Szkolenie online

Obsługa zgłoszeń sygnalistów w organizacjach - nowy projekt ustawy z 6 kwietnia 2022 r. i dobre praktyki

Zasady zgłaszania nadużyć w organizacjach. Model ochrony sygnalistów. Ochrona danych osobowych sygnalisty.


TERMIN:
8 września 2022 10:00-14:00
CENA:
490,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 8 września 2022 r.   -   Godzina: 10:00-14:00  -   Prelegentki: Zuzanna Dobrowolska, Marta Felczak, adw. Mateusz Gosk, Marcin Waszak

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo pracy

Nowe wymogi dotkną każdy podmiot prywatny i publiczny, na rzecz którego pracuje co najmniej 50 osób. Na podstawie wytycznych z Dyrektywy UE będą musiały wdrożyć wewnętrzne kanały zgłaszania nieprawidłowości. Procedury informowania mają zmniejszyć ryzyko łamania prawa i eliminować negatywne konsekwencje naruszeń. Nowe przepisy wskazują też w jaki sposób należy zapewnić bezpieczeństwo sygnalistów przed działaniami odwetowymi. W drugim projekcie ustawy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (UC101) i jego uzasadnieniu wytyczne dla pracodawców zostały uszczegółowione, niemniej wciąż istnieje duże pole do ich interpretacji. Dodatkowo pracodawcom pozostawiony został istotny zakres swobody kształtowania własnych regulacji, m.in. co do rodzaju naruszeń rozpatrywanych w ramach procedury.

Wskażemy, o czym warto pamiętać i jakich błędów się wystrzegać, aby wewnętrzne procedury pozostawały zgodne z prawem, a jednocześnie działały w sposób skuteczny. Nie czekając na przepisy krajowe wiele z podmiotów prawnych już teraz stosuje wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości, tym bardziej że minął termin na implementację Dyrektywy w Polsce.

Podpowiemy, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, aby dostosować swoje systemy do zmieniających się przepisów krajowych.

Poruszymy przy tym wiele praktycznych problemów, np.:

 • czy i z kim nagrywać rozmowy w ramach procedur sygnalizowania?
 • kto odpowiada za zakończenie postępowania?
 • jak traktować zgłoszenia anonimowe?
 • kim może być osoba wspierająca sygnalistę?
 • czy w ramach działań następczych należy udowodnić winę sprawcom naruszeń?
 • czym grozi pracodawcy niewdrożenie wymaganej prawem procedury?
 • czy należy badać motywacje sygnalisty?
 • jak długo przechowywać dane o zgłoszeniach?

Odpowiedzi udzielimy na podstawie ponad 10-letniego doświadczenia Linii Etyki z wdrażania systemów powiadamiania.

Opowiemy o możliwych scenariuszach postępowania wyjaśniającego, w zależności od tego czy rozpatrujemy zgłoszenie imienne czy anonimowe. Omówimy czego możemy się spodziewać na jego poszczególnych etapach. Kto może się do nas zgłosić z informacją o nadużyciu? W jaki sposób powinna wyglądać pierwsza ocena zgłoszenia? Jak weryfikować informacje sygnalisty? Czym są działania następcze? Czy i jakie obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcy? Na czym polega ochrona poufności zgłaszającego i danych zawartych w zgłoszeniu? Jaka odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy za niewłaściwe wdrożenie procedury sygnalizowania? Czy coś zmienia w tym zakresie obsługa kanałów powiadamiania przez wynajęte z zewnątrz podmioty?

W szkoleniu znajdzie się osobna część poświęcona przygotowaniu wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Wskażemy obligatoryjne jej elementy oraz rekomendowane rozwiązania dla różnego typu organizacji. W nowym projekcie ustawy pojawił się m.in. wymóg określenia systemu zachęt do korzystania z wewnętrznej procedury. Odpowiemy na pytanie co może on oznaczać w praktyce i dlaczego jest w interesie pracodawcy. Wskażemy jak może przebiegać proces wdrażania i konsultacji procedury z przedstawicielami pracowników. Przedstawimy w jaki sposób informować o procedurze i zapewnić szeroki do niej dostęp.

W prezentacji pokazane zostaną także dane na temat skuteczności działania procedur zgłaszania nieprawidłowości. Odnosząc się do wiedzy badawczej podpowiemy co warto zrobić, aby zbudować kulturę organizacyjną przyjazną dla sygnalistów. Wskażemy użyteczne źródła wiedzy o zarządzaniu systemami powiadamiania w organizacjach.

Formuła warsztatowa 

Formuła warsztatowa szkolenia (możliwość zadawania pytań na żywo, dyskusja) pozwoli Uczestnikom wymienić się doświadczeniami oraz własnymi spostrzeżeniami na temat wprowadzanych rozwiązań prawnych.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Grupą docelową są działy HR, kadr, compliance oraz prawnicy, którzy: 

 • zajmują się wewnętrzna obsługą prawną,
 • pracują w biurze zarządu - równolegle ze standardowymi obowiązkami powierzono im również kompetencje z zakresu compliance,
 • zajmują się doradztwem dla klientów korporacyjnych,
 • biorą udział w pracach w komisji antymobbing i antydyskryminacyjnych,
 • są odpowiedzialni za procedury wew. w organizacji,
 • są zainteresowani problematyką whistleblowingu

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentkami są: 

Zuzanna Dobrowolska - Członkini Zarządu Linii Etyki Sp. z o.o. Jest współautorką kolejnych wersji aplikacji Linii Etyki pozwalających sygnalizować wątpliwości etyczne w sposób bezpieczny dla pracownika. Współtworzy programy edukacyjne oraz wewnętrzne kampanie propagujące sygnalizowanie w organizacjach

Marta Felczak - Absolwentka kierunku prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aktualnie aplikantka adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Już w trakcie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe w warszawskich kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz cywilnym.

Mateusz Gosk - Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie współpracuje z Kancelarią LTA Doradztwo Prawne Dopierała, Czajkowska, Gajewska i Wspólnicy sp. komandytowa oraz prowadzi własną kancelarię prawną. 

Marcin Waszak - Specjalista etyki biznesu w Linii Etyki. Wcześniej w zespole forumIdei Fundacji Batorego kierował działaniami związanymi z ochroną sygnalistów, m.in. przygotowywaniem obywatelskiego projektu ustawy i jego adaptacją do wymagań prawa europejskiego.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-14:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

Blok I - Marcin Waszak

1. Model ochrony sygnalistów w organizacji w świetle Dyrektywy UE;
2. Rządowy projekt ustawy z dnia 6 kwietnia 2022 r. – najważniejsze zmiany dla pracodawców;
3. Co zawrzeć w wewnętrznej procedurze zgłaszania naruszeń prawa?
4. Postępowanie wyjaśniające – przebieg i możliwe dylematy;
5. Znaczenie działań następczych;
6. Skuteczność systemów powiadamiania w świetle badań;
7. Edukacja i obowiązek działań informacyjnych w organizacji.

Sesja pytań i odpowiedzi 

Przerwa

Blok II - Mateusz Gosk i Marta Felczak

1. Ochrona danych osobowych:
• ochrona danych osobowych sygnalisty;
• ochrona danych osobowych osób występujących w zgłoszeniu;
• zgłoszenia anonimowe;
• przepisy RODO, a projekt ustawy.

2. Podmiot prawny:
• odpowiedzialność podmiotu prawnego związana z wdrożeniem systemu sygnalizowania oraz sankcje za ich niedopełnienie;
• obowiązki podmiotu prawnego związane z działaniem sygnalisty.

3. Sygnalista:
• ochrona sygnalisty;
• odpowiedzialność sygnalisty.

Sesja pytań i odpowiedzi

Blok III - Zuzanna Dobrowolska

1. Wgląd w działanie procedury powiadamiania na przykładzie systemu Linii Etyki;
2. Zgłaszanie nieprawidłowości przez platformę internetową krok po kroku;
3. Najczęściej zadawane pytania i wątpliwości dot. wdrożenia systemu sygnalizowania w organizacji.

Sesja pytań i odpowiedzi


Zuzanna Dobrowolska
Zuzanna Dobrowolska
Członkini Zarządu Linii Etyki Sp. z o.o., biegła przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. Jest współautorką kolejnych wersji aplikacji Linii Etyki pozwalających sygnalizować wątpliwości etyczne w sposób bezpieczny dla pracownika. Współtworzy programy edukacyjne oraz wewnętrzne kampanie propagujące sygnalizowanie w organizacjach. Zuzanna posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, zarówno w branżach produkcyjnych jak i usługowych. Wdrażała system sygnalizowania w kilkudziesięciu firmach i instytucjach publicznych w Polsce i za granicą. Propagatorka kodeksów etyki budowanych procesowo, tj. z udziałem pracowników organizacji. Kierowała pracami nad kodeksami etyki największych pracodawców w Polsce. Współtwórczyni procedur sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się, prowadząc liczne warsztaty oraz występując na konferencjach z zakresu etyki.
Marta Felczak
Marta Felczak
Absolwentka kierunku prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aktualnie aplikantka adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Już w trakcie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe w warszawskich kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz cywilnym. Obecnie związana z kancelarią LTA Doradztwo Prawne Dopierała, Czajkowska, Gajewska i Wspólnicy sp. k., gdzie zajmuje się procedurą cywilną i zagadnieniami z nią związanymi.
adw. Mateusz Gosk
adw. Mateusz Gosk
Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie współpracuje z Kancelarią LTA Doradztwo Prawne Dopierała, Czajkowska, Gajewska i Wspólnicy sp. komandytowa oraz prowadzi własną kancelarię prawną. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, a także prawa gospodarczego. Autor artykułów i publikacji prawnych.
Marcin Waszak
Marcin Waszak
Specjalista etyki biznesu w Linii Etyki. Wcześniej w zespole forumIdei Fundacji Batorego kierował działaniami związanymi z ochroną sygnalistów, m.in. przygotowywaniem obywatelskiego projektu ustawy i jego adaptacją do wymagań prawa europejskiego. W sektorze pozarządowym przez ponad dekadę zajmował się polityką antykorupcyjną i przejrzystością działania władz publicznych. W tym zakresie współpracował też z Whistleblowing International Network i Transparency International. Autor licznych analiz, raportów i publikacji prasowych.
Godziny szkolenia online: 10:00-14:00.

Zapisy trwają do 7 września 2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Obsługa zgłoszeń sygnalistów w organizacjach - nowy projekt ustawy z 6 kwietnia 2022 r. i dobre praktyki Miejsce i termin: Szkolenie online, 8 września 2022 10:00-14:00
Cena: 490,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie.
Lilianna
Dobra prowadząca, która interesuje tematem.
Jadwiga
Bardzo dobre merytoryczne przygotowanie trenera, udzielanie odpowiedzi na pytania.
Joanna