Szkolenie online

Obowiązki profesjonalnych pełnomocników po zmianach KPC z 9.03.2023 r.

Analiza zmian. Nowe wymogi formalne pism procesowych. Koncentracja materiału dowodowego. Postępowanie odrębne z udziałem konsumentów.


TERMIN:
20 czerwca 2023 15:15-19:15
CENA:
590,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 20 czerwca 2023 r.   -   Godzina: 15:15-19:15   -   Prelegent: SSR Artur Żuk
Możliwość zadawania pytań przed i w trakcie szkolenia: Uczestnicy szkolenia mogą zadać Prelegentowi pytanie (w terminie do 13 czerwca 2023 r.) wysyłając je na adres [email protected] Prelegent odpowie na wszystkie tak zadane pytania podczas szkolenia.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest analiza zmian Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw uchwalonych przez Sejm w dniu 9.03.2023 r.

Ustawa z dnia 9.03.2023 r. doprecyzowuje lub wręcz naprawia wadliwe regulacje prawne wprowadzone dużą reformą prawa procesowego w listopadzie 2019 r. Zakres uchwalonych zmian jest szeroki i obejmuje zarówno Kodeks postępowania cywilnego (zmiana 150 przepisów), jak i kilkunastu innych ustaw. Zmiany postępowania cywilnego dotyczą zarówno postępowania rozpoznawczego w postępowaniu zwykłym i postępowaniach odrębnych, postępowań odwoławczych jak i postępowania klauzulowego. Ustawa wprowadza także nowy rodzaj postępowania odrębnego: Postępowanie z udziałem konsumentów.

Ustawa została opublikowana w Dz.U. z 31.3.2023 r. poz. 614 i  wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (w dniu 1.7.2023 r.), ale niektóre zmiany zaczną obowiązywać już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Na szkoleniu omówiony zostanie wpływ nowelizacji z 2023 r. na funkcjonowanie przepisów zmienionych uprzednio w 2019 r. 

Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • jak kształtują się przepisy intertemporalne i wprowadzające w tej nowelizacji,
 • jakie zmiany zajdą w zakresie wymogów formalnych pism procesowych oraz zasad zwrotu pism procesowych,
 • jakie zmiany zajdą w zakresie przepisów ogólnych kodeksu postępowania cywilnego (właściwość rzeczowa sądu; wyłączenie sędziego; pouczenia procesowe),
 • jak będą odbywać się doręczenia, w tym doręczenia komornicze,
 • jakie zmiany zajdą w podstępowaniu dowodowym (pisemne zeznania, zeznania online),
 • jak zmienią się zasady sporządzania uzasadnień postanowień,
 • jak funkcjonować będą orzeczenia wydawane przez referendarzy sądowych,
 • jakie zajdą zmiany w zakresie zaskarżania postanowień sądu pierwszej i drugiej instancji, 
 • jakie zajdą zmiany w zakresie postępowania w sprawach gospodarczych,
 • jak kształtować się będzie postępowanie odrębne z udziałem konsumentów, jako nowy rodzaj postępowania odrębnego,
 • jakie zajdą zmiany w zakresie w postępowaniu uproszczonym i w postępowaniu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do radców prawnych i adwokatów oraz aplikantów tych zawodów, a także do innych osób, które stosują w praktyce przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSR Artur Żuk – Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych. Przez wiele lat sprawujący funkcję przewodniczącego wydziału gospodarczego oraz prezesa sądu. Do stycznia 2021 r. był oddelegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku zastępcy dyrektora DIRS odpowiedzialny za legislację rejestrową. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 15:15-19:15 
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program: 

1. Omówienie przepisów intertemporalnych i wprowadzających.

2. Zmiany w zakresie wymogów formalnych pism procesowych, zasady zwrotu pism procesowych.

3. Omówienie zmian w zakresie przepisów ogólnych kodeksu postępowania cywilnego:
a) właściwość rzeczowa sądu,
b) wyłączenie sędziego,
c) pouczenia procesowe.

4. Doręczenia  - szczegółowe i całościowe  omówienie doręczeń z uwzględnieniem  zmian.
a) doręczenia komornicze,
b) doręczenia w odniesieniu do osób fizycznych, doręczenia,
c) osób fizycznych prowadzących ewidencjonowaną działalność gospodarczą,
d) doręczenia w odniesieniu podmiotów rejestrowych.

5. Zeznania pisemne oraz zeznania online w postępowaniu dowodowym po zmianach.

6. Nowe zasady koncentracji materiału dowodowego, prekluzja dowodów i twierdzeń.

7. Nowe zasady sporządzania uzasadnień postanowień.
a) uzasadnienia sporządzane na wniosek,
b) uzasadnienia sporządzane z urzędu,
c) nowe zasady doręczania odpisów postanowień wraz z uzasadnieniami,
d) orzeczenia wydawane przez referendarzy sądowych.

8. Zmiany w zakresie zaskarżania postanowień sądu pierwszej i drugiej instancji.
a) zażalenia poziome i pionowe,
b) zażalenia na postanowienia o zabezpieczeniu oddaleniu wniosku o zwolnienie do kosztów sądowych,
c) przyznaniu wynagrodzenia biegłemu sądowemu.

9. Przebieg posiedzenia przygotowawczego i plan rozprawy.

10. Zmiany w zakresie postępowania w sprawach gospodarczych.

11. Postępowanie odrębne z udziałem konsumentów.

12. Zmiany w postępowaniu uproszczonym postępowaniu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.SSR Artur Żuk
Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych. Przez wiele lat sprawujący funkcję przewodniczącego wydziału gospodarczego oraz prezesa sądu. Do stycznia 2021 r. był oddelegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku zastępcy dyrektora DIRS odpowiedzialny za legislację rejestrową. Wieloletni wykładowca z zakresu procedury cywilnej z przeznaczeniem dla aplikantów i profesjonalnych pełnomocników procesowych. Autor publikacji z zakresu prawa procesowego gospodarczego.     
Godziny szkolenia online: 15:15-19:15.

Zapisy trwają do 19 czerwca 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Obowiązki profesjonalnych pełnomocników po zmianach KPC z 9.03.2023 r. Miejsce i termin: Szkolenie online, 20 czerwca 2023 15:15-19:15
Cena: 590,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.