Szkolenie online

Wierzyciel w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym – kluczowe problemy

Ochrona wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym | Sposoby zabezpieczenia a skuteczność dochodzenia roszczeń | Informatyzacja postępowań


TERMIN:
22 czerwca 2022 11:00-15:00
CENA:
499,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 22 czerwca 2022 r.   -   Godzina: 11:00-15:00   -   Prelegent: adw. Oskar Sitek, adw. Piotr Kieloch, r. pr. Agata Duda-Bieniek

Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo upadłościowe 
W grudniu 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy prawo restrukturyzacyjne i ustawy prawo upadłościowe, która m.in. zmieniła pozycję wierzycieli rzeczowych w toku postępowań restrukturyzacyjnych, zinformatyzowała postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. 

Każdego roku wzrasta liczba postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, a także liczba upadłości konsumenckich – coraz większa liczba dłużników wymaga od wierzycieli coraz lepszej znajomości uprawnień, z których można skorzystać, żeby sprawnie i skutecznie wyegzekwować swoje należności.

Na szkoleniu dowiesz się: 

 • jakie są zależności pomiędzy sposobami zabezpieczenia wierzytelności a skutecznością dochodzenia roszczeń w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych,
 • w jaki sposób weryfikować czynności syndyka oraz sądu w toku tego postępowania,
 • jakie uprawnienia ma wierzyciel w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • jak zaskarżyć czynności syndyka czy sądu,
 • w jaki sposób zmieniła się pozycja wierzyciela rzeczowego w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Jakie tematy będą omawiane podczas szkolenia? 
Zajrzyj do programu i sprawdź co dokładnie będzie omawiane podczas szkolenia. Sprawdź zakładkę "Program".

Szkolenie jest adresowane do: 
specjalistów pracujących w bankach i instytucjach finansowych, zajmujących się windykacją i trudnymi kredytami, adwokatów i radców prawnych w firmach (działy prawne), działów restrukturyzacji i windykacji, działów kredytowych, działów ryzyka, właścicieli firm, dyrektorów finansowych i głównych księgowych.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są: 

Oskar Sitek - adwokat, partner w RESIST Rezanko Sitek. Kieruje ponad 70-osobowym zespołem kancelarii RESIST Rezanko Sitek. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Zajmuje się prowadzeniem złożonych postępowań spornych, postępowań z zakresu prawa karnego gospodarczego i karnego skarbowego oraz odpowiedzialnością podmiotów gospodarczych.

Piotr Kieloch - adwokat, doradca restrukturyzacyjny w RESIST Rezanko Sitek. Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Zajmuje się również bieżącą obsługą przedsiębiorców oraz sporami gospodarczymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w tym w opracowywaniu optymalnych planów działań naprawczych. Doradza w wyborze odpowiedniego trybu restrukturyzacji sądowej. Przygotowuje propozycje układowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz podejmuje działania zwiększające szansę na zawarcie układu. Wspiera także przedsiębiorców w zarządzaniu wizerunkiem firmy w kryzysie, opracowując strategie komunikacji w relacjach z wierzycielami oraz kontrahentami.

Agata Duda-Bieniek - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk w RESIST Rezanko Sitek. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz pozasądowych organów postępowań insolwencyjnych oraz restrukturyzacyjnych. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów świadczących na rynku usługi finansowe, obejmującą wszystkie aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym, w tym w szczególności dochodzenie wierzytelności na drodze prawnej.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci".

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 11:00-15:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

Program szkolenia:

11.00-13.00 Część I - Wierzyciel w postępowaniu restrukturyzacyjnym – wybrane zagadnienia (adw. Oskar Sitek, adw. Piotr Kieloch)

1. Propozycje układowe z punktu widzenia wierzyciela:
a. propozycje układowe w różnych postępowaniach restrukturyzacyjnych - uwagi ogólne
b. treść propozycji układowych (w tym konwersja wierzytelności na udziały lub akcje, propozycje układowe w układzie likwidacyjnym, podział wierzycieli na grupy)
c. czynniki determinujące decyzje co do głosowania nad układem

2. Głosowanie nad układem za pośrednictwem KRZ:
a. sposoby głosowania nad układem
b. uwagi praktyczne

3. Zatwierdzanie układu:
a. zgłoszenie zastrzeżeń przez wierzyciela
b. przesłanki odmowy zatwierdzenia układu
c. zaskarżanie postanowienia o zatwierdzeniu układu przez wierzyciela

4. Wykonywanie, uchylenie i zmiana układu:
a. rola nadzorcy wykonania układu
b. zmiana i uchylenie układu
c. układ a indywidualne porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem

Przerwa 10 minut

13.10 – 14.40 - Część II - Wierzyciel w postępowaniu upadłościowym – wybrane zagadnienia (r.pr. Agata Duda Bieniek)

1. Procedura ustalania listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym:
a. Zgłaszanie wierzytelności za pośrednictwem KRZ – uwagi praktyczne
b. Zaskarżanie listy wierzytelności 

2. Różnice w ustalaniu wierzytelności w postepowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w trybie art. 491(1) ust. 1 PU  – omówienie zagadnień istotnych z punktu pełnomocnika wierzyciela

3. Udział wierzyciela w toku postępowania:
a. Rada wierzycieli, zgromadzenie wierzycieli – omówienie sposobu powołania, funkcji oraz kompetencji 
b. Zaskarżanie czynności sędziego-komisarza, sądu, syndyka – omówienie sposobu zaskarżenia

14.40-15.00 - Część III - Pytania i odpowiedzi


r. pr. Agata Duda-Bieniek
r. pr. Agata Duda-Bieniek
radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk w RESIST Rezanko Sitek Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz pozasądowych organów postępowań insolwencyjnych oraz restrukturyzacyjnych. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów świadczących na rynku usługi finansowe, obejmującą wszystkie aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym, w tym w szczególności dochodzenie wierzytelności na drodze prawnej. Pełnomocnik w licznych sporach sądowych, w tym z zakresu windykacji, nienależytego wykonywania umów, dochodzenia roszczeń oraz upadłości konsumenckiej. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w sprawach rodzinnych). Posiada także certyfikat mediatora ds. karnych z nieletnim sprawcą czynu zabronionego wydany przez Polskie Centrum Mediacji. Prowadzi cykliczne szkolenia dla adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej z postępowania upadłościowego. Autorka artykułów na łamach Doradcy Restrukturyzacyjnego, Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej. Współautorka poradnika "Zmiany w restrukturyzacji przedsiębiorstw" wydanego przez Rzeczpospolitą i Parkiet.
adw. Piotr Kieloch
adw. Piotr Kieloch
adwokat, doradca restrukturyzacyjny w RESIST Rezanko Sitek Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Zajmuje się również bieżącą obsługą przedsiębiorców oraz sporami gospodarczymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w tym w opracowywaniu optymalnych planów działań naprawczych. Doradza w wyborze odpowiedniego trybu restrukturyzacji sądowej. Przygotowuje propozycje układowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz podejmuje działania zwiększające szansę na zawarcie układu. Wspiera także przedsiębiorców w zarządzaniu wizerunkiem firmy w kryzysie, opracowując strategie komunikacji w relacjach z wierzycielami oraz kontrahentami. Brał udział w wielu transakcjach z udziałem podmiotów w restrukturyzacji lub upadłości, w tym w ramach przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack). Doradza w zagadnieniach związanych z oceną skuteczności czynności prawnych dokonanych przez dłużnika w tzw. okresie ochronnym (przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego). Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności, w tym w ramach postępowań upadłościowych oraz w podejmowaniu działań związanych z szeroko pojętą ochroną praw wierzycieli w związku z niewypłacalnością ich dłużników. Doradza we wszelkich kwestiach związanych z odpowiedzialnością kadry zarządzającej niewypłacalnych podmiotów gospodarczych. Pełnomocnik w postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Autor artykułów dotyczących restrukturyzacji i upadłości na łamach Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazety Prawnej. Współautor poradnika "Zmiany w restrukturyzacji przedsiębiorstw" wydanego przez Rzeczpospolitą i Parkiet.
adw. Oskar Sitek
adw. Oskar Sitek
adwokat, partner w RESIST Rezanko SitekKieruje ponad 70-osobowym zespołem kancelarii RESIST Rezanko Sitek. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Zajmuje się prowadzeniem złożonych postępowań spornych, postępowań z zakresu prawa karnego gospodarczego i karnego skarbowego oraz odpowiedzialnością podmiotów gospodarczych. Przygotowuje optymalne scenariusze restrukturyzacji oraz skutecznie negocjuje warunki restrukturyzacji zadłużenia, w tym z podmiotami finansującymi, tj. bankami, oraz funduszami inwestycyjnymi. Występuje jako pełnomocnik w licznych sprawach sądowych, w tym sporach z zakresu projektów infrastrukturalnych, budownictwa drogowego i mieszkaniowego oraz dotyczących nienależytego wykonywania umów inwestycyjnych, a także sporów pracowniczych oraz spraw z zakresu odpowiedzialności kadry zarządzającej. Posiada wieloletnie doświadczenie we wszelkich postępowaniach, prowadzonych przed sądem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, w tym w postępowaniach upadłościowych wobec deweloperów, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, transgranicznych postępowaniach upadłościowych oraz postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Zajmuje się również obsługą transakcji kapitałowych, w tym także z udziałem podmiotów zagrożonych niewypłacalnością, syndyków i zarządców. Doradza przy prawnej organizacji procesu nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w ramach przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack). Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ustanawianiem i egzekwowaniem zabezpieczeń rzeczowych i pieniężnych. Doradzał przy ponad tysiącu transakcji związanych z zabezpieczeniem lub obrotem wierzytelnościami. Członek Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda. Autor wielu publikacji na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej i Pulsu Biznesu. Współautor poradnika "Zmiany w restrukturyzacji przedsiębiorstw" wydanego przez Rzeczpospolitą i Parkiet.
Godziny szkolenia online: 11:00-15:00.

Zapisy trwają do 21 czerwca 2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Wierzyciel w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym – kluczowe problemy Miejsce i termin: Szkolenie online, 22 czerwca 2022 11:00-15:00
Cena: 499,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie bardzo przydatne i dobrze zorganizowane, zarówno jeżeli chodzi o zakres, czas jak też warunki idealne.
Iwona
Szkolenie z tym wykładowcą w pełni spełnia moje oczekiwania.
Bogdan
W profesjonalny sposób zorganizowane szkolenie.
Agata