Szkolenie online

Kara umowna w praktyce

Jak prawidłowo sformułować żądanie miarkowania kary umownej i do kiedy można je złożyć? Jak prawidłowo sformułować karę umowną? Czy można kumulować kary umowne?


TERMIN:
7 września 2023 09:00-14:00
CENA:
690,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 7 września 2023 r.    -   Godzina: 09:00-14:00   -    Prelegent: SSO dr Łukasz Zamojski

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
Cel szkolenia

Szkolenie dla praktyków mające na celu omówienie licznych problemów pojawiających się w praktyce orzeczniczej sądów dotyczących niezwykle często stosowanej w umowach instytucji kary umownej.

Udział w szkoleniu z jednej strony pozwoli uniknąć błędów w formułowaniu umownej regulacji dotyczącej kary umownej, z drugiej strony pomoże odnaleźć argumentację mogącą podważyć rozwiązanie umowne przyjęte przez przeciwnika procesowego. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się czy możliwe jest kumulowanie roszczeń z kar umownych i dochodzenie roszczenia z tytułu kary umownej w razie odstąpienia od umowy.

Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia dotyczące:

 • charakterystyki kary umownej – funkcji kary umownej,
 • kara umownej a szkody wierzyciela,
 • sposobu zapisu kary umownej w treści umowy, w tym zagadnienie ustalenia górnego limitu kary umownej,
 • wymagalności roszczenia z tytułu kary umownej,
 • wykładni pojęcia „kara umowna za opóźnienie”,
 • kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy,
 • kumulacji kary umownej,
 • przesłanki miarkowania kary umownej w tym kwestii dopuszczalności miarkowania kary umownej z urzędu,
 • kary umownej zastrzeżonej za niewykonanie zobowiązania o charakterze pieniężnym.

Na szkoleniu dowiesz się przede wszystkim:   

 • jakie błędy popełniają najczęściej pełnomocnicy w sprawach dotyczących kary umownej (tj. w sprawach z powództwa o zasądzenie roszczenia z kary umownej oraz w sprawach przeciwko pozwanemu, który w ramach zarzutu obronnego podnosi zarzut potrącenia roszczenia z kary umownej),
 • jak prawidłowo formułować zapisy dotyczące kary umownej i jakie są podstawowe błędy w tym zakresie,
 • w jaki sposób skutecznie kwestionować karę umowną,
 • jakie jest roszczenie z kary umownej zgłoszone jako zarzut obronny w ramach potrącenia – wymogi formalne i merytoryczne,
 • jak skutecznie domagać się miarkowania kary umownej (co sąd bierze pod uwagę przy miarkowaniu),
 • kiedy jest wymagalne roszczenie z kary umownej,
 • kiedy przedawnia się roszczenie z kary umownej,
 • czy można dochodzić kary umownej w razie odstąpienia od umowy,
 • czy można zastrzegać w jednej umowie różne kary umowne i je kumulować,
 • jak prawidłowo sformułować żądanie miarkowania kary umownej przez sąd i do kiedy można je zgłosić.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie jest adresowane do radców prawnych, adwokatów i aplikantów tych zawodów.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSO Dr Łukasz Zamojski - Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach orzekający w Wydziale Gospodarczym I i II instancji, autor wielu publikacji prawniczych, w tym komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, współautor komentarza do kodeksu postępowania cywilnego, wykładowca na wielu szkoleniach dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji.
Sprawdź szczegóły >>

Godziny szkolenia online: 09:00-14:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program szkolenia

1. Charakterystyka kary umownej – funkcje kary umownej.
2. Kara umowna a szkody wierzyciela.
3. Sposób uregulowania kary umownej w treści umowy, w tym ustalenie górnego limitu kary umownej.
4. Wymagalność roszczenia z tytułu kary umownej.
5. Wykładnia pojęcia „kara umowna za opóźnienie”.
6. Kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy.
7. Kumulacja kary umownej.
8. Przesłanki miarkowania kary umownej w tym kwestie dopuszczalności miarkowania kary umownej z urzędu. 
9. Kara umowna zastrzeżona za niewykonanie zobowiązania o charakterze pieniężnym.
10. Żądanie miarkowania kary umownej i wymogów co do takiego wniosku, 
11. Kara umowna zastrzeżona za niewykonanie zobowiązania o charakterze pieniężnym.


SSO dr Łukasz Zamojski
Sędzia, autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.
Godziny szkolenia online: 09:00-14:00

Zapisy trwają do 6 września 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Kara umowna w praktyce Miejsce i termin: Szkolenie online, 7 września 2023 09:00-14:00
Cena: 690,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.