• 3 panele dyskusyjne
 • 20 wybitnych prelegentów
 • Udział online lub stacjonarnie

O konferencji

LegalTech w kancelariach prawnych oraz w pracy prawników in-house – jak skutecznie wykorzystać nowe technologie?

W jaki sposób obecna sytuacja międzynarodowa wpływa na poziom cyberbezpieczeństwa kancelarii prawnych oraz legal sektora? Jak się chronić przed szyfrowaniem plików w celu wymuszania okupu (ransomware)?

E-privacy – jak regulować ochronę prywatności w cyberprzestrzeni?

Celem konferencji jest umożliwienie prawnikom wzięcia udziału w dyskusji z praktykami, przedstawicielami firm informatycznych i środowiska akademickiego o trendach rozwojowych w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych i działów prawnych firm.

Na konferencji:

 • przyjrzymy się wyzwaniom, jakie niesie dla kancelarii prawnych i działów prawnych firm wzrost liczby coraz bardziej wyrafinowanych ataków cybernetycznych,
 • przedstawimy stan prac legislacyjnych na szczeblu UE i krajowym w zakresie prawa nowych technologii,
 • porozmawiamy o przyszłości zawodów prawniczych w kontekście rozwoju nowych technologii,
 • na podstawie badań KANTAR przeprowadzonych na zlecenie Wydawnictwa C.H.Beck przedyskutujemy perspektywy rozwoju rynku legal tech w Polsce i spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak faktycznie wygląda wykorzystanie nowych technologii w kancelariach prawnych w Polsce.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma wydrukowany najnowszy raport LegalTech 2023.


Nowatorska formuła konferencji umożliwi uczestnikom zapoznanie się z kluczowymi zagadnieniami w trakcie skondensowanych prezentacji, które następnie będą omawiane w dyskusjach panelowych z udziałem ekspertów i prawników.

Grupa docelowa

Konferencja dedykowana jest głównie prawnikom oraz wszystkim osobom zainteresowanym nowymi trendami technologicznymi w codziennej pracy kancelarii.
Tak wyglądała konferencja
LegalTech Forum
w poprzednich latach
Zobacz relację wideo
Zobacz relację wideo z lat 2019 i 2020

Prelegenci

Daniel Martin Katz (Illinois Tech – Chicago Kent College of Law)

Profesor prawa w Illinois Tech – Chicago Kent College of Law, dyrektor naukowy w The Law Lab @ Illinois Tech – Chicago Kent Law oraz Bucerius Center for Legal Technology & Data Science, współzałożyciel – 273 Ventures i LexPredict. Profesor Katz jest również wykładowcą w CodeX — The Stanford Center for Legal Informatics. Oprócz działalności dydaktycznej i badawczej jest redaktorem „International Journal of Law and Information Technology” (Oxford University Press), a także członkiem rady redakcyjnej „Journal of Artificial Intelligence & Law” (Springer Scientific) oraz „Law Technology News” (American Lawyer Media - ALM). Daniel Martin Katz jest profesorem prawa, który stosuje innowacyjne, politechniczne podejście do nauczania prawa, łącząc wiedzę z zakresu sporów sądowych i transakcyjnych ze znajomością nowych technologii, aby pomóc w kształceniu prawników dla współczesnego wymagającego rynku pracy. Zarówno zainteresowania naukowe prof. Katza, jak i działalność dydaktyczna łączą naukę, technologię, inżynierię i matematykę.

Aleksandra Auleytner (Domański Zakrzewski Palinka)

Radca prawny, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, szefowa praktyki IP & TMT. Specjalizuje się w problematyce praw na dobrach niematerialnych. Jest specjalistką w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, a także prawa nowych technologii oraz e-commerce. Doradza, w szczególności, spółkom z branży technologicznej, głównie w zakresie umów wdrożeniowych i utrzymaniowych (w tym również dotyczących systemów SAP) oraz innych umów typowych dla sektora IT, agencjom reklamowym, stacjom telewizyjnym, producentom żywności i odzieży, spółkom prowadzącym sklepy internetowe. Uczestniczyła w projektach związanych z budową infrastruktury sieci szerokopasmowych. Doradzała także w postępowaniach związanych z wprowadzaniem na obszar celny towarów naruszających prawa własności intelektualnej.

Gabriela Bar (Szostek_Bar i Partnerzy)

Radca prawny, partner zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna. Entuzjastka nowych technologii i Sztucznej Inteligencji. Doświadczona ekspertka w zakresie umów elektronicznych, e-commerce, prawnych aspektów wdrażania systemów informatycznych oraz ochrony prywatności. Członkini Komitetu Prawnego IEEE w projekcie IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems; członkini Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, Komisji Nowych Technologii FBE oraz Women in AI. Adiunktka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w projekcie Multi-Agent Systems for Pervasive Artificial Intelligence for assisting Humans in Modular Production Environments - MAS4AI (HORIZON 2020). Adiunktka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w projekcie Smart Human Oriented Platform for Connected Factories - SHOP4CF (HORIZON 2020). Współpracowniczka naukowa Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CyberScience oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Przemysław Barchan (Instytut LegalTech NRA, ELTA)

Adwokat, założyciel kancelarii Barchan Legal. Dyrektor Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Ambasador Europejskiego Stowarzyszenia LegalTech (ELTA) w Polsce, członek Komisji ds. Informatyzacji NRA, Przewodniczący zespołu ds. dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa Instytutu LegalTech NRA, członek Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Specjalista m.in. z zakresu prawa IT i nowych technologii, Cloud, AI, FinTech, LegalTech, cyberbezpieczeństwa, transformacji cyfrowej, LPM i Legal Operations. Wykładowca na podyplomowych studiach Uniwersytetu SWPS LegalTech i innowacje w branży prawnej, prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach. Współautor Dobrych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa w działalności kancelarii adwokackich i pracy adwokata.

Witold Chomiczewski (Lubasz i Wspólnicy)

Radca prawny i wspólnik w kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Lider specjalizacji e-Commerce. Pełnomocnik Izby Gospodarki Elektronicznej ds. legislacji. Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz ISO 27701:2019. Specjalizuje się w prawie IT, danych osobowych i nowych technologii. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-Commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym, w tym SEM i performance marketingiem. Reprezentuje branżę e-commerce w procesach legislacyjnych w Sejmie, Senacie i ministerstwach. Współautor komentarzy do: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o prawach konsumenta, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Brał udział w projekcie realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Członek założyciel Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii oraz członek Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Prawa Nowych Technologii.

Radosław Gnat (GSK)

Związany z branżą IT od prawie 20 lat orbitując wokół bezpieczeństwa od samego początku. Doświadczenie zdobywał w różnych podmiotach począwszy od administracji publicznej, poprzez MŚP a skończywszy na międzynarodowych korporacjach. Jako doradca negocjował I opiniował wielomilionowe kontrakty pod względem bezpieczeństwa IT, budował zespoły zarządzania ryzykiem cyber security czy strategie bezpieczeństwa. W chwili obecnej dba o zbudowanie odporności na zdarzenia związane z ryzykiem cybernetycznym na poziomie globalnym.
W czasach pandemii współzałożyciel inicjatywy Cyber Volunteers 19 mającej na celu ochronę służby zdrowia w Europie przed atakami hakerskimi, nagrodzonej przez Forbes UK. Aktywny trener i wykładowca akademicki przedmiotów związanych z bezpieczeństwem. Występował jako prelegent m.in. na Semafor, czy IT Manager of Tomorrow. Autor artykułów o łączeniu dobrych praktyk zarządzaniu usługami IT oraz cyberbezpieczeństwa. Posiadacz certyfikatów ISC(2)®, Microsoft®, czy ITIL®.

Agnieszka Gryszczyńska (UKSW, Prokuratura Krajowa)

Doktor habilitowany nauk prawnych, inżynier informatyk, profesor uczelni w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ORCID: 0000-0003-3004-5253).
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie del. do Prokuratury Krajowej do Wydziału do Spraw Cyberprzestępczości w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej. W latach 2018-2021 pełniła funkcję koordynatora postępowań dotyczących cyberprzestępczości w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, zaś w latach 2016 - 2018 kierowała Działem III (zwalczania cyberprzestępczości) w Wydziale II Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Wykładowca KSSIP od 2017 r. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji od 2019 r. Prelegentka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji, rejestrom publicznym, ochronie tajemnic, cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu.

Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

Adwokat, Senior Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy). Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W Kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacji (TMT), koordynując projekty realizowane w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Na przestrzeni ostatnich 15 lat wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT i ochronie danych osobowych (m.in. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Redaktor naczelny Kwartalnika Prawa Nowych Technologii, wydawanego przez C.H. Beck. Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.

Iga Kurowska (Legaltech Academy)

Doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Sorbona w Paryżu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach i instytucjach europejskich od 2014 roku. Rok później założyła własny start-up LegalTech. Współzałożyciel francuskiej kancelarii Verne Legal. Wykładowca międzynarodowego prawa handlowego, prawa IT i digitalizacji sektora prawnego na dwóch uczelniach w Paryżu oraz aktywny uczestnik inicjatyw z zakresu „LegaTech” we Francji, Polsce oraz Hiszpanii. Specjalizuje się w doradztwie przy transgranicznych transakcjach korporacyjnych oraz rozwoju zagranicznych startup’ów we Francji. Polskie talenty wspiera poprzez działalność w Fundacji PLUGin, organizując coroczne nagrody Polish Ambassadors of Innovation (API). Jej ostatnim, wciąż rozwijającym się projektem o międzynarodowym zasięgu, jest Legaltech Academy, podcast i platforma edukacyjna o innowacji i technologii prawniczej.

Małgorzata Kurowska (Hyundai Motor Europe)

Radczyni prawna, ekspertka w zarządzaniu złożonymi projektami obejmującymi zagadnienia prawne, organizacyjne i IT. Posiada certyfikat CIPP/E. Publikuje w prasie ogólnokrajowej i portalach branżowych. Do jej głównych obszarów zainteresowania należy zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ryzykiem oraz zagadnienia związane ze zdalną weryfikacją tożsamości i identyfikacją elektroniczną. Ma rozległe doświadczenie w realizacji projektów z zakresu ochrony danych osobowych i IT.
Obecnie pełni funkcję Legal Counsel w Hyundai Motor Europe GmbH we Frankfurcie.

Ewa Kurowska-Tober (DLA Piper)

Partner kierująca praktyką IPT, Radca prawny – DLA PIPER w Warszawie oraz współkieruje globalnym zespołem ochrony danych osobowych, prywatności i cyberbezpieczeństwa w globalnych strukturach kancelarii. Jest prawnikiem z ponad 15-letnim doświadczeniem w doradzaniu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i nowoczesnymi technologiami. Specjalizuje się w branżach o wysokim poziomie regulacji, łącząc profesjonalne doświadczenie w zakresie umów handlowych z głęboką znajomością spraw regulacyjnych. Doradza wiodącym spółkom z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, mediów i technologii w zakresie prawa ochrony danych. Doradzała przy dużych globalnych programach zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności, transgranicznych transferach danych, politykach bezpieczeństwa danych i zgłaszania podejrzenia naruszenia ochrony danych. Obecnie doradza w szeregu projektów wdrożeniowych RODO, w tym prowadząc kompleksowe audyty, przygotowując dokumentację wymaganą przez nowe przepisy, doradzając w kwestiach przetwarzania danych w celach marketingowych.
Była ekspertem Związku Banków Polskich w pracach przygotowujących Kodeks Dobrych Praktyk dotyczący RODO. Specjalizuje się również w zakresie prawa informatycznego i internetowego, umów dotyczących obliczeń w chmurze, e-handlu, nadawania i dystrybucji programów oraz umów licencji i umów wdrożenia oraz utrzymania systemów informatycznych.

Marek Laskowski (IT Director [CIO] DZP)

Posiada niemal dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze IT. Specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii transformacyjnych związanych z wykorzystaniem chmur cyfrowych, w tym migracji i dostosowywaniu do potrzeb klienta usług MS Azure Cloud. Wdraża również projekty z zakresu AI i systemów uczenia maszynowego (machine learning), a także innych platform mających wspierać wykonywanie podstawowych czynności wynikających z codziennej pracy prawników. Obecnie zarządza wielodepartamentową infrastrukturą informatyczną w biurach kancelarii DZP w Warszawie, Poznaniu oraz we Wrocławiu. Współpracował także z dostawcami technologii IT o zasięgu globalnym (US Fidelis Cyber Security, Israel Cynet).

Tadeusz Mięsowicz (Kancelaria Hosowicz Mięsowicz)

Radca prawny, data scientist i frontend developer zajmujący się nauczaniem maszynowym oraz tworzeniem narzędzi na jego bazie. Autor kilku projektów legalTech, w tym: pozew (pozew.app) – wspierany przez SI system przetwarzania danych w tekst pozwu/orzeczenia; KRS AI (aikrs.pl) – model sztucznej inteligencji “interpretującej” zapisy reprezentacji osób prawnych (SI budowana na potrzeby systemów automatyzujących procesy związane z prawem); courtstats.pl – statystyki polskich sądów VS głębokie sieci neuronowe – eksperyment edukacyjny. Programuje w czterech językach.

Mikołaj Otmianowski (DAPR sp. z o.o., REDINTOGREEN sp. z o.o.)

Radca prawny, Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje wieloletnią pracę radcy prawnego w kraju i za granicą, w spółce giełdowej Polimex-Mostostal, a także we własnej kancelarii oraz kilka LegalTech projektów startupowych (między innymi: RED INTO GREEN, OUTLOOK Zadania, LUXLEX). Obszerna wiedza prawna, zamiłowanie do legaltech oraz wrodzona umiejętność łączenia wartościowych ludzi w odpowiednim miejscu, doprowadziła do powstania metodyki, a za nią narzędzia REDINTOGREEN, które ma istotny wpływ na komfort i jakość pracy Inspektorów Ochrony Danych. Obecnie koncentruje się na zagadnieniach związanych z cyberbezpieczeństwem w organizacjach. Jest też Członkiem Komisji Legaltech przy OIRP Warszawa.

Artur Piechocki (APLAW, PIIT)

Radca prawny, założyciel kancelarii APLAW. Współzałożyciel i prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG). Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), ochronie danych i prywatności oraz cyberbezpieczeństwie. Posiada 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu audytów prawnych i doradztwie prawnym na rzecz spółek polskich i międzynarodowych, głównie z sektora IT, telekomunikacji i mediów. Przez wiele lat pracował jako Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych. Ekspert Ministerstwa Cyfryzacji przy KPRM w pracach legislacyjnych trzech grup roboczych: ds. Internetu Rzeczy (IoT), Cyberbezpieczeństwa oraz Sztucznej Inteligencji (AI). Jest ekspertem Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie doradztwa regulacyjnego, ochrony prywatności i danych osobowych. Należy do grona ekspertów EU CyberNet w zakresie cyberbezpieczeństwa. Współpracuje również z Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), a w przeszłości Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR). Był także uczestnikiem spotkań Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU). Jest członkiem International Association of Privacy Professionals (IAPP) oraz Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Pełni rolę Chapter Chair na rynek polski z ramienia PrivacyConnect by OneTrust. Prawnik rekomendowany corocznie przez międzynarodowe rankingi prawnicze Media Law International oraz Legal 500 EMEA w dziedzinie TMT oraz Data Protection & Privacy Protection.

Przemysław Polański (ALK, Wydawnictwo C.H.Beck)

Prawnik i informatyk, wieloletni dyrektor działu IT oraz redakcji Legalisa, w tym główny architekt interfejsu i nawigacji systemu informacji prawnej Legalis. Obecnie dyrektor ds. rozwoju Legalisa w Wydawnictwie C.H.Beck oraz profesor nadzwyczajny w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki w Akademii Leona Koźmińskiego. Radca prawny w OIRP w Warszawie. Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Autor ponad 80 artykułów z zakresu prawa IT, w tym dwóch monografii: “Customary law of the Internet” wydanej przez T.M.C Asser Press w 2007 oraz „Europejskie prawo handlu elektronicznego” Wydawnictwo C.H.Beck, 2014 r. Kierownik dwóch grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki.

Grzegorz Sibiga (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)

Doktor habilitowany, adwokat, wykładowca akademicki, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierujący zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”, przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w problematyce ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, e-administracji, a także postępowania administracyjnego. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym zakresie. Uczestniczył w pracach organów doradczych specjalizujących się w cyfryzacji i ochronie danych osobowych: wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IV kadencja GIODO) oraz członek: Rady do Spraw Cyfryzacji Ministra Cyfryzacji (I kadencja), Rady Informatyzacji Ministra Administracji i Cyfryzacji (IV kadencja) oraz Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych. W 2020 r. otrzymał doroczną Nagrodę im. Michała Serzyckiego, przyznawaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Indywidualnie rekomendowany w rankingu Legal500 EMEA 2020 Poland (Data privacy & data protection).

Mikołaj Śniatała (Instytut LegalTech NRA, Kancelaria Trzecki Śniatała sp.p.)

Adwokat, partner w Kancelarii Trzecki Śniatała Adwokaci sp.p. z siedzibą w Poznaniu. Członek Komisji Nowych Technologii i Informatyzacji przy ORA w Poznaniu. Członek Instytutu LegalTech przy NRA. W ramach praktyki adwokackiej świadczy obsługę prawną na rzecz podmiotów z branży IT. Specjalista w zakresie elektronicznych form zaciągania zobowiązań, a także zmian związanych z digitalizacją obrotu gospodarczego oraz administracji publicznej i sądownictwa. Prowadzi wykłady w tematyce e-gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem Legaltech, Govtech, i e-sądownictwa. Współtwórca systemu LegalTech - www.umownik.pl - platformy do zarządzania cyklem życia umowy (Contract Management Software). Konsultant w zakresie wdrożeń elektronicznych procesów prawnych w przedsiębiorstwach.

Aleksandra Wawrzyszczuk (LawtechUK)

Aleksandra obecnie zarządza LawtechUK, programem finansowanym przez rząd Wielkiej Brytanii, przekształcającym brytyjski ekosystem prawny za pomocą technologii i cyfrowej innowacji. Mając bogate doświadczenie we wdrażaniu innowacji cyfrowych w wewnętrznych zespołach prawnych, Aleksandra kieruje szerokim portfolio projektów, począwszy od wdrażania technologii w usługach prawnych, a skończywszy na promowaniu prawa angielskiego w gospodarce cyfrowej i sferze tzw. digital assets. Aleksandra prowadzi również aktywną praktykę akademicką jako wykładowca i badacz naukowy oraz jest członkiem rady Lawtech Sounding Board w londyńskim City.

Tomasz Zalewski (Bird & Bird, Fundacja LegalTech Polska)

Partner, kieruje praktyką Commercial w kancelarii Bird & Bird. Jest cenionym specjalistą w dziedzinie projektów związanych z prawem zamówień publicznych, nowymi technologiami i prawem własności intelektualnej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Doradza klientom w projektach związanych z cyfrową transformacją biznesu. Jest założycielem Fundacji LegalTech Polska – organizacji dedykowanej wymianie wiedzy na temat prawa nowych technologii oraz wykorzystywania technologii informatycznych w usługach prawnych.

r.pr. Tomasz Zalewski (Bird&Bird, Fundacja LegalTech Polska) zaprasza na konferencję
LegalTech Forum 2023
Dołącz do wydarzenia
i dowiedz się więcej
Zobacz

Program

09:00 - 09:45

Rejestracja uczestników i poranna kawa

09:45 - 10:00

Powitanie uczestników, wprowadzenie do konferencji – Wojciech Bierwiczonek (Dyrektor zarządzający, Wydawnictwo C.H.Beck)

10:00 - 10:45

Keynote speech – prof. Daniel Martin Katz (Illinois Tech – Chicago Kent College of Law) (wystąpienie online)

10:45 - 11:15

Prezentacja Raportu – LegalTech 2023 - prof. Przemysław Polański (ALK, Wydawnictwo C.H.Beck)

11:15 - 11:30

Przerwa na kawę

11:30 - 13:00

Blok I: Przyszłość zawodów prawniczych w kontekście rozwoju nowych technologii

I. Prezentacje eksperckie:

 • dr Iga Kurowska (Legaltech Academy)
 • Aleksandra Wawrzyszczuk (LawtechUK)

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • r.pr. Tomasz Zalewski (Bird & Bird, Fundacja LegalTech Polska)
Paneliści:
 • dr Iga Kurowska (Legaltech Academy)
 • r.pr. Tadeusz Mięsowicz (Kancelaria Hosowicz Mięsowicz)
 • r.pr. Mikołaj Otmianowski (DAPR)
 • adw. Mikołaj Śniatała (Instytut LegalTech NRA, Kancelaria Trzecki Śniatała)
 • Aleksandra Wawrzyszczuk (Lawtech UK)
 • prof. Przemysław Polański (ALK, Wydawnictwo C.H.Beck)
Przykładowe tematy poruszane podczas panelu:
 • Czy prawnicy nadążają za rozwojem nowych technologii?
 • LegalTech w kancelariach prawnych oraz w pracy prawników in-house – jak rozpocząć przygodę w nowymi technologiami?
 • Klasyczna kariera prawnika a biznes. Tworzenie własnych produktów, które mają pomagać prawnikom i wprowadzenie ich na rynek.
 • Jak nieschematyczne myślenie o prawie może przynieść nieoczekiwane rezultaty?
 • Podstawowe zasady skutecznego wykorzystania narzędzi LegalTech.

13:00 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:15

Blok II: Cyberbezpieczeństwo w kancelarii prawnej – kluczowe zjawiska 2023

I. Prezentacje eksperckie:

 • r.pr. Artur Piechocki (APLaw)
 • prof. ucz. dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska (UKSW, Prokuratura Krajowa)

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • r.pr. Tomasz Zalewski (Bird & Bird, Fundacja LegalTech Polska)
Paneliści:
 • r.pr. Artur Piechocki (APLaw)
 • Marek Laskowski (IT Director [CIO] Domański, Zakrzewski, Palinka)
 • prof. ucz. dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska (UKSW, Prokuratura Krajowa)
 • adw. Przemysław Barchan (Instytut LegalTech NRA, ELTA)
 • r.pr. Małgorzata Kurowska (Hyundai Motor Europe)
 • Radosław Gnat (GSK)
Przykładowe tematy poruszane podczas panelu:
 • W jaki sposób obecna sytuacja międzynarodowa wpływa na poziom cyberbezpieczeństwa kancelarii prawnych oraz legal sektora?
 • Najważniejsze wyzwania dla cyberbezpieczeństwa kancelarii z perspektywy doświadczeń roku 2022.
 • Jak się chronić przed szyfrowaniem plików w celu wymuszania okupu (ransomware)?
 • Wpływ dyrektywy NIS2 na cyberbezpieczeństwo kancelarii.
 • Rekomendacje w zakresie cyberbezpieczeństwa ze strony ekspertów.

15:15 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 17:00

Blok III: Prawo nowych technologii w Polsce i w UE 2023 – nowe regulacje prawne

I. Prezentacje eksperckie:

 • adw. Xawery Konarski (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
 • r.pr. dr Gabriela Bar (Szostek_Bar i Partnerzy)

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • r.pr. Tomasz Zalewski (Bird & Bird, Fundacja LegalTech Polska)
Paneliści:
 • r.pr. dr Gabriela Bar (Szostek_Bar i Partnerzy)
 • adw. Xawery Konarski (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
 • r.pr. dr Aleksandra Auleytner (Domański Zakrzewski Palinka)
 • r.pr. Witold Chomiczewski (Lubasz i Wspólnicy)
 • adw. dr hab. Grzegorz Sibiga (INP PAN, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
 • r.pr. Ewa Kurowska-Tober (DLA Piper)
Przykładowe tematy poruszane podczas panelu:
 • Czy w 2023 r. czeka nas „legislacyjne tsunami”?
 • „Siedem lat minęło” – e-privacy – czy na pewno wiemy jak chcemy regulować ochronę prywatności w cyberprzestrzeni?
 • Czy europejska gospodarska jest gotowa na tak drastyczną regulację wykorzystania sztucznej inteligencji jaka została zaproponowana w projekcie rozporządzenia Akt o sztucznej inteligencji?
 • Czy zakazane rodzaje sztucznej inteligencji nie są opisane w sposób zbyt szeroki, co może spowodować zamrożenie inwestycji w tym zakresie?
 • Zmiana dyrektywy o produktach niebezpiecznych – wpisanie sztucznej inteligencji. Czy nie lepiej pozostawić regulację sztucznej inteligencji na poziomie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny?
 • Czy wejście w życie DSA wpłynie na sposób w jaki wyrażamy swoje opinie w Internecie?
 • Czy DSA pomoże nam rozwinąć niezależne od sądów platformy arbitrażowe do rozstrzygania sporów na tle wolności słowa (zawieszenia czy blokowania kont)?

17:30 - 22:00

Networking cocktail (dla uczestników stacjonarnych)

Po części merytorycznej zapraszamy na networking cocktail.
Swobodna atmosfera będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, rozmów z prelegentami oraz nawiązania nowych kontaktów.

Patronat medialny

ELTA
Prawo Nowych Technologii
Rzeczpospolita

Patronat

Adwokatura Polska
iab Polska
PIIT
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Legaltech

Partnerzy

APLAW
Kancelaria Bird&Bird
DZP - Więcej niż prawo
Fundacja Legal Tech
Lubasz i Wspólnicy
Kancelaria Traple Konarski Podrecki
Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii
szostek_bar
DAPR
Trzecki, Śniatała, Adwokaci
Umownik
Barchan.Legal

Informacje dodatkowe

Godziny konferencji

9:45 - 17:00 Konferencja
17:30 - 22:00 Networking cocktail (dla uczestników stacjonarnych)

Formuła konferencji

Konferencja odbędzie się w formule online oraz stacjonarnej. Wyboru formuły należy dokonać w formularzu zapisu. Każda z form uczestnictwa, zapewnia możliwość swobodnego zadawania pytań.

Konferencja stacjonarna

Hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Dostępy do konferencji online

Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej 2 godziny przed startem. W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected]

Certyfikat uczestnictwa

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po wydarzeniu.

Aplikacja mobilna


Aplikacja mobilna Beck Akademia umożliwia zadawanie pytań podczas konferencji oraz dostęp do materiałów w formie PDF (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać materiały konferencyjne?

Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia
 1. Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link
 2. Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
 3. W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
 4. W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz w mailu organizacyjnym, następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.
Jeśli masz już aplikację Beck Akademia
 1. Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
 2. W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz w mailu organizacyjnym.


Jak otrzymać kod rejestracji do aplikacji do LegalTech Forum 2023?
Kody rejestracyjne do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo drogą e-mail (najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem).

Cena i zapisy

Brak wolnych miejsc!

Zapisy na szkolenie zostały zakończone
Sprawdź aktualne szkolenia:
Przed aplikacją Dla aplikantów Dla praktyków
Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.