Szkolenie online

Zmiany w ustawie o prawach konsumenta i w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 2022

Dyrektywa Omnibus | Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK | Katalog nowych kar pieniężnych UOKiK


TERMIN:
14 września 2022 10:00-16:00
CENA:
690,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 14 września 2022 r.   -   Godzina: 10:00-16:00   -   Prelegenci: Katarzyna Racka, Weronika Herbet-Homenda

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Premium Prawo cywilne

W 2022 roku wchodzą w życie zapowiadane od dawna nowelizacje ustawy o prawach konsumenta, implementujące Dyrektywy Omnibus, Cyfrową  i Towarową, a także nowelizacje ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wdrażające Rozporządzenie UE CPC (Consumer Protection Cooperation) oraz Dyrektywę ECN + (European Competition Network).

Powiemy, w jaki sposób przedsiębiorcy muszą wdrożyć przepisy Omnibusa, a także dyrektywy cyfrową i towarową, w tym jak zmienić wzorce umowne i formularze dla konsumentów – wyjaśnimy kluczowe pojęcia, nowe zasady prezentowania cen promocyjnych, powiemy o nowych obowiązkach informacyjnych wobec konsumentów, co zmieni się w prawie odstąpienia od umowy i w zasadach rozpatrywania reklamacji, zasady udostępniania opinii konsumentów, przybliżymy nowe obowiązki platform internetowych.

Wyjaśnimy, jakie nowe narzędzie będzie mógł wykorzystać UOKiK w celu ochrony konsumentów - kiedy i na jakich zasadach pracownicy UOKiK będą mogli dokonać zakupu kontrolowanego, w jaki sposób Prezes UOKiK będzie mógł ingerować w treść strony internetowej przedsiębiorcy i w jakich sytuacjach ją całkowicie zablokuje, a także o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy, gdy pracownicy UOKiK przyjdą na przeszukanie do przedsiębiorcy w sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumenckich lub o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (abuzywne).

Wyjaśnimy, jak poszerzy się katalog kar pieniężnych, które będzie mógł nakładać UOKiK w sprawach antymonopolowych i konsumenckich, w tym zasady nakładania kar na związki przedsiębiorców, wyjaśnimy na czym polega odpowiedzialność przedsiębiorców wywierających decydujący wpływ za naruszenie prawa konkurencji, w tym kiedy Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć karę łączną i czy podstawą do jej obliczenia będzie obrót całej grupy kapitałowej.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia eksperci z wieloletnim doświadczeniem zarówno w pracy kancelaryjnej, jak i w roli przedstawicieli organu regulacyjnego UOKIK, przedstawią kompleksowo i praktycznie zmiany dotyczące ustawy o prawach konsumenta, jakie wchodzą w życie w 2022 roku między innymi: 

 • promocyjne ceny pod kontrolą, nowe obowiązki  informacyjne przedsiębiorców wobec konsumentów, umowy opłacane danymi osobowymi, udostępnianie opinii konsumentów, kolejne obowiązki platform internetowych.
 • zakup kontrolowany, blokowanie stron internetowych, przeszukanie – nowe uprawnienia Prezesa UOKiK w obszarze konsumenckim.
 • nowe rodzaje kar, odpowiedzialność grup kapitałowych za naruszenie prawa konkurencji - nowelizacja przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do: członków zarządów, prawników wewnętrznych, compliance officers, dyrektorów i pracowników działów sprzedaży i marketingu oraz dyrektorów i pracowników działów e-commerce 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są: 

Weronika Herbet-Homenda - prawnik w departamencie Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji i konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem branży e-commerce, spożywczej, FMCG oraz sektora telekomunikacyjnego. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa handlowego i cywilnego. Absolwentka Wydziału Prawa UW oraz studiów podyplomowych Prawo Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Doktorantka w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka oraz współautorka licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Uczestniczka i współorganizatorka polskich oraz międzynarodowych konferencji naukowych.

Katarzyna Racka  – radca prawny, wspólnik, szef departamentu Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKIKW latach 2006-2018 związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), gdzie ostatnio pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji, zagadnieniach związanych z e-commerce, rynkami regulowanymi, w szczególności telekomunikacyjnym, FMCG, umowami dystrybucyjnymi, przewagą kontraktową w sektorze rolno-spożywczym, a także procedurą administracyjną i sądowo-administracyjną.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 


Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji.
Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia: 10:00-16:00 
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem. 

Program: 

BLOK I - 10.00-12.30  

1. Kluczowe definicje:
• rozróżnienie między treścią cyfrową a usługą cyfrową, towar, towar z elementami cyfrowymi, kompatybilność, funkcjonalność, interoperacyjność, środowisko cyfrowe,
• odesłania do innych ustaw, w tym między dwoma nowelizacjami u.p.k.,
• umowy opłacane „danymi osobowymi”.    

2. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy:
• wymóg informacji o funkcjonalności, interoperacyjności i kompatybilności treści cyfrowych, towarów z elementami cyfrowymi i usług cyfrowych,
• obowiązek zapewnienia zgodności towaru, treści cyfrowych i usług cyfrowych z umową – zamiast dotychczasowej odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia,
• obligatoryjne oraz fakultatywne formy kontaktu z przedsiębiorcą, 
• rozszerzony zakres odbieranych przez przedsiębiorcę oświadczeń dotyczących prawa do odstąpienia od umowy,
• modyfikacja terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy,
• informacja o algorytmicznym ustalaniu cen.

3. Rękojmia przy sprzedaży konsumenckiej:
• nowe zasady, 
• wyłączenie dotychczasowej regulacji KC.

4. Zmiany dotyczące prezentowania obniżonych cen towarów i usług online i stacjonarnie:
• problematyka ofert ogólnych, warunkowych oraz pakietowych,
• cena jednostkowa w kontekście usług.

5.Opinie konsumentów – zasady udostępniania i informowania o opiniach.

6.Umowy o dostarczenie treści lub świadczenie usług cyfrowych opłacane danymi osobowymi – co to znaczy, prawo odstąpienia.

7.Platformy internetowe – nowe obowiązki, plasowanie ofert.

Przerwa - 12:30-12:50

BLOK II - 12.50-14.05

1. Zakup kontrolowany a tajemniczy klient – zasady stosowania przez UOKiK, różnice.

2. Sposoby, zasady i skutki blokowania stron internetowych przez UOKiK.

3. Przeszukanie UOKiK w siedzibie przedsiębiorcę w sprawach konsumenckich – na co trzeba się przygotować?

Przerwa - 14.05-14.25

BLOK III - 14.25-15.55

1.Dotychczasowe rodzaje kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK w sprawach antymonopolowych i konsumenckich.
• Kary na przedsiębiorcę za naruszenie prawa konkurencji i konsumentów.
• Kary na osoby zarządzające za naruszenie prawa konkurencji i konsumentów.
• Kary proceduralne.

2. Nowe rodzaje kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK w sprawach antymonopolowych i konsumenckich.
• Okresowe kary pieniężne.
• Kary proceduralne na osoby fizyczne.
• Kary nakładane na związki przedsiębiorców za naruszenie prawa konkurencji.

3. Odpowiedzialność przedsiębiorców wywierających decydujący wpływ za naruszenie prawa konkurencji (single economic unit).
• Zasady odpowiedzialności.
• Aspekty proceduralne.
• Kara łączna.

Pytania i odpowiedzi - 15.55-16.15

Weronika Herbet-Homenda
Weronika Herbet-Homenda
Prawnik w departamencie Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji i konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem branży e-commerce, spożywczej, FMCG oraz sektora telekomunikacyjnego. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa handlowego i cywilnego. Absolwentka Wydziału Prawa UW oraz studiów podyplomowych Prawo Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Doktorantka w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka oraz współautorka licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Uczestniczka i współorganizatorka polskich oraz międzynarodowych konferencji naukowych.
r. pr. Katarzyna Racka
r. pr. Katarzyna Racka
Radca prawny, wspólnik, szef departamentu Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKIK.W latach 2006-2018 związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), gdzie ostatnio pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji, zagadnieniach związanych z e-commerce, rynkami regulowanymi, w szczególności telekomunikacyjnym, FMCG, umowami dystrybucyjnymi, przewagą kontraktową w sektorze rolno-spożywczym, a także procedurą administracyjną i sądowo-administracyjną. Doświadczenie zdobywała prowadząc administracyjne postępowania wyjaśniające i antymonopolowe oraz sądowe, m.in. w sprawach z odwołań od decyzji Prezesa UOKIK, organizując i biorąc udział w przeszukaniach i kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez UOKIK oraz Komisję Europejską, działając w grupach roboczych Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network), w tym pracując m.in. nad zmianami Modelowego Programu Leniency (programu łagodzenia kar).Brała również udział w pracach dotyczących krajowych i unijnych aktów legislacyjnych, np. ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji czy Rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego.
Godziny szkolenia online: 10:00-16:00

Zapisy trwają do 13 września 2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Zmiany w ustawie o prawach konsumenta i w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 2022 Miejsce i termin: Szkolenie online, 14 września 2022 10:00-16:00
Cena: 690,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Temat szkolenia zorganizowany bardzo dobrze, wykładowca bardzo profesjonalny.
Małgorzata
Szkolenie pod względem merytorycznym spełniło moje oczekiwania. Temat "rzeka", prowadząca w profesjonalny sposób wychwyciła najważniejsze zagadnienia.
Maria
Bardzo dobrze przygotowani prelegenci.
Konrad