Szkolenie online

Sprzedaż lokali mieszkalnych przez deweloperów w praktyce

Typy umów zawieranych przez deweloperów z nabywcami | Prospekt informacyjny | Deweloperski Fundusz Gwarancyjny | Mieszkaniowy rachunek powierniczy | Odbiór lokalu mieszkalnego | Odpowiedzialność dewelopera za wady i opóźnienie | Odstąpienie od umowy deweloperskiej


TERMIN:
14 marca 2023 10:00-16:00
CENA:
890,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 14 marca 2023 r.   -   Godzina: 10:00-16:00   -   Prelegent: dr hab. Bartłomiej Gliniecki
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Premium - Prawo nieruchomości
Od 1 lipca 2022 r. zmianie uległy środki ochrony praw nabywców kupujących mieszkania lub domy od deweloperów. Nowa ustawa deweloperska rozbudowała istniejące mechanizmy ochronne, rozszerzyła dotychczasowy zakres zastosowania przepisów ustawy deweloperskiej, a także wprowadziła nowe rozwiązania jak na przykład Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Bardziej szczegółowe i rozbudowane przepisy zapewniają nabywcom szczególną ochronę ich praw niezależnie od etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, na którym zawierają umowę z deweloperem.

Cel szkolenia: 

Podczas szkolenia przedstawione zostaną obowiązki dewelopera i prawa nabywców w procesie sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. W przystępny sposób nawiązujący do praktyki na rynku nieruchomości przedstawione zostaną obowiązki informacyjne przed zawarciem umowy, zastosowanie poszczególnych typów umów w procesie sprzedaży lokali znajdujących się w budowie oraz już wybudowanych, wymogi prawne i dobre praktyki dotyczące kształtowania treści umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej, umowy rezerwacyjnej i innych umów stosowanych w procesie sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych. Uczestnicy szkolenia poznają zasady finansowania realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego przez nabywców oraz chroniące ich mechanizmy ustawowe. Przedstawione zostaną również zagadnienia dotyczące odbioru lokalu mieszkalnego, odpowiedzialności dewelopera za wady lub opóźnienie, a także możliwości i skutków odstąpienia od umowy deweloperskiej. Podczas szkolenia uwzględnione zostaną różne ścieki i scenariusze rozwoju relacji pomiędzy deweloperem a nabywcą, które determinują ich wzajemne prawa i obowiązki.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: 

 • jakie instrumenty prawne chronią nabywców kupujących mieszkania lub domy od deweloperów,
 • jakie są różnice pomiędzy umową rezerwacyjną, umową deweloperską i umową przedwstępną,
 • jaki jest zakres nowych obowiązków dewelopera, banku czy notariusza w związku z zawarciem umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej, umowy sprzedaży nieruchomości czy umowy rezerwacyjnej,
 • czy w przypadku sprzedaży gotowych mieszkań lub domów deweloper musi stosować się do jakichś szczególnych przepisów,
 • jakie są zasady zawierania umów rezerwacyjnych,
 • czy opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi, jeżeli klient nie zawrze umowy deweloperskiej,
 • jakie elementy należy uwzględnić w treści umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej i umowy rezerwacyjnej,
 • czy umowa deweloperska powinna zawierać kary umowne należne nabywcy w razie nienależytego wykonania umowy,
 • jakie są zasady odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • czy nabywca może odmówić dokonania odbioru i jakie ma to skutki,
 • kiedy nabywca może dokonać naprawy przedmiotu umowy na koszt dewelopera,
 • w jaki sposób działa Deweloperski Fundusz Gwarancyjny i kiedy chroni nabywców, 
 • czy i na jakich zasadach deweloper ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego i w jaki sposób może zminimalizować ryzyko z tym związane.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników firm deweloperskich i budowlanych, prawników – adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, pracowników banków, pośredników w obrocie nieruchomościami

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

dr hab. Bartłomiej Gliniecki - profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prawnik z ponad 15-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług na rynku nieruchomości. Od kilkunastu lat zajmuje się prawem cywilnym oraz prawem korporacyjnym zarówno w praktyce, jak i prowadząc badania naukowe.  Autor lub współautor ponad 20 publikacji prawniczych poświęconych umowie deweloperskiej, w tym 4 książkowych. Autor cieszących się największą popularnością w SIP Legalis komentarza do ustawy deweloperskiej z 2011 r. oraz pierwszego na rynku komentarza do nowej ustawy deweloperskiej z 2021 r. Jako wykładowca prezentuje zagadnienia problemowe umów w działalności deweloperskiej podczas szkoleń zawodowych oraz branżowych m.in. dla firm deweloperskich i wykonawczych, pracowników banków, notariuszy, radców prawnych, adwokatów, praktyków sektora nieruchomości oraz uczestników studiów podyplomowych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-16:00 
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program 

1. Środki ochrony nabywców kupujących lokale mieszkalne i domy jednorodzinne.
2. Obowiązki informacyjne dewelopera przed zawarciem umowy.
3. Mieszkaniowy rachunek powierniczy – zasady wpłat i wypłat środków pieniężnych.
4. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.
5. Umowa rezerwacyjna.
6. Umowa deweloperska.
7. Umowa przedwstępna.
8. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy.
9. Odpowiedzialność dewelopera za nienależyte wykonanie umowy.
10. Procedura odbioru lokalu mieszkalnego, wady istotne i nieistotne, uprawnienia nabywcy, opinia rzeczoznawcy.
11. Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
12. Dobre praktyki postępowania z problematycznymi klientami.
13. Q&A – pytania i odpowiedzi.
dr hab. Bartłomiej Gliniecki
dr hab. Bartłomiej Gliniecki
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prawnik z ponad 15-letnim praktycznym doświadczeniem. Od kilkunastu lat zajmuje się umowami deweloperskimi zarówno w praktyce, jak i od strony teoretycznej – prowadząc badania naukowe. Autor lub współautor ponad 20 publikacji prawniczych, w tym 4 książkowych poświęconych umowom deweloperskim. Opracował cieszący się największą popularnością w SIP Legalis komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Jako wykładowca prezentuje zagadnienia problemowe umów w działalności deweloperskiej podczas szkoleń biznesowych i zawodowych m.in. dla notariuszy, radców prawnych, adwokatów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych. Doradza w kwestiach związanych z prawem nieruchomości zarówno nabywcom, jak i deweloperom. Występował także w roli biegłego sądowego oceniając treści umów deweloperskich.
Godziny szkolenia online: 10:00-16:00.

Zapisy trwają do 13 marca 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Sprzedaż lokali mieszkalnych przez deweloperów w praktyce Miejsce i termin: Szkolenie online, 14 marca 2023 10:00-16:00
Cena: 890,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.