Szkolenie online

Zmiany w ustawie o prawach konsumenta i w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 2022

Dyrektywa Omnibus | Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK | Katalog nowych kar pieniężnych UOKiK


TERMIN:
14 czerwca 2022 10:00-16:00
CENA:
690,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 14 czerwca 2022 r.   -   Godzina: 10:00-16:00   -   Prelegenci: Katarzyna Racka, Weronika Herbet-Homenda

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Premium Prawo cywilne

W 2022 roku wejdą w życie zapowiadane od dawna nowelizacje ustawy o prawach konsumenta, implementujące Dyrektywy Omnibus, Cyfrową  i Towarową, a także nowelizacje ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wdrażające Rozporządzenie UE CPC (Consumer Protection Cooperation) oraz Dyrektywę ECN + (European Competition Network).

Powiemy, w jaki sposób przedsiębiorcy będą musieli  wdrożyć przepisy Omnibusa, a także dyrektywy cyfrową i towarową, w tym jak zmienić wzorce umowne i formularze dla konsumentów – wyjaśnimy kluczowe pojęcia, nowe zasady prezentowania cen promocyjnych, powiemy o nowych obowiązkach informacyjnych wobec konsumentów, co zmieni się w prawie odstąpienia od umowy i w zasadach rozpatrywania reklamacji, zasady udostępniania opinii konsumentów, przybliżymy nowe obowiązki platform internetowych.

Wyjaśnimy, jakie nowe narzędzie będzie mógł wykorzystać UOKiK w celu ochrony konsumentów - kiedy i na jakich zasadach pracownicy UOKiK będą mogli dokonać zakupu kontrolowanego, w jaki sposób Prezes UOKiK będzie mógł ingerować w treść strony internetowej przedsiębiorcy i w jakich sytuacjach ją całkowicie zablokuje, a także o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy, gdy pracownicy UOKiK przyjdą na przeszukanie do przedsiębiorcy w sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumenckich lub o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (abuzywne).

Wyjaśnimy, jak poszerzy się katalog kar pieniężnych, które będzie mógł nakładać UOKiK w sprawach antymonopolowych i konsumenckich, w tym zasady nakładania kar na związki przedsiębiorców, wyjaśnimy na czym polega odpowiedzialność przedsiębiorców wywierających decydujący wpływ za naruszenie prawa konkurencji, w tym kiedy Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć karę łączną i czy podstawą do jej obliczenia będzie obrót całej grupy kapitałowej.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia eksperci z wieloletnim doświadczeniem zarówno w pracy kancelaryjnej, jak i w roli przedstawicieli organu regulacyjnego UOKIK, przedstawią kompleksowo i praktycznie zmiany dotyczące ustawy o prawach konsumenta, jakie wchodzą w życie w 2022 roku między innymi: 

 • promocyjne ceny pod kontrolą, nowe obowiązki  informacyjne przedsiębiorców wobec konsumentów, umowy opłacane danymi osobowymi, udostępnianie opinii konsumentów, kolejne obowiązki platform internetowych.
 • zakup kontrolowany, blokowanie stron internetowych, przeszukanie – nowe uprawnienia Prezesa UOKiK w obszarze konsumenckim.
 • nowe rodzaje kar, odpowiedzialność grup kapitałowych za naruszenie prawa konkurencji - nowelizacja przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do: członków zarządów, prawników wewnętrznych, compliance officers, dyrektorów i pracowników działów sprzedaży i marketingu oraz dyrektorów i pracowników działów e-commerce 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są: 

Weronika Herbet-Homenda - prawnik w departamencie Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji i konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem branży e-commerce, spożywczej, FMCG oraz sektora telekomunikacyjnego. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa handlowego i cywilnego. Absolwentka Wydziału Prawa UW oraz studiów podyplomowych Prawo Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Doktorantka w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka oraz współautorka licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Uczestniczka i współorganizatorka polskich oraz międzynarodowych konferencji naukowych.

Katarzyna Racka  – radca prawny, wspólnik, szef departamentu Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKIKW latach 2006-2018 związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), gdzie ostatnio pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji, zagadnieniach związanych z e-commerce, rynkami regulowanymi, w szczególności telekomunikacyjnym, FMCG, umowami dystrybucyjnymi, przewagą kontraktową w sektorze rolno-spożywczym, a także procedurą administracyjną i sądowo-administracyjną.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 


Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji.
Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia: 10:00-16:00 
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem. 

Program: 

BLOK I - 10.00-12.30  

1. Kluczowe definicje:
• rozróżnienie między treścią cyfrową a usługą cyfrową, towar, towar z elementami cyfrowymi, kompatybilność, funkcjonalność, interoperacyjność, środowisko cyfrowe,
• odesłania do innych ustaw, w tym między dwoma nowelizacjami u.p.k.,
• umowy opłacane „danymi osobowymi”.    

2. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy:
• wymóg informacji o funkcjonalności, interoperacyjności i kompatybilności treści cyfrowych, towarów z elementami cyfrowymi i usług cyfrowych,
• obowiązek zapewnienia zgodności towaru, treści cyfrowych i usług cyfrowych z umową – zamiast dotychczasowej odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia,
• obligatoryjne oraz fakultatywne formy kontaktu z przedsiębiorcą, 
• rozszerzony zakres odbieranych przez przedsiębiorcę oświadczeń dotyczących prawa do odstąpienia od umowy,
• modyfikacja terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy,
• informacja o algorytmicznym ustalaniu cen.

3. Rękojmia przy sprzedaży konsumenckiej:
• nowe zasady, 
• wyłączenie dotychczasowej regulacji KC.

4. Zmiany dotyczące prezentowania obniżonych cen towarów i usług online i stacjonarnie:
• problematyka ofert ogólnych, warunkowych oraz pakietowych,
• cena jednostkowa w kontekście usług.

5.Opinie konsumentów – zasady udostępniania i informowania o opiniach.

6.Umowy o dostarczenie treści lub świadczenie usług cyfrowych opłacane danymi osobowymi – co to znaczy, prawo odstąpienia.

7.Platformy internetowe – nowe obowiązki, plasowanie ofert.

Przerwa - 12:30-12:50

BLOK II - 12.50-14.05

1. Zakup kontrolowany a tajemniczy klient – zasady stosowania przez UOKiK, różnice.

2. Sposoby, zasady i skutki blokowania stron internetowych przez UOKiK.

3. Przeszukanie UOKiK w siedzibie przedsiębiorcę w sprawach konsumenckich – na co trzeba się przygotować?

Przerwa - 14.05-14.25

BLOK III - 14.25-15.55

1.Dotychczasowe rodzaje kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK w sprawach antymonopolowych i konsumenckich.
• Kary na przedsiębiorcę za naruszenie prawa konkurencji i konsumentów.
• Kary na osoby zarządzające za naruszenie prawa konkurencji i konsumentów.
• Kary proceduralne.

2. Nowe rodzaje kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK w sprawach antymonopolowych i konsumenckich.
• Okresowe kary pieniężne.
• Kary proceduralne na osoby fizyczne.
• Kary nakładane na związki przedsiębiorców za naruszenie prawa konkurencji.

3. Odpowiedzialność przedsiębiorców wywierających decydujący wpływ za naruszenie prawa konkurencji (single economic unit).
• Zasady odpowiedzialności.
• Aspekty proceduralne.
• Kara łączna.

Pytania i odpowiedzi - 15.55-16.15

Weronika Herbet-Homenda
Weronika Herbet-Homenda
Prawnik w departamencie Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji i konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem branży e-commerce, spożywczej, FMCG oraz sektora telekomunikacyjnego. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa handlowego i cywilnego. Absolwentka Wydziału Prawa UW oraz studiów podyplomowych Prawo Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Doktorantka w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka oraz współautorka licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Uczestniczka i współorganizatorka polskich oraz międzynarodowych konferencji naukowych.
r. pr. Katarzyna Racka
r. pr. Katarzyna Racka
Radca prawny, wspólnik, szef departamentu Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKIKW latach 2006-2018 związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), gdzie ostatnio pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji, zagadnieniach związanych z e-commerce, rynkami regulowanymi, w szczególności telekomunikacyjnym, FMCG, umowami dystrybucyjnymi, przewagą kontraktową w sektorze rolno-spożywczym, a także procedurą administracyjną i sądowo-administracyjną. Doświadczenie zdobywała prowadząc administracyjne postępowania wyjaśniające i antymonopolowe oraz sądowe, m.in. w sprawach z odwołań od decyzji Prezesa UOKIK, organizując i biorąc udział w przeszukaniach i kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez UOKIK oraz Komisję Europejską, działając w grupach roboczych Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network), w tym pracując m.in. nad zmianami Modelowego Programu Leniency (programu łagodzenia kar).Brała również udział w pracach dotyczących krajowych i unijnych aktów legislacyjnych, np. ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji czy Rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego.
Godziny szkolenia online: 10:00-16:00

Zapisy trwają do 13 czerwca 2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Zmiany w ustawie o prawach konsumenta i w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 2022 Miejsce i termin: Szkolenie online, 14 czerwca 2022 10:00-16:00
Cena: 690,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie bardzo ciekawe i bardzo przydatne.
Ania
Świetne szkolenie, super prelegent, jasny przekaz, kompetencje, otwarcie na słuchaczy.
Monika
Fantastyczna prowadząca, merytoryczna jak i świetny sposób przekazania wiedzy. Bardzo otwarta na pytania uczestników.
Dorota