Szkolenie online

KPC: Postępowanie w sprawach gospodarczych

Czynności procesowe dokonywane w toku rozpoznawania spraw gospodarczych (pisma procesowe, posiedzenie przygotowawcze, doręczenia w toku procesu, przebieg rozprawy). Praktyczne problemy związane z przywróceniem odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych


TERMIN:
27 stycznia 2022 14:00-18:00
CENA:
499,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 27 stycznia 2022 r.   -   Godzina: 14:00-18:00   -   Prelegent: SSR Artur Żuk
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
Reforma postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 4.7.2019 r. przywróciła odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych oraz spowodowała gruntowne zmiany procedury, mające wielkie znaczenie dla praktyki sądowej. Nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą i niejednoznaczność niektórych przepisów w praktyce wystąpiło szereg problemów w zakresie stosowana nowych przepisów.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu wskazanie odrębności występujących w sprawach gospodarczych , identyfikację problemów praktycznych oraz próbę ich rozwiązania. Istotne zmiany dotyczą sposobu prowadzenia procesu cywilnego, przygotowania postępowania, obligatoryjności złożenia odpowiedzi na pozew, wprowadzenia nowego etapu postępowania jakim jest postępowanie przygotowawcze. Zmiany dotyczą także doręczeń w toku postępowania i wprowadzenie zasady faktycznego doręczenia pisma wszczynającego postępowanie. Nowelizacja zmieniła zasady prekluzji dowodowej oraz zasady postępowania dowodowego, nałożyła na strony i ich pełnomocników szereg nowych obowiązków procesowych.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: 

 • jakie cechy charakterystyczne występują w procesie gospodarczym,
 • jakie są dodatkowe wymogi pozwu i pism procesowych,
 • o obowiązku złożenia odpowiedzi na pozew i skutkach jego niezłożenia,
 • o nowym zakresie pouczeń stron w postępowaniu w sprawach gospodarczych,
 • o pojęciu sprawy gospodarczej,
 • o przebiegu postępowania przygotowawczego i jego skutkach,
 • jakie  są zasady doręczeń w postępowaniu cywilnym,
 • jak zmieniły się zasady doręczeń do podmiotów wpisanych do KRS i przedsiębiorców wpisanych do CEIDG,
 • jak przebiega procedura doręczenia pozwu przez powoda za pośrednictwem komornika i jakie koszty się z tym wiążą,
 • o możliwości wzajemnego doręczania pism procesowych e-mailem przez profesjonalnych pełnomocników,
 • o umowie dowodowej i sposobach jej wzruszania,
 • o skutkach zarządzenia przewodniczącego nakazującego wymianę przez strony pism przygotowawczych,
 • jak zmieniły się zasady dotyczące powoływania dowodów i wniosków dowodowych w sprawach gospodarczych – prekluzja twierdzeń i dowodów ,
 • o sposobie przeprowadzania dowodu z dokumentów, opinii biegłego.

Dla kogo są te zajęcia? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSR Artur Żuk - Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych. Przez wiele lat sprawujący funkcję przewodniczącego wydziału gospodarczego oraz prezesa sądu. Do stycznia 2021 r. był oddelegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku zastępcy dyrektora DIRS odpowiedzialny za legislację rejestrową.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online 

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 14:00-18:00 
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program szkolenia: 

  1.  Pojęcie sprawy gospodarczej – właściwość funkcjonalna sądu 
  2.  Pouczenia stron
  3.  Pominięcie przez sąd przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych – wniosek  
  4.  Obligatoryjność złożenia odpowiedzi na pozew:
  5.  Przedsiębiorcy rejestrowi i osoby fizyczne wpisane do CEIDG - doręczenia (awizacja, doręczenia komornicze, pozostawienie przesyłki w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia)
  6.  Wyłączenia regulacji ogólnych 
  7.  Zarzut potrącenia.
  8.  Postępowanie dowodowe w sprawie gospodarczej (dokumenty prywatne urzędowe zeznania świadków, opinie biegłych )
  9.  Umowa dowodowa i ustalanie stanu faktycznego
  10.  Prekluzja dowodów i twierdzeń na przykładzie umowy sprzedaży oraz powództwa o odszkodowanie przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością
  11.  Zabezpieczenie wykonalności wyroku wydanego w sprawie gospodarczej. 


SSR Artur Żuk
Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych. Przez wiele lat sprawujący funkcję przewodniczącego wydziału gospodarczego oraz prezesa sądu. Do stycznia 2021 r. był oddelegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku zastępcy dyrektora DIRS odpowiedzialny za legislację rejestrową. Wieloletni wykładowca z zakresu procedury cywilnej z przeznaczeniem dla aplikantów i profesjonalnych pełnomocników procesowych. Autor publikacji z zakresu prawa procesowego gospodarczego.     
Godziny szkolenia online: 14:00-18:00

Zapisy trwają do 26 stycznia 2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

KPC: Postępowanie w sprawach gospodarczych Miejsce i termin: Szkolenie online, 27 stycznia 2022 14:00-18:00
Cena: 499,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.