Szkolenie online

Najnowsze zmiany w KC i KPC obowiązujące od 30 czerwca 2022 r.

Wpływ nowelizacji na bieg przedawnienia roszczeń pieniężnych, ochronę osób wyzyskiwanych i odpowiedzialności za należności czynszowe.


TERMIN:
18 sierpnia 2022 14:00-17:00
CENA:
399,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 18 sierpnia 2022 r.    -   Godzina: 14:00-17:00   -    Prelegent: SSO Grzegorz Karaś

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
30 czerwca 2022 r. na mocy ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - KC, ustawy - KPC oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2459), weszły w życie zmiany m.in.:

  • w skutkach postępowania pojednawczego i mediacyjnego dla przedawnienia roszczeń (art. 121, 123, 124 KC i art. 1836 § 3 KPC);
  • w definicji wyzysku, poszerzenie ochrony osoby wyzyskiwanej i wydłużenie terminy w jakim można powołać się na wyzysk (art. 388 KC);
  • w ograniczeniu odpowiedzialności osób dorosłych zamieszkałych wspólnie z najemcą za zapłatę czynszu i innych należnych opłat (art. 6881 § 1 KC).
Po wejściu w życie ustawy zawezwanie do próby ugodowej i wszczęcie postępowania mediacyjnego nie będzie prowadziło do przerwania biegu przedawnienia lecz jedynie do jego zawieszenia. Ponadto ustawa redefiniuje instytucję wyzysku jak również zmienia zasady odpowiedzialności za zaległości czynszowe dorosłych domowników najemcy.

Na szkoleniu dowiesz się m.in: 

  • jaki wpływ na bieg przedawnienia ma zawezwanie do próby ugodowej i wszczęcie postępowania mediacyjnego?
  • jakie są skutki materialne i procesowe wszczęcia postępowania mediacyjnego?
  • jak został zdefiniowany wyzysk, na czym polega poszerzenie ochrony osoby wyzyskiwanej i jak wydłużono termin,  w jakim można powołać się na wyzysk?
  • jakie są nowe wymogi formalne i materialne zawezwania do próby ugodowej?
  • jak kształtują się odpowiedzialność i  roszczenia wynikające z umowy najmu?
  • jakie są przedawnienia roszczeń wynikających z bezumownego korzystania z lokalu?
Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSO Grzegorz Karaś - sędzia sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Godziny szkolenia online: 14:00-17:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

Program:

1. Zakres zmian przewidziany ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2459).
2. Uwagi ogólne o przedawnieniu roszczeń pieniężnych.
3. Postępowanie pojednawcze (zawezwanie do próby ugodowej)
4. Wymogi formalne i materialne zawezwania do próby ugodowej.
5. Przebieg postępowania pojednawczego.
6. Skutki zawarcia ugody przed sądem.
7. Skutki odmowy zawarcia ugody przed sądem.
8. Wpływ zawezwania do próby ugodowej na bieg przedawnienia roszczenia objętego wnioskiem. 
9. Uwagi ogólne o postępowaniu mediacyjnym.
10. Rodzaje postępowań mediacyjnych.
11. Przebieg postępowania mediacyjnego prowadzonego na podstawie umowy stron o mediację i na podstawie postanowienia sądu.
12. Skutki materialne i procesowe wszczęcia postępowania mediacyjnego.
13. Koszty postępowania mediacyjnego. 
14. Wpływ postępowania mediacyjnego na przedawnienie roszczenia pieniężnego.
15. Istota wyzysku określone w kodeksie cywilnym.
16. Definicji wyzysku i jego przejawy.
17. Poszerzenie ochrony osoby wyzyskiwanej i wydłużenie terminu w jakim można powołać się na wyzysk (art. 388 KC);
18. Odpowiedzialność roszczenia wynikające z umowy najmu.
19. Ograniczenie odpowiedzialności osób dorosłych zamieszkałych wspólnie z najemcą za zapłatę czynszu i innych należnych opłat (art. 6881 § 1 KC).
20. Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy najmu.
21. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu.
22. Przedawnienie roszczeń wynikających z bezumownego korzystania z lokalu.
SSO Grzegorz Karaś
SSO Grzegorz Karaś
Sędzia sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Godziny szkolenia online: 14:00-17:00.

Zapisy trwają do 17 sierpnia 2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Najnowsze zmiany w KC i KPC obowiązujące od 30 czerwca 2022 r. Miejsce i termin: Szkolenie online, 18 sierpnia 2022 14:00-17:00
Cena: 399,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.