Szkolenie online

Mobbing w organizacji w świetle nowych wymogów prawnych

Mobbing w Kodeksie pracy. Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa. Mobber i ofiara mobbingu. Dyskryminacja w zatrudnieniu a mobbing. Wewnętrzne postepowanie wyjaśniające.


TERMIN:
16 czerwca 2023 10:00-14:00
CENA:
590,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 16 czerwca 2023 r.   -   Godzina: 10:00-14:00  -   Prelegent: dr Anna Kamińska-Pietnoczko

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo pracy

W Kodeksie pracy została wprowadzona nowa, budząca liczne kontrowersje, regulacja prawna zjawiska mobbingu – art. 94³ KP.  

 Dnia 1 stycznia 2004 r. polscy pracodawcy zostali zobowiązani przez ustawodawcę do przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy. Ponadto od września 2019 r. istotnie zmieniły się przepisy dotyczące mobbingu.

Zarządzanie zasobami ludzkimi bywa sprawą trudną, szczególnie kiedy pojawiają się niepożądane zjawiska zarówno między pracownikami, jak i między pracownikami a kadrą menadżerską. Konflikty te mogą mieć charakter mobbingu. Tymczasem obowiązkiem pracodawcy, który powinien być realizowany  w sposób czynny, jest przeciwdziałanie tym negatywnym zjawiskom w środowisku pracy i ich eliminowanie, co jest związane m.in. odpowiedzialnością odszkodowawczą. Pracodawca odpowiada bowiem za mobbing nawet wówczas, gdy sam nie jest mobberem.

Sposobem jednoczesnego wypełnienia ustawowego obowiązku przeciwdziałania mobbingowi i ograniczenia ryzyka wydostania się konfliktu na zewnątrz przedsiębiorstwa jest wprowadzenie odpowiednio przygotowanej Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagrożeń prawnych dla przedsiębiorstwa i kadry zarządzającej związanych z tematyką mobbingu, a także możliwych sposobów prawnego zabezpieczenia interesu organizacji i pracowników.

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne informacje dotyczące podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie prawnych aspektów mobbingu, a także zasad tworzenia w zakładzie pracy Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej. Ponadto zostaną oni zapoznani z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego dotyczącym tematyki mobbingu oraz praktyką Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli tego zjawiska w zakładach pracy.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających ludźmi w przedsiębiorstwach, szefów i pracowników działów HR i Compliance, działów kadr i płac oraz osób zarządzających tymi działami, a także dla osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.
 
Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszą prelegentką jest: 

dr Anna Kamińska-Pietnoczko - szef Działu Prawa Pracy i RODO w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Specjalizuje się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze szkoleń. 

Więcej o prowadzącej w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

  • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
  • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
  • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
  • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-14:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

Program:

Część 1 - Na czym polega mobbing? 
1. Prawna definicja mobbingu w Polsce.
2. Jak rozumieć pojęcia uporczywości i długotrwałości?
3. Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
4. Zasady ustalania zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy.
5. Kiedy kontrola pracy staje się mobbingiem?
6. Kto i co musi udowodnić w trakcie postępowania sądowego?

Część 2 - Mobber i ofiara mobbingu
1. Kto może być mobberem? 
2. Co to jest pojęcie „ofiary rozsądnej”?
3. Jakie możliwości prawne dotyczące mobbingu ma osoba zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy?
4. Jakie środki dowodowe może wykorzystać osoba, która jest ofiarą mobbingu?
5. Kiedy za mobbing odpowiada pracodawca, a kiedy faktyczny sprawca mobbingu?

Część 3 - Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu
1. Równe traktowanie w zatrudnieniu a zakaz dyskryminacji – jaka jest różnica?
2. Definicja dyskryminacji.
3. Rodzaje dyskryminacji.
4. Molestowanie i molestowanie seksualne – różnice.
5. Zasada neutralności światopoglądowej – czy pracodawca może ją wprowadzić?
6. Jakie możliwości prawne dotyczące dyskryminacji ma osoba zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy?
7. Jakie środki dowodowe może wykorzystać osoba, która jest ofiarą dyskryminacji?
8. Kto i co musi udowodnić w trakcie postępowania sądowego?

Część 4 - Różnice pomiędzy dyskryminacją a mobbingiem
1. Jakie są relacje pomiędzy dyskryminacją a mobbingiem.
2. Mobbing, a molestowanie.

Część 5 - Skutki dyskryminacji i mobbingu dla organizacji – finansowe i pozafinansowe
1. Szkoda wizerunkowa – wewnętrzna i zewnętrzna.
2. Ryzyko osobowe pracodawcy.
3. Zadośćuczynienie za krzywdę.
4. Odpowiedzialność odszkodowawcza.

Część 6 - Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające – jak je prawidłowo przeprowadzić?
1. Polityka informacyjna, w tym rola kultury organizacyjnej.
2. Utworzenie kanału kontaktowego.
3. Rozpatrywanie zgłoszeń a ochrona danych osobowych.
4. Wewnętrzna procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna.
5. System sygnalizowani a zgłoszenia dot. mobbingu i dyskryminacji.
6. Powołanie komisji wyjaśniającej.
7. Komisja wyjaśniająca – zadania i uprawnienia.
8. Działania naprawcze.
9. Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń a ochrona danych osobowych.

dr Anna Kamińska-Pietnoczko
dr Anna Kamińska-Pietnoczko
Prawnik specjalizujący się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze szkoleń. Wykładowca prawa pracy i ochrony danych osobowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym współautorka komentarzy do Kodeksu pracy.
Godziny szkolenia online: 10:00-14:00.

Zapisy trwają do 15 czerwca 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Aplikacja mobilna Beck Akademia

  • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
  • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
  • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
  • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Mobbing w organizacji w świetle nowych wymogów prawnych Miejsce i termin: Szkolenie online, 16 czerwca 2023 10:00-14:00
Cena: 590,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.