Szkolenie online

Egzamin wstępny na aplikację sędziowską i prokuratorską 2022. Kurs majowy

Kurs rozszerzony online. 108 godzin zegarowych intensywnej nauki


TERMIN:
14 maja 2022 - 28 sierpnia 2022
CENA:
3 190,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Kompleksowy i wygodny Trening Online, dzięki któremu doskonale przygotujesz się do egzaminu bez konieczności wychodzenia z domu!

W ramach kursu otrzymasz pełen pakiet narzędzi do nauki:


Kurs
online

Testy
online

Pakiet
książek
Wiemy czego potrzebujesz, aby zdać egzamin wstępny na aplikację sędziowską i prokuratorską! 

Odpowiadamy na Twoje prawdziwe potrzeby, zapewniając Ci maksymalnie praktyczny program, który opracowaliśmy w oparciu o doświadczenie osób, które taki egzamin mają już za sobą oraz tych, którzy egzaminy oceniają. Kurs kończy się egzaminem próbnym, sprawdzającym wiedzę uczestników zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wraz z kursem online dostaniesz od nas dodatkowe narzędzia, których potrzebujesz do pełnej nauki przed egzaminem!

Kurs
Na naszym kursie online powtórzysz materiał wymagany na egzaminie oraz utrwalisz wiedzę zdobytą podczas studiów. Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane specjalnie dla osób przygotowujących się do aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej bez konieczności dojazdów na salę wykładową. Kurs kończy się egzaminem próbnym, sprawdzającym wiedzę uczestników zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Testy online i pakiet publikacji
Oprócz kursu zapewniamy Ci pakiet narzędzi do samodzielnej nauki i powtarzania w domu pomiędzy zajęciami online.
Po zajęciach w ramach kursu będziesz mógł samodzielnie uczyć się dzięki publikacjom, które od nas dostaniesz, a także powtarzać materiał dzięki dostępowi do bazy testów online zawierającej ponad 10.000 pytań!


Nasz kurs online jest doskonale dopasowany do Twoich potrzeb. Jest wygodną formą nauki, a przy tym zachowuje najwyższe standardy skuteczności. 
Zamień wątpliwości w pewność. Zapisz się na kurs i zwiększ swoje szanse na zdanie egzaminu.


Co wyróżnia kurs online organizowany przez Wydawnictwo C.H.Beck?


 • Najwyższy poziom merytoryczny - wykładowcami są doświadczeni zawodowo i cenieni w środowisku prawniczym praktycy - sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy organów państwowych i autorzy współpracujący z Wydawnictwem. Poprzez połączenie doświadczenia Wydawnictwa oraz wykładowców zapewniamy Ci najwyższy poziom merytoryczny. 28 lat na polskim rynku prawniczym gwarantuje najwyższy poziom zajęć!
 • Doświadczenie - ponad 1700 zadowolonych kursantów na dotychczasowych 33. edycjach oraz grono wybitnych prowadzących pozwoliło nam przygotować unikalną na rynku ofertę dedykowaną przyszłym aplikantom.
 • Bonusy - każdy uczestnik kursu oprócz kompletu materiałów dostanie gwarantowane bonusy - pakiet narzędzi do samodzielnej nauki. Kurs wraz z bonusami to recepta na zdany egzamin! W skład bonusów wchodzi: pakiet publikacji przydatnych do nauki, dostęp do testów prawniczych testy-prawnicze.pl, 15% rabatu na zakupy w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck oraz dostęp do Systemu Legalis. Więcej szczegółów w zakładce „Cena i bonusy”.


Najlepsza rekomendacja to zadowoleni uczestnicy. Przeszkoliliśmy już ponad 1700 uczestników, 

spośród których 93% uzyskało pozytywny wynik na egzaminie!Kurs online przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikacje 2022 gwarantuje:


 • sprawdzoną, nowoczesną formułę online przygotowaną w oparciu o wymogi egzaminu MS: ćwiczenia (testy, zdania do uzupełnienie, prawda/fałsz i inne), porównanie instytucji, najważniejsze terminy, przebieg postępowań,
 • poznanie najskuteczniejszych metod rozwiązywania testów oraz budowy podchwytliwych pytań, sprawiających zazwyczaj najwięcej trudności podczas egzaminu,
 • rozwiązywanie testów z ubiegłych lat,: sprawdzenie wiedzy uczestników na egzaminie próbnym przeprowadzonym zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • egzamin próbny: sprawdzenie wiedzy uczestników na egzaminie próbnym przeprowadzonym zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • zdobycie praktycznej wiedzy o przebiegu egzaminu: procedury kwalifikacyjnej, dotychczasowego zakresu pytań na egzaminach, przebiegu poszczególnych aplikacji, wykonywania danych zawodów prawniczych,
 • nowatorską formułę kursu - skupienie się na ustawach obowiązujących na egzaminie, bez straty czasu na zbędne wykłady teoretyczne czy komentowanie przepisów,
 • możliwość zadawania pytań prowadzącym.
 • warsztatową formułę szkolenia, dzięki której efektywnie wykorzystasz każdą minutę. Kameralne grupy gwarantują praktyczny wymiar szkolenia i tworzą okazję do aktywnej nauki. Podczas takich warsztatów natychmiast zweryfikujesz swoją wiedzę, wykorzystasz ją od razu w ćwiczeniach, wyeliminujesz błędy i zyskasz pewność przed egzaminem.

Przygotowaliśmy wygodny i bezpieczny program odpowiadający Twoim prawdziwym potrzebom!


Egzamin próbny

Kurs kończy się symulacją egzaminu, przeprowadzonym testem, sprawdzającym wiedzę uczestników zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Sprawdź się w warunkach egzaminacyjnych!


Zakres godzinowy i merytoryczny kursu

Kurs podzielony został na bloki tematyczne dostosowane do przedstawionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny:

- 108 godzin zegarowych - aplikacja sędziowska i prokuratorska:

  • Prawo i postępowanie cywilne – 37 godz.,
  • Prawo i postępowanie karne – 20 godz.,
  • Prawo gospodarcze – 11 godz., 
  • Prawo i postępowanie administracyjne  – 9 godz., 
  • Prawo  pracy  i ubezpieczeń społecznych – 5 godz.,
  • Prawo konstytucyjne – 4 godz.,
  • Prawo europejskie –  4 godz.,  
  • Metodologia przygotowania się do egzaminu – 1,5 godz.,
  • Podsumowanie kursu i informacja o teście online – 1 godz. 
  • Analiza wyników egzaminów z lat ubiegłych  – 0,5 godz.
  • Ustawy dedykowane dla aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej - 15 godz.:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U.2019.2216 t.j., ze zm.). 
2. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz.U.2019.2122 t.j.). 
3. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2020.139 t.j., ze zm.). 
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j., ze zm.). 
5. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 t.j., ze zm.). 
6. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – wraz z protokołami zmieniającymi i uzupełniającymi (Dz.U.1993.61.284 ze zm.). 
7. Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Dz.U.1993.61.284/1 ze zm.). 
8. Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (Dz.U.1947.23.90 ze zm.). 


Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji zakresu merytorycznego po opublikowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości szczegółowego wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikacje w 2022 r. 

Poznaj opinie naszych kursantów z poprzedniej edycji

Wszystko jak najbardziej na plus - na dalszych etapach rozwoju w prawie z pewnością będę korzystała z szkoleń Wydawnictwa
Katarzyna B.

Kurs bardzo mi się podobał, ciężko się do czegoś przyczepić. Poziom merytorycznego przygotowania wykładowców był bardzo wysoki, poruszane zagadnienia zostały dobrze wytłumaczone
Renata W.

Kurs był naprawdę na bardzo wysokim poziome, świetna organizacja, bardzo dobra obsada dydaktyczna. Szczególnie ważnym czynnikiem dla mnie była możliwość przeprowadzenia go za pośrednictwem Internetu, z uwagi na pominięcie problemu cotygodniowego dojazdu na kurs
Karina C.

Jedne z lepszych zajęć - kpc sędziego Karasia. Zwrócił uwagę na wszystko, co nowe i czego sama bym na pewno nie zrozumiała!
Joanna B.

Bardzo dobrze zorganizowany kurs, intensywne tygodnie spędzone z najlepszymi prowadzącymi zajęcia. Bardzo dziękuję, dla mnie była to naprawdę przyjemność
Aleksandra P.

Kurs dobrze zorganizowany, zajęcia były prowadzone merytorycznie
Wojciech K.

Sprawnie zorganizowany kurs, zaakcentowano najważniejsze zagadnienia. Bardzo praktyczne podejście
Karol M.

Kurs został profesjonalnie przeprowadzony
Mariusz S.Kurs online - edycja majowa: 14.05 - 03.07.2022 r. oraz weekend 27-28.08.2022 r.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 17:00.

Harmonogram zajęć - daty zjazdów:

1. 14-15.05.2022 r.
2. 21-22.05.2022 r.
3. 28-29.05.2022 r.
4. 04-05.06.2022 r.
5. 11-12.06.2022 r.
6. 25-26.06.2022 r.
7. 02-03.07.2022 r.
8. 27-28.08.2022 r.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie opublikowany wkrótce

Zakres tematyczny kursu:

Prawo i postępowanie cywilne

1.          Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

2.          Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

3.          Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 

Prawo i postępowanie karne

1.          Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

2.          Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

3.          Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,

4.          Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,

5.          Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

6.          Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.

 

Prawo i postępowanie administracyjne 

1.          Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

2.          Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

3.          Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

4.          Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

5.          Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Prawo konstytucyjne

1.          Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

2.          Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,

3.          Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

 

Prawo gospodarcze

1.          Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

2.          Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

3.          Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,

4.          Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

5.          Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,

6.          Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

1.          Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

Prawo Unii Europejskiej 

1.          Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

2.          Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.

 

Ustawy dodatkowe dla aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej

 

1.       Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U.2019.2216 t.j., ze zm.).

2.       Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz.U.2019.2122 t.j.).

3.       Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – wraz z protokołami zmieniającymi i uzupełniającymi (Dz.U.1993.61.284 ze zm.).

4.       Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (Dz.U.1947.23.90 ze zm.).

5.       Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

6.       Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,

7.       Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

8.       Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.


Test


Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji zakresu merytorycznego po opublikowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości szczegółowego wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikacje w 2022 r. 


Wraz z Kursem Online dostaniesz od nas dodatkowe narzędzia, których potrzebujesz do kompleksowej nauki przed egzaminem


Kurs
online

Testy
online

Pakiet
książekZapewniamy ci najwyżej jakości kurs oparty na autorskim programie, oraz pakiet narzędzi do samodzielnej nauki i powtarzania w domu.  
Po zajęciach w ramach kursu online będziesz mógł samodzielnie uczyć się dzięki publikacjom, które od nas dostaniesz, 
a także powtarzać materiał dzięki dostępowi do bazy testów online zawierającej ponad 10.000 pytań

Kurs wraz z bonusami to recepta na zdany egzamin!

Każdy kursant otrzyma:

 • Kompleksowy pakiet książek niezbędnych w przygotowaniach do egzaminu:


•  Zbiór testów dla aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej autorstwa Pauliny Jabłońskiej i Aleksandry Karpińskiej,
•  Opracowanie "Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce" Anety Heliosz.

Kursanci otrzymają wydania wszystkich publikacji aktualne na dzień rozpoczęcia kursu.

 • Dostęp do testów online www.testy-prawnicze.pl do dnia egzaminu.
  Kursant ma prawo wybrać jeden z pięciu pakietów pytań przygotowujących do egzaminu na aplikację: adwokacką, radcowską, notarialną, komorniczą lub sędziowską i prokuratorską. W segmencie znajduje się ponad 10 000 pytań zawierających trzy warianty odpowiedzi, a także aktualną podstawę prawną. Testy kończą się egzaminem próbnym składającym się ze 150 pytań.
            Ucz się, ćwicz, powtarzaj!


            Niezbędna wiedza na wyciągnięcie ręki!


         Sam wybierasz, których pomocy naukowych potrzebujesz!


* Kod rabatowy obniży wartość Twojego zamówienia na ksiegarnia.beck.pl o 15% od ceny katalogowej. Kod nie obejmuje prenumerat czasopism i pakietów. 

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik kursu otrzyma obszerny komplet materiałów sporządzonych przez ekspertów o różnej praktyce zawodowej (sędziowie, radcy prawni, adwokaci) przekazanych drogą elektroniczną (prezentacje multimedialne, tabele porównawcze).


Możesz zapłacić w ratach 0%!

Za szkolenie możesz zapłacić w nawet 4 ratach, bez żadnych dodatkowych opłat. Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do Twoich preferencji.
Wystawiamy faktury VAT. 

Aby skorzystać z płatności ratalnej, w formularzu zamówienia wybierz Sposób płatności >> Faktura a następnie zaznacz pole Chcę zapłacić w ratach i określ na ile rat rozłożyć płatność.

Lubisz oszczędzać? Poleć nas znajomym!

Za każde polecenie naszego kursu skutkujące dodatkowym zgłoszeniem zwrócimy Ci 100 zł! 
Nazwisko i imię osoby polecającej należy wpisać w polu "Pytania, uwagi do organizatora" w formularzu zgłoszeniowym.*


Uwaga!
*Nie ma możliwości uzyskania bonifikaty w przypadku polecenia się wzajemnie dwóch lub więcej osób. W przypadku zapisu trzech lub więcej osób z jednego polecenia prosimy o kontakt tel: (22) 33 77 650

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych, lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość przeniesienia wpłaty na inny termin tego szkolenia lub na inne szkolenie lub zwrotu wpłaty.


dr Joanna Ablewicz
dr Joanna Ablewicz
Dr Joanna Ablewicz, wykładowca akademicki, autorka publikacji z prawa gospodarczego oraz pozycji dla aplikantów (testy, kazusy, plansze). Wydawca Literatury Akademickiej Wydawnictwa C.H.Beck.
SSR dr Piotr Gensikowski
SSR dr Piotr Gensikowski
Sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu (II Wydział Karny); autor ponad 40 glos i artykułów z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń opublikowanych m.in. w: „Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, „Gdańskich Studiach Prawniczych”, „Orzecznictwie Sądów Polskich”, „Państwie i Prawie”, „Palestrze”, „Prokuraturze i Prawie”, „Przeglądzie Sądowym”, „Wojskowym Przeglądzie Prawniczym”; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
adw. Stefan Jaworski
adw. Stefan Jaworski
Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie od 1992 roku. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Członek Komisji szkolenia aplikantów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Od 1995 do 2004 roku współpracował z Kancelarią Hogan & Hartson w Warszawie. Obecnie prowadzi swoją kancelarię adwokacką. Prowadzi wykłady i kolokwia dla aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a także szkolenia organizowane przez Wydawnictwo C.H.Beck dla studentów i aplikantów. Publikuje artykuły w Wydawnictwie C.H.Beck. Jest autorem książki "Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism", „Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych”, „Apelacje cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych”, „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian” i współautorem pozycji „Egzaminy prawnicze akta kazusy opinie”.
r. pr. Marcin Józefiak
r. pr. Marcin Józefiak
Członek OIRP w Poznaniu oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w latach 2007-2017. Były pracownik Izby Skarbowej w Poznaniu, trener z zakresu VAT, kurator dla osób fizycznych i prawnych. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego i farmaceutycznego, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw administracyjnych, w tym podatkowych, spraw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz obsługi prawnej organów jednostek Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego i ich związków. Reprezentuje spółki o kapitale zakładowym ponad 1mld PLN w zakresie postępowań podlegających pod ustawę PZP.
SSO Grzegorz Karaś
SSO Grzegorz Karaś
Sędzia sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
r. pr. Adam Malinowski
r. pr. Adam Malinowski
Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca KSAP. Specjalizuje się w prawie cywilnym, administracyjnym i prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowych. Jest autorem i współautorem licznych artykułów i kilkunastu książek. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcowską w Warszawie.
adw. dr Mariusz Olężałek
adw. dr Mariusz Olężałek
Adwokat, Dziekan Prawa i Administracji oraz Prorektor ds. Kształcenia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, doktor nauk prawnych o podwójnej specjalności – prawo karne i postępowanie karne. Specjalista z zakresu procesu karnego, prawa karnego materialnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, a także praw człowieka i organizacji oraz zasad funkcjonowania organów ochrony prawnej, jak również zawodów prawniczych (przykładowo w „Monitorze Prawniczym” czy też „Palestrze”). Autor wielu publikacji naukowych – w tym opracowań praktycznych dla adwokatów, radców prawnych i aplikantów adwokackich oraz radcowskich, jak np. „Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych” Wydawnictwa C.H.Beck. W swojej praktyce zawodowej i naukowej specjalizuje się także w prawie oraz postępowaniu cywilnym, prawie europejskim i konstytucyjnym, jak również w sprawach z zakresu prawa pracy. Laureat nagrody specjalnej w konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2018”. Prowadzi zajęcia w ramach szkoleń dla aplikantów adwokackich przy ORA w Łodzi oraz Kancelarię Adwokacką w Łodzi.
r. pr. dr Anna Pudło - Jaremek
r. pr. dr Anna Pudło - Jaremek
Radca prawny w OIRP w Warszawie, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w tracie pracy m.in. w Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Senatu RP oraz w Parlamencie Europejskim. Od 2009 r. pracuje w Trybunale Konstytucyjnym jako analityk orzecznictwa. Autorka ponad 60 publikacji z zakresu prawa UE (gospodarczego i instytucjonalnego), prawa konstytucyjnego porównawczego oraz prawa międzynarodowego publicznego. Wykłada m.in. prawo gospodarcze UE, ochronę praw podstawowych w UE oraz prawo UE.
r. pr. Emilia Rucińska-Sech
r. pr. Emilia Rucińska-Sech
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła Studia Podyplomowe – Zarządzanie Projektem na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2007-2018 redaktor Komentarzy Online w Wydawnictwie C.H.Beck i redaktor prowadzący kwartalnik "ADR. Arbitraż i Mediacja". W 2017 r. ukończyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie, od 2018 r. jest radcą prawnym w olsztyńskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego, zaangażowana w działalność szkoleniową.
Zajęcia online odbywają w soboty i w niedziele w godzinach: 9.00-17.00

Zapisy trwają do 13 maja 2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do poszczególnych zajęć online zostaną przesłane na Państwa adres e-mail około dwie godziny przed startem wykładów w danym dniu zajęć.

Terminy zajęć online:

1. 14-15.05.2022 r.
2. 21-22.05.2022 r.
3. 28-29.05.2022 r.
4. 04-05.06.2022 r.
5. 11-12.06.2022 r.
6. 25-26.06.2022 r.
7. 02-03.07.2022 r.
8. 27-28.08.2022 r.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.


Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Egzamin wstępny na aplikację sędziowską i prokuratorską 2022. Kurs majowy Miejsce i termin: Szkolenie online, 14 maja 2022 - 28 sierpnia 2022
Cena: 3 190,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.