Szkolenie online

Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2022 r.

Wątpliwości i problemy praktyczne wynikające z obowiązku sprawozdawczego.


TERMIN:
14 lutego 2023 09:00-14:00
CENA:
550,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 14 lutego 2023 r.   -   Godzina: 09:00-14:00   -   Prelegenci: Lucyna Kuśnierz

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis Administracja: Moduł Finanse publiczne, Księgowość i Podatki
Na szkoleniu dowiesz się, jakie są:

 • ogólne zasady sporządzania sprawozdań o zobowiązaniach i należnościach z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2022 r.,
 • formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych - obowiązujące w sektorze samorządowym,
 • zasady korygowania sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
 • zasady sporządzania sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń:
  - Rb-UZ – rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
  - Rb-N - sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;
  - Rb-ZN - sprawozdania o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych;
 • jaka jest odpowiedzialność za prawidłowość, terminowość sporządzania i przekazania sprawozdań.

Do kogo kierujemy szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli organów wykonawczych, skarbników, księgowych oraz pracowników zajmujących się problematyką rachunkowości i sprawozdawczości w jednostkach samorządu terytorialnego, w ich jednostkach organizacyjnych oraz przedstawicieli samorządowych osób prawnych.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

Lucyna Kuśnierz   - ekonomista, wieloletni naczelnik wydziału informacji analiz i szkoleń regionalnej izby obrachunkowej, autorka wielu publikacji w zakresie sprawozdawczości i finansów publicznych w periodykach:  Finanse Komunalne  i  Finanse Publiczne. Autorka książki pt. ”Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek sektora samorządowego”. Szkolenia z zakresu sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych prowadzi od 1999 roku.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 09:00-14:00 
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem. 


1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań o zobowiązaniach i należnościach z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2022 r.

2. Formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych - obowiązujące w sektorze samorządowym. 

3. Zasady korygowania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

4. Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń :
• Termin powstania zobowiązania.
• Prawidłowe wykazywanie zobowiązań z tytułu: zakupów na raty, umów nienazwanych, leasingu finansowego oraz zobowiązań wymagalnych.
• Zasady wykazywania potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. 
• Omówienie na przykładach sposobu sporządzania części C3 sprawozdania Rb-Z. 
• Prawidłowe wykazywanie danych w części D.
• Kto i kiedy powinien wykazywać odsetki w części E?
• Część F – zasady wykazywania numerów REGON.

5. Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych:
• Kiedy jednostka może nie składać sprawozdania Rb-UZ? 
• Zasady zachowania zgodności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-UZ.
• Praktyczne zasady wykazywania zobowiązań z tytułu: kredytów i pożyczek, zakupów na raty, umów nienazwanych, leasingu finansowego w części B3 i B4 sprawozdania Rb-UZ.

6. Rb-N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych :
• Prawidłowe ustalenie wartości nominalnej należności.
• Wykazywanie środków pieniężnych w drodze oraz należności jednostki opłaconych kartą płatniczą.
• Prawidłowe wykazywanie nadpłat, zaliczek, refundacji, należności z tytułu zbywania nieruchomości, sprzedaży lokali oraz najmu i dzierżawy nieruchomości.
• Zasady wykazywania „depozytów” za IV kwartał.

7. Rb-ZN - sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych :
• Jak wykazywać dane dotyczące należności, środków na rachunku, gotówki  Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami?
• Wykazywanie należności z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości Skarbu Państwa.

8. Odpowiedzialność za prawidłowość, terminowość sporządzania i przekazania sprawozdań. 

9. Jak uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości – istotne elementy i wybrane przykłady z orzecznictwa.

10.Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Lucyna Kuśnierz
Lucyna Kuśnierz
Ekonomista, naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, specjalista w dziedzinie sprawozdawczości i finansów publicznych. Autorka licznych artykułów publikowanych w „Finansach Komunalnych” i „Finansach Publicznych”.  Autorka publikacji pt. „Sprawozdania w zakresie  operacji finansowych jednostek sektora samorządowego ” i współautorka wielu innych publikacji książkowych wydanych przez Wydawnictwo C.H.Beck.Prowadzi szkolenia z zakresu sprawozdawczości JSFP od 1999 r. 
Godziny szkolenia online: 09:00-14:00.

Zapisy trwają do 13 lutego 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Pobierz formularz zamówienia >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2022 r. Miejsce i termin: Szkolenie online, 14 lutego 2023 09:00-14:00
Cena: 550,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.