Szkolenie online

Ochrona sygnalistów w organizacjach - nowy projekt ustawy z 05.01.2023 r. i dobre praktyki

Aktualne wymogi stawiane pracodawcom w świetle projektu. Jak może wyglądać ich wdrożenie w praktyce.


TERMIN:
20 kwietnia 2023 10:00-14:00
CENA:
490,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 20 kwietnia 2023 r.   -   Godzina: 10:00-14:00  -   Prelegenci: Zuzanna Dobrowolska, Marcin Waszak

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zintensyfikowało prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, publikując w grudniu jego szóstą wersję. Na webinarze omówimy aktualne wymogi stawiane pracodawcom w świetle projektu i to jak może wyglądać ich wdrożenie w praktyce.

Każdy podmiot prywatny i publiczny, na rzecz którego pracuje co najmniej 50 osób, będzie musiał liczyć się z koniecznością wdrożenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszenia prawa i podejmowania działań następczych. Celem procedury ma być zwiększenie bezpieczeństwa osób, które zwracają uwagę na nieprawidłowości w miejscu pracy i ich ochrona przed działaniami odwetowymi. Nowa ustawa ma stanowić jakie elementy procedury są wymagane, a co należy do jej nieobowiązkowego zakresu. W związku z tym pracodawcy staną przed ważnymi decyzjami m.in. jaki zakres tematyczny zgłoszeń akceptują oraz czy rozpatrywać będą też zgłoszenia anonimowe. Każdy sygnalista będzie miał też prawo skorzystać z zewnętrznej ścieżki zgłaszania i wsparcia organów publicznych, co zostało dokładniej określone w ostatniej wersji projektu.

Wskażemy, o czym warto pamiętać i jakich błędów należy się wystrzegać, aby wewnętrzne procedury pozostawały zgodne z prawem, a jednocześnie działały w sposób skuteczny. Nie czekając na przepisy krajowe wiele podmiotów prawnych już teraz stosuje się do wytycznych unijnych w tym zakresie, tym bardziej że minął termin na implementację Dyrektywy w Polsce. Podpowiemy, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, aby dostosować swoje systemy do zmieniających się przepisów krajowych.

Poruszymy przy tym wiele praktycznych problemów, np.:

 • jak dokumentować ustne zgłoszenia i zeznania świadków?
 • jak postępować ze zgłoszeniami anonimowymi?
 • czy inspektor ochrony danych może przyjmować zgłoszenia?
 • kto odpowiada za prowadzenie postępowania wyjaśniającego?
 • jak może wyglądać prowadzenie działań następczych?
 • jak długo przechowywać dane o zgłoszeniach?
 • kto i jak ma wykazać, że działania odwetowe nie wystąpiły?
 • kto poniesie karę w związku z brakiem procedury lub jej wadliwym wdrożeniem?
 • czy i które spółki mogą dzielić się zasobami w ramach systemu sygnalizowania?


Odpowiedzi udzielimy na podstawie ponad 10-letniego doświadczenia Linii Etyki z wdrażania systemów powiadamiania. Podobne systemy – telefoniczne, poprzez e-mail lub oparte na platformie internetowej – będą musiały się teraz pojawić obowiązkowo w organizacjach.

Opowiemy o możliwych scenariuszach postępowania wyjaśniającego, w zależności od tego czy rozpatrujemy zgłoszenie imienne czy anonimowe. Wskażemy o co należy zadbać na jego poszczególnych etapach. Kto może się do nas zgłosić z informacją o nadużyciu? W jaki sposób powinna wyglądać pierwsza ocena zgłoszenia? Jak weryfikować informacje sygnalisty? Czym są działania następcze? Jakie informacje należy zapewnić sygnalistom? Na czym polega ochrona poufności zgłaszającego i danych osobowych zawartych w zgłoszeniu? Jaka odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy za uchybienie przepisom ustawy? Jaką rolę mogą mieć do odegrania zewnętrzne podmioty w obsłudze zgłoszeń?

W szkoleniu znajdzie się osobna część poświęcona przygotowaniu wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Wskażemy podstawowe jej elementy oraz rekomendowane rozwiązania dla różnego typu organizacji. Według ostatnich propozycji ustawowych obligatoryjną częścią procedury będzie system zachęt do korzystania z wewnętrznej procedury.

Opowiemy czym mogą być „zachęty” w praktyce i dlaczego leżą w interesie pracodawcy. Wskażemy, jak powinien przebiegać proces wdrażania i konsultacji procedury z przedstawicielami pracowników. Jest to istotne, ponieważ nieprawidłowości w procesie konsultacji mogą grozić karami. 

Wreszcie podpowiemy kogo i w jakim trybie należy informować o możliwości skorzystania z procedury.

W prezentacji pokazane zostaną także dane na temat skuteczności działania procedur zgłaszania nieprawidłowości. Odnosząc się do wiedzy badawczej podpowiemy co warto zrobić, aby kultura organizacyjna nie stała się barierą dla sygnalistów. Wskażemy użyteczne źródła wiedzy o zarządzaniu systemami powiadamiania w organizacjach.

Formuła warsztatowa 

Formuła warsztatowa szkolenia (możliwość zadawania pytań na żywo, dyskusja) pozwoli Uczestnikom wymienić się doświadczeniami oraz własnymi spostrzeżeniami na temat wprowadzanych rozwiązań prawnych.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Grupą docelową są działy HR, kadr, compliance oraz prawnicy, którzy: 

 • zajmują się wewnętrzna obsługą prawną,
 • pracują w biurze zarządu - równolegle ze standardowymi obowiązkami powierzono im również kompetencje z zakresu compliance,
 • zajmują się doradztwem dla klientów korporacyjnych,
 • biorą udział w pracach w komisji antymobbing i antydyskryminacyjnych,
 • są odpowiedzialni za procedury wew. w organizacji,
 • są zainteresowani problematyką whistleblowingu.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są: 

Zuzanna Dobrowolska - Członkini Zarządu Linii Etyki Sp. z o.o. Jest współautorką kolejnych wersji aplikacji Linii Etyki pozwalających sygnalizować wątpliwości etyczne w sposób bezpieczny dla pracownika. Współtworzy programy edukacyjne oraz wewnętrzne kampanie propagujące sygnalizowanie w organizacjach.

Marcin Waszak - Specjalista etyki biznesu w Linii Etyki. Wcześniej w zespole forumIdei Fundacji Batorego kierował działaniami związanymi z ochroną sygnalistów, m.in. przygotowywaniem obywatelskiego projektu ustawy i jego adaptacją do wymagań prawa europejskiego.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji.
Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-14:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

Blok I - Formalne ramy ochrony sygnalistów w organizacji (Marcin Waszak)

1. Warunki ochrony sygnalistów w organizacji w świetle Dyrektywy UE.
2. Rządowy projekt ustawy z dnia 5 stycznia 2023 r. – nowe wymagania dla pracodawców.
3. Podmioty objęte nowymi obowiązkami.
4. Możliwości wsparcia w prowadzeniu systemu zgłaszania.
5. Obowiązkowe elementy procedury zgłoszeń wewnętrznych.
6. Co jeszcze umieścić w procedurze? – zalecany i dobrowolny zakres.
7. Upowszechnianie informacji o procedurze.

Sesja pytań i odpowiedzi 

Przerwa

Blok II - Sygnaliści w ujęciu praktycznym (Zuzanna Dobrowolska)

1. Rodzaje kanałów sygnalizowania.
2. Najczęściej zgłaszane nieprawidłowości.
3. Znaczenie anonimowości i anonimizacji zgłoszeń.
4. Jak zachęcać do zgłaszania?

Sesja pytań i odpowiedzi

Przerwa

Blok III - Wyjaśnianie zgłoszeń (Marcin Waszak)

1. Cel i znaczenie działań następczych.
2. Typowy schemat postępowania wyjaśniającego.
3. Komunikacja z sygnalistą.
4. Standardy postępowań wyjaśniających.
5. O warunku poufności zgłoszenia.
6. Zgodność procedury z zasadami ochrony danych osobowych.
7. Zakres odpowiedzialności sygnalisty.
8. Odpowiedzialność podmiotu prawnego w związku z procedurą.
9. Skuteczność systemów powiadamiania w świetle badań.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Blok IV - Jak może wyglądać procedowanie zgłoszeń w praktyce organizacji? (Zuzanna Dobrowolska)

1. Rola osób przyjmujących zgłoszenia.
2. Komu powierzyć działania następcze?
3. Prowadzenie rejestru zgłoszeń.
4. Popularne mity o sygnalistach w świetle doświadczeń Linii Etyki.
5. Wpływ edukacji pracowników na system sygnalizowania.

Sesja pytań i odpowiedziZuzanna Dobrowolska
Zuzanna Dobrowolska
Członkini Zarządu Linii Etyki Sp. z o.o., biegła przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. Jest współautorką kolejnych wersji aplikacji Linii Etyki pozwalających sygnalizować wątpliwości etyczne w sposób bezpieczny dla pracownika. Współtworzy programy edukacyjne oraz wewnętrzne kampanie propagujące sygnalizowanie w organizacjach. Zuzanna posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, zarówno w branżach produkcyjnych jak i usługowych. Wdrażała system sygnalizowania w kilkudziesięciu firmach i instytucjach publicznych w Polsce i za granicą. Propagatorka kodeksów etyki budowanych procesowo, tj. z udziałem pracowników organizacji. Kierowała pracami nad kodeksami etyki największych pracodawców w Polsce. Współtwórczyni procedur sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się, prowadząc liczne warsztaty oraz występując na konferencjach z zakresu etyki.
Marcin Waszak
Marcin Waszak
Specjalista etyki biznesu w Linii Etyki. Biegły przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w zakresie whistleblowingu, sygnalistów, systemów zgłaszania i wyjaśniania zgłoszeń o nieprawidłowościach. Wcześniej w zespole forumIdei Fundacji Batorego kierował działaniami związanymi z ochroną sygnalistów, m.in. przygotowywaniem obywatelskiego projektu ustawy i jego adaptacją do wymagań prawa europejskiego. W sektorze pozarządowym przez ponad dekadę zajmował się polityką antykorupcyjną i przejrzystością działania władz publicznych. Autor licznych analiz, raportów i publikacji prasowych. Prowadzi podcast „Kurs etyki”.
Godziny szkolenia online: 10:00-14:00.

Zapisy trwają do 19 kwietnia 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Ochrona sygnalistów w organizacjach - nowy projekt ustawy z 05.01.2023 r. i dobre praktyki Miejsce i termin: Szkolenie online, 20 kwietnia 2023 10:00-14:00
Cena: 490,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie bardzo ciekawe i bardzo przydatne.
Ania
Bardzo kompetentna prowadząca, dynamiczna, odpowiadająca na pytania, zaangażowana. W profesjonalny sposób zorganizowane szkolenie.
Iwona
Szkolenie godne polecenia, poszerzyło moją wiedzę.
Marcin