VIII Konferencja: Ochrona Danych Osobowych. Podsumowanie 2022 r. i zmiany w 2023 r.

Problemy przetwarzania szczególnych kategorii danych – Administracyjne kary pieniężne – Transfery danych do państw trzecich – Zmiany w prawie w Unii Europejskiej i w Polsce w 2023 r.


TERMIN:
7 grudnia 2022
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Emilii Plater 49
CENA OD:
1 150,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
Termin konferencji: 7 grudnia 2022 r.   -   Godzina: 9:30-16:30   -  Prowadzący: 21 wybitnych prelegentów 

Udział online lub stacjonarnie

Możliwość zadawania pytań podczas konferencji

Dostęp do prezentacji PDF

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają GRATIS: Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego "Wpływ technologii i technik informatycznych na ochronę danych osobowych"
VIII edycja konferencji - 21 wybitnych prelegentów - 4 panele dyskusyjne

Udział online lub stacjonarnie
 
Doroczna konferencja ochrony danych osobowych, której już VIII edycja odbywa się w tym roku, jest ważnym miejscem wymiany poglądów specjalistów z zakresu prawnej ochrony danych osobowych. Podczas tegorocznej konferencji zanalizowane zostaną najważniejsze problemy z 2022 r. oraz to, co czeka nas w obszarze ochrony danych osobowych w nadchodzącym 2023 r. 

Przedmiotem konferencji będzie w szczególności: 

 • orzecznictwo sądowe w sprawach ochrony danych osobowych, 
 • przetwarzanie i ochrona szczególnych kategorii danych osobowych, 
 • nakładanie kar pieniężnych przez organy nadzorcze,
 • transfery danych osobowych do państw trzecich w perspektywie mijającego okresu przejściowego pod koniec grudnia 2022. 

Upływający z końcem roku okres przejściowy dla nowych standardowych klauzul umownych (SCC) wymaga podejmowania kroków związanych z samym przygotowaniem klauzul (umów transferowych), lecz również wdrażania dodatkowych bezpieczników zgodnie z wytycznymi Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych. Dla większych organizacji (lecz nie tylko) wymaga to również zarządzenia chaosem organizacyjnym, związanym z zawieraniem nowych SCC. Dodatkowe wyzwanie dla praktyki wiąże się z koniecznością przeprowadzenia Transfer Impact Assessment. Trwająca wojna na Ukrainie zaznaczyła swój istotny ślad w zmieniającym się podejściu do międzynarodowych transferów danych.

Jednocześnie w państwach Unii Europejskiej znacząco zwiększa się liczba kar pieniężnych nakładanych przez organy nadzorcze z powodu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Wiele z nich jest kontrowersyjnych i pokazuje różnice w podejściu do zasad ochrony danych osobowych. Nakłada się na to coraz większy zakres regulacji prawnych – poza RODO – wpływających na prawną ochronę danych osobowych. 
 
Struktura konferencji składa się z wystąpień wprowadzających wybitnych przedstawicieli świata prawniczego oraz następnie czterech paneli eksperckich z udziałem praktyków. W wystąpieniach wprowadzających przedstawione zostaną dwie perspektywy sądowych spraw z zakresu ochrony danych osobowych, tj. perspektywa Trybunału Sprawiedliwości UE (wykład prof. Macieja Szpunara) oraz perspektywa polskiego sądownictwa administracyjnego (wykład prof. Przemysława Szustakiewicza).

Natomiast w czterech panelach eksperckich praktycy omówią najistotniejsze problemy prawnej ochrony danych osobowych: 

Panel 1 – Przetwarzanie i ochrona szczególnych kategorii danych osobowych 
Panel 2 – Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych i ich kontrola sądowa
Panel 3 – Transfery danych osobowych do państw trzecich 
Panel 4 – Czekające nas zmiany w prawie, wpływające na ochronę danych osobowych     

Najwyższy poziom ekspercki zapewnia Rada Programowa Konferencji, w skład której wchodzą wybitni specjaliści, przedstawiciele wiodących kancelarii zajmujących się ochroną danych osobowych: Grzegorz Sibiga (przewodniczący), Izabela Kowalczuk-Pakuła, Ewa Kurowska-Tober, Maciej Gawroński, Damian Karwala, Sławomir Kowalski, Paweł Litwiński, Dominik Lubasz, Bartosz Marcinkowski, Arwid Mednis.  Patronat

Patronat nad konferencją objęło:

SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych, posiadająca najdłuższą w naszym kraju historię organizacja, zrzeszająca inspektorów ochrony danych (wcześniej administratorów bezpieczeństwa informacji) oraz inne osoby zawodowo zajmujące się ochroną danych osobowych.

Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii - zrzesza prawników największych polskich i zagranicznych kancelarii, specjalizujących się w prawie nowych technologii. Celem działania Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych  oraz standardów w zakresie prawa nowych technologii oraz wspieranie działań dostosowujących w tym zakresie polskie prawo do prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego.
 


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są przedstawiciele organów właściwych w sprawach ochrony danych osobowych oraz uznani eksperci, którzy w praktyce i naukowo zajmują się problematyką ochrony danych. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Dla kogo jest ta konferencja?

Konferencja jest adresowana zarówno do prawników zajmujących się ochroną danych osobowych, inspektorów ochrony danych  i innych osób specjalizujących się w ochronie danych osobowych, w tym wykonujących swoje zadania w przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych.

Program konferencji 

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się zakładce "Program".


Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny konferencji: 9:30-16:30
Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem (dotyczy uczestników zarejestrowanych na wersję online).

Program: 

8.30–9.30 Rejestracja i poranna kawa

9.30–9:45 Przywitanie i otwarcie konferencji. Wprowadzenie do problematyki obrad 
Piotr Grabarczyk, Wydawnictwo C.H.Beck
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy  

9.45-10.45 WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE

Kluczowe problemy ochrony danych osobowych w orzecznictwie TSUE i opiniach Rzeczników Generalnych
dr hab. Maciej Szpunar, prof. US
Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE, Uniwersytet Śląski  

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach stosowania RODO. Węzłowe problemy
dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UczŁ
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Uczelnia Łazarskiego

10.45 -11.00 Przerwa na kawę

PANELE EKSPERCKIE

11.00-12.15: Panel I: 
Aktualne problemy przetwarzania szczególnych kategorii danych

- Problem „warstwowości danych” – nośniki zawierające więcej niż jedną warstwę danych.
- Dane biometryczne – czy słusznie są traktowane w sposób szczególny? Wykorzystanie biometrii w celu weryfikacji lub jednoznacznej identyfikacji. Granice przetwarzania danych biometrycznych
- Dane o stanie zdrowia – jak szeroki jest zakres pojęcia. 
- Kontrola spożywania alkoholu i używania środków odurzających a przetwarzanie szczególnych kategorii danych.
 
Moderowanie:
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN  

Wystąpienia wprowadzające (wątki: prawny i techniczny):
adw. Sławomir Kowalski (Maruta Wachta)
dr inż. Mateusz Trokielewicz (Zakład Biometrii i Uczenia Maszynowego Politechniki Warszawskiej)

Uczestnicy panelu: 
Karolina Gałęzowska (inspektor ochrony danych, Bank Millenium)
dr Edyta Bielak – Jomaa (Lubasz i Wspólnicy)
Monika Sobczyk (inspektor ochrony danych, Medicover)
dr inż. Mateusz Trokielewicz (Zakład Biometrii i Uczenia Maszynowego Politechniki Warszawskiej)
adw. Sławomir Kowalski (Maruta Wachta)

12.15-13.45: Panel II: 
Administracyjne kary pieniężne – kontynuacja czy zmiana? 

- Naruszenia ochrony danych i administracyjne kary pieniężne w Polsce i innych państwa Unii Europejskiej – najważniejsze sprawy 
- Odpowiedzialność administratora za podmiot przetwarzający  
- Kontrola sądów administracyjnych decyzji PUODO nakładających kary. Jak sądy oceniają stanowiska organu nadzorczego?
- Znaczenie wytycznych EROD, dotyczących przesłanek nakładania i wysokości kary

Moderowanie:
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN  

Wystąpienia wprowadzające:
r.pr. Ewa Kurowska–Tober (DLA Piper)
adw. Anna Kobylańska (Kobylańska Lewoszewski Mednis)

Uczestnicy panelu: 
r.pr. Ewa Kurowska–Tober (DLA Piper)
r.pr. Patrycja Szurmak (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
adw. Anna Kobylańska (Kobylańska Lewoszewski Mednis)
r.pr. Marcin Choluj (Bird&Bird)  
r.pr. Maciej Gawroński (GP Partners) 

13.45-14.15 Przerwa na lunch

14.15-15.30: Panel III: 
Transfery danych osobowych do państw trzecich – koniec grudniowego terminu przejściowego i transfery danych w czasach niepokoju 

- Koniec okresu przejściowego dla nowych standardowych klauzul umownych
- Jak zarządzić chaosem organizacyjnym związanym z zawieraniem SCC?
- Pierwsze doświadczenia z przeprowadzania Transfer Impact Assessment 
- Wpływ wojny na Ukrainie na podejście do międzynarodowych transferów danych
- Jak data residency wpływa na operacje transferowe?

Moderowanie:
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN  

Wystąpienia wprowadzające:
r.pr. Izabela Kowalczuk-Pakula (Bird & Bird)
r.pr. dr Damian Karwala (CMS)

Uczestnicy panelu: 
r.pr. Izabela Kowalczuk-Pakula (Bird & Bird)
adw. Monika Tomczak-Górlikowska  (LLM, CIPT, CIPP-E, Chief Privacy Officer, Prosus Group ) 
r.pr. Dominika Nowak (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
r.pr. dr Damian Karwala (CMS)

15.30-16.30: Panel IV:
Legislacyjne tsunami – jak zmiany w prawie w Unii Europejskiej i w Polsce wpłyną na ochronę danych osobowych w 2023 r.

- Czekając na przepisy o sygnalistach – czy można ograniczyć się tylko do oczekiwania? 
- Jak zmiany w prawie pracy (kontrola trzeźwości i obecności w organizmach innych środków, praca zdalna) wpłyną na ochronę danych osobowych 
- Europejska strategia w zakresie danych – jakie przepisy weszły w życie, a na jakie jeszcze oczekujemy   
- Sztuczna inteligencja w prawie 
- Zarządzanie zmianą związaną z legislacją

Moderowanie:
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN  

Uczestnicy panelu: 
r.pr. dr Dominik Lubasz (Lubasz i Wspólnicy) 
r. pr. dr hab. Arwid Mednis (Kobylańska Lewoszewski Mednis) 
adw. dr Paweł Litwiński (Barta Litwiński)
r.pr. dr Bartosz Marcinkowski (DZP) 

16.30  Podsumowanie i zakończenie konferencji

 Dodatek specjalny: Wpływ technologii i technik informatycznych na ochronę danych osobowych
dr Edyta Bielak-Jomaa
dr Edyta Bielak-Jomaa
Of Counsel w Lubasz i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, zwłaszcza w sektorze prawa pracy, prawa rynku pracy, prawa medycznego, prawa dzieci do prywatności. Ma wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w zakresie ochrony danych osobowych. Uczestniczka wielu projektów naukowo-badawczych z obszaru ochrony danych osobowych. Autorka publikacji naukowych, opinii prawnych i artykułów poświęconych problematyce ochrony danych osobowych i prawa pracy. Inspektor Ochrony Danych UŁ – Dyrektor Biura Ochrony Danych UŁ. Kierownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA UŁ. Była GIODO/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dyrektor Europejskiego Centrum Ochrony Danych Osobowych i Prywatności UKSW. Pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ.
r. pr. Marcin Chołuj
r. pr. Marcin Chołuj
Radca prawny, associate w praktyce ochrony danych osobowych i prywatności w kancelarii Bird & Bird, autor publikacji dotyczących ochrony danych osobowych i ochrony sygnalistów, wykładowca na studiach podyplomowych „Compliance Officer” na Uczelni Łazarskiego. Doradza i reprezentuje przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych klientów z wielu branż, a wśród nich producentów urządzeń elektronicznych, operatorów pocztowych, operatorów internetowych platform sprzedaży, banki, ubezpieczycieli, dostawców usług płatniczych, przedsiębiorstwa FinTech i AdTech, a także również organizacje pozarządowych.
r. pr. Maciej Gawroński
r. pr. Maciej Gawroński
Radca prawny od ponad dwudziestu lat zajmujący się prawnymi aspektami nowoczesnych technologii. Partner zarządzający kancelarii GP Partners. Współautor systemu do zarządzania ochroną danych Good Data Protection Standard Sp. z o.o Był konsultantem Grupy Roboczej Art. 29 ds. międzynarodowych transferów danych osobowych, ekspertem Komisji Europejskiej ds. kontraktów cloud computingowych, współpomysłodawcą niektórych przepisów RODO (przenoszalność danych, odpowiedzialność podprzetwarzających, forma elektroniczna (dokumentowa)). Redaktor i współautor bestsellerowego „RODO Przewodnik ze wzorami” oraz „Ochrona Danych Osobowych. Przewodnik po ustawie i RODO z wzorami”, „Guide to the GDPR” (czerwiec 2019) oraz współautorem „Przewodnik po ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, publikacji Związku Banków Polskich „Cloud Computing w sektorze finansowym” (2011 – Regulacje i standardy, 2013) i „Wyzwania informatyki bankowej” 2013-2019, jak i szeregu innych publikacji na styku prawa i technologii. Doradzał w setkach projektów informatycznych, w tym odpowiadał za pełen cykl życia wdrożenia IT o wartości przekraczającej miliard złotych. Wykładał prawo cloud computingu na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej, ochronę danych na Uczelni Łazarskiego. Reprezentował klientów w sporach o miliardowej wartości przed sądami polskimi, krajowymi sądami arbitrażowymi, międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi.
adw. Karolina Gałęzowska
adw. Karolina Gałęzowska
Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Inspektor Ochrony Danych i kierująca Biurem Ochrony Danych w Banku Millennium. Doradzała podmiotom z sektora bankowego, telekomunikacyjnego, technologicznego, wywiadowniom gospodarczym oraz podmiotom publicznym, w tym podmiotom statystyki publicznej. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych związanych z zapewnieniem stosowania europejskich przepisów o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym, w tym współtworzyła zmiany dla ponad 30 aktów prawnych. Autorka i współautorka licznych publikacji na temat ochrony danych osobowych.
r. pr. dr Damian Karwala
r. pr. dr Damian Karwala
Doktor nauk prawnych; radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS. Od kilkunastu lat doradza międzynarodowym oraz krajowym klientom, m.in. z sektora finansowo-ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, nowych technologii oraz mediów. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Członek założyciel Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Brał udział w pracach nad projektem RODO oraz tzw. ustawą sektorową wdrażającą RODO w przepisach krajowych. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich” (Warszawa, 2018). Rekomendowany przez Chambers Europe w kategorii ochrona danych osobowych oraz przez Legal 500 w dziedzinie nowych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT).
adw. Anna Kobylańska
adw. Anna Kobylańska
Adwokat, wspólnik w kancelarii prawnej Kobylańska Lewoszewski Mednis sp.j. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w zagadnieniach prawnych związanych z przepisami unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Posiada też wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii, e-commerce oraz ochrony własności intelektualnej. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych i ochrony przed naruszeniem prawa do znaków towarowych w Internecie. Wykładowca w Centrum Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Jedenastokrotnie wyróżniana przez ranking Chambers and Partners: Europe, w kolejnych latach 2012 - 2022, w kategorii Telekomunikacja, Media, Nowe Technologie – Dane Osobowe. Członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. stosowania RODO.
Izabela Kowalczuk-Pakuła
Izabela Kowalczuk-Pakuła
Partner, kieruje praktyką ochrony danych osobowych i prywatności w warszawskim biurze kancelarii Bird & Bird. Jest związana z Bird & Bird od 2010 roku, kiedy dołączyła do zespołu jako junior associate. Zbudowała czternastoosobowy zespół ochrony danych osobowych i prywatności – jeden z największych na polskim rynku, który obsługuje klientów działających w wielu różnych jurysdykcjach, pełniąc rolę centrum ochrony danych dla projektów związanych z RODO. Jest ekspertem z bogatym doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych, ePrivacy i silną świadomością biznesową. Jej pasją są technologie. Patrzy na nie z perspektywy ochrony danych osobowych i to właśnie z tym obszarem związana jest jej praktyka zawodowa. Efektywnie doradza klientom przy projektowaniu usług marketingowych, Adtech (retargeting, programmatic, look alike retargeting), procesów rekrutacyjnych, sztucznej inteligencji, usług chmurowych dla sektora ubezpieczeniowego i FinTech oraz farmaceutycznego. Wspiera klientów na poziomie krajowym i międzynarodowym w budowaniu przemyślanej i pragmatycznej strategii ochrony danych osobowych. Doradza w sytuacjach kryzysowych związanych z wyciekami danych, reprezentując klientów w trakcie audytów oraz w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych i sądami. Izabela koordynuje również międzynarodowe projekty wymagające analizy prawa ochrony danych osobowych różnych krajów EU i poza EU. Jest doceniana przez klientów, co znajduje odzwierciedlenie we wszystkich międzynarodowych rankingach branżowych (m.in. Leading individual – The Legal 500 EMEA, Brand 2 – Chambers Europe). Pracuje w języku polskim i angielskim.
adw. Sławomir Kowalski
adw. Sławomir Kowalski
Adwokat, partner w Zespole Ochrony Danych Osobowych Kancelarii Maruta Wachta. Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych i informacji prawnie chronionych. Jego praktyka koncentruje się na opiniowaniu zgodności z prawem złożonych modeli biznesowych, wykorzystujących uczenie maszynowe oraz prognozowanie oparte na analizie informacji. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz sektora finansowego i e-commerce. Członek International Association of Privacy Professionals i posiadacz certyfikatu CIPP/E tej organizacji. Od stycznia 2019 r. pełni funkcję współzarządzającego IAPP KnowledgeNET Poland.Prawnik rekomendowany w rankingu kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita (2019) oraz Next Generation Partner w rankingu Legal 500 (2020) w kategorii ochrona danych osobowych. Doktorant w programie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Między prawem a gospodarką” w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Naukowo zajmuje się problematyką zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Prowadzi szkolenia, zajęcia dla studentów studiów podyplomowych oraz jest prelegentem na konferencjach branżowych. Autor szeregu publikacji w prasie branżowej i biznesowej.
r. pr. Ewa Kurowska-Tober
r. pr. Ewa Kurowska-Tober
Partner kierująca praktyką IPT, Radca prawny – DLA PIPER w Warszawie oraz współkieruje globalnym zespołem ochrony danych osobowych, prywatności i cyberbezpieczeństwa w globalnych strukturach kancelarii.  Ewa jest prawnikiem z ponad 15-letnim doświadczeniem w doradzaniu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i nowoczesnymi technologiami.Specjalizuje się w branżach o wysokim poziomie regulacji, łącząc profesjonalne doświadczenie w zakresie umów handlowych z głęboką znajomością spraw regulacyjnych.Doradza wiodącym spółkom z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, mediów i technologii w zakresie prawa ochrony danych. Ewa doradzała przy dużych globalnych programach zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności, transgranicznych transferach danych, politykach bezpieczeństwa danych i zgłaszania podejrzenia naruszenia ochrony danych. Obecnie doradza w szeregu projektów wdrożeniowych RODO, w tym prowadząc kompleksowe audyty, przygotowując dokumentację wymaganą przez nowe przepisy, doradzając w kwestiach przetwarzania danych w celach marketingowych. Ewa była ekspertem Związku Banków Polskich w pracach przygotowujących Kodeks Dobrych Praktyk dotyczący RODO.Specjalizuje się również w zakresie prawa informatycznego i internetowego, umów dotyczących obliczeń w chmurze, e-handlu, nadawania i dystrybucji programów oraz umów licencji i umów wdrożenia oraz utrzymania systemów informatycznych.
adw. dr Paweł Litwiński
adw. dr Paweł Litwiński
Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W przeszłości m.in. członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Rekomendowany w polskich i międzynarodowych rankingach prawników specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych (Rzeczpospolita, Polityka Insight, Chambers). Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (C.H.Beck, 2017), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. (CH Beck, 2018), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. (C.H.Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związanych z powyższą tematyką. Wykładowca na kilku wyższych uczelniach.
r. pr. dr Dominik Lubasz
r. pr. dr Dominik Lubasz
Partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ustawy o prawach konsumenta, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych. Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego, a także ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej Ecommerce Polska.W roku 2017 i 2018 otrzymał rekomendację GLOBAL LAW EXPERTS w zakresie prawa ochrony danych osobowych, zaś w roku 2018-2020 rekomendację CHAMBERS AND PARNTER a w roku 2020 LEGAL500 również w zakresie prawa ochrony danych osobowych.Jest członkiem rady naukowej Centrum Ochrony Danych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem rady naukowej SABI Stowarzyszenia Inspelktorów Ochrony Danych, członkiem rady naukowej Instytutu Compliance, członkiem komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Prawa Nowoczesnych Technologii.Jest współtwórcą aplikacji do analizy ryzyka wymaganej przepisami RODO – GDPR Risk Tracker – app.gdprrisktracker.pl
r. pr. dr Bartosz Marcinkowski
r. pr. dr Bartosz Marcinkowski
Doktor prawa, radca prawny. Partner oraz szef Zespołu Ochrony Danych Osobowych w  Kancelari Domański, Zakrzewski, Palinka - największej niezależnej kancelarii w Polsce. Prócz dziedziny International Data Privacy zajmuje się międzynarodowymi projektami M&A. Członek International Bar Association (IBA) oraz Meritas European Leadership Group, szef Meritas Data Protection Practice Group. W roku 2019 zaliczony przez Who’s Who Legal do grona Global Leaders. W roku 2020 rekomendowany przez Legal500 w kategoriach Corpo/M&A oraz Restructuring. Uczestnik programów Cambridge oraz INSEAD, Opinion Columnist nowojorskiego CEOWorld Magazine. Publikuje artykuły i komentarze na łamach periodyków krajowych – w tym ABI Expert oraz Harward Business Review – jak i zagranicznych – w tym Datenschutz und Datensicherheit oraz Financial Times. Po stronie kancelarii DZP odpowiada za współpracę z CUA Columbus School of Law z Waszyngtonu. Rozprawa doktorska Bartosza Marcinkowskiego, poświęcona relacjom EU-USA w obszarze ochrony prywatności, została opublikowana w 2018 roku nakładem wydawnictwa C.H. Beck.
dr hab. Arwid Mednis
dr hab. Arwid Mednis
Pracuje w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Zajmuje się administracyjno-prawną ochroną prywatności i danych osobowych, prawem nowych technologii, jawnością życia publicznego oraz teorią zarzadzania w administracji publicznej.Arwid Mednis jest także radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j. wcześniej pracował w Gide Loyrette Nouel Polska, był partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland oraz liderem praktyki TMT/IP & Data Protection w PwC Legal,. Jako praktyk specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności ochronie danych osobowych, cyberbezpieczeństwie, prawie telekomunikacyjnym i partnerstwie publiczno-prywatnym. Posiada rozległe doświadczenie w pracach dla sektorów regulowanych, w tym dla sektora lotniczego.W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Był członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej.Dr Mednis jest także autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe Legal Directory, Legal 500 EMEA oraz Legal Experts EMEA. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnej dziennik Rzeczpospolita.Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Zna biegle język angielski i francuski.
r. pr. Dominika Nowak-Byrtek
r. pr. Dominika Nowak-Byrtek
Managing Associate. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych klientów obejmującym przede wszystkim prawo ochrony danych osobowych – w tym obszar ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO): przygotowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, audyty oraz sporządzanie opinii prawnych dla podmiotów m.in. z branży internetowej, medycznej oraz telekomunikacyjnej – a także szeroko pojęte prawo nowych technologii, prawo administracyjne i dostęp do informacji publicznej. Doradza i reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem UODO oraz przed sądami administracyjnymi. Autorka prac z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2013), stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia), a także absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus Law School w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzenie bezpieczeństwem informacji na SGH.
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN
Doktor habilitowany, adwokat, wykładowca akademicki, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierujący zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”, przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w problematyce ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, e-administracji, a także postępowania administracyjnego. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym zakresie. Uczestniczył w pracach organów doradczych specjalizujących się w cyfryzacji i ochronie danych osobowych: wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IV kadencja GIODO) oraz członek: Rady do Spraw Cyfryzacji Ministra Cyfryzacji (I kadencja), Rady Informatyzacji Ministra Administracji i Cyfryzacji (IV kadencja) oraz Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych. W 2020 r. otrzymał doroczną Nagrodę im. Michała Serzyckiego, przyznawaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Indywidualnie rekomendowany w rankingu Legal500 EMEA 2020 Poland (Data privacy & data protection).
mgr Monika Sobczyk
mgr Monika Sobczyk
Od 2007 roku zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych w tym danych szczególnej kategorii. Współtwórca standardów bezpieczeństwa danych osobowych i informacji dla grupy prywatnych firm medycznych. Przez wiele lat pełniła funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektora Ochrony Danych. Uczestnik wielu konferencji kursów i szkoleń. W 2019 ukończyła studia podyplomowe Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych -  Instytut Nauk Prawnych PAN. Certyfikowany audytor wiodący zgodnie z normą ISO/ IEC 27001:2005. Aktywny członek SABI, członek Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. Członek rady programowej konferencji RIBA Forum, wielokrotny prelegent i szkoleniowiec, a także współautor książki Ochrona Danych Osobowych Ocena ryzyka i skutków, Metody i praktyczne przykłady pod redakcją Mirosława Gumularza i Tomasza Izydorczyka. Bierze aktywny udział w pracach nad kodeksem branżowym dla dużych podmiotów leczniczych.
Maciej Szpunar
Maciej Szpunar
Urodzony w 1971 r.; absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego i Kolegium Europejskiego w Brugii; doktor prawa (2000); doktor habilitowany nauk prawnych (2009); profesor prawa (2013); Visiting Scholar w Jesus College, Cambridge (1998), na uniwersytecie w Liège (1999) i w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (2003); adwokat (2001‒2008), członek zespołu prawa prywatnego międzynarodowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (2001‒2008); członek rady konsultacyjnej akademii prawa europejskiego w Trewirze; członek rzeczywisty Académie internationale de droit comparé; członek Groupe européen de droit international privé (GEDIP); członek grupy badawczej ds. istniejących przepisów wspólnotowych w zakresie prawa prywatnego „Acquis Group"; podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (2008‒2009), następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2010‒2013); pełnomocnik rządu polskiego w licznych sprawach przed sądami Unii Europejskiej; członek rady wydawniczej szeregu czasopism prawniczych; autor licznych publikacji z dziedziny prawa europejskiego i prawa prywatnego międzynarodowego; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od dnia 23 października 2013 r.
r. pr. Patrycja Szurmak
r. pr. Patrycja Szurmak
Radczyni prawna przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, Associate w Kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j.  Specjalizuje się w obszarze ochrony danych osobowych i prywatności oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Wykładowczyni Studiach Podyplomowych „Inspektor ochrony danych” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
dr hab. prof. UŁa Przemysław Szustakiewicz
dr hab. prof. UŁa Przemysław Szustakiewicz
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenia zawodowe autora związane są m.in. z pracą na stanowisku dyrektora departamentu w NIK, doradcy Ministra Środowiska i wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, kontroli państwowej i zamówień publicznych. Jest autorem licznych artykułów zamieszczanych m. in. na łamach: Jurysty, Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Ius Novum, Radcy Prawnego, Kontroli Państwowej, Prawa i Środowiska.
adw. Monika Tomczak-Górlikowska
adw. Monika Tomczak-Górlikowska
pełni funkcję Chief Privacy Officer w grupie Prosus, która prowadzi globalną działalność w sektorze technologicznym, w szczególności w zakresie usług online dla konsumentów w takich dziedzinach jak fintech, edtech, portale ogłoszeniowe, dostawa żywności i zakupów, sklepy internetowe. Grupa Prosus ma siedzibę główną w Amsterdamie i jest jednym z największych inwestorów technologicznych na świecie. W ramach swojej funkcji Monika jest zangażowana w globalny program grupy Prosus i Naspers, obejmujący ponad 30 krajów. Poprzednio Monika pełniła funkcję Senior Data Privacy Legal Counsel w Shell International Limited w Londynie. Monika jest adwokatem i posiada ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony prywatności, między innymi pracując w kancelarii Miller Canfield w Polsce oraz w Służbach Prawnych Generalnego Sekretariatu Rady Unii Europejskiej w Brukseli. Monika jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Prawa Kolegium Europejskiego w Brugii (Master of European Law degree (LLM cum laude). W latach 2019-2020 była również członkiem European Advisory Board International Association of Privacy Professionals, a od wielu lat jest członkiem Steering Committee of the Forum on International Privacy Law. Monika jest bardzo częstym prelegentem na europejskich i globalnych kongresach ochrony danych osobowych (IAPP, OneTrust, Global Privacy Assembly).
dr inż. Mateusz Trokielewicz
dr inż. Mateusz Trokielewicz
Doktor nauk technicznych, ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie identyfikacji biometrycznej z wykorzystaniem wzoru tęczówki. Adiunkt w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji o zasięgu międzynarodowym z obszaru biometrii i bezpieczeństwa biometrii oraz referatów na najważniejszych międzynarodowych branżowych konferencjach naukowych. 

Hotel Intercontinental Warszawa
ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Możliwość udziału online lub stacjonarnie

Zapisy trwają do 6 grudnia 2022 r., do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Godziny konferencji - stacjonarnie: 8:30-16:30 
Miejsce : Warszawa, Hotel Intercontinental, ul. E. Plater 49.

Godziny konferencji - online: 9:30-16:30
Link do udziału w konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 10 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

VIII Konferencja: Ochrona Danych Osobowych. Podsumowanie 2022 r. i zmiany w 2023 r.
Cena: 1 150,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Program szkolenia, wiedza i przekazana informacja przez wykładowcę - poziom wysoki. Oczekiwania dotyczące szkolenia - osiągnięte.
Paulina
Świetnie przeprowadzone szkolenie. Na wszystkie pytania były odpowiedzi.
Joanna
Bardzo kompetentna prowadząca, dynamiczna, odpowiadająca na pytania, zaangażowana. W profesjonalny sposób zorganizowane szkolenie.
Iwona