Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego - IX edycja

TERMIN:
24 lutego 2018 - 19 maja 2018
MIEJSCE:
Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58 Warszawa, ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa
PROWADZĄCY:
Piotr Bujnowicz, Mateusz Latkowski, dr Ireneusz Mirek, Małgorzata Sęk, Patryk Smęda, dr Michał Wilk Więcej informacji »
Program dostosowany do nowych wymogów egzaminacyjnych!
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22

Jeżeli chcesz uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, jeżeli zawodowo zajmujesz się podatkami, zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu. 

W trakcie szkolenia najlepsi wykładowcy i specjaliści pomogą usystematyzować Ci Twoją wiedzę oraz pomogą Ci w praktycznym przygotowaniu się do zdania egzaminu. 


Opis kursu

Przedmiot kursu w ścisły sposób realizuje zakres pytań egzaminacyjnych wynikający z załącznika do Uchwały Nr 19/VI/2017 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.

Nasz program oraz materiały są dostosowane do nowych wymogów egzaminacyjnych!

Zajęcia prowadzone będą w oparciu o autorski program szkoleniowy, kładący nacisk na aktywizację uczestników przy wykorzystaniu technik multimedialnych. Wyjątkową wartością kursu, wyróżniającą go na rynku, jest silne ukierunkowanie na przygotowanie uczestników do faktycznego zdania egzaminu. Kurs koncentruje się na tych elementach egzaminu, które zazwyczaj sprawiają trudność zdającym i do których samodzielne przygotowanie jest szczególnie trudne.

Kurs został przygotowany w ten sposób, aby doprowadzić do maksymalizacji zdawalności egzaminu wśród uczestników. Uczestnicy systematycznie przyswajają materiał egzaminacyjny oraz przygotowują się do egzaminu także pod względem strony praktycznej. Taki sposób prowadzenia zajęć w odróżnieniu od tradycyjnego wykładu pozwala na skuteczne przygotowanie się do egzaminu oraz umożliwia usystematyzowanie i utrwalenie świeżo zdobytej wiedzy w sposób ściśle ukierunkowany na warunki egzaminacyjne. Materiały kursowe opracował oraz na bieżąco analizuje wyspecjalizowany zespół Wydawnictwa C.H.Beck składający się z  prawników oraz doradców podatkowych.


Partner merytoryczny szkolenia


 Cel kursu

Nabycie przez uczestników kursu teoretycznej i praktycznej wiedzy przygotowującej do egzaminu na doradcę podatkowego organizowanego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Kurs jest adresowany do osób, które chciałyby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.


Zakres kursu

Przedmiot  kursu w ścisły sposób realizuje zakres pytań egzaminacyjnych wynikający z załączników do Uchwały Nr5/VI/2016 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr 14/V/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.


W ramach kursu zapewniamy:

 • 105 godzin zegarowych zajęć,
 • autorskie materiały w formie elektronicznej w trakcie kursu,
 • bonusy (sprawdź w zakładce "Bonusy'),
 • przerwy kawowe,
 • certyfikat uczestnictwa.


Liczba miejsc jest ograniczona


Dla państwa komfortu pracy liczba miejsc ograniczona do 25 osób.


Terminy zjazdów:


  I.      24-25.02.2018
  II.    10-11.03.2018
  III.    17-18.03.2018
  IV.    24-25.03.2018
  V.     07-08.04.2018
  VI.    21-22.04.2018
  VII.   12-13.04.2018
  VIII.   9.05.2018Zakres kursu:


 1. Kodeks karny skarbowy
 2. Prawo dewizowe
 3. Podatek tonażowy
 4. Podatek od gier
 5. Postępowanie podatkowe
 6. Ogólne podstępowanie administracyjne
 7. Postępowanie przed sądami administracyjnymi
 8. Źródła prawa i wykładnia prawa podatkowego
 9. Prawo celne
 10. Podatek od towarów i usług cz. 1
 11. Podatek od towarów i usług  cz. 2
 12. Postępowanie egzekucyjne w administracji
 13. Podatki dochodowe cz. 1
 14. Podatki dochodowe cz. 2
 15. Ewidencja podatkowa
 16. Kontrola skarbowa
 17. Międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe
 18. Przepisy o doradztwie podatkowym
 19. Etyka zawodowa
 20. Rachunkowość
 21. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – cz. 1
 22. Rachunkowość
 23. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – cz. 2
 24. Podatki i opłaty lokalne
 25. Podatek od czynności cywilnoprawnych
 26. Podatek akcyzowy
 27. Analiza podatkowa

 • Cena regularna kursu: 3090 PLN netto (3800 PLN brutto)
 • Możliwość zapłaty w 5 ratach 0%, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

CENA OBEJMUJE:


 • 105 godzin zegarowych zajęć,
 • autorskie materiały w formie elektronicznej w trakcie kursu,
 • przerwy kawowe,
 • certyfikat uczestnictwa.

BONUSY


 •       
Gratis - książka Wydawnictwa C.H.Beck:


Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte 
Cena katalogowa: 299 zł

Publikacja zawiera dostęp on-line do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych koniecznych do przygotowania się do egzaminu na doradcę podatkowego.


Legalis
 •             Specjalistyczne autorskie materiały w formie elektronicznej po zakończeniu kursu

Piotr Bujnowicz Urodzony w Łodzi, 20.12.1968 r. Ukończył Politechnikę Łódzką w 1994 roku, a następnie, po ukończeniu kursu i zakończeniu aplikacji, zdobył uprawnienia biegłego rewidenta w 2000 roku. Z księgowością związany od 1993 roku. Od 2002 roku prowadzi własną kancelarię. W roku 2007 rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce – Oddziałem Okręgowym w Łodzi, gdzie do chwili obecnej prowadzi wykłady. W styczniu 2008 roku, wraz z kilkoma innymi biegłymi rewidentami, stworzył spółkę „FORAUDIT”, ukierunkowaną na badanie sprawozdań finansowych. Od kwietnia 2015 roku – jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Księgowy w Polsce, Oddziału Okręgowego w Łodzi.
Mateusz Latkowski Doradca podatkowy, partner w Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi. Podatkami zajmuje się od 2008 r., w swojej karierze zawodowej pracował w spółkach doradztwa podatkowego i znanych kancelariach prawnych, poznając biznesowe uwarunkowania zarówno dużych podmiotów polskich i międzynarodowych, a także przedsiębiorców działających na rynku lokalnym. Trener na szkoleniach i seminariach z zakresu różnych obszarów prawa podatkowego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego.
dr Ireneusz Mirek Pracownik naukowy Katedry Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wiedeńskim i Uniwersytecie w Hamburgu. Absolwent podyplomowych studiów prawa europejskiego w Kolegium Europejskim Uniwersytetu w Hamburgu (Europa-Kolleg). Ekspert Kancelarii Sejmu, autor ekspertyz i opinii prawnych do projektów ustaw podatkowych (od 1999 r.). Autor ponad stu czterdziestu publikacji z zakresu prawa podatkowego.
Małgorzata Sęk Prawnik, asystent w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego oraz specjalista w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu VAT na poziomie zaawansowanym (dla uczestników studiów podyplomowych oraz specjalistycznych uzupełniających studiów magisterskich z prawa podatkowego). W latach 2004 – 2007 pracownik administracji podatkowej odpowiedzialny za sporządzenie interpretacji indywidualnych z zakresu VAT dla tzw. dużych podatników, a w latach 2010 – 2011 konsultant w biurze doradztwa podatkowego. Autorka i współautorka publikacji oraz ekspertyz naukowych z zakresu prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem VAT.
Patryk Smęda Prawnik, wpisany na listę doradców podatkowych, ukończył studia doktoranckie w Katedrze Prawa Finansowego w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, trener, autor publikacji podatkowych, w tym współautor publikacji w Wydawnictwie C.H. Beck z cyklu "Egzamin na doradcę podatkowego": Testy oraz Kazusy.
dr Michał Wilk Adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny i doradca podatkowy, partner w Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi, zastępca redaktora naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ, członek polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association) i członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58 Warszawa
ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa

Wygodna lokalizacja

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

Serwis kawowy

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe.

Materiały szkoleniowe oraz pomoce naukowe

Otrzymasz praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę, publikację Wydawnictwa C.H.Beck „Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte” oraz dostęp do SIP Legalis do modułu podatkowego.

Zajęcia prowadzą specjaliści

Prowadzone są przez ekspertów w swoich dziedzinach (sędziów, adwokatów, radców prawnych i innych praktyków).

Raty 0%

Za szkolenie możesz zapłaci w ratach, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Certyfikat uczestnictwa

Poznaj opinie naszych klientów

Jestem zadowolony z zajęć. Osiągnąłem to co chciałem - jak praktycznie podejść do egzaminu i na co zwrócić uwagę. Te zajęcia nie miały uczynić z nas lepszych prawników, czy służyć poznaniu wiedzy, ale konkretnie jak napisać egzamin.
Krzysztof
Szkolenie spełniło wszystkie moje oczekiwania i wymagania w opisanym wyżej zakresie. Rzetelność i profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków, to tylko niektóre z zalet wykładowców prowadzących zajęcia, których zaproponowało Wydawnictwo.
Dariusz
Zdałam egzamin, i to z całkiem niezłymi wynikami :)
Julita
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego - IX edycja

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO