Szkolenie online

Mobbing w organizacji - zapobieganie, przeciwdziałanie, reagowanie

Odpowiedzialność za mobbing w organizacji. Świadomość pracowników i umiejętność radzenia sobie z zachowaniami o charakterze mobbingowym. Mobbing i jego skutki w relacjach w przedsiębiorstwie.


TERMIN:
21 czerwca 2023 10:00-14:00
CENA:
590,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 21 czerwca 2023 r.    -   Godzina: 10:00-14:00   -    Prelegent: Iwona Kordjak

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF
Szkolenie jest jedną z form przeciwdziałania mobbingowi, o którym mowa w art. 94 (3) ustawy – Kodeks pracy. 
Dyskryminacja i zachowania mobbingujące w miejscu pracy szkodzą zarówno efektywności jak kulturze organizacyjnej i atmosferze w miejscu pracy.

Mobbing jest zjawiskiem, które jeśli nie spotka się z właściwą reakcją odbija się zarówno na efektywności zespołu, jak na zdrowiu psychicznym pracowników i wizerunku pracodawcy. Dlatego niesłychanie ważne jest wdrożenie skutecznych i przejrzystych działań antymobbingowych.

Kodeks pracy nakłada na pracodawców bezwzględny obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i wdrożenia polityki antydyskryminacyjnej. Na Pracodawcę spada odpowiedzialność prawna za mobbing w pracy, bez względu na to kto jest jego sprawcą, a kto ofiarą i czy mobbing występuje w relacji przełożony – podwładny czy miedzy pracownikami tego samego szczebla w strukturze. 

Mobbing budzi duże kontrowersje oraz stwarza Pracodawcom wiele problemów praktycznych. Brak działań w tym zakresie skutkuje konfliktami wewnątrz organizacji, zwiększoną absencją pracowników i ich gorszym stanem zdrowia oraz wynikowo postępowaniami sadowymi z tego zakresu i szkodami wizerunkowymi dla organizacji czy często nawet całego środowiska. Warto by wiedze na temat mobbingu mieli zarówno przełożeni jak i pracownicy. Pozwoli to zapobiegać i właściwie reagować na zachowania mobbingujące na wczesnym etapie.

Wielu postępowań w zakresie mobbingu, kar zasądzanych na rzecz ofiar mobbingu oraz konsekwencji mobbingu można by uniknąć gdyby uczestnicy mieli większy poziom wiedzy. Rozpoczęte postępowania w sprawie mobbingu to już często sytuacje gdzie niezależnie od finału sprawy nie ma wygranych. Broniąc się przed zarzutami, pracodawca musi wykazać, że dochował należytej staranności przy przeciwdziałaniu mobbingowi m.in. przez szkolenie pracowników, informowanie o konsekwencjach mobbingu lub przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska. Jednocześnie świadomość pracowników i umiejętność radzenia sobie z zachowaniami o charakterze mobbingowym skutecznie zapobiegają powstawaniu i rozwijaniu zjawiska mobbingu w organizacji.


Na szkoleniu dowiesz się:

 • Co grozi pracodawcy za brak procedury antymobbingowej?
 • Jak rozpoznać symptomy mobbingu wśród pracowników?
 • Jakie działania mogą być uznane za mobbing?
 • Jakie czynności może podjąć pracodawca, aby zapobiegać przejawom mobbingu w miejscu pracy?
 • Jak wdrożyć politykę antymobbingową i przeciwdziałać dyskryminacji w przedsiębiorstwie?
 • Jakie są dopuszczalne i niedopuszczalne praktyki w tym zakresie?
 • Jakie przysługują pracownikowi roszczenia na wypadek mobbingu w miejscu pracy?

Dla kogo jest to szkolenie?

 • dla pracowników zatrudnionych na różnych szczeblach i realizujących różnorodne zadania, 
 • dla działów personalnych, 
 • dla kierowników i osób zarządzających ludźmi w organizacjach,
 • dla właścicieli firm.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszą prelegentką jest: 

Iwona Kordjak - prawnik, doradca podatkowy, Coach certyfikowany przez ICC od 2011r., team coach , trener biznesu, facylitator Action Learning, mentor, ekspert Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, konsultantka w zakresie  wspierania efektywności osobistej. Prowadziła setki procesów coachingowych indywidualnych i zespołowych oraz szkoleń przeprowadzających przez proces zmiany w obszarze kompetencji pracowniczych i menadżerskich lub life coachingu. Organizatorka i prelegentka konferencji z zakresu rozwoju osobistego. 

Więcej o prowadzącej w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-14:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

Program: 

WSTĘP
1. Zjawisko mobbingu.
2. Mobbing i jego miejsce w relacjach między pracownikami, oraz pracownikami i podwładnymi.
3. Diagnoza potrzeb uczestników.
4. Określenie celów szkolenia.

Część 1 – Mobbing
1. Czym jest mobbing?
2. Jakie zachowania można uznać za mobbingujące?
3. Rodzaje i fazy mobbingu.
4. Koszty mobbingu dla organizacji (zdrowie, efektywność, czas pracy, kultura organizacyjna, wizerunek firmy).

Część 2 - Orzecznictwo i praktyka
Case study na przykładzie kluczowego orzecznictwa z zakresu mobbingu i najbardziej medialnych przypadków mobbingu indywidualnego i środowiskowego.

Część 3 - Przeciwdziałanie mobbingowi- działania po stronie ofiary. Jak skutecznie bronić się przed mobbingiem Jak skutecznie przeciwdziałać z poziomu pracownika?
1. Jakie są fazy mobbingu?
2. Jak skutecznie reagować w fazie wczesnej?
3. Jaka jest standardowa reakcja ofiar mobbingu?
4. Jak skutecznie wywierać wpływ na innych?
5. Jak uzyskać pomoc?
6. Jak reagować w każdej fazie mobbingu?
7. Kto może pomóc osobie pokrzywdzonej mobbingiem?
8. Kto i jak może reagować?

Część 4 - Przeciwdziałanie mobbingowi oraz odpowiedzialności za mobbing w organizacji. Tworzenie procedur.
1. „Złoty kanon działań” w przypadku oficjalnych i nieoficjalnych informacji na temat mobbingu.
2. Zasady postępowania z mobbingiem zgłoszonym i niezgłoszonym.
3. Zasady tworzenia właściwej polityki organizacji w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.
4. Sposoby, jak uniknąć odpowiedzialności finansowej za mobbing.
5. Metody tworzenia wspierającej bezpieczeństwo emocjonalne pracowników kultury organizacyjnej,  w której nie będzie przestrzeni na mobbing.
6. Sposoby, jak dyscyplinować mobberów i jak prowadzić rozmowy i postępowania oraz interwencje kryzysowe w tym zakresie.


Część 5 - Studia przypadków
Case study - ćwiczenia z obszaru reakcji na mobbing: indywidualnej i organizacji.


Iwona Kordjak
Iwona Kordjak
Prawnik, doradca podatkowy, Coach certyfikowany przez ICC od 2011r., team coach, trener biznesu, facylitator Action Learning, mentor, ekspert Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, konsultantka w zakresie  wspierania efektywności osobistej. Prowadziła setki procesów coachingowych indywidualnych i zespołowych oraz szkoleń przeprowadzających przez proces zmiany w obszarze kompetencji pracowniczych i menadżerskich lub life coachingu. Organizatorka i prelegentka konferencji z zakresu rozwoju osobistego. Pomaga ludziom i firmom zrealizować zaplanowane cele, zwiększyć skuteczność poprzez dostarczenie narzędzi do bezpiecznego wprowadzania potrzebnych zmian, uświadomionej skutecznej komunikacji, wdrażania kultury wartości w organizacjach oraz wspierania w godzeniu ról życiowych i pokonywaniu kryzysów.  Współtwórczyni pierwszego w Polsce programu mentoringowego dla prawników. Pracuje ze spółkami i wspólnikami nad wdrażaniem sprawiedliwych i skutecznych relacji w biznesach prowadzonych przez wspólników.
Godziny szkolenia online: 10:00-14:00.

Zapisy trwają do 20 czerwca 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej 2 godziny przed startem.

Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Mobbing w organizacji - zapobieganie, przeciwdziałanie, reagowanie Miejsce i termin: Szkolenie online, 21 czerwca 2023 10:00-14:00
Cena: 590,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.