Szkolenie online

Umowa o roboty budowlane w praktyce

Roszczenia w trakcie budowy i po jej zakończeniu. Rozliczenia pomiędzy stronami zabezpieczenia należytego wykonania.


TERMIN:
20 czerwca 2023 10:00-15:00
CENA:
690,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 20 czerwca 2023 r.   -   Godzina: 10:00-15:00   -   Prelegent: r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Premium - Prawo nieruchomości
Bum budowlany w 2021 roku sprawił, że szereg firm zdecydowało się na prowadzenie inwestycji. Jednakże skokowy wzrost cen materiałów budowlanych, ich mała podaż, wysokie koszty prowadzenia działalności, kolejne podwyżki stóp procentowych, a do tego jeszcze wojna za wschodnią granicą Polski, mogą powodować problemy zarówno po stronie inwestorów, jak i wykonawców. Część być może będzie chciała renegocjować warunki kontraktowe lub wycofać się z podjętych zobowiązań. 

Jak wobec tego rozliczyć koszty dotychczas wykonanych robót? Jakie zabezpieczenia należytego wykonania zastosować i jak sformułować postanowienia umowne dla tych, którzy dopiero teraz będą chcieli wejść w nowe kontrakty?

Cel szkolenia: 

 • Praktyczne omówienie najczęściej pojawiających się problemów w związku z wykonywaniem umowy o roboty budowlane, jak również odstąpieniem od niej, zwłaszcza pod kątem roszczeń stron w trakcie budowy i po jej zakończeniu, wzajemnych rozliczeń, ewentualnych kar umownych i ich miarkowania, odszkodowań, rękojmi za wady i gwarancji jakości w stosunku do dotychczas wykonanych robót, a także zabezpieczenia należytego wykonania.
 • Omówienie najnowszych linii orzeczniczych – opis konkretnych orzeczeń sądowych.

Na szkoleniu online dowiesz się:

 • Jakie roszczenia mogą się pojawić z związku odbiorem częściowym, końcowym, ostatecznym lub odmową odbioru?
 • Kiedy i jak skutecznie odstąpić od umowy w stosunku do niewykonanej części świadczenia ze skutkiem ex nunc?
 • Jak rozliczyć dotychczas wykonane roboty?
 • Co ze zwyżką materiałów w trakcie budowy?
 • Jakie roszczenia może mieć inwestor w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę?
 • Kiedy można mówić o niewykonaniu, a kiedy o nienależytym wykonaniu umowy – różnice praktyczne i prawne.
 • Roszczenia z gwarancji jakości, a rękojmia za wady – praktyczne aspekty.
 • Wygaśnięcie uprawnień, a przedawnienie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
 • Kara umowna i jej miarkowanie ze względu na wykonanie zobowiązania w znacznej części.
 • Podzielność przedmiotu umowy, a odstąpienie od umowy o roboty budowlane.
 • Skutki odstąpienia od umowy w razie: zwłoki, z uwagi na wzrost wynagrodzenia, z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych, z uwagi na sposób realizacji robót lub w przypadku braku gwarancji zapłaty.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – praktyczne aspekty.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników, którzy chcieliby wzbogacić swoją wiedzę z zakresu umowy o roboty budowlane, a także do branży budowlanej, w tym przedsiębiorców, wykonawców, projektantów i inwestorów.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko - radca prawny, właściciel działającej z sukcesem od lat Kancelarii Radcy Prawnego „KNG”. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa kontraktowego i budowlanego; autor wielu specjalistycznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa nieruchomości w miesięczniku C.H.Beck Nieruchomości.


Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-15:00 
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem. 

Program 

1. Omówienie praktycznych problemów związanych z odbiorami na budowie.
2. Omówienie przypadków oraz następstw odstąpienia od umowy o roboty budowlane, w tym odstąpienia częściowego ze skutkiem prawnym ex nunc (na przyszłość).
3. Omówienie roszczeń związanych z odstąpieniem i sposobów ich dochodzenia oraz zaspokojenia.
4. Omówienie roszczeń z gwarancji i rękojmi, a także przypadków wygaśnięcia i przedawnienia tych roszczeń.
5. Omówienie praktycznych i prawnych aspektów zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Omówienie praktycznych aspektów problematyki kar umownych i ich miarkowania.
r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko
r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Radca Prawny Katarzyna Niekrasz-Gierejko, założyciel Kancelarii Radcy Prawnego „KNG”- ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego i kontraktowego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, popartym bogatą praktyką zawodową;- autor wielu specjalistycznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości, w tym m.in. artykułów nt. sprzedaży nieruchomości zadłużonych, nowej ustawy deweloperskiej: „Całkowicie Nowa Ustawa Deweloperska – Omówienie Regulacji” oraz „Klauzule Abuzywne w Umowach Deweloperskich z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 roku” – opublikowanych w miesięczniku C.H. Beck Nieruchomości;- wieloletni wykładowca na szkoleniach stacjonarnych i webinarach (w tym w ramach BECK AKADEMII), z zakresu:a) z zakresu prawa nieruchomości: (i) „Sprzedaż nieruchomości zadłużonych”, (ii) „Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie”, (iii) „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”, (iv) „Ustanawianie służebności przesyłu”, (v) „Skarga pauliańska – remedium wierzycieli w dobie recesji i spowolnienia gospodarczego”;b) prawa budowlanego („Umowa o roboty budowlane w ujęciu praktycznym”), c) nowej ustawy deweloperskiej („Nowa Ustawa Deweloperska – Kluczowe zmiany od 1 lipca 2022”, „Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich i spółdzielczych”)d) umownego zabezpieczania wierzytelności pieniężnych („Weksel, poręczenie, zastawy, gwarancje bankowe”).- praktyk z bogatym doświadczeniem zawodowym, posiada na swoim koncie szereg wygranych procesów sądowych opartych na skomplikowanych stanach faktycznych;- wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm.
Godziny szkolenia online: 10:00-15:00.

Zapisy trwają do 19 czerwca 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Umowa o roboty budowlane w praktyce Miejsce i termin: Szkolenie online, 20 czerwca 2023 10:00-15:00
Cena: 690,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected]k.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.