Szkolenie online

Zabezpieczenia umowne w praktyce – weksel, poręczenie, zastaw, gwarancje, zabezpieczenia, egzekucja

Remedium wierzycieli w dobie recesji i spowolnienia gospodarczego


TERMIN:
30 sierpnia 2023 10:00-15:00
CENA:
690,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 30 sierpnia 2023 r.   -   Godzina: 10:00-15:00   -   Prelegent: Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Premium - Prawo cywilne
Żyjemy w czasach, gdy zatory płatnicze stały się codziennością, a wiele przedsiębiorstw nie przetrwało kryzysu lub znajduje się na granicy wytrzymałości finansowej. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy jeszcze ostrożniej niż dotychczas wybierają kontrahentów, a także szukają sposobów na skuteczne zabezpieczenie lub szybkie „ściągnięcie” swoich należności. Trudne dla przedsiębiorców realia gospodarcze sprawią, że przydatna okazuje się również wiedza dotycząca egzekwowania zabezpieczeń w trakcie postępowań upadłościowych. 

Tylko u nas, w sposób kompleksowy zostaną omówione zagadnienia skutecznego zabezpieczania roszczeń oraz egzekwowania ustanowionych zabezpieczeń, na przykładzie popularnych i mniej popularnych zabezpieczeń, a całość zostanie poparta orzecznictwem oraz praktycznym case study

Celem szkolenia jest: 

 • Przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy na temat skutecznego ustanawiania oraz egzekwowania ustanowionych zabezpieczeń na przykładzie m.in.: zabezpieczeń wekslowych, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, zastawu rejestrowego, zastawu na rzeczach ruchomych i prawach, zabezpieczenia na prawach z zakresu własności przemysłowej, na jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, na bankowych papierach wartościowych, na udziałach w spółce z o.o., na akcjach niebędących przedmiotem obrotu na giełdzie, na instrumentach finansowych.
 • Zaprezentowanie najczęstszych nieprawidłowości, ale także pułapek przy ustanawianiu poszczególnych zabezpieczeń.
 • Udzielenie wskazówek do unikania błędów przy ustanawianiu oraz egzekwowaniu poszczególnych zabezpieczeń.
 • Omówienie praktycznych zagadnień związanych z egzekwowaniem zabezpieczeń, w tym w trakcie postępowań komorniczych i upadłościowych.

Na szkoleniu dowiesz się: 

 • Co powinny zawierać zapisy umowne przy poszczególnych rodzajach zabezpieczeń, aby zabezpieczenia były ustanowione prawidłowo? 
 • Na co zwrócić uwagę przy ustanawianiu poszczególnych zabezpieczeń?
 • Z jakimi opłatami wiąże się skuteczne ustanawianie poszczególnych zabezpieczeń? 
 • Jakie są najczęstsze błędy przy ustanawianiu zabezpieczeń i jak ich uniknąć? 
 • Jak skutecznie egzekwować zabezpieczenia, w tym w postępowaniach upadłościowych? 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do wszystkich wierzycieli (w tym przedsiębiorców), którzy chcieliby ustanowić skuteczne zabezpieczenia swoich wierzytelności, jak również do prawników, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje w tym zakresie. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszą prelegentką jest: 

Radca Prawny Katarzyna Niekrasz-Gierejko, właściciel działającej z sukcesem od lat Kancelarii Radcy Prawnego „KNG”: 

 • ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa kontraktowego i budowlanego z wieloletnim doświadczeniem; 
 • autor wielu specjalistycznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa nieruchomości w miesięczniku C.H.Beck Nieruchomości; 
 • wielokrotny wykładowca na szkoleniach stacjonarnych i webinarach w tym z zakresu prawa użytkowania wieczystego, służebności przesyłu, prawa kontraktowego. 
 • wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-15:00 
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program 

Moduł I 10:00 – 11:30 

I. Zabezpieczenia wekslowe: 
1) Ustanowienie skutecznego zabezpieczenia wekslowego; 
2) Ewolucja pojęcia zabezpieczenia wekslowego w świetle najnowszego orzecznictwa; 
3) Omówienie wybranych klauzul i domniemań wekslowych; 
4) Praktyczna i pożądana treść porozumienia wekslowego (tzw. „deklaracji”) do weksla własnego, niezupełnego w chwili wystawienia (tzw. „in blanco”); 
5) Czy od weksla należy płacić jakiekolwiek opłaty?; 
6) Nieprawidłowości przy wystawianiu lub uzupełnianiu weksla własnego, niezupełnego w chwili wystawienia (in blanco) – case study oraz orzecznictwo; 

Moduł II 11:45 – 13:15 

II. Umowy poręczenia: 
1) Charakter oraz rodzaje poręczenia, w tym poręczenie za dług przyszły, warunkowy, przedawniony, a także tzw. podporęczenie;
2) Charakter odpowiedzialności poręczyciela, w tym zmiany zakresu tej odpowiedzialności; 
3) Ustanowienie poręczenia, a kwestia tzw. zgód korporacyjnych oraz małżeńskich; 
III. Krótko na temat dobrowolnego poddania się egzekucji: 
1) Elementy konieczne skutecznego oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost z aktu w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c.; 
2) Nieprawidłowości przy składaniu oświadczeń w przedmiocie poddania się egzekucji i wynikające z tego konsekwencje; 
IV. Zastaw zwykły, rejestrowy oraz zastaw na prawach: 
1) Pierwszeństwo zastawów oraz jego zmiana; 
2) Zakres zabezpieczenia zastawem oraz jego zmiana; 
3) Koszty ustanawiania zastawu; 
4) Forma i treść umowy zastawu, a także strony i uczestnicy umowy przy poszczególnych zastawach; 
5) Kwestia rzeczy niezastawialnych, zastawu na rzeczach wchodzących w skład majątkowej wspólności małżeńskiej, zmniejszenia wartości rzeczy; 

Moduł III 13:45 – 15:00 

V. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe: 
1) Rodzaje gwarancji bankowych (spłaty kredytu lub pożyczki, prawidłowego wykonania umowy, zwrotu zaliczki, zapłaty); 
2) Zakres odpowiedzialności gwaranta; 
3) Roszczenia z gwarancji, a wielość gwarantów; 
4) Różnice między poręczeniem, a gwarancją; 
5) Koszty ustanawiania gwarancji;
VI. Zabezpieczenia: 
1) Omówienie zabezpieczeń na prawach własności przemysłowej, bankowych papierach wartościowych, na udziałach w spółce z o.o., na akcjach niebędących przedmiotem obrotu na giełdzie, na instrumentach finansowych; 
2) Sposób ustanawiania poszczególnych zabezpieczeń i koszty; 
VII. Zaspokojenie roszczeń wierzycieli - problematyka egzekwowania zabezpieczeń: 
1) Tryb zaspokojenia wierzycieli w zależności od rodzaju ustanowionego zabezpieczenia; 
2) Praktyczne aspekty egzekwowania zabezpieczeń i koszty; 
3) Skuteczność zabezpieczeń wobec masy upadłości; 
4) Rodzaje zastawów, a postępowania egzekucyjne. 

Podsumowanie, pytania
r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko
r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Radca Prawny Katarzyna Niekrasz-Gierejko, założyciel Kancelarii Radcy Prawnego „KNG”- ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego i kontraktowego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, popartym bogatą praktyką zawodową;- autor wielu specjalistycznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości, w tym m.in. artykułów nt. sprzedaży nieruchomości zadłużonych, nowej ustawy deweloperskiej: „Całkowicie Nowa Ustawa Deweloperska – Omówienie Regulacji” oraz „Klauzule Abuzywne w Umowach Deweloperskich z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 roku” – opublikowanych w miesięczniku C.H. Beck Nieruchomości;- wieloletni wykładowca na szkoleniach stacjonarnych i webinarach (w tym w ramach BECK AKADEMII), z zakresu:a) z zakresu prawa nieruchomości: (i) „Sprzedaż nieruchomości zadłużonych”, (ii) „Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie”, (iii) „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”, (iv) „Ustanawianie służebności przesyłu”, (v) „Skarga pauliańska – remedium wierzycieli w dobie recesji i spowolnienia gospodarczego”;b) prawa budowlanego („Umowa o roboty budowlane w ujęciu praktycznym”), c) nowej ustawy deweloperskiej („Nowa Ustawa Deweloperska – Kluczowe zmiany od 1 lipca 2022”, „Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich i spółdzielczych”)d) umownego zabezpieczania wierzytelności pieniężnych („Weksel, poręczenie, zastawy, gwarancje bankowe”).- praktyk z bogatym doświadczeniem zawodowym, posiada na swoim koncie szereg wygranych procesów sądowych opartych na skomplikowanych stanach faktycznych;- wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm.
Godziny szkolenia online: 10:00-15:00.

Zapisy trwają do 29 sierpnia 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Zabezpieczenia umowne w praktyce – weksel, poręczenie, zastaw, gwarancje, zabezpieczenia, egzekucja Miejsce i termin: Szkolenie online, 30 sierpnia 2023 10:00-15:00
Cena: 690,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Prowadzący, praktyk i sędzia jest doskonałym szkoleniowcem! Wyważone słowa, spokojne prowadzenie i inteligencja - SUPER!!
Piotr
Szkolenie profesjonalne, dużo praktycznych aspektów.
Jacek
Szkolenie bardzo potrzebne, prowadzone bardzo profesjonalnie z ogromną znajomością tematu.
Małgorzata