Szkolenie online

Ogólnopolska Konferencja „Akty stanu cywilnego a praktyka notarialna”

Dostęp do aktów stanu cywilnego. Zakres wykorzystania danych. Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego.


TERMIN:
9 czerwca 2022 10:00-16:00
CENA:
850,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin konferencji: 9 czerwca 2022 r.   -   Godzina: 10:00 – 16:00   -  Prowadzący: 12 wybitnych prelegentów

Możliwość zadawania pytań podczas konferencji

Dostęp do prezentacji PDF

Certyfikat uczestnictwa w PDF

12 wybitnych prelegentów - 3 panele dyskusyjne

Udział online


Konferencja zogniskowana jest wokół problematyki aktów stanu cywilnego. Ma ona przede wszystkim zwrócić uwagę na znaczenie aktów stanu cywilnego dla pewności obrotu prawnego. W tym celu omówione zostaną zagadnienia dotyczące zakresu i formy zamieszczanych w tym rejestrze danych oraz zasady dotyczące zmiany treści aktu stanu cywilnego, tak przez kierownika urzędu stanu cywilnego, jak i przez sąd. 

Przybliżona będzie problematyka dostępu do aktów stanu cywilnego. Ponadto omówione zostaną kwestie międzynarodowe łączące się z rejestracją stanu cywilnego. Osobny panel poświęcony będzie  aktom stanu cywilnego w praktyce notarialnej, w szczególności zaś w kontekście czynności notarialnych dotyczących nieruchomości, ale również notarialnego poświadczeniu dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego.


Dla kogo jest ta konferencja?

Konferencja adresowana jest do notariuszy, zastępców notarialnych, kierowników urzędów stanu cywilnego, sędziów, referendarzy sądowych, a także adwokatów i radców prawnych zaangażowanych w przygotowywanie czynności notarialnych.

Konferencja jest współorganizowana przez:

 • Fundację Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina wydawcę ogólnopolskiego czasopisma “Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”,
 • Fundację Polski Instytut Notarialny,
 • Katedrę Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Wydawnictwo C.H.Beck.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są doświadczeni prawnicy-praktycy: sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, a także uznani przedstawiciele nauki prawa postępowania cywilnego. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". Program konferencji

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny konferencji: 10:00-16:00
Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program: 

10.00 – 10.20 Otwarcie konferencji

○ prof. dr hab. Andrzej Marciniak – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
○ dr Piotr Józef Kasprzyk – Prezes Zarządu Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina,
○ not. dr Andrzej Jan Szereda, Uniwersytet Łódzki, Dyrektor Polskiego Instytutu Notarialnego,
○ not. Aleksander Szymański – Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej,
○ Piotr Grabarczyk – Szef Działu Beck Akademia, Wydawnictwo C.H.Beck.


10:20 – 12:00 Panel I: Wiadomości ogólne o aktach stanu cywilnego (moderator: prof. UŁ dr hab. Robert Kulski)

 1. Rejestracja i rejestr stanu cywilnego – zakres i forma zamieszczonych danych; zmiana treści aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, Anna Zarzeczna, Zastępca Kierownika USC Lublin (30 min.).
 2. Dostęp do aktów stanu cywilnego – pozycja notariusza i stron czynności notarialnych; cyfryzacja w obrocie dokumentami stanu cywilnego – Sławomir Wojciechowski, Kierownik USC Nowa Sól (30 min.).
 3. Sądowa droga sprostowania, uzupełnienia, ustalenia treści aktu stanu cywilnego – not. dr Andrzej Jan Szereda, Uniwersytet Łódzki, Dyrektor Polskiego Instytutu Notarialnego (20 min.).
 4. Dyskusja (20 min.)

12:00 – 12:30 Przerwa

12:30 – 14:10 Panel II: Akty stanu cywilnego w praktyce notarialnej (moderator: prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła)

 1.  Akty stanu cywilnego a pewność obrotu prawnego – dr Piotr Józef Kasprzyk (20 min.).
 2. Waga aktów stanu cywilnego przy notarialnym poświadczeniu dziedziczenia – not. dr Marta Anna Nowocień, Przewodnicząca Wydziału VI – Ogólnego  Polskiego Instytutu Notarialnego (20 min.).
 3. Zakres wykorzystania danych z aktów stanu cywilnego przy sporządzaniu europejskiego poświadczenia spadkowego – not. prof. KAAFM dr hab. Jakub Biernat – Członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego (20 min.).
 4. Akty stanu cywilnego w czynnościach notarialnych dotyczących nieruchomości – not. Przemysław Biernacki (20 min).
 5. Dyskusja (20 min.).

14:10 – 15:30 Panel IV. Problematyka międzynarodowa (moderator: dr Piotr Józef Kasprzyk)

 1. Krajowa rejestracja pierwotna i wtórna oraz zagraniczne dokumenty stanu cywilnego – prof. UŁ dr hab. Michał Wojewoda (20 min.).
 2. Działalność Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego – dr Agata Wróbel Kryńska, Przewodnicząca Wydziału IV – Międzynarodowego Polskiego Instytutu Notarialnego (20 min.).
 3. Znaczenie rozporządzenia unijnego 2016/1191 dla polskiej praktyki notarialnej w kontekście zagranicznej rejestracji stanu cywilnego – dr Filip Nowak (20 min.).
 4. Ułatwienia obrotu w czynnościach z udziałem dzieci w Konwencji haskiej z 1996 r. O odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środkach ochrony dzieci – dr Łukasz Dyrda, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Prawa Prywatnego (20 min.).

15:30 – 15:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji


not. Przemysław Biernacki
not. Przemysław Biernacki
Notariusz w Koszalinie, Przewodniczący Wydziału I Prawa Korporacyjnego Polskiego Instytutu Notarialnego, wykładowca na szkoleniach dla aplikantów notarialnych oraz organizowanych przez Wydawnictwo C.H.Beck, zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa o notariacie, postępowania cywilnego oraz postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w praktyce notarialnej, autor publikacji naukowych.
prof. KAAFM dr hab. Jakub Biernat
prof. KAAFM dr hab. Jakub Biernat
Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne; profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych; w latach 2008–2015 członek zespołu problemowego do spraw prawa spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości RP; członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego; członek Rady Programowej Krakowskiego Przeglądu Notarialnego; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa o notariacie, prawa prywatnego międzynarodowego; notariusz w Krakowie.
dr Łukasz Dyrda
dr Łukasz Dyrda
Asystent w Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła
prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła
Profesor w Katedrze Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, autor publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego, z których większość dotyczy postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.
dr Piotr Kasprzyk
dr Piotr Kasprzyk
Nauczyciel akademicki, specjalność prawo cywilne materialne i procesowe, prawo rodzinne i małżeńskie, mgr lic. prawa kanonicznego. Redaktor naczelny ogólnopolskiego czasopisma prawniczego „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”. Kierownik VI edycji studiów podyplomowych z zakresu administracji – rejestracja stanu cywilnego na KUL. Autor wielu publikacji książkowych, artykułów naukowych, a także opracowań prawnych, opinii i ekspertyz. Referent i wykładowca na wielu zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych i licznych szkoleniach dla pracowników samorządowych. 
dr Filip Nowak
dr Filip Nowak
Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowego Obrotu Cywilnego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.
dr Marta Nowocień
dr Marta Nowocień
Notariusz w Bełchatowie, Przewodnicząca Wydziału Ogólnego Polskiego Instytutu Notarialnego, doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym ukończyła studia magisterskie, a następnie studia doktoranckie zakończone obroną rozprawy doktorskiej pt. „Odmowa dokonania czynności notarialnej i jej zaskarżenie”. Autorka artykułów związanych z tematyką Prawa o notariacie, a także współautorka monografii dotyczących prawa cywilnego.
dr Andrzej Jan Szereda
dr Andrzej Jan Szereda
Doktor nauk prawnych, notariusz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dyrektor Polskiego Instytutu Notarialnego. Autor i redaktor cenionych publikacji dotyczących problematyki notarialnej.
Sławomir Wojciechowski
Sławomir Wojciechowski
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli, ekspert Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego i Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Autor ponad stu publikacji z dziedziny rejestracji stanu cywilnego. Członek zespołu roboczego Ministra Cyfryzacji do spraw rozwoju Bazy Usług Stanu Cywilnego. Autor wielu inicjatyw legislacyjnych z zakresu e-usług oraz rejestracji stanu cywilnego. Redaktor tematyczny czasopisma naukowego “Metryka”. Wieloletni trener szkoleniowy w dziedzinach - rejestracja stanu cywilnego, komunikacja elektroniczna, postępowanie administracyjne, prawo międzynarodowe, prawo rodzinne, profesjonalna obsługa klienta, wystąpienia publiczne.
prof. UŁ dr hab. Michał Wojewoda
prof. UŁ dr hab. Michał Wojewoda
Kierownik Zakładu Międzynarodowego Obrotu Cywilnego Katedra Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.
dr Agata Wróbel-Kryńska
dr Agata Wróbel-Kryńska
Adwokat, doktor nauk prawnych, przewodnicząca Wydziału Międzynarodowego Polskiego Instytutu Notarialnego.
Anna Zarzeczna
Anna Zarzeczna
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie od 1995 r. Redaktor czasopisma naukowego “Metryka”.  Trener szkoleniowy w dziedzinach – rejestracja stanu cywilnego, profesjonalna obsługa klienta, wystąpienia publiczne.
Godziny konferencji: 10:00-16:00. 

Zapisy trwają do 8 czerwca 2022 r., do godziny 14:00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Ogólnopolska Konferencja „Akty stanu cywilnego a praktyka notarialna” Miejsce i termin: Szkolenie online, 9 czerwca 2022 10:00-16:00
Cena: 850,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.