Szkolenie online

Czas pracy kierowców samochodów osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce

Normy czasu pracy | Okresy rozliczeniowe | Harmonogramy czasu pracy | Minimalny odpoczynek | Systemy czasu pracy | Praca kierowcy w godzinach nadliczbowych


TERMIN:
18 września 2023 10:00-13:00
CENA:
390,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia:  18 września 2023 r.   -   Godzina: 10:00-13:00  -   Prelegent: Marek Rotkiewicz 

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo pracy

Mówiąc o czasie pracy kierowców zwykle myśli się o kierowcach większych pojazdów. Problematyczna w praktyce jest jednak również kwestia organizacji czasu pracy tych pracowników, którzy prowadzą samochody osobowe. Do tej grupy kierowców znajdują zastosowanie w zakresie czasu pracy zarówno przepisy ustawy o czasie pracy kierowców – ale z pewnymi wyłączeniami – jak i Kodeksu pracy. Tworzy to często dosyć skomplikowaną sytuację, na którą nakłada się specyfika pracy kierowców połączona ze znaczną nieprzewidywalnością czasu przejazdu i godzin pracy.

Na szkoleniu dowiesz się mi.in.: 

 • Do których pracowników stosujemy przepisy ustawy o czasie pracy kierowców – kto jest kierowcą w rozumieniu ustawy?
 • Jakie są możliwości wprowadzenia i konsekwencje stosowania indywidualnego rozkładu czasu pracy kierowców?
 • Jakie są zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy? Jak uniknąć błędów w ich tworzeniu? 
 • W jaki sposób musi być zapewniony odopoczynek? 
 • Jakie są praktyczne różnice pomiędzy systemami czasu pracy?
 • Jaki jest limit godzin nadliczbowych kierowcy? 
 • Okresy pozostawania kierowcy w dyspozycji w czasie pracy i poza czasem pracy – kiedy wliczamy do czasu pracy, a kiedy do czasu dyżuru?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Pracownicy działów kadr i HR, sekretarze, osoby kierujące pracą kierowców, osoby planujące i rozliczające czas pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

Marek Rotkiewicz - prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca (przeprowadzonych ponad 5000 godzin szkoleniowych), zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i autor ponad 4000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-13:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

Program:

1. Przepisy regulujące czas pracy kierowców.
• Rozporządzenie 561 czy ustawa o czasie pracy kierowców?
• Zakres zastosowania ustawy o czasie pracy kierowców – wyłączenia. 
• Kodeks pracy stosowany w zakresie nieuregulowanym ustawą.
• Do których pracowników stosujemy przepisy ustawy o czasie pracy kierowców – kto jest kierowcą w rozumieniu ustawy? 

2. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy.
• Odrębna od kodeksowej definicja czasu pracy kierowców.
• Okresy pozostawania kierowcy w dyspozycji w czasie pracy i poza czasem pracy – kiedy wliczamy do czasu pracy, a kiedy do czasu dyżuru?
• Normy czasu pracy: dobowa, przeciętnie tygodniowa.
• Okresy rozliczeniowe czasu pracy. 
• Ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy.
• Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej.
• Indywidualne rozkłady czasu pracy kierowców (różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy) – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania. 

3. Rozkłady i harmonogramy czasu pracy.
• Harmonogramy czasu pracy.
• Brak obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy przy niektórych rodzajach przewozów. 
• Zasady tworzenia harmonogramów i najczęściej występujące błędy. 

4. Minimalny odpoczynek dobowy i tygodniowy.
• Odpoczynek dobowy.
• Czy możliwe jest skrócenie odpoczynku dobowego kierowcy?
• Odpoczynek tygodniowy.
• W jaki sposób musi być zapewniony odpoczynek? Pojęcie tygodnia, w jakim zapewnia się odpoczynek.

5. Wybrane systemy czasu pracy.
• Podstawowy system czasu pracy.
• Równoważny system czasu pracy i jego odmiany.
• Praktyczne różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym.

6. Praca w godzinach nadliczbowych.
• Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych.
• Limity godzin nadliczbowych kierowcy.
• Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
• Nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.

7. Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, praca w niedziele i święta – zasady rekompensaty.

8. Ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy.

9. Obowiązkowa informacja dotycząca czasu pracy.

10. Możliwe i korzystne zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy kierowców.
• Wyodrębnienie w regulaminie pracy kierowców.
• Zapisy dotyczące pracy w niedziele i święta.
• System równoważny, indywidualny rozkład, wyłączenie stosowania harmonogramów – czy taki „zestaw” regulacji można zastosować i co może dawać pracodawcy?

Marek Rotkiewicz
Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, były pracownik jednego z wojewódzkich urzędów pracy. Autor i współautor 40 książek i ponad 2000 artykułów z tego zakresu. Doświadczony szkoleniowiec - przeprowadzonych ponad 3000 godzin szkoleń.
Godziny szkolenia online: 10:00-13:00.

Zapisy trwają do 17 września 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Czas pracy kierowców samochodów osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce Miejsce i termin: Szkolenie online, 18 września 2023 10:00-13:00
Cena: 390,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.