• Zapisz się 990,00 zł z VAT
 • 5 paneli
  dyskusyjnych
 • 16 wybitnych
  prelegentów
 • 8h praktycznej
  wiedzy

O konferencji

Jak praktycy i eksperci organów nadzoru oceniają obecnie obowiązujące ramy prawne sektora FinTech?

Jak wdrożyć tzw. komunikat chmurowy UKNF oraz jakie budzi on wątpliwości interpretacyjne? Jak wykorzystać ramy tzw. otwartej bankowości? Na czym polega crowdfunding?

Jakie są obowiązki sektora FinTech w zakresie RODO i cyberbezpieczeństwa? Jakie są zobowiązania sektora FinTech w obszarze AML/CFT i Compliance?

Celem konferencji jest ocena obecnie obowiązujących ram prawnych w zakresie sektora FinTech oraz przedstawienie projektowanych zmian i wyzwań, przed którymi stawiane są instytucje finansowe. Pogłębiona analiza obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz znajomość przyszłych rozwiązań umożliwi podmiotom sektora FinTech odpowiednie przygotowanie się na nadchodzące zmiany.

Podczas konferencji w ramach pięciu paneli eksperci będą dyskutowali oraz prezentowali swoje poglądy w następujących obszarach:

 • Usługi płatnicze bez licencji vs usługi regulowane - nowe wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego ws. limited network exclusion oraz formy działalności płatniczej regulowanej, dylematy związane ze świadczeniem nowych usług płatniczych (PIS i AIS),
 • Projektowane zmiany prawne dla sektora Lend-Tech - projekt nowelizacji dyrektywy o kredycie konsumenckim (CCD), procedowany w Sejmie RP projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej i płatności odroczonych, a także kwestie specyficzne dla płatności z wykorzystaniem pożyczek,
 • Regulacje w obszarze kryptoaktywów, ze szczególnym uwzględnieniem kryptowalut - akty prawne mające obecnie zastosowanie dla działalności w tym sektorze (ALM, regulacje dot. pieniądza elektronicznego) oraz projektowane zmiany prawne na poziomie Unii Europejskiej (MiCA, DLT-pilot),
 • Procedury Know Your Customer (KYC) w kontekście nowych regulacji i wytycznych w obszarze AML, w tym zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych - wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie czynników ryzyka AML oraz zdalnego onboardingu klienta, komunikat nr 45 Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 • Cyberbezpieczeństwo i chmura obliczeniowa - doświadczenia z wdrożeń chmury obliczeniowej przez podmioty nadzorowane z perspektywy tzw. Komunikatu Chmurowego KNF, standardy chmurowe na rynku instytucji finansowych, zmiany jakie w kontekście cyberbezpieczeństwa i outsourcingu w sektorze finansowym przyniesie ze sobą rozporządzenie DORA.

Grupa docelowa:

Konferencja przeznaczona jest dla prawników zajmujących się zagadnieniami z obszaru FinTech, compliance officers, specjalistów i managerów pracujących w szeroko pojętych instytucjach finansowych oraz dla przedsiębiorców.
prof. UEK dr hab. Jan Byrski (Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy)
zaprasza na konferencję
Legal FinTech2022

Jak przygotować się do nadchodzących wyzwań w instytucjach finansowych?

Dołącz do wydarzenia i dowiedz się więcej!

Prelegenci Gwarancja najwyższego poziomu eksperckiego!
W trakcie konferencji głos zabiorą przedstawiciele właściwych organów oraz uznani eksperci-praktycy, zajmujący się tematyką sektora FinTech zarówno w płaszczyźnie naukowej, jak i zawodowej.

Mateusz Blocher (Sołtysiński Kawecki Szlęzak)

Z kancelarią SK&S związany od 2009 roku. Starszy prawnik, adwokat. Specjalizuje się w prawie bankowym publicznym i prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki usług płatniczych i AML/CFT. Zajmuje się doradztwem dla banków i innych instytucji sektora finansowego w zakresie przede wszystkim regulacyjnym. Prowadził wiele procesów wdrożeniowych, w tym z zakresu PSD2, PAD, EMD2, CCD oraz AMLD 3, 4 oraz 5. Doradza w procesach zapewniania zgodności (compliance). Regularnie wspiera sektor bankowy w przygotowaniach do wdrażania różnych rozwiązań prawa europejskiego w obszarze regulacji rynku finansowego. Jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących zmian regulacyjnych w bankowości oraz współautorem komentarza m.in. do ustawy o usługach płatniczych. Doktor prawa cywilnego (Uniwersytet Warszawski). Od 2022 r. indywidualnie rekomendowany w rankingu Chambers FinTech (Associate to watch).

prof. UEK dr hab. Jan Byrski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

Adwokat, Partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa) oraz szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych (FinTech), IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (obecnie Prezesem UODO) i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT.

Jacek Czarnecki (Niezależny ekspert)

Prawnik, zajmujący się web3 i krypto. Były Global Legal Counsel w Maker Foundation, gdzie pracował nad Maker Protocol, pierwszym i największym protokołem Decentralized Finance (DeFi). Był również zaangażowany w kilka globalnych i europejskich inicjatyw mających na celu stworzenie ram regulacyjnych dla web3. Jest także doradcą kilku znanych organizacji, w tym startupów i instytucji finansowych. Ukończył studia na Uniwersytetach w Warszawie (prawo), Oxfordzie (MSc in Law and Finance) oraz Harvardzie (LLM).

Michał Ćwiakowski (Gawroński & Partners)

Adwokat, kieruje zespołem sektora finansowego w Gawroński & Partners a wraz z Maciejem Gawrońskim odpowiada też za praktykę technologii. Doświadczony ekspert w doradztwie dla instytucji finansowych. Pracował w największych bankach w Polsce, zarówno w obszarze prawnym, jak i ryzyka, a następnie w wiodących polskich kancelariach prawnych. Doradza podmiotom regulowanym rynku finansowego we wszystkich aspektach ich działalności, m. in. w zakresie AML, usług płatniczych, regulacji bankowych, ładu korporacyjnego, relacji z regulatorem i postępowaniach licencyjnych. Doradza klientom również w obszarach związanych z ochroną danych osobowych oraz wdrażaniem i wykorzystaniem nowych technologii. Odpowiedzialny za wsparcie prawne w pionierskich wdrożeniach outsourcingu chmurowego, w tym w sektorze finansowym, kontraktowanie usług z zakresu IT, doradztwo na rzecz podmiotów z sektora e-commerce. Autor i współautor licznych publikacji m.in. z obszaru AML, ochrony danych osobowych i cloud computingu. Certyfikowany audytor wiodący ISO 27001. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej oraz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Małgorzata Dulińska-Majkowska (Easy Check sp. z o.o.)

Radca prawny, Menedżer ds. Compliance w Easy Check sp. z o.o., świadczącej usługi płatnicze AIS i AIS+, wpisanej przez KNF do rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, w której odpowiada za kompleksową obsługę prawną spółki oraz obszar zgodności. Ponadto Kierownik Zespołu Ochrony Danych Osobowych i Prywatności w Kaczmarski Group, obejmującej m.in. spółki Krajowy Rejestr Długów, Kaczmarski Inkasso, Kaczmarski Group, Narodowy Fundusz Gwarancyjny, będące liderami rynku w obszarach informacji gospodarczej, monitoringu i windykacji należności oraz finansowania przedsiębiorstw, w której odpowiada całościowo za obszar ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, udostępnianiu informacji gospodarczych oraz usługach płatniczych, jak również zagadnieniach związanych z compliance.

Piotr Gałązka (Związek Banków Polskich)

Prawnik i adwokat, Dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli, odpowiadający za monitorowanie prac legislacyjnych UE, prezentowanie stanowisk polskich banków oraz promowanie na forum UE polskiego sektora bankowego jako stabilnego, innowacyjnego i bezpiecznego. Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i UE University of Cambridge i Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Specjalista ds. UE i unijnego procesu legislacyjnego. Autor wielu publikacji naukowych i prasowych z zakresu prawa bankowego, prawa UE w zakresie usług finansowych oraz arbitrażu. Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

r. pr. Maciej Gawroński (Gawroński & Partners)

Radca prawny od ponad dwudziestu lat zajmujący się prawnymi aspektami nowoczesnych technologii. Partner zarządzający kancelarii Gawroński & Partners. Współautor systemu do zarządzania ochroną danych Good Data Protection Standard Sp. z o.o Był konsultantem Grupy Roboczej Art. 29 ds. międzynarodowych transferów danych osobowych, ekspertem Komisji Europejskiej ds. kontraktów cloud computingowych, współpomysłodawcą niektórych przepisów RODO.

dr Wojciech Iwański (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)

Adwokat, partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności przez polskie i zagraniczne podmioty z sektora bankowego, a także w zakresie płatności i usług maklerskich. Od 2017 r. stale doradza Radzie Prawa Bankowego Związku Banków Polskich w związku z PSD2. Doradzał także szeregowi banków, w tym pięciu bankom o znaczeniu systemowym w związku z wdrożeniem PSD2 oraz RTS SCA. Od 2020 r. indywidualnie rekomendowany w rankingu Chambers FinTech (Band 2) oraz Chambers Europe Banking & Finance: Regulatory (Up and Coming). Członek rady naukowej fundacji Semper Augustus.

Karol Juraszczyk (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w prawie usług płatniczych, ochrony danych osobowych oraz zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Posiada praktykę w zakresie prawa umów, usług świadczonych drogą elektroniczną, ochrony konsumentów oraz prawa e-commerce. Reprezentuje instytucje płatnicze przed organami nadzorującymi ich działalność, w tym KNF i GIIF. W Kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Technologie Media Telekomunikacja, doradzając podmiotom z sektora FinTech, w szczególności w zakresie prawa instytucji finansowych i prawa usług płatniczych.

Michał Kulesza (Maruta Wachta)

Adwokat, Partner kierujący pracami Zespołu Cloud Computing. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych związanych z IT. Świadczy stałą obsługę dla podmiotów z sektora finansowego w zakresie kwestii regulacyjnych (np. EBA, DORA, wytyczne KNF), outsourcingu IT, digitalizacji oraz usług cloud – zarówno po stronie zamawiających, jak też dostawców rozwiązań dla podmiotów z sektora regulowanego.
Prowadził unikalne projekty o wartości ponad 10 miliardów złotych, w tym negocjował umowę dotyczącą budowy regionów Google i Microsoft w Polsce oraz wdrażał pionierskie rozwiązania chmurowe w bankach, zakładach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych oraz podmiotach z sektora ochrony zdrowia (medycznego i farmaceutycznego), energetyki, infrastruktury krytycznej czy też telekomunikacyjnego.

Radosław Obczyński (mBank S.A.)

Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w mBank SA., Compliance Manager, doświadczony w pracy w kraju i za granicą. Współautor obowiązującej w Polsce ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz szeregu publikacji zawierających komentarz do tej ustawy.

Kuba Ruiz (Bird&Bird)

Senior Counsel w praktyce Commercial. Doradza przy transakcjach komercyjnych i projektach technologicznych, rozwijając jednocześnie doświadczenie w sporach. Doradza również w aspektach regulacyjnych na europejskim rynku FinTech.
Doświadczenie zdobywał doradzając przy największych, flagowych projektach wdrożeniowych na polskim rynku oraz reprezentując Polskę w międzynarodowych sporach inwestycyjnych przed Trybunałami Arbitrażowymi w Sztokholmie, Hadze i Warszawie. W 2008 roku współzakładał warszawskie biuro Bird & Bird, a wcześniej, od 2004 r. zajmował się doradzaniem przy projektach IT i sporach w wiodących polskich i międzynarodowych kancelariach. W trakcie pracy w Bird & Bird spędził rok w Holandii, pracując pomiędzy Warszawą, Hagą i Londynem.

Marta Stanisławska (Bird & Bird)

Senior Associate w praktyce finansowań i regulacji finansowych kancelarii Bird & Bird. Doradza klientom od 2008 roku. Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności banków, podmiotów sektora FinTech i firm pożyczkowych, zarówno w zakresie corporate governance, jak i oferowanych produktów i usług. Wspiera podmioty z sektora finansowego w dostosowaniu ich działalności do zmieniających się wymogów regulacyjnych. W szczególności doradza bankom i innym podmiotom sektora finansowego w zakresie wdrożenia wymogów PSD2 i MiFID2. Doradza w projekcie PolishAPI. Opiniuje nowe linie biznesowe i innowacyjne rozwiązania technologiczne wprowadzane przez instytucje finansowe pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Doradza nowym podmiotom rozpoczynającym swoją działalność na rynku finansowym w identyfikacji wymogów regulacyjnych oraz uzyskaniu niezbędnych licencji i zezwoleń. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu regulacji PSD2 i MiFID2.

Michał Synowiec (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

Senior Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech) oraz regulacyjnych aspektach działalności instytucji finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności ochrony danych osobowych, prawa umów oraz prawa własności intelektualnej. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki Technologie Media Telekomunikacji oraz zespołu Prawa instytucji finansowych i usług płatniczych. Wspierał instytucje finansowe w postępowaniach przed organami nadzoru (KNF, NBP). Uczestniczył w badaniach due diligence podmiotów działających na rynku finansowym, projektach dostosowania działalności dostawców usług płatniczych do wymogów regulacyjnych dyrektywy PSD2 (banki, krajowe instytucje płatnicze) oraz doradzał przy wdrażaniu procedur wewnętrznych (AML, outsourcing, monitoring incydentów, środki bezpieczeństwa, kontrola wewnętrzna). Brał również udział w przeprowadzaniu audytów zgodności procesów przetwarzania danych pod kątem wymogów ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

adw. Krzysztof Wojdyło (Wardyński & Wspólnicy)

Adwokat, Parter. Jest odpowiedzialny za praktykę prawa nowych technologii. Zajmuje się regulacjami dotyczącymi blockchaina, smart kontraktów, FinTechu, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno startupom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii. Jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących między innymi crowdfundingu, robotyki, wirtualnych walut oraz nowych technologii w sektorze usług finansowych. Jest koordynatorem grupy roboczej ds. regulacji działającej w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

Jan Ziomek (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

Kierownik Zespołu Rozwoju Innowacji w Departamencie Innowacji Finansowych FinTech Urzędu KNF. Jego Zespół realizuje zadania związane z Programem Innovation Hub, wydawaniem interpretacji Komisji Nadzoru Finansowego, jak również podejmowaniem innych czynności związanych z wspieraniem rozwoju innowacji finansowych. Brał udział w opracowaniu m.in. Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego zasad funkcjonowania tzw. platform crowdfundingu inwestycyjnego, Ostrzeżenia Urzędu KNF o ryzykach związanych z nabywaniem oraz z obrotem kryptoaktywami (w tym walutami wirtualnymi oraz kryptowalutami) oraz Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami. Z wykształcenia prawnik, wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Program 21 września

9:00-9:15

Otwarcie i wprowadzenie

9:15 – 10:30

Panel I: Usługi płatnicze bez licencji vs usługi regulowane

Wystąpienie wprowadzające:

 • Marta Stanisławska (Bird&Bird)
Moderator:
 • Jan Byrski (Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy)
Uczestnicy:
 • Mateusz Blocher (Sołtysiński Kawecki Szlęzak)
 • Jan Ziomek (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
 • Małgorzata Dulińska-Majkowska (Easy Check sp. z o.o.)
 • Nowe wytyczne EBA ws. limited network exclusion
 • Formy działalności płatniczej regulowanej
 • Dylematy świadczenia nowych usług płatniczych (PIS i AIS)

10:30 - 10:45

Przerwa

10:45 - 12:00

Panel II: Projektowane zmiany prawne dla sektora Lend-Tech

Wystąpienie wprowadzające:

 • Wojciech Iwański (Sołtysiński Kawecki Szlęzak)
Uczestnicy:
 • Przedstawiciele Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii
 • Przedstawiciel Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
 • Piotr Gałązka (Związek Banków Polskich)
 • Projekt nowelizacji CCD
 • Projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej
 • Specyfika płatności z wykorzystaniem pożyczek (BNPL, kredyt płatniczy)

12:00 - 12:45

Lunch

12:45 – 14:00

Panel III: Nowe regulacje w obszarze kryptoaktywów, ze szczególnym uwzględnieniem kryptowalut

Wystąpienie wprowadzające:

 • Krzysztof Wojdyło (Wardyński & Wspólnicy)
Uczestnicy:
 • Jacek Czarnecki (Niezależny ekspert)
 • Przedstawiciel Ministerstwa Finansów
 • Obecne regulacje (AML, pieniądz elektroniczny)
 • Planowane zmiany wynikające z MICA i DLT-pilot

14:00 - 14:15

Przerwa

14:15 – 15:30

Panel IV: Procedury KYC w kontekście nowych regulacji i wytycznych w obszarze AML, w tym ochrona danych osobowych

Moderator:
 • Michał Ćwiakowski (Gawroński & Partners)
Uczestnicy:
 • Maciej Gawroński (Gawroński & Partners)
 • Karol Juraszczyk (Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy)
 • Radosław Obczyński (mBank S.A.)
 • Przedstawiciel Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Przedstawiciel Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
 • Wytyczne EBA ws. czynników ryzyka AML
 • Projekt Wytycznych EBA ws. zdalnego onboardingu klienta
 • Komunikat GIIF nr 45 w sprawie oceniania informacji uzyskiwanych o klientach przez instytucje obowiązane

15:30 – 15:45

Przerwa

15:45 – 17:00

Panel V: Cyberbezpieczeństwo i chmura obliczeniowa

Wystąpienie wprowadzające:

 • Kuba Ruiz (Bird&Bird)
Moderator:
 • Michał Kulesza (Maruta Wachta)
Uczestnicy:
 • Michał Synowiec (Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy)
 • Przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
 • Komunikat UKNF – doświadczenia z wdrożeń
 • Standardy chmurowe na rynku instytucji finansowych
 • DORA – wpływ na cyberbezpieczeństwo i outsourcing w sektorze finansowym

17:00 – 17:15

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator

C.H.Beck

Partner merytoryczny

Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii

Partnerzy

Bird&Bird
Gawroński & Partners
Traple Konarski
Wardyński + Wspólnicy
Maruta Wachta
Sołtysiński Kawecki Szlęzak

Informacje organizacyjne

Godziny konferencji

9:00 – 17:15

Formuła konferencji

Konferencja odbędzie się w formule online oraz stacjonarnej. Wyboru formuły należy dokonać w formularzu zapisu. Każda z form uczestnictwa, zapewnia możliwość swobodnego zadawania pytań.

Konferencja stacjonarna

Hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Dostępy do konferencji online

Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem. W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Certyfikat uczestnictwa

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po wydarzeniu.

Aplikacja mobilna


Aplikacja mobilna Beck Akademia umożliwia zadawanie pytań podczas konferencji oraz dostęp do materiałów w formie PDF (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać materiały konferencyjne?

Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia
 1. Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link
 2. Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
 3. W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
 4. W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz w mailu organizacyjnym, następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.
Jeśli masz już aplikację Beck Akademia
 1. Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
 2. W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz w mailu organizacyjnym.


Jak otrzymać kod rejestracji do aplikacji do Legal FinTech 2022?
Kody rejestracyjne do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo drogą e-mail (najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem).

Cena i zapisy

Konferencja Legal FinTech 2022. Wyzwania prawne w sektorze technologii finansowych

21 WRZEŚNIA 2022 R., 9:00-17:15

Dostępny udział: online lub stacjonarnie
(Hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa)

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.