Szkolenie online

Nowelizacja prawa karnego z 7 lipca 2022 r.

Nowy system kar i środków karnych | Typy czynów zabronionych | Dozór elektroniczny | Przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności | Regulacje przejściowe


TERMIN:
30 stycznia 2023 10:00-15:00
CENA:
690,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
Termin szkolenia: 30 stycznia 2023 r.   -   Godzina: 10:00-15:00   -   Prelegent: Mariusz Młoczkowski

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Premium Prawo karne

Nowelizacja Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu karnego wykonawczego wprowadzona ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. jest obszerną nowelizacją prawa karnego materialnego i procesowego, opierającą się na założeniach nowej polityki karnej. Obejmuje ona, w pierwszej kolejności, część ogólną Kodeksu karnego, a także zmiany części szczególnej, ukierunkowane, w ocenie ustawodawcy, na dalsze ograniczanie przestępczości oraz ochronę istotnych wartości społecznych (życie, zdrowie, wolność seksualna) i zabezpieczenie społeczeństwa przed sprawcami szczególnie niebezpiecznych przestępstw.

Pochodną zmian w regulacjach materialnoprawnych (Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń) jest dokonana powyższą ustawą nowelizacja przepisów karnoprocesowych (Kodeksu postępowania karnego) i niektórych aspektów wykonywania orzeczeń w sprawach karnych, objętych przepisami Kodeksu karnego wykonawczego.

Na szkoleniu zostanie omówiona obszerna nowelizacja unormowań części ogólnej Kodeksu karnego, w szczególności dotycząca systemu kar i środków karnych (między innymi przedstawione zostaną wprowadzone obostrzenia reakcji karnej, zmiany w zakresie wymiaru i podstaw orzekania kar izolacyjnych, grzywny i środków karnych, w tym środka karnego przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym, uregulowania związane z katalogiem okoliczności obciążających i łagodzących i ich wpływ na formułowanie zarzutów apelacyjnych, zmodyfikowane reguły wymierzania kar i innych środków w wypadku zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, nowa postać recydywy szczególnej i modyfikacja zasad orzekania kar w stosunku do sprawców powracających do przestępstwa, zmiany w zakresie przesłanek udzielania warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz zmiany przepisów regulujących przedawnienie karalności).

Przedstawione zostaną też zmiany części szczególnej Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń, jak również nowe regulacje związane z przebiegiem postępowania karnego. 

Uczestnikom szkolenia będzie także zaprezentowana nowelizacja przepisów normujących postępowanie wykonawcze, w szczególności określających zasady wykonywania kar w formule dozoru elektronicznego i zasady udzielania przerwy wykonania kary pozbawienia wolności i jej odroczenia.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zakresem szerokich zmian w regulacjach materialnoprawnych i procesowych, z uwzględnieniem przyjętych przez ustawodawcę przesłanek aksjologicznych ich wprowadzenia i przedstawieniem nowych instytucji reakcji prawnokarnej na czyn zabroniony.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do prawników praktykujących w zakresie prawa karnego (sędziów, adwokatów,  radców prawnych, prokuratorów, aplikantów tych zawodów prawniczych, asystentów sędziów i prokuratorów) oraz wszystkich osób mających codzienny kontakt z prawem karnym (np. policjanci, kuratorzy sądowi).

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

Mariusz Młoczkowski  - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1991r.). Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, od 1993r. orzeka w sprawach karnych; początkowo w Sądzie Rejonowym, następnie od 2002r. w Sądzie Okręgowym, a od 2011r. w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Lublinie. W latach 2013 - 2016 jako sędzia delegowany orzekał w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci".

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji.
Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

  • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
  • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
  • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
  • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia: 10:00-15:00 
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem. 

Program: 

1. Omówienie aksjologii przedmiotowej nowelizacji Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu karnego wykonawczego wprowadzonej ustawą z dnia 7 lipca 2022 r.,

2. Przedstawienie nowelizacji  przepisów części ogólnej Kodeksu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian systemu kar i środków karnych (między innymi: nowe instytucje prawnokarnej reakcji na czyn zabroniony, modyfikacje zasad wymiaru kar, również w przypadku zastosowania nadzwyczajnego ich złagodzenia, katalog okoliczności obciążających i łagodzących, kolejna postać recydywy szczególnej i modyfikacja zasad orzekania kar w stosunku do sprawców powracających do przestępstwa, zmiany w zakresie przesłanek udzielania warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz zmiany przepisów regulujących przedawnienie karalności), 

3. Omówienie zmian przepisów części szczególnej Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń, w odniesieniu do poszczególnych typów czynów zabronionych,

4. Zaprezentowanie znowelizowanych regulacji Kodeksu postępowania karnego,

5. Naświetlenie zakresu modyfikacji wykonania kar, w tym stosowania dozoru elektronicznego, oraz przedstawienie zmian przepisów określających zasady udzielania przerwy wykonania kary pozbawienia wolności i jej odroczenia (zmiany Kodeksu karnego wykonawczego),

6. Wskazanie regulacji przejściowych i zakresu zmian pozostałych, objętych przedmiotową nowelizacją, ustaw.SSA Mariusz Młoczkowski
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie.Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1991r.). Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, od 1993r. orzeka w sprawach karnych; początkowo w Sądzie Rejonowym, następnie od 2002r. w Sądzie Okręgowym, a od 2011r. w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Lublinie.W latach 2013 - 2016 jako sędzia delegowany orzekał w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Od 2010r. prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego; wielokrotnie prowadził szkolenia dla praktyków (sędziów i adwokatów).Autor referatów wygłoszonych na Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego UMCS w Lublinie, XII Bielańskim Kolokwium Karnistycznym zorganizowanym przez Katedrę Prawa Karnego UKSW w Warszawie oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, mającej miejsce na Wydziale Prawa i Administracji UTH w Radomiu.
Godziny szkolenia online: 10:00-15:00

Zapisy trwają do 29 stycznia 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 10 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 10 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

  • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
  • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
  • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
  • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Nowelizacja prawa karnego z 7 lipca 2022 r. Miejsce i termin: Szkolenie online, 30 stycznia 2023 10:00-15:00
Cena: 690,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.