Szkolenie online

Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce

Szybkie zawieranie układów | Krajowy Rejestr Zadłużonych | Spis wierzytelności | Propozycje układowe | Nowe uprawnienia i obowiązki doradców restrukturyzacyjnych, dłużnika i wierzycieli


TERMIN:
13 czerwca 2023 10:00-15:00
CENA:
790,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 13 czerwca 2023 r.   -   Godzina: 10:00-15:00   -   Prelegent: SSR Cezary Zalewski

Uwaga! Uczestnicy szkolenia mogą zadać Prelegentowi pytanie (najpóźniej tydzień przed terminem szkolenia ) wysyłając je na adres [email protected]). Prelegent odpowie na wszystkie tak zadane pytania podczas szkolenia.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo upadłościowe 
Zapraszamy na webinar, w ramach którego zostaną omówione zmiany w prawie restrukturyzacyjnym z omówieniem przepisów, które weszły w życie 1 grudnia 2021 r.

Z analiz przeprowadzonych przez COIG wynika, że w 2022 r. ogłoszono 2379 postępowań restrukturyzacyjnych . Liczba postępowań w 2022 r. była o 26% wyższa niż w 2021 roku. W pierwszym kwartale 2023 r. ogłoszono 1052 postępowania restrukturyzacyjne. Od stycznia odnotowywane są miesięczne rekordy, najwięcej postępowań ogłoszono w marcu - 400.

W ustawie z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 1080) przewidziano zachowanie znacznej części dotychczasowych regulacji, które sprawdziły się w praktyce eliminując równocześnie, te, które budziły najwięcej wątpliwości. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 grudnia 2021 r. spowodowały, że obecnie najbardziej popularnym postępowaniem restrukturyzacyjnym jest postępowanie o zatwierdzenie układu.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pokazanie problemów występujących w praktyce w uproszczonych postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz przedstawienie zmian w prawie restrukturyzacyjnym. 

Szkolenie kładzie szczególnych akcent na orzecznictwo sądowe, które może zniweczyć starania uczestników postępowania. W szczególności omówione zostaną stany faktyczne, w których sądy odmawiały zatwierdzenia zawartego (przegłosowanego) układu.

W trakcie szkolenia zostaną omówione : 

 • praktyczne aspekty znowelizowanego postępowania restrukturyzacyjnego,
 • przykładowe, rzeczywiście złożone wnioski restrukturyzacyjne
 • przebieg postępowań i najnowsze orzecznictwo sądowe w konkretnych sprawach oraz przyjęta praktyka,
 • praktyka tworzenia spisów wierzytelności oraz spisów wierzytelności spornych,
 • uprawnienia i obowiązki doradców restrukturyzacyjnych w nowych regulacjach prawnych,
 • praktyczne trudności związane z zawieraniem układu w ramach samodzielnego zbierania głosów i na zgromadzeniu wierzycieli (ze szczególnym uwzględnieniem celowości podziału wierzycieli na grupy),
 • uprawnienia wierzycieli i możliwości ochrony ich interesów w świetle zmian w prawie restrukturyzacyjnym,
 • przesłanki zatwierdzenia zawartego układu ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądowego w zakresie odmowy zatwierdzenia układu oraz  skutki zawarcia układu,
 • podstawy umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego,
 • relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym a upadłościowym. 

Jakie tematy będą omawiane podczas szkolenia? 

Zajrzyj do programu i sprawdź co dokładnie będzie omawiane podczas szkolenia. Sprawdź zakładkę "Program".

Zadaj pytanie Prelegentowi

Uwaga! Uczestnicy szkolenia mogą zadać Prelegentowi pytanie (najpóźniej tydzień przed terminem szkolenia ) wysyłając je na adres [email protected]). Prelegent odpowie na wszystkie tak zadane pytania podczas szkolenia.

Adresaci szkolenia: 

Adwokaci i radcowie prawni, syndycy, doradcy restrukturyzacyjni; specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, a także w instytucjach publicznoprawnych (w szczególności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędach skarbowych) zajmujący się trudnymi wierzytelnościami, restrukturyzacją i upadłościami oraz przedsiębiorcy. 

W trakcie szkolenia wszystkie te grupy będą mogły poznać spojrzenie na problemy występujące w postępowaniach restrukturyzacyjnych z punktu widzenia sądu restrukturyzacyjnego.
 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSR Cezary Zalewski - Członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości; sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Przewodniczący X Wydziału dla spraw upadłościowych i naprawczych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-15:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.


Program szkolenia:

1. Cel najnowszych  zmian dotyczących szybkiego zawierania układów.

2. Zmiany w regulacjach dotyczących zatwierdzenia układu po samodzielnym zbieraniu głosów wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw wykorzystujące doświadczenia płynące z praktycznego stosowania przepisów o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjny.

3. Pierwsze czynności w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

4. Skutki otwarcia postępowania, w tym zabezpieczenie trwałości umów i ochrona przed egzekucją.

5. Tworzenie spisów wierzytelności oraz spisów wierzytelności spornych.

6. Propozycje układowe oraz procedura zawierania układu w ramach samodzielnego zbierania głosów i na zgromadzeniu wierzycieli, ze szczególnym uwzględnieniem celowości podziału wierzycieli na grupy interesów.

7. Przesłanki zatwierdzenia zawartego układu oraz  skutki zawarcia układu.
8. Podobieństwa i różnice nowelizowanej procedury restrukturyzacyjnej i uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego połączona z analiza konkretnych spraw w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

9. Uprawnienia i obowiązki doradców restrukturyzacyjnych, dłużnika i wierzycieli w nowych regulacjach prawnych.

10. Relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym  a upadłościowym.
SSR Cezary Zalewski
SSR Cezary Zalewski
Sędzia, od 2003 orzekający w sprawach upadłościowych; prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego–komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych. W okresie 11.2015-11.2018 r. Przewodniczący X Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego wydziału w Polsce) Wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu. W latach 2011-2014 orzekający na delegacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1-4 sesji w miesiącu. Posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i zajęć organizowanych między innymi Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Leona Koźmińskiego, Uczelnię Łazarskiego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie stale współpracuje z Wydawnictwem C.H. Beck w ramach szkoleń otwartych i zamkniętych Współautor książki „Postępowanie restrukturyzacyjne. Przykłady postępowań restrukturyzacyjnych. Komentarz praktyczny”, Wydawnictwo C.H.Beck, wydanie II, 2020 r. autor książki: „Upadłość konsumencka. Wzory pism i orzeczeń z komentarzami”, wydawnictwo Wolters Kluwer, Wydanie II 2016. Autor kilkunastu artykułów i prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor Projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od IV 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od IV 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego; od IX 2013 r. do III 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego.
Godziny szkolenia online: 10:00-15:00.

Zapisy trwają do 12 czerwca 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej 2 godziny przed startem.

Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce Miejsce i termin: Szkolenie online, 13 czerwca 2023 10:00-15:00
Cena: 790,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Świetny prelegent! Pomimo, że nie do końca reszta uczestników była zainteresowana tymi samymi problemami, to wyniosłem wiele!
Michał
W profesjonalny sposób zorganizowane szkolenie.
Agata
Szkolenie bardzo potrzebne, prowadzone bardzo profesjonalnie z ogromną znajomością tematu.
Małgorzata