Szkolenie online

Najczęściej popełniane błędy profesjonalnych pełnomocników po zmianach KPC z 9.03.2023 r.

Zwrot pozwu | Nadawanie klauzuli wykonalności | Poszerzenie kognicji komorników | Uzupełnienie materiału dowodowego


TERMIN:
14 września 2023 15:15-19:15
CENA:
490,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 14 września 2023 r.   -   Godzina: 15:15-19:15   -   Prelegent: SSR Artur Żuk
Możliwość zadawania pytań przed i w trakcie szkolenia: Uczestnicy szkolenia mogą zadać Prelegentowi pytanie (w terminie do 7 września 2023 r.) wysyłając je na adres [email protected] Prelegent odpowie na wszystkie tak zadane pytania podczas szkolenia.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Premium - Prawo cywilne
Ustawą z dnia 4.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) wprowadzono obszerną zmianę procedury cywilnej, która weszła w życie z dniem 7.11.2019 r. Kilkuletni okres stosowania nowych regulacji w praktyce sądowej prowadzi do wniosku, iż zrodziło się wiele trudności w dokonywaniu wykładni nowych przepisów. 

Stosowanie niektórych przepisów procesowych zarówno dla sądów jak i profesjonalnych pełnomocników nadal rodzi wiele komplikacji, przy czym niektóre z nich wydają się być już rozwiązane.

Szkolenie przeprowadzone zostanie z uwzględnieniem kierunku zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy  - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych niektórych ustaw.

Najwięcej niejasności powodują m.in.: 

 • zwrot pozwu na wstępnym etapie procedowania danej sprawy,
 • nowe rozwiązania w zakresie tzw. miejscowej właściwości przemiennej,
 • zmiana przepisów w zakresie nadawania klauzuli wykonalności, która w istotny sposób zmieniła kognicję sądu orzekającego w tym przedmiocie,
 • poszerzenie kognicji komorników w zakresie wszczynania czy też kontynuowania postępowania egzekucyjnego z udziałem podmiotów na które przeszły uprawnienia,  
 • uzupełnienie materiału dowodowego oraz samych twierdzeń po wniesieniu pozwu czy też odpowiedzi na pozew,
 • wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w świetle nowych regulacji.

Na szkoleniu dowiesz się: 

 • jakie braki formalne najczęściej powodują zwrot pozwu na podstawie przepisu art. 1301a § 1 k.p.c.,
 • dlaczego sądy przekazują sprawy wobec stwierdzenia niewłaściwości miejscowej, funkcjonalnej art.200 §11  i 1 2  k.p.c.; art. 34 § 1 i 2 k.p.c.; art. 458 2 § 1 i 2 k.p.c.; art. 458 7 k.p.c.,
 • dlaczego sądy odmawiają nadania klauzuli wykonalności - przedawnienie roszczenia objętego tytułem wykonawczym art. 782 1 pkt.2 k.p.c.,
 • dlaczego sądy odmawiają nadania klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnień – nowe uprawnienia komornika art. 804 1 i 2  k.p.c.,
 • jakie są zasady koncentracji materiału dowodowego (pominięcie dowodu, twierdzenia jako spóźnionego),
 • jakie braki formalne występują we wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSR Artur Żuk – Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych. Przez wiele lat sprawujący funkcję przewodniczącego wydziału gospodarczego oraz prezesa sądu. Do stycznia 2021 r. był oddelegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku zastępcy dyrektora DIRS odpowiedzialny za legislację rejestrową. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 15:15-19:15 
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program: 

1. Najczęstsze błędy związane z brakami formalnymi pism procesowych (w tym wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem) – przykłady, skutki błędów.

2. Najczęstsze błędy popełniane w postępowaniu klauzulowym  – przykłady, skutki błędów.

3. Najczęstsze błędy w koncentracji materiału dowodowego – przykłady, skutki błędów.

4. Najczęstsze błędy związane z wadliwym zastosowaniem właściwości przemiennej sądu – przykłady, skutki błędów.


SSR Artur Żuk
Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych. Przez wiele lat sprawujący funkcję przewodniczącego wydziału gospodarczego oraz prezesa sądu. Do stycznia 2021 r. był oddelegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku zastępcy dyrektora DIRS odpowiedzialny za legislację rejestrową. Wieloletni wykładowca z zakresu procedury cywilnej z przeznaczeniem dla aplikantów i profesjonalnych pełnomocników procesowych. Autor publikacji z zakresu prawa procesowego gospodarczego.     
Godziny szkolenia online: 15:15-19:15.

Zapisy trwają do 13 września 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Najczęściej popełniane błędy profesjonalnych pełnomocników po zmianach KPC z 9.03.2023 r. Miejsce i termin: Szkolenie online, 14 września 2023 15:15-19:15
Cena: 490,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.