Ochrona danych osobowych - Dostosowanie przedsiębiorców do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

TERMIN:
20 września 2017
MIEJSCE:
Golden Floor Plaza – Millenium Plaza Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
PROWADZĄCY:
adw. Xawery Konarski, adw. dr Grzegorz Sibiga Więcej informacji »
Przygotuj się do fundamentalnej zmiany w prawie ochrony danych osobowych!

Zapisy zostały zakończone.

Dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22

Zapisy zostały zakończone! Kolejny termin szkolenia: 7 grudnia 2017 r. Dowiedz się więcej >>


Wybitni eksperci doradzą jak prawidłowo i skutecznie wdrożyć przepisy rozporządzenia o ochronie danych.

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nowe przepisy w całości zastąpią obecnie obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych, wprowadzając wiele nowych rozwiązań oraz modyfikując dotychczasowe.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów dostosowania działalności przedsiębiorców  do nowych przepisów oraz przedstawienie działań dostosowawczych i ich harmonogramu.

Udział w szkoleniu pozwoli: 

 • usystematyzować wiedzę na temat obowiązków przedsiębiorców określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, 
 • poznać możliwy sposób wdrożenia w przedsiębiorstwie nowych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • ustalić harmonogram działań wdrażających nowe przepisy,
 • zapoznać się z aktualnym stanem dostosowania prawa polskiego do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz z działaniami właściwych organów w celu wykonania przepisów
 •  poznać zasady ochrony danych osobowych w komunikacji elektronicznej według projektu rozporządzenia ePrivacy oraz określić znaczenie tego rozporządzenia (jako aktu uzupełniającego ogólne rozporządzenia) dla procesu wdrażania nowych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych.

Kto powinien wziąć udział?

Prawnicy oraz inne osoby zawodowo zajmujące się ochroną danych osobowych, w szczególności administratorzy bezpieczeństwa informacji, przedsiębiorcy.

Partner merytoryczny szkoleniaPatronat medialny

„Monitor Prawniczy”, „Informacja w Administracji Publicznej” Wydawnictwo C.H.Beck

Zapisy zostały zakończone! Kolejny termin szkolenia: 7 grudnia 2017 r. Dowiedz się więcej >>


Godziny szkolenia: 10:00 - 17:00


AGENDA:

I. Wprowadzenie: System przepisów o ochronie danych osobowych po rozpoczęciu obowiązywania ogólnego rozporządzenia


 1. Zakres stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawa polskiego.
 2. Aktualny stan dostosowywania prawa polskiego do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Znaczenie wytycznych Grupy Roboczej art. 29 dyrektywy 95/46/WE oraz działań organów nadzorczych w procesie dostosowania do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Uzupełnienie RODO w komunikacji elektronicznej – projekt rozporządzenia ePrivacy.

II. Realizacja prawnych obowiązków ochrony danych określonych w ogólnym rozporządzeniu – lista sprawdzającą i harmonogram wdrożenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


 1. Administrator i processor jako adresaci obowiązków w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych: 
- co się nie zmienia w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego,
- modyfikacje dotychczasowych obowiązków,
- nowe wymogi i konstrukcje prawne wprowadzone przepisami ogólnego rozporządzenia,
- administracyjne kary pieniężne oraz inne sankcje przewidziane dla administratora danych/procesora.  

   2. Lista sprawdzająca – jak podejść do wdrożenia ogólnego rozporządzenia:

- które z dotychczas stosowanych klauzul, procedur oraz dokumentacji powinny zostać zweryfikowane,
- w których obszarach należy określić nową strategię postępowania,
- jak stworzyć wykaz procedur i metod postępowania, które zapewniają zgodność z nowymi wymogami,
- jak określić relacje administrator-processor-subprocessor na gruncie nowych przepisów,
- wyznaczenie inspektora ochrony danych (IOD) i inne zmiany organizacyjne u administratorów i procesorów; jak przygotować administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) do funkcji IOD,
- nowe podejście do zabezpieczenia danych osobowych,
analiza mechanizmów „zgodnościowych” określonych wprost w ogólnym rozporządzeniu.

   3. Wdrożenie RODO na „osi czasu”:

- działania, które mogą zostać podjęte od wejścia RODO w życie, 
- działania, które mogą zostać podjęte po wydaniu wytycznych przez Grupę Roboczą art. 29 lub innych wytycznych wydanych przez organy nadzorcze,
- działania, które mogą zostać podjęte po uchwaleniu innych przepisów, do których odnosi się ogólne rozporządzenie,
- działania, które mogą zostać podjęte dopiero po rozpoczęciu stosowania się przepisów ogólnego rozporządzenia.


III. Konsekwencje przepisów rozporządzenia ePrivacy dla działań dostosowawczych przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe w związku z usługami świadczonymi drogą elektroniczną


Zapisy zostały zakończone! Kolejny termin szkolenia: 7 grudnia 2017 r. Dowiedz się więcej >>


Cena standardowa 800 PLN brutto (650,41 PLN netto + VAT)


 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” oraz Kwartalnika „Informacja w Administracji” – 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Podatkowego”, „Nieruchomości C.H.Beck” – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.

*Rabaty nie sumują się.  

Bonusy

 • 6-miesięczna prenumerata on-line „Monitora Prawniczego” (12 numerów – maj-październik 2017).
 • Publikacja: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016”, pod red. Grzegorza Sibigi, seria: Biblioteka Monitora Prawniczego. 


adw. Xawery Konarski Adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki Wspólnicy. Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych. Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbywał staże zagraniczne, między innymi w kancelariach De Brauw Blackstone Westbroek (Haga) oraz Boekel de Neree (Amsterdam).
adw. dr Grzegorz Sibiga Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN: Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rady programowej czasopism: „Prawo Mediów Elektronicznych” i „Informacja w Administracji Publicznej”, a także członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”. Doświadczenie zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. jako dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Był ekspertem sejmowym w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej w 2011.

Golden Floor Plaza – Millenium Plaza Warszawa
Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PUNKTY ORA I OIRP

Doskonali eksperci

Szkolenie prowadzone jest przez ekspertów - Grzegorza Sibigę oraz Xawerego Konarskiego