wiedzy, co zrobić, gdy po wytoczeniu powództwa upadnie dłużnik lub osoba trzecia, przeciwko której zostało wytoczone powództwo ze skargi pauliańskiej lub co zrobić, gdy majątek dłużnika zostanie przeniesiony za granicę. Tymczasem wiedza ta jest potrzebna, do skutecznego dochodzenia roszczeń ze skargi, by umożliwić w następstwie skuteczne prowadzenie egzekucji lub włączenie majątku do masy upadłości.


Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie instrumentu ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika, jakim jest skarga pauliańska,
 • udzielenie praktycznych wskazówek procesowych, dotyczących skutecznego dochodzenia roszczenia o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną oraz zaprezentowanie najnowszego orzecznictwa,
 • zaprezentowanie koniecznych elementów pozwu, które – jak pokazuje doświadczenie – są problematyczne również dla profesjonalnych pełnomocników.

Na szkoleniu online dowiesz się:

 • Jak skutecznie bronić się przed „ukrywaniem” majątku przez dłużników, zwłaszcza w czasach, gdy o odzyskiwanie należności od dłużników coraz trudniej?
 • Czym jest skarga pauliańska i komu przysługuje? Czy Skarb Państwa lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych może występować z roszczeniem o uznanie czynności za bezskuteczną? Czy syndyk masy upadłości może skutecznie wstąpić do toczącego się postępowania, a jeśli tak to po której ze stron?
 • Które czynności prawne dłużnika - zgodnie z najnowszym orzecznictwem – mogą być objęte skargą, a które nie?
 • Czy konieczne jest dysponowanie tytułem egzekucyjnym i postanowieniem o umorzeniu egzekucji przeciwko dłużnikowi by skutecznie wystąpić ze skargą? Jakie są przesłanki do występowania ze skargą pauliańską co do wierzytelności przyszłych?
 • Co należy rozumieć przez „pokrzywdzenie” wierzyciela? Czy można skutecznie dochodzić ochrony w drodze skargi pauliańskiej w sytuacji, gdy za przeniesiony składnik majątku dłużnik otrzyma ekwiwalent? Czy dłużnik może sam wybrać wierzyciela, którego chce zaspokoić?
 • Które osoby, podmioty – w świetle najnowszego orzecznictwa - można uznać za osoby bliskie dłużnikowi, by działały tzw. „domniemania” kodeksowe?
 • Jak poradzić sobie, gdy dłużnik przeniesie majątek na osobę trzecią, osoba trzecia na czwartą, a czwarta na piątą? Które z tych osób mają w takiej sytuacji legitymację procesową bierną? Jak liczyć termin do wystąpienia z powództwem?
 • Jak spełnić wymogi formalne pozwu i jak prawidłowo sformułować żądanie?
 • Jak skutecznie i w którym kraju wytoczyć powództwo, gdy dłużnik przeniósł majątek na osobę trzecią za granicą?
 • Czy roszczenia ze skargi mają charakter pieniężny czy niepieniężny i jak obliczać wartość przedmiotu sporu?
 • Jaka jest sytuacja wierzyciela pauliańskiego w przypadku ogłoszenia upadłości przez dłużnika lub osobę trzecią? Co w przypadku, gdy wierzyciel nie ma wiedzy o ogłoszeniu upadłości?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do wszystkich wierzycieli (w tym przedsiębiorców), którzy borykają się z nielojalnym postępowaniem dłużników, jak również do prawników (w tym profesjonalnych pełnomocników), którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje procesowe w odniesieniu do zagadnienia uznania czynności prawnych za bezskuteczne.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

 r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko - radca prawny, właściciel działającej z sukcesem od lat Kancelarii Radcy Prawnego „KNG”. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa kontraktowego i budowlanego; autor wielu specjalistycznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa nieruchomości w miesięczniku C.H.Beck Nieruchomości.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 12:00-14:00
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:
 
1. Kompleksowe omówienie instytucji skargi pauliańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) czynności prawnych, które można objąć skargą w świetle najnowszego orzecznictwa,
b) legitymacji czynnej oraz biernej w dochodzeniu roszczeń ze skargi pauliańskiej,
c) terminu do wystąpienia ze skargą w przypadku przeniesienia majątku na osobę czwartą i piątą z kolei,
d) skutecznego formułowania żądania pozwu w odniesieniu do wierzytelności wymagalnych oraz przyszłych,
e) jurysdykcji właściwej w przypadku, gdy majątek dłużnika przeniesiony został za granicę.

2. Szczegółowe omówienie przesłanek ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika:
a) co do wierzytelności wymagalnych,
b) co do wierzytelności przyszłych.

3. Omówienie zagadnień procesowych, w szczególności: 
a) obowiązkowych elementów petitum pozwu,
b) ciężaru dowodu, w tym w kontekście domniemań prawnych,
c) postępowania dowodowego,
d) zabezpieczania powództwa,
e) wartości przedmiotu sporu.

4. Omówienie zagadnień procesowych i sytuacji wierzyciela pauliańskiego w przypadku wytoczenia powództwa przed ogłoszeniem upadłości przez dłużnika lub przez osobę trzecią oraz roli syndyka masy upadłości.


r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko
r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Godziny szkolenia online: 12:00-14:00.

Zapisy trwają do 8 marca 2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu trzech dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu trzech dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Skarga pauliańska - czyli jak skutecznie bronić się przed ukrywaniem majątku przez dłużników, zarówno co do wierzytelności wymagalnych jak i przyszłych? Miejsce i termin: Szkolenie online, 9 marca 2022 12:00-14:00
Cena: 299,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.