Szkolenie online

Skuteczne dowodzenie w procesie cywilnym – praktyczne aspekty stosowania dopuszczalnych źródeł dowodowych

Zeznania świadków i stron, dokumenty urzędowe i prywatne, opinia biegłego i inne źródła dowodowe we wnioskach profesjonalnych pełnomocników.
Jak skutecznie podważyć dowód strony przeciwnej? A jak dowód przeprowadzony przez sąd z urzędu?


TERMIN:
5 października 2022 14:00-18:00
CENA:
449,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 5 października 2022 r.    -   Godzina: 14:00-18:00   -    Prelegent: SSR Artur Żuk

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
Proces cywilny oparty jest o zasadę kontradyktoryjności. Przewodniczący zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów, ale to strona obarczona jest obowiązkiem przedstawienia twierdzeń i dowodów – w odpowiedniej formie i czasie z uwzględnieniem zasad koncentracji materiału dowodowego.

Przepisy kodeksowe przewidują szereg źródeł dowodowych i umiejętność ich stosowania stanowi jeden z podstawowych składników wygranej sprawy.

Dobór właściwego dowodu przez profesjonalnego pełnomocnika i przeprowadzenie tego dowodu przez sąd połączone z umiejętnością podważenia materiału dowodowego zaprezentowanego przez stronę przeciwną skutkuje dużym prawdopodobieństwem ustalenia stanu faktycznego oczekiwanego przez stronę. Sądy w swych uzasadnieniach niemalże w każdej sprawie odwołują się do przepisu art. 6 k.c.  i przywołując zasadę rozkładu ciężaru dowodu w sposób konsekwentny wskazują na ułomności w sposobie dowodzenia strony, niekiedy spotęgowane faktem udziału w procesie profesjonalnego pełnomocnika.

Właściwie ustalony stan faktyczny jest kluczem do wygranej sprawy, natomiast znajomość „prawa dowodowego” gwarantuje profesjonalnemu pełnomocnikowi, iż nigdy nie narazi się na zarzut naruszenia przepisu art. 6 k.c.


Na szkoleniu dowiesz się m.in: 

 • jak podważyć wiarygodność zeznań świadka, strony (materiał zebrany w sprawie a materiał dowodowy art.233 k.p.c.), 
 • jak rozpoznać fałsz w zeznaniach świadka i jak zareagować – instytucja konfrontacji zeznań, przyrzeczenie, 
 • co to jest moc dowodowa i wiarygodność dowodu,
 • faktura, pokwitowanie, dokument wz i kp w aspekcie mocy dowodowej,
 • dokumenty prywatne, urzędowe i sposoby ich podważania,
 • inne źródła dowodowe faks, mail, sms, 
 • fakty powszechnie znane, fakty przyznane, okoliczność bezsporne, twierdzenia istotne dla rozstrzygnięcia sprawy co do których strona przeciwna się nie wypowiedziała,
 • dowód z opinii biegłego - rola w procesie, skuteczne podważenie, dowód z opinii biegłego z innej sprawy, świadek ekspert – postępowanie uproszczone, 
 • kiedy biegły winien brać udział w postępowaniu dowodowym,
 • o zabezpieczeniu dowodu,
 • dowód z urzędu – czy stanowi naruszenie zasady kontradyktoryjności,
 • charakter postanowień dowodowych i sposób ich wzruszania,
 • zasady koncentracji materiału dowodowego,
 • odrębności postępowania dowodowego w sprawach gospodarczych, umowa dowodowa, zasądzenie odpowiedniej sumy art.322 k.p.c. forma dokumentowa.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, jak również do wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSR Artur Żuk - Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych. Przez wiele lat sprawujący funkcję przewodniczącego wydziału gospodarczego oraz prezesa sądu. Do stycznia 2021 r. był oddelegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku zastępcy dyrektora DIRS odpowiedzialny za legislację rejestrową.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji.
Sprawdź szczegóły >>

Godziny szkolenia online: 14:00-18:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

Program:

1. Dowody ze źródeł osobowych, przesłuchanie; świadka, strony. Podważenie wiarygodności zeznań.
2. Materiał dowodowy zebrany w sprawie a materiał zebrany w sprawie 
3. Dowody z dokumentów prywatnych, urzędowych, innych źródeł dowodowych.
4. Faktura i jej moc dowodowa jako dokumentu prywatnego.
5. Dowód z opinii biegło i skuteczne podważenie opinii.
6. Zasady koncentracji materiału dowodowego w procesie z uwzględnieniem postępowania w sprawach gospodarczych i skutki naruszenia. 


SSR Artur Żuk
Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych. Przez wiele lat sprawujący funkcję przewodniczącego wydziału gospodarczego oraz prezesa sądu. Do stycznia 2021 r. był oddelegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku zastępcy dyrektora DIRS odpowiedzialny za legislację rejestrową. Wieloletni wykładowca z zakresu procedury cywilnej z przeznaczeniem dla aplikantów i profesjonalnych pełnomocników procesowych. Autor publikacji z zakresu prawa procesowego gospodarczego.     
Godziny szkolenia online: 14:00-18:00.

Zapisy trwają do 4 października 2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Skuteczne dowodzenie w procesie cywilnym – praktyczne aspekty stosowania dopuszczalnych źródeł dowodowych Miejsce i termin: Szkolenie online, 5 października 2022 14:00-18:00
Cena: 449,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.