Szkolenie online

Nowe prawo holdingowe oraz zmiany dotyczące rad nadzorczych w praktyce

Mechanizmy usprawniające funkcjonowanie spółek kapitałowych i zwiększające bezpieczeństwo obrotu gospodarczego


TERMIN:
18 stycznia 2023 10:00-15:00
CENA:
750,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 18 stycznia 2023 r.   -   Godzina: 10:00-15:00   -   Prelegenci: Karolina Kobojek, Karol Maciej Szymański, Dariusz Kulgawczuk
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo gospodarcze


W dniu 9 lutego 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 12.4.2022 r. poz. 807) – dalej „Ustawa Nowelizująca”. Ustawa Nowelizująca stanowi największą oraz najsilniej oddziałującą na wszystkie spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce modyfikację Kodeksu spółek handlowych od czasu przyjęcia tekstu pierwotnego wspomnianego aktu normatywnego.

Ustawa Nowelizująca wprowadza do Kodeksu spółek handlowych szereg mechanizmów usprawniających bieżące funkcjonowanie spółek kapitałowych, a także zwiększających bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz menadżerów (spółek zależnych). Zmianą rewolucyjną, stanowiącą następstwo wejścia w życie przepisów objętych omawianym aktem prawnym, będzie pozytywne określenie nowych reguł, według których mogą być zarządzane istniejące w Polsce „grupy spółek”.

Ustawa Nowelizująca zawiera również wiele usprawnień skutkujących wzmocnieniem pozycji rad nadzorczych występujących we wszystkich spółkach kapitałowych (nie tylko tych należących do „grupy spółek”) oraz zwiększających efektywność podejmowanych przez ten organ działań kontrolnych.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • czym jest „grupa spółek” – nowa konstrukcja legalna w KSH?
 • czym jest i jak utworzyć grupę spółek?
 • kto może utworzyć, a kto może należeć do „grupy spółek”;
 • na czym polegają „wiążące polecenia”, jako nowy sposób ingerowania w prowadzenie spraw spółki zależnej?
 • kto i w jaki sposób może wydawać „wiążące polecenia”?
 • co może być przedmiotem „wiążącego polecenia”?
 • jakie nowe kompetencje i obowiązki posiada „nowa rada nadzorcza”?
 • jak została zmieniona organizacja pracy rady nadzorczej?
 • kim jest doradca rady nadzorczej, czyli specjalista ad hoc dla samodzielnej rady?
 • na czym polegają dodatkowe modyfikacje wpływające na funkcjonowanie organów spółek kapitałowych?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie przeznaczone jest m.in. dla:

 • Prezesów zarządu,
 • Członków zarządu,
 • Przewodniczących i członków rad nadzorczych,
 • Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek,
 • Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego,
 • Radców prawnych, adwokatów,
 • Reprezentantów działów audytu i controllingu,
 • Szefów biur obsługi zarządu,
 • Koordynatorów ds. organizacyjno-prawnych,
 • Specjalistów ds. korporacyjnych,
 • Asystentów Zarządów i Rad Nadzorczych,
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką spółek kapitałowych oraz holdingów.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są: 

Karolina Kobojek - Specjalizuje się w zagadnieniach prawa rynku kapitałowego. Doradza spółkom publicznym i instytucjom finansowym w zakresie transakcji dokonywanych na rynku kapitałowym, realizowania publicznych wezwań, delistingu czy obowiązków informacyjnych emitentów. Wspiera klientów w zakresie kształtowania relacji holdingowych i rozwiązywania sporów. Posiada również doświadczenie w zakresie rozwiązywania sporów korporacyjnych oraz przygotowywania umów i porozumień pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami. Specjalizuje się także w zakresie prawa korporacyjnego, w tym w szczególności w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej organów spółek kapitałowych, reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych.

Karol Maciej Szymański - Partner Zarządzający RKKW. Ekspert skoncentrowany na praktycznych aspektach prawa handlowego, prawa rynku kapitałowego oraz sporach korporacyjnych. Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu o nr 9/2014. Recommended Lawyer by Legal 500 EMEA 2021 w obszarze Private Client. Ekspert Zespołu do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Zespołu do spraw prawa koncernowego wchodzących w skład Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dariusz Kulgawczuk - Partner, radca prawny, LL.M. Uznany ekspert w zakresie złożonych sporów korporacyjnych, w tym dotyczących spółek publicznych i niepublicznych oraz sporów cywilnych, w tym związanych z inwestycjami budowlanymi, własnością intelektualną oraz prawem energetycznym. Posiada rozległe doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, w tym w zakresie prowadzenia zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, negocjowania złożonych kontraktów handlowych oraz opracowywania umów holdingowych.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-15:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

Program:
 
Część 1 - 10:00 - 10.45

„Grupa spółek” – nowa konstrukcja legalna w KSH / Karol Maciej Szymański
 • problemy będące przyczyną zmian prawa;
 • czy utworzenie „grupy spółek” usprawni funkcjonowanie holdingu?
 • czym jest i jak utworzyć grupę spółek?
 • kto może utworzyć, a kto może należeć do „grupy spółek”?
 • spółki publiczne w „grupie spółek”;
 • konsekwencje sformułowania „grupy spółek” – z perspektywy „spółki dominującej” i „spółki zależnej”;
 • squeeze out oraz reverse squeeze out w grupie spółek.
Przerwa - 10:45 - 11:00

Część 2 - 11:00 - 12:00

„Wiążące polecenia” – jako nowy sposób ingerowania w prowadzenie spraw spółki zależnej / Karolina Kobojek
 • czym jest „wiążące polecenie”?,
 • kto i w jaki sposób może wydawać „wiążące polecenia”?
 • co może być przedmiotem „wiążącego polecenia”?
 • jaką formę ma mieć „wiążące polecenie”, aby było skuteczne?
 • zasady odmowy „wykonania polecenia”, czyli czy spółka dominująca może kazać „upaść” spółce zależnej?
 • czy członek zarządu spółki zależnej odpowiada za wykonanie wiążącego polecenia?
 • na jakich zasadach za działanie lub zaniechanie spółki zależnej odpowiadać może spółka dominująca?
 • prawa wierzycieli, wspólników oraz akcjonariuszy spółki zależnej w grupie spółek.
Przerwa - 12:00 - 12:15

Część 3 - 12:15 - 13:45

Nowa rada nadzorcza - rozszerzone kompetencje i obowiązki rad nadzorczych, a także zmieniona organizacja pracy rady / Karol Maciej Szymański
 • znaczenie rady nadzorczej w spółce kapitałowej – spojrzenie retrospektywne czy prospektywne?
 • uprawnienia informacyjne rady nadzorczej poza oraz w ramach grupy spółek,
 • relacje zarządu i rady nadzorczej – mur asymetrii informacyjnej powinien zostać zburzony,
 • doradca rady nadzorczej, czyli specjalista ad hoc dla samodzielnej rady,
 • transakcje z podmiotami powiązanymi pod szczególnym nadzorem,
 • przewodnia rola przewodniczącego rady nadzorczej,
 • dobrowolne komitety rady nadzorczej,
 • indywidualne kompetencje poszczególnych członków rady nadzorczej,
 • dopuszczalne sposoby podejmowania uchwał przez radę nadzorczą (w tym tajne głosowanie przez telefon).
Przerwa - 13:45 - 14:00

Część 4 - 14:00 - 15:00

Dodatkowe modyfikacje wpływające na funkcjonowanie organów spółek kapitałowych / Dariusz Kulgawczuk  
 • aktualny problem z określaniem długości mandatu i kadencji,
 • „mandat” wedle nowych zasad,
 • miernik staranności właściwej dla członków zarządu i rady nadzorczej przy sprawowaniu funkcji,
 • co to jest „business judgement rule” i jak wpływa na odpowiedzialność menadżerów?Karolina Kobojek
Karolina Kobojek
Specjalizuje się w zagadnieniach prawa rynku kapitałowego. Doradza spółkom publicznym i instytucjom finansowym w zakresie transakcji dokonywanych na rynku kapitałowym, realizowania publicznych wezwań, delistingu czy obowiązków informacyjnych emitentów. Wspiera klientów w zakresie kształtowania relacji holdingowych i rozwiązywania sporów. Posiada również doświadczenie w zakresie rozwiązywania sporów korporacyjnych oraz przygotowywania umów i porozumień pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami. Specjalizuje się także w zakresie prawa korporacyjnego, w tym w szczególności w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej organów spółek kapitałowych, reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i sporządzeniu pism procesowych, w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych i uchwał organów właścicielskich spółek kapitałowych.
r. pr. Dariusz Kulgawczuk
r. pr. Dariusz Kulgawczuk
Partner, radca prawny, LL.M.Uznany ekspert w zakresie złożonych sporów korporacyjnych, w tym dotyczących spółek publicznych i niepublicznych oraz sporów cywilnych, w tym związanych z inwestycjami budowlanymi, własnością intelektualną oraz prawem energetycznym. Posiada rozległe doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, w tym w zakresie prowadzenia zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, negocjowania złożonych kontraktów handlowych oraz opracowywania umów holdingowych. Doradza przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, w tym współautor pozycji książkowych „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006 – 2009”, „Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2009-2010” i „Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011-2012”. Wykładowca na szeregu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek i rozwiązywaniu sporów prawnych. Wykładał na zajęciach dla aplikantów radcowskich w Warszawie. Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Członek rad nadzorczych spółek publicznych. Od 2008 radca prawny i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Karol Maciej Szymański
Karol Maciej Szymański
Partner Zarządzający RKKW.Ekspert skoncentrowany na praktycznych aspektach prawa handlowego, prawa rynku kapitałowego oraz sporach korporacyjnych. Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu o nr 9/2014. Recommended Lawyer by Legal 500 EMEA 2021 w obszarze Private Client. Ekspert Zespołu do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Zespołu do spraw prawa koncernowego wchodzących w skład Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń właścicielskich. Współautor projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. dot. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad nadzorczych. Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach. Uczestnik wielu projektów reorganizacyjnych związanych ze zmianą schematów funkcjonowania rozbudowanych grup kapitałowych, w których istotne pozycje zajmowały spółki publiczne. Od lat piastuje funkcje członka rad nadzorczych (w tym komitetu audytu) emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zajmujących się działalnością gospodarczą z zakresu różnych branż. Pełnił funkcję członka Zarządu (interim managera) w podmiocie dominującym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania zasobami ludzkimi o rocznych przychodach w wysokości ok. 0,5 mld zł. Autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego. Wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu.
Godziny szkolenia online: 10:00-15:00.

Zapisy trwają do 17 stycznia 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Nowe prawo holdingowe oraz zmiany dotyczące rad nadzorczych w praktyce Miejsce i termin: Szkolenie online, 18 stycznia 2023 10:00-15:00
Cena: 750,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.