Szkolenie online

E-doręczenia po zmianach - praktyczne ujęcie

Nowe doręczenia elektroniczne. Wdrożenie elektronicznej korespondencji. Funkcjonowanie elektronicznych doręczeń


TERMIN:
22 sierpnia 2023 10:00-14:00
CENA:
490,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 22 sierpnia 2023 r.   -   Godzina: 10:00-14:00   -   Prelegent: r. pr. dr hab. prof. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, adw. dr hab. Justyna Kurek-Sobieraj
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo gospodarcze


Ustawa o e-doręczeniach wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie funkcjonowania doręczeń elektronicznych, dokonując redefinicji standardów wymiany korespondencji i zastępując – przynajmniej w odniesieniu do podmiotów publicznych – korespondencję tradycyjną formami elektronicznymi. 

Przepisy o e-doręczeniach weszły w życie 5.10.2021 r. na mocy ustawy z 15.6.2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych, a od 5.7.2022 r. przedsiębiorcy wpisani do KRS są zobowiązani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki do doręczeń. Adres do e-doręczeń zostanie wpisany do nowego rejestru publicznego – bazy adresów elektronicznych.

Pozostałe zmiany w doręczeniach 

Od 5.7.2022 r. istnieje obowiązek stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych, które mają związek z doręczaniem korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego bądź publicznej usługi hybrydowej. Powyższe przepisy mają zastosowanie dla organów administracji rządowej oraz jednostek budżetowych obsługujących te instytucje.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi obowiązkami oraz przygotowanie organizacji do sprawnego zarządzania zewnętrzną korespondencją elektroniczną. Omówione będą również zmiany w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569) z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Udział w szkoleniu pozwoli Ci:

 • poznać założenia reformy elektronicznych doręczeń po wejściu w życie przepisów ustawy o e-doręczeniach;
 • zrozumieć zasady działania: adresu do doręczeń elektronicznych, elektronicznej skrzynki doręczeń, publicznej usługi rejestrowego doręczenia oraz publicznej usługi hybrydowej;
 • poznać nowe obowiązki oraz terminy dostosowania się poszczególnych kategorii podmiotów do nowych obowiązków wynikających z ustawy o e-doręczeniach;
 • usystematyzować wiedzę na temat dopuszczalnych form doręczeń korespondencji między różnymi podmiotami (B2G, G2G, C2G);
 • usystematyzować wiedzę na temat dopuszczalnych form elektronicznej identyfikacji

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców oraz prawników, na których przepisy nakładają obowiązek wdrożenia elektronicznych standardów wymiany korespondencji.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są:

r. pr. dr hab. prof. Katarzyna Chałubińska – Jentkiewicz - doktor nauk prawnych (UW i UJ), radca prawny, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Prawa Mediów, OWI i Nowych Technologii w Instytucie Prawa w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, kierownik Centrum Badań nad Cyberbezpieczeństwem, członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS. W latach 1996-2010 pracowała jako prawnik m.in. w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Telewizji Polsat S.A. oraz w TVP S.A. W latach 2011-2017 wicedyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego, instytucji zajmującej się digitalizacją i upowszechnianiem dziedzictwa audiowizualnego (centrum kompetencji w obszarze cyfryzacji). Ekspert współpracujący z MKiDN. Jako naukowiec prowadzi prace badawcze nad cyberbezpieczeństwem, zagrożeniami bezpieczeństwa informacyjnego, rozwojem mediów elektronicznych, ochroną własności intelektualnej, procesami cyfryzacji i wpływem nowych technologii na rozwój państwa i sytuację prawną jednostki.

adw. dr hab. Justyna Kurek-Sobieraj - adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Ustrojowego w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresie prawa Internetu w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach programu Erazmus-Sokrates odbyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Georg August Universität Göttingen w Niemczech.


Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-14:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

Program:
 
1. Nowe e-doręczenia – od ePUAP do wdrożenia elektronicznej skrzynki do doręczeń. 
 1. Obligatoryjne i fakultatywne stosowanie adresu do doręczeń elektronicznych i elektronicznej skrzynki doręczeń. 
 2. Funkcjonowanie bazy adresów elektronicznych 
 3. E- identyfikacja podmiotów (rodzaje podpisów i pieczęci elektronicznych, zasady funkcjonowania konta powiązanego z ePUAP) 
 4. Operator wyznaczony – nowe role i obowiązki oraz odpowiedzialność dostawcy korespondencji 

2. Wdrożenie elektronicznego obrotu korespondencji po wejściu w życie ustawy o e-doręczeniach 
 1. Pułapki i wyzwania przy wdrożeniu elektronicznej skrzynki do doręczeń
 2. Usługa doręczenia rejestrowego a „tradycyjna” korespondencja rejestrowana. 
 3. Publiczna usługa hybrydowa 
 4. Skutki doręczeń e-korespondencji po wejściu w życie ustawy o e-doręczeniach. 

3. Funkcjonowanie elektronicznych doręczeń w wybranych obszarach 
 1. E-doręczenia w praktyce przedsiębiorców 
 2. E-doręczenia w zawodach zaufania publicznego 
 3. E-doręczenia w postępowaniu cywilnym 
 4. E-doręczenia w obrocie konsumenckim 

4. Zmiany w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569) z dnia 28 kwietnia 2022 r.

r. pr. dr hab. prof. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
r. pr. dr hab. prof. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Doktor nauk prawnych (UW i UJ), radca prawny, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Prawa Mediów, OWI i Nowych Technologii w Instytucie Prawa w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, kierownik Centrum Badań nad Cyberbezpieczeństwem, członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS. W latach 1996-2010 pracowała jako prawnik m.in. w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Telewizji Polsat S.A. oraz w TVP S.A. W latach 2011-2017 wicedyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego, instytucji zajmującej się digitalizacją i upowszechnianiem dziedzictwa audiowizualnego ( centrum kompetencji w obszarze cyfryzacji ). Ekspert współpracujący z MKiDN. Jako naukowiec prowadzi prace badawcze nad cyberbezpieczeństwem, zagrożeniami bezpieczeństwa informacyjnego, rozwojem mediów elektronicznych, ochroną własności intelektualnej, procesami cyfryzacji i wpływem nowych technologii na rozwój państwa i sytuację prawną jednostki. W swoich działaniach zawodowych łączy doświadczenie praktyczne z teorią. Autorka programu specjalizacji administracja elektroniczna oraz współautorka programu kierunku bezpieczeństwo informacyjne. Autorka monografii i licznych artykułów, do których zaliczyć można takie pozycje jak: Prawo nowych technologii, Cyberodpowiedzialność, Prawo bezpieczeństwa informacyjnego, Media audiowizualne. Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji, Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, Informacja i informatyzacja w administracji publicznej, Prawo bezpieczeństwa kulturowego oraz Komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kierownik projektu naukowo-badawczego MON „System cyberbezpieczeństwa RP – rozwiązania prawne
adw. dr hab. Justyna Kurek-Sobieraj
adw. dr hab. Justyna Kurek-Sobieraj
Adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Ustrojowego w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresie prawa Internetu w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach programu Erazmus-Sokrates odbyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Georg August Universität Göttingen w Niemczech. Była wieloletnim pracownikiem centralnych organów administracji – Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Obecnie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką.
Godziny szkolenia online: 10:00-14:00.

Zapisy trwają do 21 sierpnia 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

E-doręczenia po zmianach - praktyczne ujęcie Miejsce i termin: Szkolenie online, 22 sierpnia 2023 10:00-14:00
Cena: 490,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.