Keynote Speaker

prof. Richard Susskind

Keynote Speaker tegorocznej konferencji

Najczęściej cytowany autor na świecie na tematy związane z przyszłością zawodów prawniczych. Prezes Stowarzyszenia na rzecz Informatyki i Prawa, przewodniczący komisji doradczej Oxford Internet Institute.

O konferencji

Jakie są obecnie największe zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem w Polsce? Jakie środki organizacyjno-techniczne musimy podjąć w celu zapewnienia skutecznej cyber-ochrony kancelarii?

Czy grozi nam ucieczka sektora AI poza Unię Europejską?

Jak przygotować się do automatyzacji umów? Co automatyzacja daje prawnikowi, a co biznesowi?

Celem konferencji jest umożliwienie prawnikom wzięcia udziału w dyskusji z praktykami, przedstawicielami firm informatycznych i środowiska akademickiego o trendach rozwojowych w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych i działów prawnych firm.

Na konferencji:

 • przyjrzymy się wyzwaniom, jakie niesie dla kancelarii prawnych i działów prawnych firm wzrost liczby coraz bardziej wyrafinowanych ataków cybernetycznych,
 • przedstawimy stan prac legislacyjnych na szczeblu UE i krajowym w zakresie prawa nowych technologii,
 • zastanowimy się jak rozsądnie inwestować w usprawnienie procesów świadczenia usług prawnych na przykładzie automatyzacji umów,
 • na podstawie badań Kantar Millward Brown przeprowadzonych na zlecenie Wydawnictwa C.H.Beck przedyskutujemy perspektywy rozwoju rynku legal tech w Polsce i spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak faktycznie wygląda wykorzystanie nowych technologii w kancelariach prawnych w Polsce.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma wydrukowany najnowszy raport LegalTech 2022.


Nowatorska formuła konferencji umożliwi uczestnikom zapoznanie się z kluczowymi zagadnieniami w trakcie skondensowanych prezentacji, które następnie będą omawiane w dyskusjach panelowych z udziałem ekspertów i prawników.

Grupa docelowa

Konferencja dedykowana jest głównie prawnikom oraz wszystkim osobom zainteresowanym nowymi trendami technologicznymi w codziennej pracy kancelarii.
Tak wyglądała konferencja
LegalTech Forum
w poprzednich latach
Zobacz relację wideo
Zobacz relację wideo z lat 2019 i 2020

Prelegenci

Richard Susskind (Keynote Speaker)

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Informatyki i Prawa, przewodniczący komisji doradczej Oxford Internet Institute, założyciel serwisu Remote Courts Worldwide, a także, od 1998 r., doradca ds. Informatyki Lorda Najwyższego Sędziego Anglii i Walii. Jest autorem 10 książek, w tym „Prawnicy przyszłości” (2013, 2017) i „Sądy internetowe i przyszłość wymiaru sprawiedliwości” (2019). Dzieła Richarda Susskinda zostały przetłumaczone na 18 języków i ukazały się w ponad 60 krajach świata. Jest najczęściej cytowanym autorem na świecie na tematy związane z przyszłością zawodów prawniczych. Doradza międzynarodowym firmom prawniczym, rządom oraz działom prawnym globalnych organizacji. W latach 80. obronił na Uniwersytecie w Oxfordzie doktorat nt. sztucznej inteligencji i prawa.

Aleksandra Auleytner (Domański Zakrzewski Palinka)

Radca prawny, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, szefowa praktyki IP & TMT. Specjalizuje się w problematyce praw na dobrach niematerialnych. Jest specjalistką w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, a także prawa nowych technologii oraz e-commerce. Doradza, w szczególności, spółkom z branży technologicznej, głównie w zakresie umów wdrożeniowych i utrzymaniowych (w tym również dotyczących systemów SAP) oraz innych umów typowych dla sektora IT, agencjom reklamowym, stacjom telewizyjnym, producentom żywności i odzieży, spółkom prowadzącym sklepy internetowe. Uczestniczyła w projektach związanych z budową infrastruktury sieci szerokopasmowych. Doradzała także w postępowaniach związanych z wprowadzaniem na obszar celny towarów naruszających prawa własności intelektualnej.

Jakub Barwaniec (Pergamin)

CEO & Co-founder startupu Pergamin. Prawnik ze specjalizacją prawa handlowego oraz wykładowca studiów podyplomowych z zakresu Prawa Międzynarodowego Obrotu Handlowego na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w prowadzeniu usług prawnych dla biznesu. Jest współzałożycielem startupu Pergamin, który od 2017 roku buduje rozwiązania online dla biznesu umożliwiając tworzenie, negocjowanie i podpisywanie umów oraz jest jednym z najszybciej rozwijających się startupów z branży legal tech w CEE.

Michał Burek (Pactt)

Prawnik i doradca restrukturyzacyjny, Praktyk prawa restrukturyzacyjnego, specjalista z zakresu transformacji cyfrowej oraz nowych technologii w prawie, autor publikacji i popularyzator tematyki smart kontraktów, członek Komisji ds. Nowych Technologii przy OIRP w Krakowie, współzałożyciel Pactt - narzędzia do zarządzania cyklem życiowym umów.

Witold Chomiczewski (Lubasz i Wspólnicy)

Radca prawny i wspólnik w kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Lider specjalizacji e-Commerce. Pełnomocnik Izby Gospodarki Elektronicznej ds. legislacji. Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz ISO 27701:2019. Specjalizuje się w prawie IT, danych osobowych i nowych technologii. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-Commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym, w tym SEM i performance marketingiem. Reprezentuje branżę e-commerce w procesach legislacyjnych w Sejmie, Senacie i ministerstwach. Współautor komentarzy do: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o prawach konsumenta, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Brał udział w projekcie realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Członek założyciel Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii oraz członek Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Prawa Nowych Technologii.

Agnieszka Gryszczyńska (UKSW, Prokuratura Krajowa)

Doktor habilitowany nauk prawnych, inżynier informatyk, profesor uczelni w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ORCID: 0000-0003-3004-5253).
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie del. do Prokuratury Krajowej do Wydziału do Spraw Cyberprzestępczości w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej. W latach 2018-2021 pełniła funkcję koordynatora postępowań dotyczących cyberprzestępczości w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, zaś w latach 2016 - 2018 kierowała Działem III (zwalczania cyberprzestępczości) w Wydziale II Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Wykładowca KSSIP od 2017 r. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji od 2019 r. Prelegentka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji, rejestrom publicznym, ochronie tajemnic, cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu.

Jan Kaczmarczyk (KOLS)

Jest adwokatem z ponad 12-letnim doświadczeniem w prawie gospodarczym i handlowym. Wraz ze wspólnikiem, adwokatem Karolem Orzechowskim, prowadzi kancelarię Kaczmarczyk Orzechowski Legal Services z siedzibą w Warszawie. Doradza w polskich i międzynarodowych transakcjach z zakresu fuzji i przejęć, prywatyzacjach, transakcjach private equity, w tym transakcjach na aktywach i procesach restrukturyzacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze obronnym, w szczególności w kwestiach dotyczących projektów umów dostaw i umów offsetowych zawieranych ze Skarbem Państwa RP. Doradza również w inwestycjach w projekty start-up, reprezentując pomysłodawców, anioły biznesu oraz fundusze inwestycyjne VC i PE we wszystkich aspektach dotyczących przygotowania i finansowania transakcji. Poza praktyką transakcyjną w codziennej pracy zajmuje się także kwestiami korporacyjnymi – wspiera klientów w opracowywaniu projektów oraz negocjowaniu umów i uczestniczy w projektach pro bono.

Łukasz Kister (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

Niezależny Ekspert Cyberbezpieczeństwa, Of Counsel w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Ponad 20 lat doświadczeń w biznesie i instytucjach publicznych. Jedyny w Polsce biegły sądowy w dziedzinach: zarządzanie cyberbezpieczeństwem oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Absolwent projektów szkoleniowych Agencji Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej (CISA) Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) USA. Członek projektu budowy zintegrowanego systemu zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej (ICS4ICS) przy Globalnym Sojuszu dla Cyberbezpieczeństwa (ISA GCA). Ekspert Społeczności Praktyków Cyberbezpieczeństwa (ICS COP) przy Narodowym Laboratorium w Idaho (INL). Aktualnie Global Product Cyber Security Expert w Woodward, Inc. – najstarszym na świecie dostawcy systemów sterowania automatyki silników i turbin lotniczych, rakietowych, okrętowych, energetycznych i innych specjalistycznych systemów infrastruktury krytycznej. Jako Of counsel w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, odpowiedzialny jest za merytoryczne wsparcie usług w zakresie „Cyber Legal Compliance”.

Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

Adwokat, Senior Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy). Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W Kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacji (TMT), koordynując projekty realizowane w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Na przestrzeni ostatnich 15 lat wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT i ochronie danych osobowych (m.in. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Redaktor naczelny Kwartalnika Prawa Nowych Technologii, wydawanego przez C.H. Beck. Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.

Marek Laskowski (IT Director [CIO] DZP)

Posiada niemal dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze IT. Specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii transformacyjnych związanych z wykorzystaniem chmur cyfrowych, w tym migracji i dostosowywaniu do potrzeb klienta usług MS Azure Cloud. Wdraża również projekty z zakresu AI i systemów uczenia maszynowego (machine learning), a także innych platform mających wspierać wykonywanie podstawowych czynności wynikających z codziennej pracy prawników. Obecnie zarządza wielodepartamentową infrastrukturą informatyczną w biurach kancelarii DZP w Warszawie, Poznaniu oraz we Wrocławiu. Współpracował także z dostawcami technologii IT o zasięgu globalnym (US Fidelis Cyber Security, Israel Cynet).

Bartłomiej Majchrzak (Umownik)

Prawnik, przedsiębiorca, dyrektor generalny LawBiz Technology, właściciel aplikacji do zarządzania elektronicznym obiegiem umów Umownik.pl. Specjalista w dziedzinie Legal Tech, współautor raportu o programach dla kancelarii przygotowanego wraz z Krajową Izbą Radców Prawnych. Publikuje swoje artykuły i badania w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej oraz na swoim blogu www.technologiewbiznesie.pl. Wykładowca WSB w Poznaniu.

Paweł Opitek (Prokuratura Krajowa)

Doktor nauk prawnych, prokurator, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Rady Naukowej Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain, ekspert Instytutu Kościuszki ds. Cyberbezpieczeństwa. Wykładowca uniwersytecki (AGH, SGH, UJ, Uczelnia Łazarskiego), jest związany z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Redaktor tematyczny czasopisma „Probacja”, członek Kolegium Redakcyjnego „Prokuratury i Prawa”. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, autor specjalistycznych szkoleń dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i przedstawicieli służb ochrony prawa. Uczestniczył w projektach realizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi. Opublikował ponad 50 opracowań naukowych z zakresu prawa karnego i kryminalistyki; autor m.in. książki pt. „Funkcjonowanie instrumentów finansowych w oparciu o technologię blockchain”.

Artur Piechocki (APLAW, PIIT)

Radca prawny, założyciel kancelarii APLAW. Współzałożyciel i prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG). Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), ochronie danych i prywatności oraz cyberbezpieczeństwie. Posiada 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu audytów prawnych i doradztwie prawnym na rzecz spółek polskich i międzynarodowych, głównie z sektora IT, telekomunikacji i mediów. Przez wiele lat pracował jako Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych. Ekspert Ministerstwa Cyfryzacji przy KPRM w pracach legislacyjnych trzech grup roboczych: ds. Internetu Rzeczy (IoT), Cyberbezpieczeństwa oraz Sztucznej Inteligencji (AI). Jest ekspertem Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie doradztwa regulacyjnego, ochrony prywatności i danych osobowych. Należy do grona ekspertów EU CyberNet w zakresie cyberbezpieczeństwa. Współpracuje również z Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), a w przeszłości Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR). Był także uczestnikiem spotkań Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU). Jest członkiem International Association of Privacy Professionals (IAPP) oraz Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Pełni rolę Chapter Chair na rynek polski z ramienia PrivacyConnect by OneTrust. Prawnik rekomendowany corocznie przez międzynarodowe rankingi prawnicze Media Law International oraz Legal 500 EMEA w dziedzinie TMT oraz Data Protection & Privacy Protection.

Przemysław Polański (ALK, Wydawnictwo C.H.Beck)

Prawnik i informatyk, wieloletni dyrektor działu IT oraz redakcji Legalisa, w tym główny architekt interfejsu i nawigacji systemu informacji prawnej Legalis. Obecnie dyrektor ds. rozwoju Legalisa w Wydawnictwie C.H.Beck oraz profesor nadzwyczajny w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki w Akademii Leona Koźmińskiego. Radca prawny w OIRP w Warszawie. Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Autor ponad 80 artykułów z zakresu prawa IT, w tym dwóch monografii: “Customary law of the Internet” wydanej przez T.M.C Asser Press w 2007 oraz „Europejskie prawo handlu elektronicznego” Wydawnictwo C.H.Beck, 2014 r. Kierownik dwóch grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki.

Marek Świerczyński (Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)

dr hab., prof. ucz., adwokat w Kancelarii Prawnej Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, konsultant Rady Europy ds. technologii informatycznych (CDCJ, CEPEJ), profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych UKSW.

Krzysztof Wojdyło (Wardyński i Wspólnicy)

Krzysztof Wojdyło jest adwokatem, partnerem, w kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiada za praktykę prawa nowych technologii. Zajmuje się regulacjami dotyczącymi blockchaina, smart kontraktów, FinTechu, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno start-upom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii. Jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących między innymi crowdfundingu, robotyki, wirtualnych walut oraz nowych technologii w sektorze usług finansowych. Publikuje m.in. w „Monitorze Prawa Bankowego”. Wielokrotnie występował jako wykładowca na konferencjach oraz seminariach, w tym w ramach konferencji International Bar Association. Prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli start-upów. Jest koordynatorem grupy roboczej ds. regulacji działającej w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

Tomasz Zalewski (Bird & Bird, Fundacja LegalTech Polska)

Partner, kieruje praktyką Commercial w kancelarii Bird & Bird. Jest cenionym specjalistą w dziedzinie projektów związanych z prawem zamówień publicznych, nowymi technologiami i prawem własności intelektualnej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Doradza klientom w projektach związanych z cyfrową transformacją biznesu. Jest założycielem Fundacji LegalTech Polska – organizacji dedykowanej wymianie wiedzy na temat prawa nowych technologii oraz wykorzystywania technologii informatycznych w usługach prawnych.

mec. Tomasz Zalewski (Bird&Bird, Fundacja LegalTech Polska) zaprasza na konferencję
LegalTech Forum 2022
Dołącz do wydarzenia
i dowiedz się więcej
Zobacz relację wideo z lat 2019 i 2020

Mini panel ekspercki

Co automatyzacja daje prawnikowi, a co biznesowi? Jak prawnicy mogą pomóc w popularyzacji technologii do automatyzacji umów? Jakie są nowe trendy w zawieraniu umów?
Dołącz do wydarzenia
i dowiedz się więcej
Zobacz relację wideo z lat 2019 i 2020

Program

09:00 - 10:00

Poranna kawa i rejestracja (dla uczestników stacjonarnych)

10:00 - 10:15

Powitanie uczestników, wprowadzenie do konferencji – Wojciech Bierwiczonek, Dyrektor zarządzający, Wydawnictwo C.H.Beck

10:15 - 10:45

Keynote speech – Richard Susskind (wystąpienie online)

10:45 - 11:15

Prezentacja Raportu – LegalTech 2022, prof. Przemysław Polański

11:15 - 11:30

Przerwa na kawę

11:30 - 13:00

Blok I: Nowe technologie, standaryzacja umów, Contract as Code

I. Prezentacje eksperckie:

 • mec. Tomasz Zalewski: „Tendencje na świecie dotyczące standaryzacji umów, koncepcje typu Contract as Code”
 • Jakub Barwaniec (Pergamin), Michał Burek (Pactt), Bartłomiej Majchrzak (Umownik): 3 przedstawicieli LegalTechu rozprawia się z 3 mitami w 15 minut – >>narzędzia do umów zabierają pracę prawnikom<<, >>po co mi narzędzie do tworzenia umów, gdy mam Worda<<, >>umowy w chmurze są mniej bezpieczne niż na papierze<<.

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • mec. Tomasz Zalewski (Założyciel Fundacji LegalTech Polska)
Paneliści:
 • Jakub Barwaniec (Pergamin)
 • Michał Burek (Pactt)
 • Bartłomiej Majchrzak (Umownik)
 • adw. Jan Kaczmarczyk (Kancelaria KOLS)
 • prof. Przemysław Polański (ALK, Wydawnictwo C.H.Beck)
Przykładowe tematy poruszane w panelu:
 • 5 rzeczy, które prawnik powinien wiedzieć o umowach, a których oczekuje od niego technologia.
 • Jak przygotować się do automatyzacji umów?
 • Co automatyzacja daje prawnikowi, a co biznesowi?
 • Jak prawnicy mogą pomóc w popularyzacji technologii do automatyzacji umów?
 • Nowe trendy w zawieraniu umów – dobre praktyki w dobie nowych technologii w aspekcie: draftowania, negocjowania i zawierania umów.

13:00 - 13:45

Przerwa na lunch

13:45 - 15:15

Blok II. Cyberbezpieczeństwo – kluczowe zjawiska 2022

I. Prezentacje eksperckie:

 • Marek Laskowski (IT Director [CIO] DZP): „Cyberbezpieczeństwo sektora prawnego w sytuacji konfliktu zbrojnego. Sztuka zachowania ciągłości działania i ograniczania ryzyk cybernetycznych w kancelariach prawnych”
 • prof. ucz. dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska (UKSW, Prokuratura Krajowa): „Dlaczego phishing?”

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • mec. Tomasz Zalewski (Założyciel Fundacji LegalTech Polska)
Paneliści:
 • r.pr. Artur Piechocki (APLaw)
 • Marek Laskowski (IT Director [CIO] DZP)
 • prof. ucz. dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska (UKSW, Prokuratura Krajowa)
 • dr Paweł Opitek (Prokuratura Krajowa)
 • dr Łukasz Kister (Traple Konarski Podrecki)
Przykładowe tematy poruszane w panelu:
 • W jaki sposób obecna sytuacja wpływa na poziom cyberbezpieczeństwa kancelarii prawnych oraz legal sektora? Nowe, zaawansowane formy cyberataków stosowane podczas konfliktu zbrojnego i ich potencjalne zastosowanie w sektorze prawnym.
 • Jak prezentuje się stan ochrony prywatności i danych osobowych w dobie Pegasusa?
 • Jak wygląda aktualny stan prawny zagadnień w zakresie cyberbezpieczeństwa?
 • Jakie środki organizacyjno-techniczne musimy podjąć w celu zapewnienia skutecznej cyber-ochrony kancelarii?
 • Jakie są obecnie największe zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem w Polsce?

15:15 - 15:30

Przerwa na kawę

15:30 - 17:00

Blok III: Prawo nowych technologii w Polsce i w UE – usługi cyfrowe, handel elektroniczny, innowacje – nowe regulacje prawne

I. Prezentacje eksperckie:

 • mec. Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki)
 • prof. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): „Prace Legislacyjne Rady Europy dotyczące LegalTech”

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • mec. Tomasz Zalewski (Założyciel Fundacji LegalTech Polska)
Paneliści:
 • mec. Xawery Konarski (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
 • prof. Przemysław Polański (ALK, Wydawnictwo C.H.Beck)
 • mec. Witold Chomiczewski (Lubasz i Wspólnicy)
 • prof. Marek Świerczyński (UKSW)
 • mec. dr Aleksandra Auleytner (DZP)
 • mec. Krzysztof Wojdyło (Wardyński i Wspólnicy)
Przykładowe tematy poruszane w panelu:
 • Rozporządzenie e-Privacy – czy zostanie uchwalone?
 • Czy grozi nam ucieczka sektora AI poza Unię Europejską?
 • Wolność słowa w Internecie na przykładzie Aktu o usługach cyfrowych.
 • Wpływ nowych inicjatyw legislacyjnych na szczeblu UE na rynek FinTech.
 • Nowe obowiązki dużych platform internetowych.

17:30 - 22:00

Networking cocktail (dla uczestników stacjonarnych)

Po części merytorycznej zapraszamy na networking cocktail.
Swobodna atmosfera będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, rozmów z prelegentami oraz nawiązania nowych kontaktów.

Patronat medialny

ELTA
Rzeczpospolita

Partnerzy

APLAW
Kancelaria Bird&Bird
DZP - Więcej niż prawo
Kieszkowska Rutkowska Kolasinski
Fundacja Legal Tech
Lubasz i Wspólnicy
Pactt
Pergamin
Kancelaria Traple Konarski Podrecki
Umownik
Wardyński i wspólnicy
Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii
iab Polska
Polskie Towarzystwo Informatyczne
PIIT

Informacje dodatkowe

Godziny konferencji

10:00 - 17:00 Konferencja
17:30 - 22:00 Networking cocktail (dla uczestników stacjonarnych)

Formuła konferencji

Konferencja odbędzie się w formule online oraz stacjonarnej. Wyboru formuły należy dokonać w formularzu zapisu. Każda z form uczestnictwa, zapewnia możliwość swobodnego zadawania pytań.

Konferencja stacjonarna

Hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Dostępy do konferencji online

Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej 2 godziny przed startem. W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected]

Certyfikat uczestnictwa

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po wydarzeniu.

Aplikacja mobilna


Aplikacja mobilna Beck Akademia umożliwia zadawanie pytań podczas konferencji oraz dostęp do materiałów w formie PDF (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać materiały konferencyjne?

Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia
 1. Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link
 2. Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
 3. W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
 4. W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz w mailu organizacyjnym, następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.
Jeśli masz już aplikację Beck Akademia
 1. Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
 2. W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz w mailu organizacyjnym.


Jak otrzymać kod rejestracji do aplikacji do LegalTech Forum 2022?
Kody rejestracyjne do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo drogą e-mail (najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem).

Cena i zapisy

Zapisy na szkolenie zostały zakończone
Sprawdź aktualne szkolenia:
Przed aplikacją Dla aplikantów Dla praktyków
Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected]k.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.