Szkolenie online

Nowa ustawa deweloperska w praktyce

Zasady sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych | Deweloperski Fundusz Gwarancyjny | Typy umów deweloperskich | Odbiór lokalu mieszkalnego


TERMIN:
12 grudnia 2022 10:00-16:00
CENA:
790,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 12 grudnia 2022 r.   -   Godzina: 10:00-16:00   -   Prelegent: dr hab. Bartłomiej Gliniecki
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Premium - Prawo nieruchomości
Od 1 lipca 2022 r. zmianie uległy środki ochrony praw nabywców kupujących mieszkania lub domy od deweloperów. Nowa ustawa deweloperska rozbudowała istniejące mechanizmy ochronne, a także wprowadziła nowe, między innymi Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, z którego będą wypłacane środki m.in. w przypadku upadłości dewelopera lub banku powyżej kwoty gwarantowanej przez BFG. Nowe przepisy usprawnią także dotychczasowe rozwiązania dotyczące mieszkaniowego rachunku powierniczego, odstąpienia od umowy, odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz prospektu informacyjnego. Podczas szkolenia zostaną one zaprezentowane w taki sposób, by ułatwić uczestnikom zrozumienie nowych rozwiązań.

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest omówienie nowych przepisów oraz wskazanie jak wpłyną one na sytuację deweloperów, nabywców oraz banków. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną typy umów związanych z nabyciem nieruchomości od dewelopera, do których stosować należy nowe przepisy. Zwrócona zostanie uwaga na zróżnicowany poziom obowiązków dewelopera oraz wymogów dotyczących treści każdej z umów.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: 

 • jakie zmiany dla procesu sprzedaży mieszkań i domów wprowadziły nowe przepisy, 
 • co zyskają klienci deweloperów, jak zmieniła się sytuacja banków biorących udział w finansowaniu i obsłudze przedsięwzięć deweloperskich,
 • pod jakimi warunkami możliwe będzie prowadzenie przedsięwzięć deweloperskich i sprzedaż lokali oraz domów na dotychczasowych zasadach,
 • jak zmieniły się zasady funkcjonowania mieszkaniowych rachunków powierniczych,
 • do jakich umów przedwstępnych stosować będziemy nowe przepisy,
 • czy w przypadku sprzedaży gotowych mieszkań lub domów na sprzedawcy ciążą nowe obowiązki,
 • jakie są zasady zawierania umów rezerwacyjnych,
 • czy opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi, jeżeli klient nie zawrze umowy deweloperskiej,
 • jakie nowe elementy należy uwzględnić w treści umowy deweloperskiej,
 • czy umowa deweloperska powinna zawierać kary umowne należne nabywcy w razie nienależytego wykonania umowy,
 • czym jest rekompensata należna nabywcy od dewelopera,
 • jakie są zasady odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • czy nabywca może odmówić dokonania odbioru i jakie ma to skutki,
 • kiedy nabywca może dokonać naprawy przedmiotu umowy na koszt dewelopera,
 • w jaki sposób działa Deweloperski Fundusz Gwarancyjny,
 • kiedy deweloper musi odprowadzić składkę na DFG,
 • jakie obowiązki związane są z funkcjonowaniem DFG i co jego utworzenie wniesie do realizacji przedsięwzięć deweloperskich,
 • w jaki sposób Deweloperski Fundusz Gwarancyjny wpłynie na sytuację deweloperów, nabywców oraz banków,
 • jaki jest zakres nowych obowiązków dewelopera, banku czy notariusza w związku z zawarciem umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej, umowy sprzedaży nieruchomości czy umowy rezerwacyjnej,
 • w jakim zakresie możliwe będzie prowadzenie przedsięwzięć deweloperskich na zasadach funkcjonujących do 30.06.2022 r.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników firm deweloperskich i budowlanych, prawników – adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, pracowników banków, pośredników w obrocie nieruchomościami.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

dr hab. Bartłomiej Gliniecki - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prawnik z ponad 15-letnim praktycznym doświadczeniem. Od kilkunastu lat zajmuje się umowami deweloperskimi zarówno w praktyce, jak i od strony teoretycznej – prowadząc badania naukowe. Autor lub współautor ponad 20 publikacji prawniczych, w tym 4 książkowych poświęconych umowom deweloperskim. Opracował cieszący się największą popularnością w SIP Legalis komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Jako wykładowca prezentuje zagadnienia problemowe umów w działalności deweloperskiej podczas szkoleń biznesowych i zawodowych m.in. dla notariuszy, radców prawnych, adwokatów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych. Doradza w kwestiach związanych z prawem nieruchomości zarówno nabywcom, jak i deweloperom. Występował także w roli biegłego sądowego oceniając treści umów deweloperskich.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-16:00 
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program 

1. Przegląd najważniejszych zmian wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 2021 poz. 1177).

2. Początek obowiązywania nowych przepisów i zagadnienia intertemporalne.

3. Mieszkaniowy rachunek powierniczy.

4. Kontrola banku prowadzącego otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

5. Rozszerzony zakres przedmiotowy nowej ustawy deweloperskiej – umowy przedwstępne, umowy sprzedaży nieruchomości, umowy rezerwacyjne.

6. Elementy treści umowy deweloperskiej.

7. Odbiór lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
dr hab. Bartłomiej Gliniecki
dr hab. Bartłomiej Gliniecki
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prawnik z ponad 15-letnim praktycznym doświadczeniem. Od kilkunastu lat zajmuje się umowami deweloperskimi zarówno w praktyce, jak i od strony teoretycznej – prowadząc badania naukowe. Autor lub współautor ponad 20 publikacji prawniczych, w tym 4 książkowych poświęconych umowom deweloperskim. Opracował cieszący się największą popularnością w SIP Legalis komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Jako wykładowca prezentuje zagadnienia problemowe umów w działalności deweloperskiej podczas szkoleń biznesowych i zawodowych m.in. dla notariuszy, radców prawnych, adwokatów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych. Doradza w kwestiach związanych z prawem nieruchomości zarówno nabywcom, jak i deweloperom. Występował także w roli biegłego sądowego oceniając treści umów deweloperskich.
Godziny szkolenia online: 10:00-16:00.

Zapisy trwają do 11 grudnia 2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 10 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 10 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Nowa ustawa deweloperska w praktyce Miejsce i termin: Szkolenie online, 12 grudnia 2022 10:00-16:00
Cena: 790,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.