Szkolenie online

PAKIET 2 SZKOLEŃ KPC: Postępowanie cywilne po zmianach z 9.03.2023 r.

Wymogi formalne i budowa pism procesowych | Zasady doręczeń korespondencji sądowej | Postępowanie zażaleniowe | Skarga na orzeczenie referendarza sądowego | Sprawy z udziałem konsumentów | Postępowanie egzekucyjne po zmianach | Zmiany w zakresie obowiązku ponoszenia opłat egzekucyjnych


Zapisy zakończone

Terminy szkoleń: 2 i 22 czerwca 2023 r. -   Godzina: 10:00-15:00   -    Prelegent: SSO dr Łukasz Zamojski

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium

W PAKIECIE TANIEJ! 
PAKIET SZKOLEŃ ZAWIERA: 

Szkolenie I: Postępowanie rozpoznawcze po zmianach KPC z 9.03.2023 r. - 02.06.2023 r.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie istotnych zmian Kodeksu postępowania cywilnego uchwalonych przez Sejm w dniu 9.03.2023 r. w zakresie postępowania rozpoznawczego (Dz.U. z 31.03.2023 r. poz. 614). Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (w dniu 1.07.2023 r.), ale niektóre zmiany zaczną obowiązywać już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nadchodzące zmiany są niezwykle obszerne, a jednocześnie dotyczą bardzo istotnych zagadnień, bez których nie da się prawidłowo prowadzić sprawy sądowej takich jak: wymogi formalne i budowa pism procesowych, zasady doręczeń korespondencji sądowej, w tym nowości w zakresie doręczeń dokonywanych na zlecenie powoda przez komorników sądowych, a także przepisów o postępowaniu zażaleniowym i ze skargi na orzeczenie referendarza sądowego. 

Szkolenie pozwoli uniknąć niepożądanej sytuacji „pogubienia” się w licznej grupie ponownie zmienianych przepisów.
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się kiedy należy stosować dotychczasowe regulacje KPC oraz kiedy i jak stosować nowe przepisy.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:   

 • jak prawidłowo po nowelizacji formułować pisma z wnioskami dowodowymi,
 • w jaki sposób zmienią się kwestie doręczeń korespondencji sądowej w tym  doręczeń za pośrednictwem komornika sądowego,
 • co zmienia się w kwestii procesowego zarzutu potrącenia,
 • co się zmienia w zakresie sposobu uzasadniania orzeczeń przez sąd,
 • które zażalenia będą miały charakter „poziomy”, a które będą miały charakter dewolutywny,
 • co zmienia się w zakresie skargi na orzeczenie referendarza sądowego,
 • kiedy nowe przepisy wejdą w życie i do jakich postępowań mają zastosowanie.Szkolenie II: Postępowanie w sprawach z udziałem konsumentów, gospodarcze, uproszczone, zabezpieczające i egzekucyjne po zmianach KPC z 9.03.2023 r. - 22.06.2023 r.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie istotnych zmian Kodeksu postępowania cywilnego i kilkunastu innych ustaw uchwalonych przez Sejm w dn. 9.03.2023 r. (Dz.U. z 31.3.2023 r. poz. 614). Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (w dn. 1.07.2023 r.), ale niektóre zmiany zaczną obowiązywać już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W trakcie szkolenia zostaną omówione m.in.: nowe rozwiązania dotyczące spraw z udziałem konsumentów, obszernie zmienione przepisy postępowania egzekucyjnego, a także zmiany w zakresie obowiązku ponoszenia opłat egzekucyjnych. 

Podczas szkolenia prowadzący w sposób szczegółowy omówi zagadnienia dotyczące wejścia w życie nowelizacji i jej przepisów intertemporalnych.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:   

 • jak ukształtowany będzie nowy rodzaj postępowania odrębnego - postępowanie z udziałem konsumentów,
 • jakie czekają nas zmiany w zakresie przepisów o postępowaniu gospodarczym,
 • jakie będą zmiany w przepisach o postępowaniu uproszczonym,
 • co zmieni się w przepisach o postępowaniu zabezpieczających,
 • co zmieni się w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym i czym będą polegały doręczenia komornicze,
 • jakie zmiany zostały wprowadzone w innych ustawach jak np. ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o komornikach sądowych, o kosztach komorniczych, ustawach „covidowych”,
 • kiedy należy stosować dotychczasowe regulacje KPC oraz kiedy i jak stosować nowe przepisy.
Link do zakupu pojedynczego szkolenia >>


Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do radców prawnych i adwokatów oraz aplikantów tych zawodów, a także do innych osób, które stosują w praktyce przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSO Dr Łukasz Zamojski - Sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach orzekający w Wydziale Gospodarczym I i II instancji, autor wielu publikacji prawniczych, w tym komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, współautor komentarza do kodeksu postępowania cywilnego, wykładowca na wielu szkoleniach dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji.
Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-15:00
Linki do webinarium zostaną przesłane na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem szkolenia.


Szkolenie I: Postępowanie rozpoznawcze po zmianach KPC z 9.03.2023 r.
Termin: 02.06.2023 r.

1. Nowe obowiązki profesjonalnych pełnomocników w zakresie formułowana pism procesowych.

2. Zmiany przepisów o doręczeniach, w tym o doręczeniach korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego.

3. Modyfikacja regulacji art. 1481 k.p.c. w zakresie możliwości wydawania wyroków na posiedzeniu niejawnym.

4. Modyfikacja regulacji art. 2031 k.p.c. o procesowym zarzucie potrącenia.

5. Zmiany w przepisach o przygotowaniu rozprawy, posiedzeniu przygotowawczym i planie rozprawy.

6. Zmiany w przepisach o sporządzaniu i doręczaniu uzasadnień postanowień sądu.

7. Zmiany w przepisach o postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym.

8. Zmiany w przepisach o skardze na orzeczenie referendarza sądowego.

9. Omówienie zagadnień dotyczących wejścia w życie nowelizacji i jej przepisów intertemporalnych.Szkolenie II: KPC: Postępowanie w sprawach z udziałem konsumentów, gospodarcze, uproszczone, zabezpieczające i egzekucyjne po zmianach KPC z 9.03.2023 r.
Termin: 22.06.2023 r.

1. Zmiany przepisów o postępowaniu gospodarczym.

2. Dodanie nowego działu przepisów o postępowaniu w sprawach z udziałem konsumentów.

3. Zmiany w przepisach o postępowaniu uproszczonym.

4. Zmiany w przepisach o postępowaniu zabezpieczających.

5. Zmiany w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

6. Zmiany w innych ustawach jak np. ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o komornikach sądowych o kosztach komorniczych, ustawach „covidowych”.

7. Omówienie zagadnień dotyczących wejścia w życie nowelizacji i jej przepisów intertemporalnych.


SSO dr Łukasz Zamojski
Sędzia, autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.
Godziny szkolenia online: 10:00-15:00

Zapisy na pakiet trwają do 1 czerwca 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do szkolenia zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

W przypadku nieotrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Zapisy na szkolenie zostały zakończone
Sprawdź aktualne szkolenia:
Przed aplikacją Dla aplikantów Dla praktyków
Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.