Szkolenie online

Kupno i sprzedaż nieruchomości zadłużonych oraz elektroniczna licytacja nieruchomości w praktyce

Prawo do lokalu | Cesja umów deweloperskich | Hipoteka zwykła a przymusowa | Elektroniczna licytacja nieruchomości


TERMIN:
7 lutego 2023 10:00-15:00
CENA:
690,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 7 lutego 2023 r.   -   Godzina: 10:00-15:00   -   Prelegent: r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Premium - Prawo nieruchomości
Ostatnimi czasy na rynku nieruchomości wiele się dzieje. Skokowy, wręcz niespodziewany wzrost cen pod koniec roku 2020 i cały rok 2021 spowodował, że wiele osób zdecydowało się na kupno własnego „M” nierzadko kosztem zaciągniętych kredytów. Także kredytobiorcy, którzy wcześniej pozaciągali kredyty, przez wiele lat mogli spać spokojnie, ze względu na braki podwyżek stóp procentowych. W ostatnim roku jednak, sytuacja dynamicznie się zmienia. Kolejne bowiem, znaczące podwyżki stóp procentowych i prognozowany krach na rynku nieruchomości powodują, że obserwujemy tendencję przeciwną. Mianowicie wiele osób zaczyna gorączkowo myśleć o sprzedaży. Jest coraz więcej ofert, w coraz bardziej atrakcyjnych cenach. Nierzadko są to jednak nieruchomości zadłużone. Dlatego warto przyjrzeć się jak podejść do kupna lub sprzedaży nieruchomości zadłużonych, także w uwzględnieniem sprzedaży dokonywanej w warunkach art. 4 nowej ustawy deweloperskiej, a także przepisów o licytacji elektronicznej z nieruchomości


Celem szkolenia jest: 

 • przedstawienie zagadnienia sprzedaży nieruchomości zadłużonych lub obciążonych;
 • udzielenie praktycznych wskazówek, jak sobie poradzić ze sprzedażą lub kupnem, w sytuacji, gdy nieruchomość obciążona jest hipoteką lub innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi;
 • jak sobie poradzić ze sprzedażą, gdy sprzedaż nieruchomości zadłużonej dokonywana jest przez przedsiębiorcę innego niż deweloper w rozumieniu art. 4 nowej „ustawy deweloperskiej”;
 • wskazanie „pułapek” w umowach z punktu widzenia sprzedającego i kupującego;
 • omówienie szczególnych warunków sprzedaży zadłużonej ekspektatywy prawa do lokalu;
 • omówienie kupna nieruchomości w drodze licytacji, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznej licytacji nieruchomości.


Na szkoleniu dowiesz się m.in.: 

 • Jak przygotować sprzedaż nieruchomości zadłużonych, jakie formalności załatwić, czego dopilnować?
 • Na co warto zwrócić uwagę w umowach sprzedaży?
 • Jak formułować postanowienia umowne, by skutecznie zabezpieczały interesy kupującego, a sprzedającemu umożliwiały spłatę zadłużenia?
 • Jakie szczególne formalności muszą być dopełnione, gdy sprzedaż dokonywana jest przez przedsiębiorcę innego niż deweloper w rozumieniu art. 4 nowej ustawy deweloperskiej?
 • Jak skutecznie podejść do kupna zadłużonej ekspektatywy prawa do lokalu?
 • Jak podejść do przeniesienia praw i obowiązków z umów deweloperskich, zwłaszcza finansowanych z kredytów, które przestały być spłacane?
 • Na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu cesji z umów deweloperskich?
 • Jaka powinna być forma przeniesienia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej?
 • Czy prawa i obowiązki z umowy przedwstępnej lub z umowy deweloperskiej podlegają dziedziczeniu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli lub współspadkobierców nie wyraża zgody na sprzedaż?
 • Jak skutecznie poradzić sobie z elektroniczną licytacją nieruchomości? Jakich formalności musi dopilnować wierzyciel? Jakie warunki powinien spełniać kupujący? Jak wyglądają dalsze formalności po udzieleniu przybicia?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników i notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, do wszystkich osób prawnych i fizycznych, w tym przedsiębiorców, którzy dokonywać będą sprzedaży w warunkach art. 4 nowej „ustawy deweloperskiej”, do wszystkich, dla których prognozowane załamanie rynku nieruchomości będzie okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, w tym drodze elektronicznej licytacji z nieruchomości

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko - założyciel Kancelarii Radcy Prawnego „KNG”, ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego i kontraktowego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, popartym bogatą praktyką zawodową. Autor wielu specjalistycznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości w tym m.in. artykułów nt. sprzedaży nieruchomości zadłużonych, nowej ustawy deweloperskiej: „Całkowicie Nowa Ustawa Deweloperska – Omówienie Regulacji” oraz „Klauzule Abuzywne w Umowach Deweloperskich z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 roku” – opublikowanych w miesięczniku C.H. Beck Nieruchomości.


Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-15:00 
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program 

1. Omówienie podstawowych różnic pomiędzy sprzedażą zadłużonych nieruchomości gruntowych i lokalowych, ekspektatywy prawa do lokalu i cesji umów deweloperskich; 

2. Omówienie przesłanek i warunków, w oparciu o które powinna być dokonywana sprzedaż zadłużonej nieruchomości przez przedsiębiorcę innego niż deweloper tj. stosownie do treści art. 4 nowej „ustawy deweloperskiej”;

3. Omówienie różnic pomiędzy hipoteką zwykłą, a przymusową, zwolnieniem nieruchomości spod obciążenia hipotecznego, spłatą wierzyciela, wykreślaniem hipoteki z działu IV księgi wieczystej;

4. Omówienie przesłanek wykreślania z księgi wieczystej innych ograniczonych praw rzeczowych, zwłaszcza tych, które wygasły;

5. Wskazanie przykładowych treści zapisów umownych, które powinny znaleźć się w umowach sprzedaży nieruchomości zadłużonych;

6. Wykaz dokumentów, których warto żądać przy zakupie nieruchomości zadłużonych;

7. Badanie treści dokumentów i rejestrów przy zakupie nieruchomości zadłużonych;

8. Problematyka sprzedaży nieruchomości przez kilku skłóconych współwłaścicieli/ współspadkobierców;

9. Omówienie elektronicznej licytacji z nieruchomości w ujęciu praktycznym.
r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko
r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Radca Prawny Katarzyna Niekrasz-Gierejko, założyciel Kancelarii Radcy Prawnego „KNG”- ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego i kontraktowego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, popartym bogatą praktyką zawodową;- autor wielu specjalistycznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości, w tym m.in. artykułów nt. sprzedaży nieruchomości zadłużonych, nowej ustawy deweloperskiej: „Całkowicie Nowa Ustawa Deweloperska – Omówienie Regulacji” oraz „Klauzule Abuzywne w Umowach Deweloperskich z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 roku” – opublikowanych w miesięczniku C.H. Beck Nieruchomości;- wieloletni wykładowca na szkoleniach stacjonarnych i webinarach (w tym w ramach BECK AKADEMII), z zakresu:a) z zakresu prawa nieruchomości: (i) „Sprzedaż nieruchomości zadłużonych”, (ii) „Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie”, (iii) „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”, (iv) „Ustanawianie służebności przesyłu”, (v) „Skarga pauliańska – remedium wierzycieli w dobie recesji i spowolnienia gospodarczego”;b) prawa budowlanego („Umowa o roboty budowlane w ujęciu praktycznym”), c) nowej ustawy deweloperskiej („Nowa Ustawa Deweloperska – Kluczowe zmiany od 1 lipca 2022”, „Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich i spółdzielczych”)d) umownego zabezpieczania wierzytelności pieniężnych („Weksel, poręczenie, zastawy, gwarancje bankowe”).- praktyk z bogatym doświadczeniem zawodowym, posiada na swoim koncie szereg wygranych procesów sądowych opartych na skomplikowanych stanach faktycznych;- wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm.
Godziny szkolenia online: 10:00-15:00.

Zapisy trwają do 6 lutego 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Kupno i sprzedaż nieruchomości zadłużonych oraz elektroniczna licytacja nieruchomości w praktyce Miejsce i termin: Szkolenie online, 7 lutego 2023 10:00-15:00
Cena: 690,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.