Szkolenie online

Kupno nieruchomości zadłużonych oraz elektroniczna licytacja nieruchomości w praktyce

Prawo do lokalu | Cesja umów deweloperskich | Hipoteka zwykła a przymusowa | Elektroniczna licytacja nieruchomości


TERMIN:
28 września 2023 10:00-15:00
CENA:
790,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 28 września 2023 r.   -   Godzina: 10:00-15:00   -   Prelegent: r.pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Premium - Prawo nieruchomości
Sytuacja na rynku nieruchomości zaczyna zmieniać się na korzyść kupujących. Ostatnie, znaczące podwyżki stóp procentowych, inflacja, a także ogólna niepewność rynku powoduje, że wiele osób zaczyna  myśleć o sprzedaży. Jest co prawda coraz więcej ofert, lecz zwykle są to nieruchomości zadłużone. Bywa, że do sprzedaży chcieliby przystąpić także Ci, którzy dotychczas nie uregulowali stanów prawnych swoich nieruchomości. W każdym przypadku podejście do kupna wymaga rzetelnej wiedzy, zwłaszcza wtedy, gdy zadłużona nieruchomość ma być sprzedawana w drodze licytacji elektronicznej. Jak wówczas przekazywać dokumenty i zezwolenia na nabycie nieruchomości? Jak podejść do wykreślenia obciążeń z księgi wieczystej po udzieleniu przybicia i przysądzeniu własności? 

Celem szkolenia jest: 

 • zapoznanie uczestników z najczęstszymi błędami przy spłacie zobowiązań publicznoprawnych zabezpieczonych hipotecznie;
 • udzielenie praktycznych wskazówek, jak sobie poradzić ze sprzedażą, w sytuacji, gdy nieruchomość obciążona jest hipoteką przymusową;
 • wskazanie różnic przy zwalnianiu nieruchomości z obciążenia hipotecznego, gdy w dziale IV księgi wieczystej wpisany jest administrator hipoteki z tytułu emisji obligacji na okaziciela; 
 • omówienie skutków podatkowych przy cesji umów deweloperskich lub sprzedaży zadłużonej ekspektatywy;
 • omówienie zasad odpowiedzialności przy opłacie adiacenckiej, opłacie planistycznej, zadłużeniach czynszowych;
 • omówienie zasad odpowiedzialności przy kupnie zadłużonej nieruchomości od spadkobierców;
 • omówienie sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznej licytacji z nieruchomości, a także obowiązków po stronie licytantów.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: 

 • jak fachowo podejść do kupna nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową z tytułu należności publicznoprawnych, na co szczególnie zwrócić uwagę, jakich błędów unikać,
 • kto jest uprawniony do ubiegania się o wykreślenie hipoteki przymusowej z tytułu należności publicznoprawnych,
 • w jakich sytuacjach dochodzi do powstania hipoteki przymusowej i kiedy wniosek o wpis nie zostanie pozytywnie rozpatrzony,
 • na jakie zagrożenia powinien zwrócić uwagę nabywca nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową,
 • w jakich sytuacjach może powstać hipoteka ustawowa i kiedy nabywca nie może czuć się bezpiecznie,
 • jakie są skutki procesowe braku promesy wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie nieruchomości,
 • jakie są skutki podatkowe cesji umów deweloperskich,
 • komu spłacać obciążenie hipoteczne w przypadku, gdy uprawnionym jest pokrzywdzony wymieniony w postanowieniu prokuratora,
 • kto pod rządami nowej ustawy deweloperskiej został wyłączony z możliwości cesji,
 • jakie są skutki podatkowe sprzedaży zadłużonej ekspekatywy prawa własności,
 • jakie są różnice pomiędzy administratorem hipoteki ustanowionym w trybie przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece, a ustawy o obligacjach,
 • kiedy administrator hipoteki nie jest uprawniony do udzielenia zgody na wykreślenie obciążenia hipotecznego,
 • jak podejść do kupna nieruchomości licytowanej w drodze egzekucji komorniczej,
 • jak skutecznie poradzić sobie z elektroniczną licytacją z nieruchomości,
 • jakich formalności musi dopilnować wierzyciel,
 • jakie warunki powinien spełniać kupujący, a w szczególności jak dopełnić formalności przy nabywaniu nieruchomości, na które potrzebne jest zezwolenie,
 • jak wykreślać obciążenia z księgi wieczystej po udzieleniu przybicia i przysądzeniu własności.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników i notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, do wszystkich osób prawnych i fizycznych, w tym przedsiębiorców, chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat sprzedaży nieruchomości zadłużonych, w tym drodze elektronicznej licytacji z nieruchomości.


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

r.pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko - założyciel Kancelarii Radcy Prawnego „KNG”, ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego i kontraktowego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, popartym bogatą praktyką zawodową. Autor wielu specjalistycznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości w tym m.in. artykułów nt. sprzedaży nieruchomości zadłużonych, nowej ustawy deweloperskiej: „Całkowicie Nowa Ustawa Deweloperska – Omówienie Regulacji” oraz „Klauzule Abuzywne w Umowach Deweloperskich z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 roku” – opublikowanych w miesięczniku C.H. Beck Nieruchomości.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-15:00 
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program 

 1. Omówienie szczególnych przypadków związanych z brakiem prawidłowości wniosku o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej;
 2. Omówienie przypadków, kiedy może dojść do skutecznej spłaty obciążenia hipotecznego, zabezpieczonego hipoteką przymusową oraz najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie;
 3. Omówienie szczególnych przypadków powstania hipoteki ustawowej oraz jej dalszych losów po przeniesieniu własności z licytanta na osobę trzecią;
 4. Omówienie różnic pomiędzy administratorem hipoteki ustanawianym w trybie przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece, a administratorem hipoteki ustanawianym w trybie ustawy o obligacjach;
 5. Omówienie przypadków, kiedy administrator hipoteki uprawniony jest do wystawienia zezwolenia na zwolnienie nieruchomości spod obciążenia hipotecznego, a kiedy nie;
 6. Praktyczne omówienie przypadków, kiedy pomimo zgody wierzyciela hipotecznego nie może dojść do skutecznego wykreślenia obciążenia hipotecznego;
 7. Omówienie przypadków, kiedy konieczne będzie powództwo o podział hipoteki lub jej wykreślenie;
 8. Omówienie zasad odpowiedzialności przy obowiązku zapłaty opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, zaległości czynszowych lub innych opłat;
 9. Wpływu treści postanowień umownych na możliwość formułowania roszczeń ze skargi pauliańskiej;
 10. Omówienie zasad opodatkowana przy cesji praw z umów deweloperskich oraz nowego katalogu osób uprawnionych do przejęcia praw i obowiązków z tych umów;
 11. Omówienie zasad opodatkowania przy sprzedaży ekspektatywy;
 12. Omówienie trybu sprzedaży zadłużonych nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej;
 13. Omówienie szczególnego trybu nabycia nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków po stronie licytantów w zakresie przedstawiania wymaganych dokumentów i zezwoleń.
r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko
r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Radca Prawny Katarzyna Niekrasz-Gierejko, założyciel Kancelarii Radcy Prawnego „KNG”- ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego i kontraktowego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, popartym bogatą praktyką zawodową;- autor wielu specjalistycznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości, w tym m.in. artykułów nt. sprzedaży nieruchomości zadłużonych, nowej ustawy deweloperskiej: „Całkowicie Nowa Ustawa Deweloperska – Omówienie Regulacji” oraz „Klauzule Abuzywne w Umowach Deweloperskich z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 roku” – opublikowanych w miesięczniku C.H. Beck Nieruchomości;- wieloletni wykładowca na szkoleniach stacjonarnych i webinarach (w tym w ramach BECK AKADEMII), z zakresu:a) z zakresu prawa nieruchomości: (i) „Sprzedaż nieruchomości zadłużonych”, (ii) „Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie”, (iii) „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”, (iv) „Ustanawianie służebności przesyłu”, (v) „Skarga pauliańska – remedium wierzycieli w dobie recesji i spowolnienia gospodarczego”;b) prawa budowlanego („Umowa o roboty budowlane w ujęciu praktycznym”), c) nowej ustawy deweloperskiej („Nowa Ustawa Deweloperska – Kluczowe zmiany od 1 lipca 2022”, „Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich i spółdzielczych”)d) umownego zabezpieczania wierzytelności pieniężnych („Weksel, poręczenie, zastawy, gwarancje bankowe”).- praktyk z bogatym doświadczeniem zawodowym, posiada na swoim koncie szereg wygranych procesów sądowych opartych na skomplikowanych stanach faktycznych;- wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm.
Godziny szkolenia online: 10:00-15:00.

Zapisy trwają do 27 września 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Kupno nieruchomości zadłużonych oraz elektroniczna licytacja nieruchomości w praktyce Miejsce i termin: Szkolenie online, 28 września 2023 10:00-15:00
Cena: 790,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.