Szkolenie online

Specustawa mieszkaniowa w praktyce

Jak przeprowadzić proces przygotowania inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej? Uwarunkowania procesu inwestycyjnego z perspektywy inwestora jak i organu samorządu terytorialnego.


TERMIN:
12 lipca 2023 10:00-13:00
CENA:
390,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 12 lipca 2023 r.   -   Godzina: 10:00-13:00  -   Prelegenci: dr Tomasz Filipowicz, Mateusz Stawiarz

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Nieruchomości

Specustawa mieszkaniowa przez 3 lata od uchwalenia przez Sejm w 2018 r., była prawie martwym aktem prawnym, tj. rzadko lub w ogóle nie mającym praktycznego zastosowania przez gminy. Przez ostatnie 1,5 roku administracja warszawskiego samorządu wypracowała jednak metody korzystania z tej ustawy i zaczyna to przynosić wymierne efekty (inwestycje ruszają w szerszym zakresie). Reszta gmin w Polsce pod tym względem jednak nadal sobie z tym nie radzi.
 
Na naszym szkoleniu, na przykładzie Warszawy przekażemy urzędnikom/prawnikom/architektom/urbanistom praktyczną wiedzę z zakresu zastosowania specustawy z korzyścią dla gmin i inwestorów. Chodzi o połączenie interesu inwestora (zysku na mieszkaniach) z interesem gmin (szkoły, przystanki, place zabaw budowanych przez inwestora).
W trakcie szkolenia poznasz  wybrane orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach dotyczących stosowania specustawy mieszkaniowej (np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lutego 2020 r., IV SA/Wa 2583/19; wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2020 r., IV SA/Wa 308/20; wyrok NSA z 15.10.2020 r. (sygn. akt II OSK 1759/20),

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • jak w Warszawie zaczęto wykorzystywać specustawę mieszkaniową (ustawę z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2023 r., poz. 553) do realizacji tego rodzaju inwestycji i dlaczego można tę ustawę wykorzystywać dla inwestycji mieszkaniowych w warunkach innych miast,
 • jakie główne problemy pojawiają się w trakcie przygotowania inwestycji mieszkaniowych i jak można nim zapobiegać np.: jak ocenić niesprzeczność inwestycji ze Studium, jak określić standardy urbanistyczne dla inwestycji, jak spełnić standard edukacyjny inwestycji, porozumienie administracyjne gminy z inwestorem, koncepcja urbanistyczno-architektoniczna,
 • jak osiągnąć zrównoważony rozwój miast i gmin, dzięki specustawie.

W ramach szkolenia omówione zostaną etapy prowadzenia inwestycji mieszkaniowej - od przygotowania po jej realizację oraz tzw. standardy urbanistyczne i proces ich tworzenia. Przyjrzymy się konkretnym przykładom, wynikającym z doświadczeń warszawskich.

Główne zagadnienia będące przedmiotem szkolenia to:

 • Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.
 • Treść wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
 • Elementy uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania przepisów specustawy mieszkaniowej do realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących w oparciu o doświadczenia warszawskie. W ramach szkolenia omówione zostaną najważniejsze zagadnienia uregulowane w specustawie mieszkaniowej, które generują problemy zarówno dla inwestorów jak i organów samorządu terytorialnego. Część problemów związanych ze stosowaniem specustawy mieszkaniowej znalazły już pierwsze interpretacje w ramach orzecznictwa sądowoadministracyjnego, które zostaną przybliżone uczestnikom szkolenia.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie skierowane jest do urzędników administracji samorządowej (urzędy gmin i starostwa), głównie pracowników z wydziałów architektury i planowania przestrzennego gmin i starostw, ale również wspierających działania organów uchwałodawczych (rady miasta), inwestorów i ich przedstawicieli, architektów i urbanistów.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są: 

dr Tomasz Filipowicz - radca prawny, doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik zarządzający w Kancelarii Filipowicz&Wspólnicy, szkoleniowiec, autor publikacji z zakresu Prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczących tzw. postępowania środowiskowego w zakresie przedsięwzięć energetycznych i infrastrukturalnych. Ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji, sądami administracyjnymi oraz powszechnymi.

adw. Mateusz Stawiarz - wspólnik w kancelarii Filipowicz & Wspólnicy. W ramach kancelarii świadczy usługi doradcze w zakresie prawa administracyjnego i procedury sądowoadministracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem budowlanego procesu inwestycyjnego, w tym wymagań ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa ochrony środowiska, prawa własności lokali i gospodarki nieruchomościami. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu inwestycyjnego procesu budowlanego oraz zagadnień związanych z realizacją projektów wdrożeniowych IT. Redaguje oraz współtworzy ważne publikacje naukowe, m.in. Komentarze do Prawa budowlanego, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Specustawy mieszkaniowej i innych.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-13:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

Program:

 1. Omówienie zasadniczych przeszkód w korzystaniu przez gminy ze specustawy mieszkaniowej.
 2. Przedstawienie wybranych problemów pojawiających się w trakcie przygotowania inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących na gruncie doświadczeń warszawskich.
 3. Omówienie zasadniczego problemu zapewnienia niesprzeczności inwestycji mieszkaniowej ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - na tle orzecznictwa sądowego.
 4. Uwarunkowania tworzenia koncepcji urbanistyczno-architektonicznej - główne problemy.
 5. Standardy urbanistyczne - omówienie rozwiązań przyjętych w Warszawie.
 6. Omówienie treści wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
 7. Omówienie instytucji "porozumienia gminy z inwestorem" jako kluczowego kroku w celu skutecznej realizacji inwestycji mieszkaniowej i towarzyszących. 
 8. Omówienie elementów uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
 9. Główne problemy pojawiające się w toku postępowania o pozwolenie na budowę.


dr Tomasz Filipowicz
dr Tomasz Filipowicz
Radca prawny, doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik zarządzający w Kancelarii Filipowicz&Wspólnicy, szkoleniowiec, autor publikacji z zakresu Prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczących tzw. postępowania środowiskowego w zakresie przedsięwzięć energetycznych i infrastrukturalnych. Ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji, sądami administracyjnymi oraz powszechnymi. Specjalizuje się również w doradzaniu w projektach nowotechnologicznych z uwzględnieniem specyfiki ochrony własności intelektualnej i ochrony tajemnic. Ostatnio wykładowca na studiach podyplomowych z Gospodarki Przestrzennej w SGH.
adw. Mateusz Stawiarz
adw. Mateusz Stawiarz
Wspólnik w kancelarii Filipowicz & Wspólnicy. W ramach kancelarii świadczy usługi doradcze w zakresie prawa administracyjnego i procedury sądowoadministracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem budowlanego procesu inwestycyjnego, w tym wymagań ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa ochrony środowiska, prawa własności lokali i gospodarki nieruchomościami. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu inwestycyjnego procesu budowlanego oraz zagadnień związanych z realizacją projektów wdrożeniowych IT. Redaguje oraz współtworzy ważne publikacje naukowe, m.in. Komentarze do Prawa budowlanego, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Specustawy mieszkaniowej i innych.
Godziny szkolenia online: 10:00-13:00.

Zapisy trwają do 11 lipca 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Specustawa mieszkaniowa w praktyce Miejsce i termin: Szkolenie online, 12 lipca 2023 10:00-13:00
Cena: 390,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.