Najem powierzchni i lokali użytkowych. Przegląd najistotniejszych zagadnień z punktu widzenia stron stosunku najmu

TERMIN:
17 października 2017
MIEJSCE:
Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
PROWADZĄCY:
r.pr. Katarzyna Siwiec Więcej informacji »
Zyskaj praktyczną pomoc w rozwiązaniu problemów pojawiających się w trakcie trwania stosunku najmu.
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22

Czy zdarza Ci się, że najemca poczynił nakłady na przedmiot najmu, a następnie żąda zwrotu ich równowartości?  

Czy znasz przypadki, w których najemca odstępuje od umowy? Chcesz należycie zabezpieczyć interesy wynajmującego?
Jeśli tak, mamy szkolenie specjalnie dla Ciebie!

Co zyskasz podczas szkolenia?

Podczas tego szkolenia:

 • zdobędziesz wiedzę, kiedy najemca może rozwiązać umowę zawartą na czas określony?
 • dowiesz się, kiedy może od umowy odstąpić?
 • poznasz pojęcia wady lokalu,
 • zgłębisz zakres odpowiedzialności wynajmującego z tytułu wad,
 • dowiesz się, jakie są zasady rozliczenia nakładów po ustaniu stosunku najmu,
 • zdobędziesz świadomość jak można zabezpieczyć roszczenia wynajmującego,
 • poznasz terminy, kiedy przedawniają się poszczególne roszczenia.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Dzięki naszemu szkoleniu zyskasz nowe wiadomości lub zgłębisz posiadaną wiedzę, zmienisz sposób spojrzenia na określone aspekty stosunku najmu. Skorzystasz z wieloletniego doświadczenia w zakresie omawianych zagadnień zdobytego na salach sądowych.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy twoje potrzeby. Właśnie dlatego naszym prelegentem jest Katarzyna Siwiec:

 • radca prawny, zajmujący się problematyką związaną z najmem nieruchomości komercyjnych, 
 • autorka książki „Najem powierzchni i lokali użytkowych. Przegląd najistotniejszych zagadnień z punktu widzenia stron stosunku najmu" oraz licznych artykułów z tej dziedziny w czasopismach prawniczych.

Sprawdź, co zyskasz!
Nasza oferta jest idealna dla Ciebie, ponieważ:

 • podczas 6 godzin szkolenia poznajesz zmiany lub pogłębiasz wiedzę dotyczą kwestii związanych z nakładami najemcy, odpowiedzialnością wynajmującego z tytułu wad lokalu, zabezpieczaniem roszczeń z tytułu umowy najmu, przedawnieniem roszczeń oraz możliwościami rozwiązania umowy najmu,
 • zyskujesz praktyczną pomoc w rozwiązaniu problemów pojawiających się w trakcie trwania stosunku najmu, 
 • masz możliwość zadania pytań bezpośrednio specjaliście – oszczędzasz czas na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi,
 • otrzymujesz materiały szkoleniowe,
 • dostajesz 3-miesięczny dostęp do modułu „Nieruchomości” na portalu www.czasopisma .beck.pl – bazy ponad 1000 artykułów autorstwa specjalistów z branży nieruchomości,
 • otrzymujesz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest głównie do:

 • wynajmujących lokale użytkowe,
 • zarządców budynków wielolokalowych, 
 • osób, które w swojej pracy zajmują się zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów najmu.

Patronat


Poszukujesz praktycznych rozwiązań problemów prawnych, z jakimi się spotykasz w codziennej pracy? 

Nasze szkolenie jest właśnie dla Ciebie!


Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00

Rejestracja zaczyna się od godz. 9:30.

1. Zabezpieczenie roszczeń wynajmujących wynikających z umów najmu:
  - sposoby zabezpieczenia roszczeń wynajmujących (weksel, akt notarialny, poręczenie, przystąpienie do długu),
  - dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym.

2. Rozliczenie nakładów na przedmiot najmu:
  - rodzaje nakładów,
  - rozliczanie nakładów po ustaniu stosunku najmu,
  -  podmiot zobowiązany do rozliczenia.

3.  Wady lokali: 
  -  charakter wad,
  -  uprawnienia najemcy z tytułu wad lokali.

4.  Przedawnienie roszczeń ze stosunku najmu:
  -  roszczenia ulegające przedawnieniu z upływem 3 lat,
  -  roszczenia ulegające przedawnieniu z upływem jednego roku,
  -  dłuższy niż 3-letni termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy najmu.

5. Rozwiązanie umowy najmu:
  -  wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony,
  -  odstąpienie od umowy najmu,
  -  rozwiązanie umowy przez sąd,
  -  rozwiązanie umowy w razie zbycia lokalu.

Cena standardowa: 529 PLN netto (650 PLN brutto)

 • Prenumeratorzy „Nieruchomości C.H.Beck” – 20% rabatu
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego”, „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawa Pracy” – 10% rabatu 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy

 •                   
                Książka: K. Siwiec, „Najem powierzchni i lokali użytkowych. Przegląd najistotniejszych zagadnień z punktu widzenia stron stosunku najmu" seria: Nieruchomości, Wydawnictwo C.H.Beck


r.pr. Katarzyna Siwiec radca prawny, zajmujący się problematyką związaną z najmem nieruchomości komercyjnych, , autor książki Najem powierzchni i lokali użytkowych. Przegląd najistotniejszych zagadnień z punktu widzenia stron stosunku najmu oraz licznych artykułów z tej dziedziny w czasopismach prawniczych.

Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PUNKTY ORA I OIRP

DOŚWIADCZONY PRELEGENT

Katarzyna Siwiec - radca prawny, zajmujący się problematyką związaną z najmem nieruchomości komercyjnych.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Najem powierzchni i lokali użytkowych. Przegląd najistotniejszych zagadnień z punktu widzenia stron stosunku najmu

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO