Szkolenie online

Nowelizacja KSH 2022 – Nowe prawo holdingowe

Odpowiedzialność członków zarządu. Nadzór nad spółkami zależnymi. Odpowiedzialność w grupie spółek.


TERMIN:
19 września 2022 10:00-13:30
CENA:
499,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 19 września 2022 r.   -   Godzina: 10:00-13:30   -   Prelegenci: prof. dr hab. Andrzej Szumański, dr Filip Ostrowski, dr Paweł Błaszczyk
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo gospodarcze


W dniu 9.2.2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 12.4.2022 r. poz. 807 ). Ustawa nowelizująca stanowi największą oraz najsilniej oddziałującą na wszystkie spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce modyfikację Kodeksu spółek handlowych od czasu przyjęcia tekstu pierwotnego wspomnianego aktu normatywnego.

Zmianą rewolucyjną jest wprowadzenie do polskiego prawa regulacji dotyczącej prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), która normuje relacje prywatnoprawne między spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej.

Prawo holdingowe zostało wprowadzone do KSH przez dodanie Działu IV pt. „Grupy spółek" w ramach tytułu pierwszego Kodeksu. Zdaniem projektodawców tego typu regulacja prawna jest niezbędna i ma to na celu przyjęcie ograniczonej regulacji prawnej dotyczącej kwestii z zakresu funkcjonowania holdingów faktycznych oraz usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej przez holdingi w Polsce.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Czym jest grupa spółek i kto oraz w jaki sposób może ją utworzyć?
 • Jak ważnie i skutecznie wydawać wiążące polecenia w grupie spółek?
 • Co może być przedmiotem wiążącego polecenia?
 • Jak i kiedy można odmówić wykonania wiążącego polecenia?
 • Jak kształtuje się odpowiedzialność członków zarządu spółek w grupie?
 • Jakie prawa w grupie spółek mają wspólnicy i akcjonariusze mniejszościowi?
 • Jak kształtują się zasady odpowiedzialności spółki dominującej względem spółki zależnej oraz jej wierzycieli, wspólników i akcjonariuszy?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie przeznaczone jest m.in. dla:

 • Prezesów zarządu,
 • Członków zarządu,
 • Przewodniczących i członków rad nadzorczych,
 • Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek,
 • Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego,
 • Radców prawnych, adwokatów,
 • Reprezentantów działów audytu i controllingu,
 • Szefów biur obsługi zarządu,
 • Koordynatorów ds. organizacyjno-prawnych,
 • Specjalistów ds. korporacyjnych,
 • Asystentów Zarządów i Rad Nadzorczych,
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką spółek kapitałowych oraz holdingów.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Prelegentami podczas szkolenia będą znakomici eksperci, którzy uczestniczyli w pracach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych:

prof. dr hab. Andrzej Szumańskiprofesor zwyczajny, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat. Współautor projektu ustawy z 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, autor ustawy z 1999 roku o umowach offsetowych. Arbiter i członek Rady arbitrażowej w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Prezes Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych.  

dr Filip Ostrowski - Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwo Aktywów Państwowych Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Odpowiada za merytoryczny i techniczny przebieg reformy Kodeksu spółek handlowych. Absolwent prawa na  Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie przygotowuje obecnie doktorat.

dr Paweł Błaszczyk - Doktor nauk prawnych, adwokat, radca prawny. Partner w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Błaszczyk i Partnerzy w Warszawie. Autor licznych publikacji naukowych na temat prawa spółek, a w tym problematyki grup spółek oraz ochrony wspólników mniejszościowych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i corporate governance. Wykładowca Podyplomowych Studiów Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim.


Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-13:30
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

Program:
 
10:00 – 11:00 Panel I (prof. Andrzej Szumański):

1. Zagadnienia ogólne – dylematy ustawodawcy w kwestii tworzenia nowego prawa grup spółek. 
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.
3. Wiążące polecenia i ich wydawanie, przyjmowanie i odmowa.

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 12:15 Panel II (dr Filip Ostrowski):

1. Odpowiedzialność członków zarządu spółek w grupie. 
2. Dostęp do informacji spółki dominującej o spółkach zależnych.
3. Nadzór nad spółkami zależnymi.
4. Sqeeze out, sell out.

12:15 – 12:30 Przerwa

12:30 – 13:30 Panel III (dr Paweł Błaszczyk): 

1. Odpowiedzialność w grupie spółek: 

a) odpowiedzialność spółki dominującej względem spółek zależnych, 
b) odpowiedzialność spółki dominującej względem wspólników mniejszościowych spółek zależnych,
c) odpowiedzialność spółki dominującej względem wierzycieli spółek zależnych.dr Paweł Błaszczyk
Doktor nauk prawnych, adwokat, radca prawny. Partner w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Błaszczyk i Partnerzy w Warszawie. Autor licznych publikacji naukowych na temat prawa spółek, a w tym problematyki grup spółek oraz ochrony wspólników mniejszościowych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i corporate governance. Wykładowca Podyplomowych Studiów Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim.
dr Filip Ostrowski
Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Odpowiada za merytoryczny i techniczny przebieg reformy Kodeksu spółek handlowych. Absolwent prawa na  Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie przygotowuje obecnie doktorat. Ukończył również prawo i zarządzanie na Uniwersytecie w Aberdeen. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując dla międzynarodowej kancelarii prawnej, następnie był zatrudniony na stanowisku menadżerskim w PGNiG S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w  zasiadaniu w radach nadzorczych.
prof. dr hab. Andrzej Szumański
Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat. Współautor projektu ustawy z 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, autor ustawy z 1999 roku o umowach offsetowych. Arbiter i członek Rady arbitrażowej w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Prezes Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych, zasiadał w licznych Radach Nadzorczych, jest autorem podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych. W latach 2005-2013 uczestniczył w pracach UNCITRAL nad przygotowaniem Regulaminu Arbitrażowego oraz Transparency Rules w arbitrażu inwestycyjnym.
Godziny szkolenia online: 10:00-13:30.

Zapisy trwają do 18 września 2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Nowelizacja KSH 2022 – Nowe prawo holdingowe Miejsce i termin: Szkolenie online, 19 września 2022 10:00-13:30
Cena: 499,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.