Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego - IX edycja

TERMIN:
24 lutego 2018 - 19 maja 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Plaza – Millenium Plaza Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
PROWADZĄCY:
Kacper Sołoniewicz, Michał Sroczyński, dr Ireneusz Mirek, dr Małgorzata Sęk, Patryk Piotr Smęda, r.pr. Monika Wolska-Bryńska, Janusz Budzyński Więcej informacji »
Program dostosowany do nowych wymogów egzaminacyjnych!

Zapisy zostały zakończone.

Dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora

Jeżeli chcesz uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, jeżeli zawodowo zajmujesz się podatkami, zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu. 

W trakcie szkolenia najlepsi wykładowcy i specjaliści pomogą usystematyzować Ci Twoją wiedzę oraz pomogą Ci w praktycznym przygotowaniu się do zdania egzaminu. 


Opis kursu

Przedmiot kursu w ścisły sposób realizuje zakres pytań egzaminacyjnych wynikający z załącznika do Uchwały Nr 28/VI/2017 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.

Nasz program oraz materiały są dostosowane do nowych wymogów egzaminacyjnych!

Zajęcia prowadzone będą w oparciu o autorski program szkoleniowy, kładący nacisk na aktywizację uczestników przy wykorzystaniu technik multimedialnych. Wyjątkową wartością kursu, wyróżniającą go na rynku, jest silne ukierunkowanie na przygotowanie uczestników do faktycznego zdania egzaminu. Kurs koncentruje się na tych elementach egzaminu, które zazwyczaj sprawiają trudność zdającym i do których samodzielne przygotowanie jest szczególnie trudne.

Kurs został przygotowany w ten sposób, aby doprowadzić do maksymalizacji zdawalności egzaminu wśród uczestników. Uczestnicy systematycznie przyswajają materiał egzaminacyjny oraz przygotowują się do egzaminu także pod względem strony praktycznej. Taki sposób prowadzenia zajęć w odróżnieniu od tradycyjnego wykładu pozwala na skuteczne przygotowanie się do egzaminu oraz umożliwia usystematyzowanie i utrwalenie świeżo zdobytej wiedzy w sposób ściśle ukierunkowany na warunki egzaminacyjne. Materiały kursowe opracował oraz na bieżąco analizuje wyspecjalizowany zespół Wydawnictwa C.H.Beck składający się z  prawników oraz doradców podatkowych.


Partner merytoryczny szkolenia


 Cel kursu

Nabycie przez uczestników kursu teoretycznej i praktycznej wiedzy przygotowującej do egzaminu na doradcę podatkowego organizowanego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Kurs jest adresowany do osób, które chciałyby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.


Zakres kursu

Przedmiot  kursu w ścisły sposób realizuje zakres pytań egzaminacyjnych wynikający z załączników do Uchwały Nr5/VI/2016 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr 14/V/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.


W ramach kursu zapewniamy:

 • 105 godzin zegarowych zajęć,
 • autorskie materiały w formie elektronicznej w trakcie kursu,
 • bonusy (sprawdź w zakładce "Bonusy'),
 • przerwy kawowe,
 • certyfikat uczestnictwa.


Liczba miejsc jest ograniczona


Dla państwa komfortu pracy liczba miejsc ograniczona do 25 osób.


Terminy zjazdów:

Kurs odbywa się w następujących godzinach:
soboty - 10:00 - 17:00
niedziele - 9:00 - 16:00

Zjazdy:
  I.      24-25.02.2018
  II.    10-11.03.2018
  III.    17-18.03.2018
  IV.    24-25.03.2018
  V.     07-08.04.2018
  VI.    21-22.04.2018
  VII.   12-13.05.2018
  VIII.   19.05.2018

Program:
Zakres kursu:


 1. Kodeks karny skarbowy
 2. Prawo dewizowe
 3. Podatek tonażowy
 4. Podatek od gier
 5. Postępowanie podatkowe
 6. Ogólne podstępowanie administracyjne
 7. Postępowanie przed sądami administracyjnymi
 8. Źródła prawa i wykładnia prawa podatkowego
 9. Prawo celne
 10. Podatek od towarów i usług cz. 1
 11. Podatek od towarów i usług  cz. 2
 12. Postępowanie egzekucyjne w administracji
 13. Podatki dochodowe cz. 1
 14. Podatki dochodowe cz. 2
 15. Ewidencja podatkowa
 16. Kontrola skarbowa
 17. Międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe
 18. Przepisy o doradztwie podatkowym
 19. Etyka zawodowa
 20. Rachunkowość
 21. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – cz. 1
 22. Rachunkowość
 23. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – cz. 2
 24. Podatki i opłaty lokalne
 25. Podatek od czynności cywilnoprawnych
 26. Podatek akcyzowy
 27. Analiza podatkowa

 • Cena regularna kursu: 3090 PLN netto (3800 PLN brutto)
 • Możliwość zapłaty w 5 ratach 0%, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

CENA OBEJMUJE:


 • 105 godzin zegarowych zajęć,
 • autorskie materiały w formie elektronicznej w trakcie kursu,
 • przerwy kawowe,
 • certyfikat uczestnictwa.

BONUSY


 •       
Gratis - książka Wydawnictwa C.H.Beck:


Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte 
Cena katalogowa: 299 zł

Publikacja zawiera dostęp on-line do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych koniecznych do przygotowania się do egzaminu na doradcę podatkowego.


 •           
  Trzymiesięczny dostęp do Systemu Informacji Prawnej Legalis, moduł podatkowy.
             
             

   Niezbędna wiedza na wyciągnięcie ręki!

 •           Specjalistyczne autorskie materiały w formie elektronicznej po zakończeniu kursu.
 •           15% kod rabatowy na zakupy w księgarni internetowej       Wydawnictwa C.H.Beck.
 •                       Sam wybierasz, których pomocy naukowych potrzebujesz!Kacper Sołoniewicz
Adwokat, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz w sporach z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Doradza menedżerom w zakresie zarządzania ryzykiem występującym w ich organizacjach. Reprezentuje członków zarządu w sprawach w przedmiocie przeniesienia na nich odpowiedzialności za zobowiązania spółek. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, oraz prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego i karnego gospodarczego.

Michał Sroczyński
Doradca podatkowy. Absolwent WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego w Łodzi. Specjalizuje się w procedurze podatkowej, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, podatkach obrotowych (VAT, Akcyza), podatkach dochodowych (w tym dochody nieujawnione), rozliczeniach podatkowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach i postępowaniach przed organami podatkowymi, postępowaniach egzekucyjnych w administracji oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Były pracownik organów kontroli skarbowej i samorządowych organów podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, oraz prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego.
dr Ireneusz Mirek Pracownik naukowy Katedry Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wiedeńskim i Uniwersytecie w Hamburgu. Absolwent podyplomowych studiów prawa europejskiego w Kolegium Europejskim Uniwersytetu w Hamburgu (Europa-Kolleg). Ekspert Kancelarii Sejmu, autor ekspertyz i opinii prawnych do projektów ustaw podatkowych (od 1999 r.). Autor ponad stu czterdziestu publikacji z zakresu prawa podatkowego.
dr Małgorzata Sęk Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego oraz specjalista w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu VAT na poziomie zaawansowanym (dla uczestników studiów podyplomowych oraz specjalistycznych uzupełniających studiów magisterskich z prawa podatkowego). W latach 2004 – 2007 pracownik administracji podatkowej odpowiedzialny za sporządzanie interpretacji indywidualnych z zakresu VAT dla tzw. dużych podatników, a w latach 2010 – 2011 konsultant w biurze doradztwa podatkowego. Autorka i współautorka publikacji oraz ekspertyz naukowych z zakresu prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem VAT.
Patryk Piotr Smęda

Prawnik i doradca podatkowy (numer wpisu 12110), absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego i zarządzania zasobami ludzkimi. Trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z Krajową Szkołą Skarbowości, autor publikacji podatkowych, w tym współautor bestsellerowej serii Wydawnictwa C.H. BECK sp. z o. o. „Egzamin na doradcę podatkowego” - Testy oraz Kazusy. Od 2007 r. regularnie wykłada i prowadzi zajęcia na kursach przygotowujących do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.

r.pr. Monika Wolska-Bryńska
Radca prawny. Ukończyła aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, autor artykułów i publikacji z zakresu prawa handlowego, egzekucyjnego oraz podatkowego, posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami oraz w reprezentowaniu przedsiębiorców w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, prelegent na konferencjach oraz szkoleniach.
Janusz Budzyński
Biegły Rewident od 2009 r. Absolwent Uniwersytet Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. 
Przez wiele lat pełnił funkcję Głównego Księgowego, a także Dyrektora Finansowego.
Od 2011 r. zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych, a także przeglądami ksiąg.
Od 1996 r. uczestniczył jako asystent przy badaniu sprawozdań finansowych w ramach współpracy z „U-FIN” Sp. z o.o. w Łodzi. Ma za sobą ponad 30 badań jako asystent, a y od 2009r ponad 50 badań przeprowadzonych samodzielnie z różnymi audytorami. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń i wykładów z zakresu rachunkowości i podatków.

Golden Floor Plaza – Millenium Plaza Warszawa
Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Wygodna lokalizacja

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

Serwis kawowy

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe.

Materiały szkoleniowe oraz pomoce naukowe

Otrzymasz praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę, publikację Wydawnictwa C.H.Beck „Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte” oraz dostęp do SIP Legalis do modułu podatkowego.

Zajęcia prowadzą specjaliści

Prowadzone są przez ekspertów w swoich dziedzinach (sędziów, adwokatów, radców prawnych i innych praktyków).

Raty 0%

Za szkolenie możesz zapłaci w ratach, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Certyfikat uczestnictwa

Poznaj opinie naszych klientów

Proszę przez grzeczność o przekazanie w moim imieniu podziękowań wykładowcom prowadzącym z nami zajęcia przygotowawcze do egzaminu radcowskiego (grupa katowicka). Mimo, że tegoroczny egzamin radcowski w ocenie wielu niezależnych komentatorów był trudny zdołałem przez niego przebrnąć z pozytywnym rezultatem. Mam świadomość, że kurs w którym miałem przyjemność uczestnicznyć również przyczyczynił się do mojego sukcesu. Szczególne podziękowania proszę przekazać sędziemu dr Łukaszowi Zamojskiemu, który wręcz profetycznie w planie zajęć przewidział czas na szczegółowe omówienie pozwu co okazało się bezcenne w części egzaminu dotyczącej prawa gospodarczego.
Sławomir
Cenię sobie kameralne grono w którym prowadzone były zajęcia, oraz możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym co do sporządzonej pracy.
Joanna
Zdałam egzamin, i to z całkiem niezłymi wynikami :)
Julita