Szkolenie online

Dostępność cyfrowa stron internetowych administracji publicznej

Realizacja prawa do dostępności cyfrowej. Zasady WCAG. Sankcje za brak wdrożenia przepisów.


TERMIN:
22 września 2022 10:00-14:00
CENA:
379,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 22 września 2022 r.   -   Godzina: 10:00-14:00   -   Prelegent: Prof. ALK dr hab. Przemysław Polański, Mec. Ewa Fabian, mgr Monika Cieniewska

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Premium Prawo własności intelektualnej publicznej
Państwa członkowskie UE zobowiązały się, aby organy sektora publicznego podjęły środki niezbędne do zwiększenia dostępności swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych poprzez uczynienie ich bardziej postrzegalnymi, funkcjonalnymi, zrozumiałymi i rzetelnymi.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej ich elementów, w tym elementów niedostępnych cyfrowo ze względu na nadmierne koszty, albo o jej udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. 

Z myślą o poprawie funkcjonowania rynku wewnętrznego dyrektywa 2102/2016 ma na celu zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wymogów dostępności stron internetowych organów sektora publicznego i ich aplikacji mobilnych, dzięki czemu te strony internetowe i aplikacje mobilne będą bardziej dostępne dla użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • kogo i w jakim zakresie dotyczy ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • do jakich stron internetowych i aplikacji mobilnych ustawa nie ma zastosowania,
 • Jakich typów treści cyfrowych nie trzeba dostosowywać,
 • jakie są wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • jakie są wymagania dotyczące treści, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ich publikacji,
 • jakie są kompetencje organu właściwego w sprawach monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy,
 • jakie są zasady monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych lub aplikacji mobilnych oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie dostępności cyfrowej,
 • na czym polega postępowanie w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów.

Na szkoleniu dowiesz się również, czym są:

 • dostępność cyfrowa,
 • prywatność,
 • podpisy cyfrowe,
 • handel elektroniczny,
 • ochrona konsumenta,
 • sztuczna inteligencja,
 • zwalczanie bezprawnych treści.
">
Na szkoleniu dowiesz się czym jest Dyrektywa i ustawa o dostępności cyfrowej, Standardy WCAG oraz obowiązek zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu. Omówimy również podstawowe zasady WCAG z perspektywy technicznej.

Do kogo kierujemy szkolenie?

Szkolenie może być źródłem wiedzy zarówno dla pracowników administracji publicznej, jak również dla adwokatów, radców prawnych. Szkolenie adresowane jest do osób koordynujących działania ds. dostępności cyfrowej w organach administracji publicznej i samorządu oraz edukacji. Informacje ze szkolenia przydatne będą również dla osób (działów) zajmujących się stosowaniem Prawa Zamówień Publicznych w administracji – pod kątem tworzenia opisów przedmiotu zamówienia. Szkolenie adresowane jest również do przedstawicieli instytucji zajmujących się tworzeniem i przekazywaniem informacji (wydawnictw, mediów) oraz do firm informatycznych, zajmujących się dostosowywaniem stron internetowych i mobilnych aplikacji do wymogów przepisów.


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są: 

Prof. ALK dr hab. Przemysław Polański - Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Ekspert w obszarze prawa nowych technologii i informatyki prawniczej.

Monika Cieniewska  - ekspertka w zakresie dostępności cyfrowej, w tym dozwolonego użytku na rzecz osób niepełnosprawnych, wieloletnia dyrektor biblioteki dla niewidomych Polskiego Związku Niewidomych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-14:00
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.


Program:

1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązujących przepisów
a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego– zakres obowiązywania
b. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – zakres obowiązywania
c. Dyrektywa i ustawa o dostępności cyfrowej - spór o prymat między prawem polskim a unijnym
d. Prawo do dostępności cyfrowej

2. Obowiązki związane z dostępnością cyfrową 
a. Obowiązki związane z dostępnością cyfrową
b.  Pojęcie dostępności - uniwersalne projektowanie
c. Obowiązek publikacji na innej dostępnej stronie organu
d. Obowiązek zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu
e. Deklaracja dostępności
f. Obowiązek przeglądu deklaracji dostępności
g. Nadmierne obciążenie w dyrektywie 2016/2102
h. Nadmierne obciążenie w ustawie
i. Obowiązki w przypadku nadmiernych kosztów

3. Podstawowe zasady WCAG z perspektywy technicznej 
a. Zasady WCAG 2.1 - ustawa o dostępności cyfrowej
b. Alternatywa tekstowa dla obrazów
c. Alternatywa tekstowa dla treści video i audio
d. Nawigacja
e. Właściwa struktura dokumentu
f. Informowanie o błędach na formularzach

4. Sankcje za brak wdrożenia 
a. Minister ds. informatyzacji – kompetencje w zakresie stosowania przepisów 
b. Formy nadzoru
c. Realizacja prawa do dostępności cyfrowej 
d. Skarga w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej
e. Kary pieniężne

5. Podstawowe błędy w związku ze stosowaniem zasad WCAG – część empiryczna 
a. Jak sprawdzać i weryfikować błędy?
b. Zalety dostępności cyfrowej
c. Projektowanie uniwersalne, a potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami
d. Dostępność elementów formularzy
e. Błędy krytyczne (CAPTCHA, brak dostępnego menu, inne)
f. Struktura strony internetowej, nawigacja, kontrola mediów
g.  Asystenci głosowi

6. Studium przypadku 
a. Uwagi do strony internetowej
b. Typowe błędy. Błędy krytyczne(Kat. A). Błędy uciążliwe (Kat. B). Staranność (Kat. C).
c. Brak dostępu do treści za pomocą czytnika ekranu
d. Kalendarz – brak dostępu
e. CAPTCHA. Blokada treści / użytkownika
f. Plakat. Treść dostępna tylko w wizualnie.
g. Bardzo niski kontrast.
h. Ważne przyciski.
i. Niepotrzebny fokus, nadmiar treści
j. Etykiety formularza
k. Galerie slajdów
l. Skróty, emotikony etc.
m. Skróty nawigacyjne
n. Dźwiękmgr Monika Cieniewska
mgr Monika Cieniewska
Ekspertka w zakresie dostępności cyfrowej, w tym dozwolonego użytku na rzecz osób niepełnosprawnych, wieloletnia dyrektor biblioteki dla niewidomych Polskiego Związku Niewidomych, z wykształcenia prawnik i doktorantka na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
prof. ALK, dr hab. Przemysław Polański
prof. ALK, dr hab. Przemysław Polański
Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Ekspert w obszarze prawa nowych technologii i informatyki prawniczej. Z wykształcenia informatyk (Australia) oraz prawnik (UAM), doktor habilitowany nauk prawnych (Melbourne University, Uniwersytet Wrocławski). Profesor nadzwyczajny w katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej. Główny architekt systemu informacji prawnej Legalis Wydawnictwa C.H.Beck. Autor książek i ponad 80 artykułów z obszaru prawa nowych technologii, w tym m.in. „Customary law of the Internet” T.M.C Asser Press, Haga 2007 oraz „Europejskie prawo handlu elektronicznego, Warszawa 2014. Certyfikowany Professional Scrum Master Level 1.
Godziny szkolenia online: 10:00-14:00

Zapisy trwają do 21 września 2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Dostępność cyfrowa stron internetowych administracji publicznej Miejsce i termin: Szkolenie online, 22 września 2022 10:00-14:00
Cena: 379,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.