Szkolenie online

KPC: Przebieg rozprawy i postępowanie dowodowe z uwzględnieniem projektowanych zmian KPC (druk sejmowy 2650)

Zasady planowania i wyznaczania rozpraw. Perkluzja dowodowa. Wnioski dowodowe. Zmiany w zakresie dowodu z opinii biegłego. Rozprawa zdalna i wideokonferencja.


TERMIN:
30 stycznia 2023 14:00-17:00
CENA:
450,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 30 stycznia 2023 r.    -   Godzina: 14:00-17:00   -    Prelegent: SSO Grzegorz Karaś

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
Po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1469, z późn. zm.), ujawnione zostały problemy dotyczące praktycznego stosowania przepisów. Zaistniała konieczność podjęcia prac zmierzających do poprawienia błędów. Realizując ten cel Rada Ministrów przyjęła i w dniu 27 września 2022 r. skierowała do sejmu przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt został zarejestrowany w wykazie prac sejmowych pod numerem 2650 i skierowany do pierwszego czytania

Ustawą z dnia 28 maja 2021 r. wprowadzono szereg rozwiązań szczególnych w procedurze cywilnej radykalnie zmieniających sposób prowadzenia postępowań cywilnych. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą i niejednoznaczność niektórych przepisów w praktyce wystąpiło szereg problemów w zakresie ich stosowana.

Jedna z bardziej istotnych zmian dotyczy przebiegu rozprawy oraz prowadzonego przez sąd postępowania dowodowego. Nowe zasady prekluzji dowodowej oraz nowe środki dowodowe nakładają na strony i ich pełnomocników szereg nowych obowiązków procesowych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu wskazanie zmian w zakresie przebiegu rozprawy i postępowania dowodowego, identyfikację problemów praktycznych oraz próbę ich rozwiązania. Szkolenie obejmować będzie wskazanie głównych zmian zawartych w procedowanej w Sejmie nowelizacji i ich wpływu na procedurę cywilną.

Na szkoleniu dowiesz się m.in: 

 • jakie są zasady planowania rozpraw,
 • o prekluzji dowodowej w postępowaniu cywilnym i gospodarczym,
 • o skutkach zarządzenia przewodniczącego nakazującego wymianę przez strony pism przygotowawczych,
 • jak zmieniły się zasady dotyczące powoływania dowodów i wniosków dowodowych,
 • o sposobie przeprowadzania dowodu z dokumentów,
 • o postanowieniach dowodowych,
 • o sposobie złożenia zastrzeżenia do protokołu w trybie art. 162 KPC
 • o zeznaniach świadka na piśmie,
 • o zmianach w zakresie dowodu z opinii biegłego,
 • o możliwości wykorzystania opinii sporządzonych przez biegłych w innych sprawach,
 • kiedy prowadzona jest rozprawa zdalna a kiedy wideokonferencja,
 • jakie są warunki techniczne przeprowadzenia rozprawy zdalnej,
 • kiedy Sąd będzie mógł rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym,
 • jak zmieniają się składy orzekające w pierwszej instancji.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSO Grzegorz Karaś - sędzia sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Godziny szkolenia online: 14:00-17:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

Program:

1. Zasady planowania i wyznaczania rozpraw.

2. Prekluzja dowodowa w postępowaniu cywilnym i gospodarczym.

3. Zarządzenie przewodniczącego nakazującego wymianę przez strony pism przygotowawczych:
a) wpływ zarządzenia na prekluzję dowodową,
b) skutek złożenia przez stronę pisma przygotowawczego bez zarządzenia przewodniczącego.

4. Wnioski dowodowe.

5. Dowody z dokumentów złożonych do akt.

6. Postanowienia dowodowe:
a) postanowienia dowodowe wydane na rozprawie,
b) postanowienia dowodowe wydane na posiedzeniu niejawnym,
c) podstawy pominięcia dowodów.

7. Zastrzeżenia do protokołu – art. 162 KPC.

8. Zeznania świadków obłożnie chorych.

9. Zeznania świadków na piśmie.

10. Zmiany w zakresie dowodu z opinii biegłego:
a) postanowienie o powołaniu biegłego w sprawie,
b) uzupełnienie opinii a opinia uzupełniająca,
c) wynagrodzenie biegłego.

11. Wykorzystanie w procesie opinii sporządzonej w innej sprawie.

12. Warunki przeprowadzenia wideokonferencji.

13. Rozprawa zdalna.

14. Omówienie zmian projektu z 27.9.2022 (numer druku 2650)SSO Grzegorz Karaś
SSO Grzegorz Karaś
Sędzia sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Godziny szkolenia online: 14:00-17:00.

Zapisy trwają do 29 stycznia 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

KPC: Przebieg rozprawy i postępowanie dowodowe z uwzględnieniem projektowanych zmian KPC (druk sejmowy 2650) Miejsce i termin: Szkolenie online, 30 stycznia 2023 14:00-17:00
Cena: 450,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.